VD, Affärsområdeschef Vård och Omsorg Bo Westerdal

Projektledare marknad: Förskola och Äldreomsorg Stina Andersson

Förläggare, Redaktör Susanne Bardell Carlbring

Processägare förskola Hannes Jansson

Projektledare marknad: Skola Helén Kim

Processägare skola Åsa Larsson

Projektledare marknad: Vård och Omsorg Pia Leufstedt

Projektledare kurs och konferens Anna Lidfeldt

Affärsområdeschef Skola, Chefredaktör Tobias Ludvigson

Administratör kurs och konferens Barbro Lundborg

Affärsområdeschef Förskola, Chefredaktör Malin Ring

Förläggare Vård och Omsorg Ingela Skantze

Webbansvarig/kommunikatör Joel Öhrn