Område

Mödrahälsovård

Allt vårt material är produktneutralt, vetenskapligt grundat och skrivet av experter. Läs mer här!

Område

Barnhälsovård

Vi erbjuder både patientinformation och kompetensutveckling för dig som arbetar inom barnhälsovården. Välkommen!

Område

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Här hittar du böcker och utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autismspektrumdiagnos, inklusive Aspergers syndrom.

Område

Psykologi och psykiatri

Kunskap och verktyg för dig som möter personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.

Område

Kost och nutrition

Material för dig som arbetar som dietist och med kostrådgivning till barn, ungdomar och vuxna.

Område

Reproduktiv hälsa

Här finns material för dig som arbetar inom reproduktiv hälsa. Välkommen!