Område

Reproduktiv och sexuell hälsa

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom reproduktiv och sexuell hälsa, till exempel mödrahälsovård. Läs mer här.

Område

Barnhälsovård

Vi erbjuder både patientinformation och kompetensutveckling för dig som arbetar inom barnhälsovården. Välkommen!

Område

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Här hittar du böcker och utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autismspektrumdiagnos, inklusive Aspergers syndrom.

Område

Psykologi och psykiatri

Kunskap och verktyg för dig som möter personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.

Område

Kost och nutrition

Material för dig som arbetar som dietist och med kostrådgivning till barn, ungdomar och vuxna.

Område

Socialt arbete

Böcker och utbildningar som ger inspiration och ny kunskap. Vår styrka ligger i att vara kopplingen mellan vetenskap och vardag.