Välkommen till vår konferens utvecklad i nära samråd med biståndshandläggare


Den här konferensen genomfördes senast i maj 2022. Läs gärna mer om programmet 2022 nedan, och välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Varmt välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens – skräddarsydd för dig som arbetar som biståndshandläggare i äldreomsorgen. Vi fokuserar på din roll som är en viktig del i teamet runt den äldre personen.

Juridiska frågor och aktuella domar är det som du och dina kollegor mest efterfrågar. Under konferensen 2022 fick vi en uppdatering och genomgång av senaste rättspraxis inom äldreomsorgen.

Vikten av att den äldre personen inte hamnar mellan stolar är central. Vi fick därför ta del av en föreläsning om hur vi kan utveckla SIP-mötet till att bli det viktiga verktyg för god samverkan runt den äldre som det är tänkt att vara.

Vi fick också möta en diplomerad Silviahandläggare som berättade om hur fördjupad kunskap kring demens underlättar handläggningsarbetet.

Konferensen i maj 2022 avslutades med en av Sveriges främsta experter inom suicid som gav oss konkreta råd kring hur vi kan hjälpa en människa som befinner sig i kris. Att bemöta äldres oro, ensamhet och utsatthet på ett lugnande och värdigt sätt kan vara en av dina svåraste arbetsuppgifter.


Deltagarröster från 2021

»Intressanta föreläsningar, mycket nyheter bland annat gällande juridiken.«

»Bra uppstyrt, inget krångel eller frågetecken. Kändes väl förberett och genomtänkt.«

»Det var intressant att se hur andra kommuner samt vårdinrättningar arbetar. Även jättebra att en jurist var med och få höra hur hon resonerar kring olika ärenden.«

»Spännande föreläsningar. Rolig mix av ämnen. Allt kändes relevant.«

»En innehållsrik och givande dag med aktuella och blandade teman. Mycket bra moderator.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#biståndshandläggaren

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Biståndshandläggaren i fokus genomfördes senast i maj 2022. Välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.00 Välkomna!

  Moderator Petra Tegman hälsade välkommen.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Petra Tegman
  Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård och palliativ vård samt en ofta anlitad föreläsare.
 • 09.10 Silviahandläggare ökar förståelsen för demens

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Som biståndshandläggare är du en viktig del av teamet runt personen med demenssjukdom och dess anhöriga. Att ha god kunskap och förståelse kring demens och sjukdomsförloppet är en central del i handläggningsarbetet.

  Biståndshandläggaren är ofta den första kontakten en person med demenssjukdom har med äldreomsorgen. Ofta träffar du personen en begränsad tid, en person som ofta vill upprätthålla sin värdighet och kanske inte gärna talar om allt hen inte längre klarar av. Hur skapar du ett ömsesidigt förtroende och en rättssäker handläggning trots utmaningen i sjukdomen?

  Alice Brolin - föreläsare på Gothia Kompetens
  Alice Brolin
  Diplomerad Silviahandläggare och biståndshandläggare med utökat verksamhetsansvar. Det utökade verksamhetsansvaret innebär att Alice stöttar och handleder andra biståndshandläggare och HSL-personal på sin enhet.
 • 10.00 SIP för äldre - individens behov i centrum i praktiken

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Hur blir SIP det viktiga verktyg för god samverkan runt den äldre som det är tänkt att vara? När vi pratar om SIP kan vi mena både den plan som skapas, de möten vi har tillsammans och den process som detta innebär. Föreläsningen tar avstamp i lagstiftning för att sedan exemplifiera när vi bör tänka SIP, hur vi förbereder, genomför och följer upp med huvudpersonens behov i fokus. Här beskrivs vikten av delaktighet och du får konkreta exempel på hur du med stöd av anpassningar och struktur skapar goda förutsättningar för detta. Våra organisationer och dess ramar olika ramverk och regler påverkar oss i vår yrkesutövning. Vilka förutsättningar kan försvåra för respektive bidra till samverkan? Hur kan vi göra för att få alla att dra åt samma håll utan att anklaga eller utmana varandra?

  Föreläsarna har tillsammans skrivit boken SIP – samordnad individuell plan.

  Sanna Halfdan - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Fanny Eklund
  Socionom med mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare samt som kurator inom psykiatrin. Arbetar idag på Riksförbundet Attention.
  Sanna Halfdan - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Sanna Halfdan
  Socionom som huvudsakligen arbetat inom socialtjänst som socialsekreterare och arbetsledare.
 • 11.00 Att möta anhöriga

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  För dig som biståndshandläggare kan dialogen med anhöriga vara en utmaning. Frågan är hur du ska agera när anhöriga inte har insikt om demenssjukdomens konsekvenser och ställer orimliga krav på både den som är sjuk och handläggningen.

