Konferens
Nyhet

Biståndshandläggaren i fokus 2021 - Konferens

Nyckelspelare i äldreomsorgen

Konferensen Biståndshandläggaren i fokus 2021

Nyckelspelare i äldreomsorgen

Du som biståndshandläggare är viktig för en god äldreomsorg och har en roll som är avgörande för många människors livskvalitet. 

Under konferensen Biståndshandläggaren i fokus får du en uppdatering kring aktuella domar för en rättssäker handläggning och vi diskuterar exempelvis vad som är skälig levnadsnivå kring olika insatser så som dusch, social tid och promenader.

Du får också en praktisk genomgång av hur en kommun arbetar för att öka delaktighet och kvalitet för den enskilde äldre samtidigt som man hittat effektivare sätt att arbeta över professionsgränserna som dessutom sparar resurser.

Som biståndshandläggare möter du ofta personer som lider av kognitiv svikt. Vi ger konkret vägledning för hur du kan skapa ett ömsesidigt förtroende trots utmaningen i sjukdomen. Du får även praktiska verktyg för den ibland utmanande dialogen med anhöriga. Konferensen avslutas med en föreläsning om äldre och deras möjlighet till en god psykisk hälsa. Vilka avtryck har Coronapandemin satt i den äldres vardag och vad är det som gör att mötet med dig kan bli till dagens höjdpunkt?

Konferensens innehåll

 • Aktuella domar för en rättssäker handläggning.
 • Praktisk genomgång av hur olika kommuner arbetar för att öka delaktighet och kvalitet för den äldre.
 • Samtal med personer med kognitiv svikt och dess anhöriga.
 • Äldre och deras möjlighet till en god psykisk hälsa.
 • Genomgång av senaste rättspraxis inom äldreomsorgen.

Väl mött till en skräddarsydd heldag för dig som är biståndshandläggare inom äldreomsorgen!


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #biståndshandläggaren

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf.

Programmet till konferensen Biståndshandläggaren 2021

Datum: 21 maj 2021

Runt märke: livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta. Du får inloggningsuppgifter i god tid via mejl. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.

Pris: 2790 kr exkl. moms per person.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Deltagarröster från 2020

»Mycket bra föreläsare och väl fungerande teknik.«

»Samtliga föreläsningar var inspirerande, och gav tips, verktyg och råd som är användbara i vår roll som biståndshandläggare.«

»Bra och varierande ämnen som var riktade mot biståndshandläggare. Det var en jättebra idé att ha denna utbildning på distans. Det sparar både tid och miljö!«

»Alla delar var mycket intressanta. Mycket välbehövlig "påfyllning" av information och reflektioner.«

 • 09:20 Välkomna!

  Moderator Petra Tegman inleder.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Åsa Liffner
  Petra Tegman
  Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård och palliativ vård samt en ofta anlitad föreläsare.
 • 09:30 Samtal med personer med kognitiv svikt och dess anhöriga

  För bättre förståelse i hur vi bäst leder ett samtal med en person med kognitiv svikt behövs fördjupad kunskap. Och för att vara bästa stödet till den närstående behövs tid för att få en tydligare bild av personens behov av hjälp och stöd.

  Ta del av en föreläsning om vad kognitiv svikt är och hur det påverkar individens förmågor med ett flertal konkreta råd kring hur du kan utveckla samtalet med den äldre personen och dess anhöriga.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:20.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Åsa Liffner
  Petra Tegman
  Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård och palliativ vård samt en ofta anlitad föreläsare.
 • 10:30 Norrtäljemodellen – Rättssäker handläggning och tydliga uppföljningar

  Norrtäljemodellen är en unik samverkan mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm som fördjupar samarbetet och tar bort gränsdragningar mellan kommun och region för att nå högre kvalitet och minska risken för att människan hamnar mellan stolar.

  Biståndshandläggaren spelar en central roll i Norrtälje och man har idag utvecklat arbetssätt och processer som gör det enklare att följa upp att den äldre personen verkligen får det som beslutats om.

  Hur lyckas handläggarna i Norrtälje ha individen i centrum med hjälp av Norrtäljemodellen? Ta del av en föreläsning om hur delar av modellen kan appliceras i andra kommuner för att öka rättssäkerheten och kvaliteten i besluten.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:10.

  Ganimete Kalludra - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ganimete Kalludra
  Ganimete Kalludra
  Avdelningschef för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och beteendevetare/sociolog. Ganimete har jobbat som chef i de olika delarna i Norrtäljemodellen, idag jobbar hon med biståndshandläggare där besluten om insatser tas för individer. Hon valdes 2017 till årets chef på vårdbolaget Tiohundra.
 • 11:20 Samverkan utvecklar arbetet och ger mindre hemtjänst

  Sedan 2018 arbetar en arbetsterapeut på biståndsenheten i Eslövs kommun. Detta har givit ett flertal vinster i verksamheten. Det täta samarbetet över professionsgränserna ger ökad kunskap om varandras arbete och större professionellt utbyte av varandras kompetenser. Tidig träning för att träna bort SOL-insatser jämte mer adekvat information till den äldre gör att den enskilde kan behålla sin självständighet längre.

