Konferensen för dig som arbetar i barnhälsovården


Den här konferensen genomfördes senast i november 2022. Läs gärna mer om programmet 2022 nedan, och välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Att kommunicera med föräldrar och stödja och stärka dem i föräldraskapet kräver både kunskap och erfarenhet.

På vår årliga konferens Barnhälsovård i fokus får du aktuella forskningsrön, praktiska metoder och verksamhetsnära exempel av kollegor inom barnhälsovården. Det ger dig inspiration och kunskap att ta med dig i din arbetsvardag.

Barnhälsovård i fokus är skräddarsydd för dig som arbetar inom barnhälsovården. Programmet är framtaget i nära samarbete med professionen.


Röster från tidigare deltagare på Barnhälsovård i fokus:

»Tusen tack för en fantastiskt bra dag!«
»Hoppas det blir webbkonferens nästa år också.«
»Bra och kunniga föreläsare. Viktiga ämnen.«
»Hög kvalitet på föreläsare.«
»Bra blandning av ny kunskap.«
»Aktuella ämnen inom vårt område.«

FAKTA

Barnhälsovård i fokus genomfördes senast i november 2022. Välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.30 Välkomna!

  Konferensens moderator Ulrika Svea Nygren inledde dagen.

  Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ulrika Svea Nygren
  Vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon har för Socialstyrelsens räkning varit med att ta fram bland annat Vägledning för barnhälsovården och Barn som far illa eller riskerar att fara illa.
 • 09.40 Att möta barn och familjer med erfarenhet av krig och flykt

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Hur kan vi prata om svåra saker med små barn? Vilka konsekvenser får det för barn att vara med om, eller ha nära vuxna som drabbats av svåra händelser? Vilka symtom kan vi se hos de små barnen? Hur kan vi uppmärksamma och stötta föräldrar? Vad behöver barn i den akuta krisen och i ett längre perspektiv?

  En viktig föreläsning om små barns behov vid svåra situationer men också konkreta tips kring vad vi kan göra i mötet med familjer som upplevt krig, flykt och andra svåra omständigheter.

  Hanna Thermaenius - föreläsare på Gothia Kompetens
  Hanna Thermaenius
  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.
 • 10.40 Hur upptäcker vi när små barn far illa?

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Små barn som far illa är särskilt utsatta. Deras hjärnor är under utveckling och tar skada av grava missförhållanden. Det är också vanligt att utomstående inte har insyn i vad som händer i familjen. Det gör att BHV har en mycket viktig roll att identifiera dessa barn.

  Hur vet vi när barn far illa? Hur ska vi närma oss ämnet för att få mer information för att kunna agera? Vilka är riskfaktorerna för att barn utsätts och vad får det för konsekvenser på kort och lång sikt? Hur ser lagstiftningen ut och vad gäller för anmälningsskyldigheten?

  Föreläsningen belyser olika områden av utsatthet som fysiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse samt frågor kring prevention och behandling.

  Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Björn Tingberg
  Björn Tingberg är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut med inriktning barn och unga och studierektor på Ericastiftelsen. Han är bokaktuell med När små barn far illa – fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse utgiven här på Gothia Kompetens.
 • 11.40 Vad behövs för att lyckas med amningen?

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  God kommunikation med vårdgivaren, delaktighet och en stödjande partner svarar många mammor. Hur kan du bidra till ett lyhört stöd? Hur hjälper du mamman att överkomma amningssvårigheter och hitta samspelet med det lilla barnet? Hur kan du bidra så att hon känner att hon är en tillräckligt god förälder oavsett hur det går med amningen? Och hur kan hennes partner involveras?

  Den här föreläsningen ger många konkreta råd förankrade i evidens. Vi tar också upp den ständigt aktuella frågan – vad säger forskningen om huruvida det lilla barnet kan sova i föräldrarnas säng?

  Sofia Zwedberg - författare på Gothia Kompetens
  Sofia Zwedberg
  Sofia Zwedberg är lektor, docent och leg. barnmorska med specialistkompetens inom amning och relationen mellan mamma och barn, Sophiahemmet Högskola. Hon har medverkat till att ta fram riktlinjer inom amning och är medförfattare till Amning idag utgiven här på Gothia Kompetens.
 • 12.30 Lunchpaus

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 13.30 Upptäcka avvikelser i den motoriska utvecklingen

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Vilka tidiga tecken på motoriska avvikelser kan vi observera? Hur kan vi identifiera avvikelser i barnets motorik?