  Hur kan du genom ökad förståelse för anhörigas situation skapa en ömsesidig respekt och tillit? I föreläsningen får du exempel på praktiska verktyg för den ibland utmanande dialogen med anhöriga.

  Beata Terzis - Gothia Kompetens
  Beata Terzis
  Med.dr, leg. psykolog, sakkunnig inom kognition på Stockholms stad. Beata har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demensområdet. Medförfattare till bland annat "Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt" utgiven hos oss på Gothia Kompetens och en uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.
 • 11.50 Tid för lunch

  En timmes paus för lunch.

 • 12.50 Genomgång av senaste rättspraxis inom äldreomsorgen

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Under den här föreläsningen får du ta del av viktiga nyheter inom området äldreomsorg. Du blir uppdaterad på de mest aktuella juridiska frågeställningarna med fokus på aktuell rättspraxis samt viktiga JO-avgöranden.

  • Vilka bedömningar gör domstolarna kring skälig levnadsnivå till exempel ledsagning, hushållsgemenskap, promenader och skötsel av hemmet?
  • Viktiga JO-avgöranden som vägleder oss inom handläggning och dokumentation
  • Hur hanterar vi beslut när den enskilde inte nyttjar insatsen samt vilka möjligheter finns för att ändra ett beslut?
  Katarina Lindblad - Gothia Kompetens
  Katarina Lindblad
  Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings- och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner
 • 14.30 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för en bensträckare och för fika, för den som vill.

 • 14.50 Att möta den som inte orkar leva

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Att bemöta äldres oro, ensamhet och utsatthet på ett lugnande och värdigt sätt kan vara en av dina svåraste arbetsuppgifter. Att bli äldre kan hos vissa innebära att livsorken mattas av och att man känner sig mätt på livet. Men hur skiljer du en sådan person från den som är självmordsbenägen?

  Ta del av en föreläsning med konkreta råd kring hur du kan möta äldres tankar kring livets mening, hur du hjälper en människa i kris och hur du med samtalet som stöd kan inge hopp. Du får också lära dig mer om bedömning av suicidrisk hos äldre.

  Ullakarin Nyberg - föreläsare på Gothia Koompetens
  Ullakarin Nyberg
  Överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet. I dag jobbar hon heltid med suicidprevention och stöd efter suicid. Ullakarin är också en mycket uppskattad föreläsare och har hösten 2021 tagit över radioprogrammet Radiopsykologen som nu fått namnet Livet med Ullakarin Nyberg.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och välkommen åter!

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens

Petra Tegman är Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård och palliativ vård samt en ofta anlitad föreläsare.

Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska i demensvård Petra Tegman

Alice Brolin - föreläsare på Gothia Kompetens

Alice Brolin är diplomerad Silviahandläggare och biståndshandläggare med utökat verksamhetsansvar. Det utökade verksamhetsansvaret innebär att Alice stöttar och handleder andra biståndshandläggare och HSL-personal på sin enhet.

Diplomerad Silviahandläggare och biståndshandläggare med utökat verksamhetsansvar Alice Brolin

Sanna Halfdan - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Fanny Eklund är socionom med mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare samt som kurator inom psykiatrin. Arbetar idag på Riksförbundet Attention. Har tillsammans med Sanna Halfdan skrivit boken SIP – samordnad individuell plan.

Foto av Marcus Gustafsson.

Socionom Fanny Eklund

Sanna Halfdan - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Sanna Halfdan är socionom som huvudsakligen arbetat inom socialtjänst som socialsekreterare och arbetsledare. Har tillsammans med Fanny Eklund skrivit boken SIP – samordnad individuell plan.

Foto av Marcus Gustafsson.

Socionom Sanna Halfdan

Beata Terzis - Gothia Kompetens

Beata Terzis är med.dr, leg. psykolog och sakkunnig inom kognition på Stockholms stad. Beata har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demensområdet. Medförfattare till bland annat Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt och en uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

Med.dr, leg. psykolog och sakkunnig inom kognition på Stockholms stad Beata Terzis

Katarina Lindblad - Gothia Kompetens

Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings- och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner.

Jurist Katarina Lindblad

Ullakarin Nyberg - föreläsare på Gothia Koompetens

Ullakarin Nyberg är överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet. I dag jobbar hon heltid med suicidprevention och stöd efter suicid. Ullakarin är också en mycket uppskattad föreläsare och har hösten 2021 tagit över radioprogrammet Radiopsykologen som nu fått namnet Livet med Ullakarin Nyberg.

Överläkare och suicidforskare Ullakarin Nyberg

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.