  Resultatet är att Eslövsborna kan känna sig tryggare och bibehålla sin självständighet längre hemma, medarbetarna på biståndsenheten upplever att det utför ett mer professionellt arbete och kommunen ser viktiga ekonomiska vinster. Arbetsterapeutjänsten är idag helt finansierad av de resurser som kommunen sparat när man kunnat bevilja färre hemtjänsttimmar.

  Linda Johansson och Linda Nordbeck - talare på Gothia Kompetens | © Linda Johansson och Linda Nordbeck
  Linda Johansson och Linda Nordbeck
  Förste biståndshandläggare resp. leg. arbetsterapeut i Eslövs kommun.
 • 12:00 Lunch

  Paus för lunch. Välkommen åter kl.13:00.

 • 13:00 Genomgång av senaste rättspraxis inom äldreomsorgen

  Den här föreläsningen ger dig nyheter och uppdatering av de mest aktuella juridiska frågeställningarna med fokus på viktig rättspraxis som berör ditt arbete.

  • Ta del av nya avgöranden från domstolarna, prejudikat samt JO-avgöranden.
  • Skälig levnadsnivå kring olika insatser så som dusch, social tid och promenader.
  • Rättssäker handläggning och vägledande rättspraxis med aktuella domar.
  • Hur hanterar vi beslut när den enskilde inte nyttjar insatsen och vilka möjligheter har vi för att ändra ett beslut?


  Vi bryter för en bensträckare i föreläsningen.

  Katarina Lindblad - Gothia Kompetens
  Katarina Lindblad
  Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner.
 • 14:30 Tid för eftermiddagskaffe

  En bensträckare med tid för fika.

 • 14:50 Psykisk (o)hälsa har ingen ålder

  En biståndshandläggares arbetsdag är fylld av både glädjefyllda och svåra möten. En del äldre känner sig ofrivillig ensamma, har tecken på depression eller har till och med tappat sin livslust. Hur ser vi på äldre och deras möjlighet till en god psykisk hälsa, vilka avtryck har Coronapandemin satt i den äldres vardag och vad är det som gör att mötet med dig kan bli till dagens höjdpunkt?

  Gunilla Matheny - föreläsare på Gothia Kompetens
  Gunilla Matheny
  Verksamhetsledare för organisationen Minds Äldrelinje, dit äldre som behöver samtalsstöd kan ringa, distriktsköterska, beteendevetare. Gunilla har stor erfarenhet av anhörigfrågor och är också författare till bland annat Att utveckla anhörigstöd (Studentlitteratur).
 • 15:40 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Åsa Liffner

Petra Tegman är Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska i demensvård och palliativ vård samt en ofta anlitad föreläsare.

Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska Petra Tegman

Ganimete Kalludra - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ganimete Kalludra

Ganimete Kalludraär avdelningschef för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och beteendevetare/sociolog. Ganimete har jobbat som chef i de olika delarna i Norrtäljemodellen, idag jobbar hon med biståndshandläggare där besluten om insatser tas för individer. Hon valdes 2017 till årets chef på vårdbolaget Tiohundra.

Avdelningschef och och beteendevetare/sociolog Ganimete Kalludra

Linda Johansson och Linda Nordbeck - talare på Gothia Kompetens | © Linda Johansson och Linda Nordbeck

Linda Johanssonär förste biståndshandläggare ochLinda Nordbeckär leg. arbetsterapeut, båda i Eslövs kommun.

Förste biståndshandläggare resp. leg. arbetsterapeut Linda Johansson och Linda Nordbeck

Katarina Lindblad - Gothia Kompetens

Katarina Lindblad driver Lindblad Juristbyrå AB, som främst är inriktad på förvaltnings- och socialrätt. Katarina har en bakgrund som chef och handläggare inom socialtjänsten. I sin föreläsning sammanfogar hon på ett tydligt och lättförståeligt sätt sina båda professioner.

Jurist Katarina Lindblad

Gunilla Matheny - föreläsare på Gothia Kompetens

Gunilla Mathenyär verksamhetsledare för organisationen Minds Äldrelinje, dit äldre som behöver samtalsstöd kan ringa, distriktsköterska och beteendevetare. Gunilla har stor erfarenhet av anhörigfrågor och är också författare till bland annat Att utveckla anhörigstöd (Studentlitteratur).

Distriktsköterska, beteendevetare och verksamhetsledare Gunilla Matheny

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.