Välkommen till vår konferens utvecklad i nära samråd med biståndshandläggare


Den här konferensen genomfördes senast i maj 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Varmt välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens, som fokuserar på din roll som är en viktig del i teamet runt den äldre personen.

Juridiska frågor och aktuella domar är centrala i din yrkesutövning och på 2023 års konferens fick vi därför en uppdatering och genomgång av senaste rättspraxis inom äldreomsorgen. Bland annat belystes en ny egenvårdslag samt förslaget om en äldreomsorgslag.

Vi fick ta del av aktuell forskning om våldsutsatthet hos äldre samt kommuners olika riktlinjer kring bedömning av äldreomsorg och hur det påverkar yrkesrollen.

Att många äldre lider av ofrivillig ensamhet pratade vi också om. Vi fick konkreta råd kring vad vi som biståndshandläggare kan göra för att förebygga och möta behov hos den äldre individen.

Vi avslutade med en viktig föreläsning om hur motivation kan skapas och bibehållas i en stimulerande men ibland utmanande arbetsvardag.

Biståndshandläggaren i fokus är en innehållsrik konferensdag - skräddarsydd för dig som arbetar som biståndshandläggare i äldreomsorgen!


Spännande föreläsningar. Rolig mix av ämnen. Allt kändes relevant.

Fler röster från tidigare deltagarare

»Bra med olika professioner som föreläsare! Intressant innehåll och givande dag!«

»Intressanta ämnen med bra variation. Mycket värdefull information inom varje del.«

»Väl anpassad till vår yrkesroll. Föreläsarna var kanon.«

»Bra föreläsningar, intressanta och aktuella ämnen.«

»Mycket bra = tydliga och sakliga framföranden. Mycket intressanta föreläsningar.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#biståndshandläggaren

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Biståndshandläggaren i fokus genomfördes senast i maj 2023. Välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.10 Välkommen!

  Moderator Petra Tegman hälsade välkommen.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Petra Tegman
  Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård och palliativ vård samt en ofta anlitad föreläsare och moderator. Petra har skrivit boken Palliativ vård vid demenssjukdom tillsammans med Johan Sundelöf, utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 09.20 Kommunalt lika, nationellt olika

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Kommunala policys såsom riktlinjer för bedömning av äldreomsorg är utformade på lokal nivå och ger biståndshandläggare olika förutsättningar att bedöma och fatta beslut om bistånd till äldre. Samtidigt som syftet är att ge äldre i samma kommun en likartad bedömning och hjälp så riskerar kommunernas olika styrmedel att ge äldre i olika delar av landet olika förutsättningar att få tillgång till äldreomsorg. I denna föreläsning får du kunskap om hur riktlinjerna i andra delar av landet ser ut och hur dina kollegor ser på dessa. Du får också ta del av tankar, idéer och förslag kring arbetet med kommunala riktlinjer.

  Sara Wittberg - föreläsare på Gothia Kompetens
  Sara Wittberg
  Doktorand vid Linköpings Universitet. Sara forskar om utformningen av kommunala styrmedel för bedömning om bistånd till äldreomsorg samt vilka förutsättningar de ger biståndshandläggare att autonomt fatta beslut om hjälp till äldre. Sara är socionom med en bakgrund som biståndshandläggare.
 • 10.00 Psykisk (o)hälsa, ofrivillig ensamhet och åldrande

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Den ofrivilliga ensamheten har stor betydelse och negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan. Ibland äldre personer som bor i särskilt boende upplever fler ofrivillig ensamhet än bland de som bor hemma med till exempel hemtjänst. Tillsammans kan vi motverka den ofrivilliga ensamheten med små medel och allas delaktighet.

  Vad kan du som biståndshandläggare göra för att förebygga och möta behov? Hur kan redskap som samordnad individuell plan (SIP), IBIC och aktuell lagstiftning användas?

  Susanne Rolfner Suvanto - föreläsare och författare på Gothia Kompetens | © Paul Svensson
  Susanne Rolfner Suvanto
  Leg. sjuksköterska med inriktning psykiatri, fil. mag i hälsopedagogik och en av landets främsta sakkunniga inom äldre och psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Tidigare utredare på Socialstyrelsen, som även ansvarat för utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Författare till flera böcker, bland andra Psykisk ohälsa hos äldre utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.00 Våld hos äldre

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Våld i nära relationer upphör inte vid stigande ålder och våld mot äldre har länge varit ett dolt problem som inte har uppmärksammats i samhällsdebatten förrän under senare år. Eftersom våldet mot äldre kan ta sig olika uttryck menar bland annat Socialstyrelsen att det finns behov av att utbilda personal för att kunna upptäcka och bemöta äldre som utsätts för våld.

  Ta del av en föreläsning med konkreta råd kring vad du som biståndshandläggare kan göra när du misstänker att en person du möter är våldsutsatt.

