Inspiration, kunskap och praktiska metoder – kompetensutveckling för dig i barnhälsovården

Att stödja och stärka föräldrarna i föräldraskapet kräver både kunskap och erfarenhet.


Den här konferensen genomfördes senast i november 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


På vår årliga konferens Barnhälsovård i fokus får du aktuella forskningsrön, praktiska metoder och verksamhetsnära exempel från kollegor inom barnhälsovården. Inspiration och kunskap som du kan ta med dig i din arbetsvardag för att värna om barnens hälsa och välbefinnande.

Barnhälsovård i fokus är skräddarsydd för dig som arbetar inom barnhälsovården. Programmet är framtaget i nära samarbete med professionen. Precis som de senaste åren genomförs den som en livesänd webbkonferens.


Intressanta ämnen, viktiga i vårt arbete.
Professionella föreläsare.
Bra tempo med konkreta fall och pragmatiska lösningar.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#BHVifokus

FAKTA

Barnhälsovård i fokus genomfördes senast i november 2023. Välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.30 Välkomna!

  Konferensens moderator Ulrika Svea Nygren inledde dagen.

  Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Kompetens
  ULRIKA SVEA NYGREN
  Vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hon har under hösten 2023 disputerat på en avhandling som handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon har även för Socialstyrelsens räkning varit med att ta fram bland annat "Vägledning för barnhälsovården" och "Barn som far illa eller riskerar att fara illa".
 • 09.40 Skärmtid för de yngsta barnen – vad säger forskningen?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Aktuell forskning visar att skärmanvändning påverkar samspel och utvecklingen av språket.

  Ta del av en föreläsning med fokus på det kritiska fönstret för hjärnans utveckling under barnets två första år.

  Ulrika Ådén - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ulrika Ådén / Stefan Zimmerman
  Ulrika Ådén
  Ordförande för Svenska Barnläkarföreningen. Verksam vid Karolinska institutet och Linköpings Universitet där hon är professor och överläkare i neonatologi och barnmedicin. Hennes forskning handlar om hur nyfödda barnets hjärna utvecklas.
 • 10.40 Språkutveckling hos barn – snabbt och lätt eller långsamt och på eget sätt

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Språkutveckling kan skilja mycket mellan barn men ändå höra till typisk utveckling. När ska du egentligen vara orolig för barnets språk? När ska du remittera vidare för språkbedömning hos logoped? Och hur gör du när du möter flerspråkiga barn eller barn som ännu inte lärt sig svenska?

  En föreläsning som lotsar oss genom barns typiska språkutveckling och ger oss hållpunkter för vad vi bör uppmärksamma.

  Hanna Walsö - föreläsare på Gothia Kompetens
  Hanna Walsö
  Leg. logoped med lång erfarenhet att som logoped möta barn både i förskole- och skolålder. Hon undervisar logoped- och psykologstudenter om barns språkutveckling och flerspråkig utveckling samt håller föreläsningar riktade mot personal inom förskola, skola, barnhälsovård och för föräldrar.
 • 11.30 Lunchpaus

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 12.30 Tillväxt och tillväxtavvikelser

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Vid varje kontakt i barnhälsovården bedöms barnets tillväxt. I den här föreläsningen får du kunskap om hur barn växer och hur tillväxtkurvorna tolkas. Vi kommer också beröra vad du kan göra för att främja en god tillväxt och vad du gör vid tillväxtavvikelser.

  Föreläsningen baseras på de nya kapitlen om tillväxt i Rikshandboken. De är framtagna av den nationella utvecklingsgruppen för barns tillväxt.

  Charlotte Nylander - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Nylander
  Charlotte Nylander
  Barn- och ungdomsläkare och medicine doktor. Charlotte arbetar som barnhälsovårdsöverläkare i region Sörmland och bedriver forskning om barn och ungdomars hälsa, däribland tillväxt. Hon har tidigare arbetat med tillväxtfrågor på barn- och ungdomskliniken i Sörmland. Nu undervisar hon om bland annat tillväxt i barnhälsovårdens introduktionsutbildning i regionen.
 • 13.40 Allergi och överkänslighet mot mat hos barn

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Föräldrar kan ha många frågor om olika symtom och reaktioner hos barnet när de misstänker att något i maten är orsaken. Samtidigt finns det skilda uppfattningar om vad som kännetecknar en normal reaktion respektive en överkänslighetsreaktion. Hur uppkommer matallergi? Går det att förebygga och bota? Vad som är vad inom överkänslighet och matallergi?

  En föreläsning med råd om hur du kan tänka kring olika matsymtom och på bästa sätt hjälpa vid misstänkt överkänslighet mot något i maten. Vi går också igenom utredningsgången vid misstänkt matallergi samt överkänslighetsreaktionerna med fokus på symtom, diagnos och behandling.

  Anna Asarnoj - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Anna Asarnoj
  Överläkare och docent, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomsallergologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, samt forskare inom matallergi och allergidiagnostik vid Karolinska Institutet. Anna är också författare till "Allergi och överkänslighet mot mat hos barn" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 14.30 Tid för eftermiddagskaffe

  20 minuters paus för att sträcka på benen och fika, den som vill.

 • 14.50 Teamarbete i praktiken – Hur gör vi och varför?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Ett interprofessionellt teamarbete förespråkas internationellt för att möta barn och familjers komplexa behov. Enligt barnhälsovårdsprogrammet ska alla barn erbjudas teambesök med läkare och sjuksköterska vid 4 veckor, 6 och 12 månader samt vid 2,5 – 3 år. Dessutom ska riktade teambesök med olika professioner erbjudas vid behov av utökat stöd. Forskning visar att teambesök leder till hög grad av måluppfyllelse, möter barn och familjers behov samt ger samarbetsvinster för alla inblandade om rätt förutsättningar för teamarbete finns.

  Men vad behövs för att teamarbetet ska fungera i praktiken?

  Ta del av en föreläsning med en rad konkreta råd kring hur du som arbetar i barnhälsovården kan få det viktiga teamarbetet att fungera i praktiken.

  Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ulrika Svea Nygren
  Vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hon har under hösten 2023 disputerat på en avhandling som handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon har även för Socialstyrelsens räkning varit med att ta fram bland annat "Vägledning för barnhälsovården" och "Barn som far illa eller riskerar att fara illa".
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkomna åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom barnhälsovård.

Ulrika Svea Nygren - föreläsare på Gothia Kompetens

Ulrika Svea Nygrenär vårdutvecklare vid Barnhälsovården Sörmland och doktorand vid Uppsala universitet. Hon har under hösten 2023 disputerat på en avhandling som handlar om teamarbete inom barnhälsovården. Hon har även för Socialstyrelsens räkning varit med att ta fram bland annat "Vägledning för barnhälsovården" och "Barn som far illa eller riskerar att fara illa".

Vårdutvecklare och doktorand Ulrika Svea Nygren

Ulrika Ådén - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ulrika Ådén / Stefan Zimmerman

Ulrika Ådén är ordförande för Svenska Barnläkarföreningen. Verksam vid Karolinska institutet och Linköpings Universitet där hon är professor och överläkare i neonatologi och barnmedicin. Hennes forskning handlar om hur nyfödda barnets hjärna utvecklas. 

Foto av Stefan Zimmerman.

Ordförande för Svenska Barnläkarföreningen och forskare vid Linköpings Universitet Ulrika Ådén

Hanna Walsö - föreläsare på Gothia Kompetens

Hanna Walsö är leg. logoped med lång erfarenhet att som logoped möta barn både i förskole- och skolålder. Hon undervisar logoped- och psykologstudenter om barns språkutveckling och flerspråkig utveckling samt håller föreläsningar riktade mot personal inom förskola, skola, barnhälsovård och för föräldrar.

Leg. logoped Hanna Walsö

Charlotte Nylander - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Nylander

Charlotte Nylander är barn- och ungdomsläkare och medicine doktor. Hon arbetar som barnhälsovårdsöverläkare i region Sörmland och bedriver forskning om barn och ungdomars hälsa, däribland tillväxt. Charlotte har tidigare arbetat med tillväxtfrågor på barn- och ungdomskliniken i Sörmland. Nu undervisar hon om bland annat tillväxt i barnhälsovårdens introduktionsutbildning i regionen.

Barn- och ungdomsläkare och medicine doktor Charlotte Nylander

Anna Asarnoj - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Anna Asarnoj är överläkare och docent, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomsallergologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, samt forskare inom matallergi och allergidiagnostik vid Karolinska Institutet. Anna är också författare till Allergi och överkänslighet mot mat hos barn.

Överläkare och docent Anna Asarnoj

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev