Bok/Broschyr

Ny som socionom

Från utbildning till arbetsliv

Ny som socionom
Provläs

Sagt om

Deras skrift är till sidantalet tunn, men innehållet bjuder på såväl fallbeskrivningar, praktiska råd som presentation av centrala begrepp. Boken är lättfattlig och inbjudande. Den belyser socionomyrket med innerlighet.

Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 4, 2021

Människobehandlande i balans. En bok med behållning för den som vill veta mer om att som nyutbildad socionom göra entré i arbetslivet.

Finnur Magnusson (professor i socialt arbete), aldreicentrum.se

Författare

Vi rekommenderar även