  Sylvia Olsson - föreläsare på Gothia Kompetens
  Sylvia Olsson
  Doktor och lektor i socialt arbete på Mälardalens universitet. Sylvia har i sin forskning bland annat tittat på vilken teoretisk och praktisk kunskap biståndshandläggare har kring våld mot äldre, deras medvetenhet och förmåga att observera riskfaktorer hos äldre samt hur de hanterar de ärenden där det finns risk att äldre utsätts för våld.
 • 11.50 Tid för lunch

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 12.50 Rättspraxis och aktuella nyheter inom äldreomsorgen

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Under seminariet går Katarina Lindblad igenom den nya egenvårdslagen som träder i kraft 1 januari 2023 men även förslaget till ny äldreomsorgslag. Du kommer även uppdateras på ny och aktuell rättspraxis inom området.

  • Genomgång av förslaget till äldreomsorgslag (SOU 2022:41)
  • Ny lag om egenvård
  • Aktuell rättspraxis inom äldreomsorgen
  • Olika företrädare för den äldre t ex anhörigbehörig, ombud och framtidsfullmaktshavare
  • Vilka bedömningar gör domstolarna kring skälig levnadsnivå?
  Katarina Lindblad - Gothia Kompetens
  Katarina Lindblad
  Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltning och socialrätt. Hon har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner.
 • 14.50 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen, den som vill.

 • 15.10 Biståndshandläggare – en av socionomyrkets roligaste roller!

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Men vad behöver du i din roll för att det ska kännas så? I den här föreläsningen hämtar vi kunskap och inspiration både från erfarenheter hos biståndshandläggare själva och från forskning på det arbetspsykologiska området. Vi går igenom det du själv kan påverka, som det kollegiala samspelet och hur motivation skapas och bibehålls, men också om det som är svårare att påverka men som är viktigt att vara medveten om.

  Vilka behov behöver du få tillgodosedda för att kunna utföra rollen som biståndshandläggare med en känsla av sammanhang och professionalitet?

  Ta del av en föreläsning där du får verktyg för att behålla motivation och arbetsglädje trots en i bland utmanande, men meningsfull arbetsvardag.

  Charlotte Råwall - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Råwall / Ola Kjelbye
  Charlotte Råwall
  Leg. psykolog och organisationskonsult, som arbetar med utveckling av chefer och medarbetargrupper. Charlotte är också leg. sjuksköterska och har lång erfarenhet av att arbeta med välfärdssektorn bland annat specifikt med handledning av biståndshandläggare.
 • 16.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är biståndshandläggare.

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens

Petra Tegman är silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård och palliativ vård samt en ofta anlitad föreläsare och moderator. Petra har skrivit boken Palliativ vård vid demenssjukdom tillsammans med Johan Sundelöf. Petra modererar årets konferens.

Silviasjuksköterska,  specialistsjuksköterska och författare Petra Tegman

Sara Wittberg - föreläsare på Gothia Kompetens

Sara Wittberg är doktorand vid Linköpings Universitet. Hon forskar om utformningen av kommunala styrmedel för bedömning om bistånd till äldreomsorg samt vilka förutsättningar de ger biståndshandläggare att autonomt fatta beslut om hjälp till äldre. Sara är socionom med en bakgrund som biståndshandläggare.

Doktorand och socionom Sara Wittberg

Susanne Rolfner Suvanto - föreläsare och författare på Gothia Kompetens | © Paul Svensson

Susanne Rolfner Suvanto är leg. sjuksköterska med inriktning psykiatri, fil. mag i hälsopedagogik och en av landets främsta sakkunniga inom äldre och psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Tidigare utredare på Socialstyrelsen, som även ansvarat för utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Författare till flera böcker, bland andra Psykisk ohälsa hos äldre utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Foto av Paul Svensson.

Leg. sjuksköterska, fil. mag i hälsopedagogik och författare Susanne Rolfner Suvanto

Sylvia Olsson - föreläsare på Gothia Kompetens

Sylvia Olsson är doktor och lektor i socialt arbete på Mälardalens universitet. Hon har i sin forskning bland annat tittat på vilken teoretisk och praktisk kunskap biståndshandläggare har kring våld mot äldre, deras medvetenhet och förmåga att observera riskfaktorer hos äldre samt hur de hanterar de ärenden där det finns risk att äldre utsätts för våld.

Doktor och lektor i socialt arbete Sylvia Olsson

Katarina Lindblad - Gothia Kompetens

Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltning och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner.

Jurist samt tidigare chef och handläggare inom socialtjänsten Katarina Lindblad

Charlotte Råwall - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Råwall / Ola Kjelbye

Charlotte Råwall är leg. psykolog och organisationskonsult, som arbetar med utveckling av chefer och medarbetargrupper. Hon är också leg. sjuksköterska och har lång erfarenhet av att arbeta med välfärdssektorn bland annat specifikt med handledning av biståndshandläggare.

Foto av Ola Kjelbye.

Leg. psykolog, organisationskonsult och leg. sjuksköterska Charlotte Råwall

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev