VD, Affärsområdeschef Vård och Omsorg Bo Westerdal

Projektledare marknad Förskola och Äldreomsorg Stina Andersson

Förläggare, Redaktör Susanne Bardell Carlbring

Projektledare marknad Organisation och ledarskap Elin Bergenholtz

Administratör kurs och konferens Jeanette Duvert

Processägare Skola Nicole Hamdahl

Utbildningsansvarig Förskola Hannes Jansson

Projektledare marknad Skola Helén Kim Sörensdotter

Utbildningsansvarig Skola Åsa Larsson

Projektledare marknad Vård och Omsorg Pia Leufstedt

Projektledare kurs och konferens Anna Lidfeldt

Affärsområdeschef Skola, Chefredaktör Tobias Ludvigson

Affärsområdeschef Förskola, Chefredaktör Malin Ring

Förläggare Vård och Omsorg Ingela Skantze

Webbansvarig kommunikatör Joel Öhrn