Aktuell bok

Vi måste prata om epistemisk tillit

Mentalisering och pålitliga relationer. En bok om att att kunna hjälpa och ta emot hjälp. Läs mer här.

Maria Wiwe
Aktuell bok

Skolkurator 2.0

Boken beskriver en modell för elevhälsan att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen till förmån för bättre lärande.

Hilda Johnsson - författare på Gothia Kompetens | © Satu Knape
Hilda Johnsson
Aktuell bok

Skolsköterskans dokumentation

Boken sammanfattar de lagar och styrdokument som du som skolsköterska måste följa. Dessutom: e-hälsa och digitaliseringsutveckling.

Redaktör Eva K. Clausson - Gothia Kompetens
Eva K. Clausson
Aktuell bok

Mat för dig med ätstörning

En skrift som visar vägen till ett friskt ätande - med kunskap och nya verktyg. Läs mer här.

Carina Trägårdh Tornhill och Ulrika Koppers Watting
Bok/Broschyr 200 kr

AUDIT och DUDIT

Anne H. Berman; Peter Wennberg; Håkan Källmén

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Grundskola, till sidan Gymnasieskola eller till startsidan.