Konferens

Elevhälsa i utveckling 2021

Årlig konferens för hela elevhälsoteamet som lyfter aktuell forskning, ger handfasta strategier och verksamma metoder för att utveckla elevhälsoarbetet på din skola.

Aktuell bok

Skolkurator 2.0

Boken beskriver en modell för elevhälsan att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen till förmån för bättre lärande.

Hilda Johnsson - författare på Gothia Kompetens | © Satu Knape
Hilda Johnsson
Aktuell bok

Vi måste prata om epistemisk tillit

Mentalisering och pålitliga relationer. En bok om att att kunna hjälpa och ta emot hjälp. Läs mer här.

Maria Wiwe - författare på Gothia Kompetens | © Maria Wiwe
Maria Wiwe
Aktuell bok

Specialpedagog

Konkreta exempel på hur du med hjälp av mallar och stödstrukturer kan få till en förflyttning från fokus på produkt till fokus på process.

Anna Bengtsson och Ida Necovski
Bok/Broschyr 200 kr

AUDIT och DUDIT

Anne H. Berman, Peter Wennberg, Håkan Källmén

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Grundskola, till sidan Gymnasieskola eller till startsidan.