  Genom rörelse och lek ges barnet möjligheter att utforska och få kunskaper om sin omvärld. Varje ny motorisk färdighet blir ett nytt medel för barnet att lära sig och göra nya upptäckter. Avvikelser i barnets motoriska utveckling kommer därför att ha betydelse också för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling.

  Generellt sett är det svårt att förutse vilka barn som kommer att utveckla motoriska svårigheter. Barn som varit svårt sjuka under nyföddhetsperioden följs ofta noggrant men alla utvecklar inte motoriska svårigheter. Vi ser emellertid att flera barn med motoriska svårigheter har varit friska första tiden.

  Anna Karin Andersson - föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna Karin Andersson
  Leg. fysioterapeut och fil. dr. med fokus på fysisk aktivitet och delaktighet. Hon har under många år arbetat kliniskt med barn och ungdomar inom habiliteringsverksamhet och på barnklinik, men är nu universitetslektor i fysioterapi på Mälardalens universitet.
 • 14.20 Fikapaus

  20 minuters paus för att sträcka på benen och fika.

 • 14.40 Ny metod för att prata om övervikt

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Övervikt hos barn är ett stort och växande hälsoproblem och under pandemin har antalet fyraåringar med övervikt ökat. Det kan vara känsligt och svårt att ta upp ämnet med föräldrar, men för barnens skull är det viktigt att göra det. Övervikt går att förebygga och ju tidigare man börjar desto bättre.

  Ta del av samtalsmodellen Grunda Sunda Vanor som ska underlätta samtalet när ett barn visar en uppåtgående tillväxttrend. Modellen, som nu använts på ett flertal BVC i Skåne med gott resultat, fokuserar på ett öppet nyfiket bemötande och en helhetssyn på familjens levnadsvanor, utan att stigmatisera och skuldbelägga föräldrarna. Verktyget är barncentrerat och syftar till att ta upp ämnet så att föräldrar och barn tillsammans kan utveckla ett sätt att tänka kring sunda levnadsvanor.

  Mariette Derwig - föreläsare på Gothia Kompetens | © Mariette Derwig / Jon Ulvsgärd
  Mariette Derwig
  Mariette Derwig är barnläkare och disputerade nyligen i forskargruppen Barns och familjers hälsa vid Lunds universitet. I sin forskning har hon undersökt hur övervikt och obesitas hos förskolebarn kan förebyggas genom hälsosamtal med barn och familjer på BVC.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkomna åter!

Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Kompetens

Ulrika Svea Nygren är vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon har för Socialstyrelsens räkning varit med att ta fram bland annat Vägledning för barnhälsovården och Barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Vårdutvecklare och doktorand Ulrika Svea Nygren

Hanna Thermaenius - föreläsare på Gothia Kompetens

Hanna ThermaeniusLeg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut Hanna Thermaenius

Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Björn Tingbergär leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut med inriktning barn och unga och studierektor på Ericastiftelsen. Han är bokaktuell med När små barn far illa – fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse utgiven här på Gothia Kompetens.

Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut Björn Tingberg

Sofia Zwedberg - författare på Gothia Kompetens

Sofia Zwedbergär lektor, docent och leg. barnmorska med specialistkompetens inom amning och relationen mellan mamma och barn, Sophiahemmet Högskola. Hon har medverkat till att ta fram riktlinjer inom amning och är medförfattare till Amning i dag utgiven här på Gothia Kompetens.

Lektor, docent och leg. barnmorska Sofia Zwedberg

Anna Karin Andersson - föreläsare på Gothia Kompetens

Anna Karin Anderssonär leg. fysioterapeut och fil.dr med fokus på fysisk aktivitet och delaktighet. Hon har under många år arbetat kliniskt med barn och ungdomar inom habiliteringsverksamhet och på barnklinik, men är nu universitetslektor i fysioterapi på Mälardalens universitet.

Leg. fysioterapeut och fil.dr Anna Karin Andersson

Mariette Derwig - föreläsare på Gothia Kompetens | © Mariette Derwig / Jon Ulvsgärd

Mariette Derwigär barnläkare och disputerade nyligen i forskargruppen Barns och familjers hälsa vid Lunds universitet. I sin forskning har hon undersökt hur övervikt och obesitas hos förskolebarn kan förebyggas genom hälsosamtal med barn och familjer på BVC.

Foto av Jon Ulvsgärd.

Barnläkare Mariette Derwig

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev