Konferensen med fördjupande föreläsningar som stärker dig som chef i äldreomsorgen

Här sätter vi ljus på ett av de viktigaste chefsuppdragen i Sverige – chef i äldreomsorgen.


Den här konferensen genomfördes senast i april 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Svaret på frågan ”vem är jag till för?” är grunden för en god äldreomsorg och en röd tråd i den här konferensen. En väl förankrad värdegrund är en betydelsefull faktor för att bryta en negativ spiral av personalflykt, rekryteringsproblem, stress och ohälsa. Hur får du medarbetare att känna glädje, motivation och engagemang på en arbetsplats även om förutsättningarna är tuffa? 

Konferensens fördjupande pass ger stort utrymme till reflektion och interaktion. Fördjupningarna leds alltid av några av Sveriges främsta experter och föreläsare – väl insatta i äldreomsorgens område.


Röster från tidigare deltagare

»En inspirerande mix av talare. Samtliga områden berörde nuläget i våra verksamheter.«

»Många av föreläsarna tog upp aktuella frågor som är viktiga i vårt arbete.«

»Det var en bra blandning av teman för föreläsningarna men samtidigt hade de en röd tråd. Mycket intressanta föreläsningar och bra upplägg på båda dagarna.«

»Bra anordnat arrangemang. Relevanta, intressanta och inspirerande föreläsare.«

»Inspirerande föreläsningar, bra med mindre publik, öppnar upp för mingel med andra deltagare och föreläsare.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#chefäldreomsorg

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Chef i äldreomsorgen genomfördes senast i april 2023. Välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Chef i äldreomsorgen 2024?
Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 08.40 Morgonkaffe med smörgås

  Morgonfika och tid att besöka våra utställare.

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 09.25 Moderator Monica Berglund hälsade välkommen

  Monica Berglund har med det salutogena perspektivet som ledstjärna under 30 år lett Tre stiftelser äldreboende i Göteborg. Målet har varit att skapa en verksamhet där de äldre får fortsätta leva hela livet ut, långt från traditionella äldreboenden där institutionens regler och rutiner fortfarande lever kvar.

  Monica Berglund
  Leg. sjuksköterska och tidigare direktör.
 • 09.30 Framtidens äldreomsorg - Vart är vi på väg?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Det ekonomiska läget i landets kommuner och regioner är ekonomiskt tufft på grund av en svagare konjunktur och den demografiska utvecklingen. Hur kan vi tänka i nya banor för att leva upp till ökade krav på kvalitet och individanpassning? Hur möjliggöra att den som är äldre få leva livet hela livet?

  Anders Ekholm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Elis Hoffman / Anders Ekholm
  Anders Ekholm
  Senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier. Anders har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt framtida behov av vård och omsorg samt analysdirektör på IVO.
 • 10.30 Paus

  Tid att besöka våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor.

 • 10.50 Vem är jag till för? Med etiken som kompass i ledarskapet

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Det finns inget facit för hur du blir en bra chef och ledare, men med uppdraget följer att ska du vara ett föredöme för andra och därför är det extra viktigt för dig att leva som du lär.

  Vad som är rätt och fel kan finnas många uppfattningar om men som ledare är det centralt att ha en tydlig värdegrund i arbetet med andra människor.

  • Vad händer när agendan sätts utifrån den äldres önskemål?
  • Tar vi oss tiden att lyssna in personerna vi är till för eller vet vi redan bäst?
  • Etiska vardagsutmaningar - är anhöriga besvärliga, eller har de det besvärligt?
  • Vad innebär ett närvarande ledarskap när man skapar delaktighet?
  • Varför vill du bli chef? Har du det som krävs och vad krävs i ett ledarskap som innebär att leda människor som arbetar med och för andra människor?
  Emma Eggertsen - föreläsare på Gothia Kompetens
  Emma Eggertsen
  Statsvetare, grundare av intraprenad äldreboende och verksamhetschef Capio Amhult vårdcentral, Sverige. Blev 2020 utsedd till Årets enhetschef inom äldreomsorgen av föreningen Gott Ledarskap i Demensvården med motiveringen ”med ett tydligt närvarande ledarskap och på eget initiativ utvecklat Björklidens äldreboende i Alafors till ett mycket välfungerande och trivsamt, självstyrande boende”.
 • 12.00 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 13.10 Attraktivare arbetsgivare – hur gör du?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Äldreomsorgen står inför stora rekryteringsutmaningar. Hur skapar du en arbetsplats som får medarbetarna att trivas och vilja stanna kvar?

  Ur föreläsningen:

  • Lärandekultur
  • Balans och ansvar
  • Delaktighet och tillit
  • Pengar fattas alltid – eller?
  • Evidensbaserad vård och omsorg i praktiken


  Vi bryter för eftermiddagskaffe.

  Monica Berglund
  Leg. sjuksköterska och tidigare direktör som med det salutogena perspektivet som ledstjärna under 30 år lett Tre stiftelser äldreboende i Göteborg. Målet har varit att skapa en verksamhet där de äldre får fortsätta leva hela livet ut, långt från traditionella äldreboenden där institutionens regler och rutiner fortfarande lever kvar.
 • 15.30 Konferensens första dag avslutas

  Tack för idag och varmt välkommen åter i morgon.

 • 09.20 Moderator Monica Berglund inledde konferensens andra dag

  Monica Berglund har med det salutogena perspektivet som ledstjärna under 30 år lett Tre stiftelser äldreboende i Göteborg. Målet har varit att skapa en verksamhet där de äldre får fortsätta leva hela livet ut, långt från traditionella äldreboenden där institutionens regler och rutiner fortfarande lever kvar.

  MONICA BERGLUND
  Leg. sjuksköterska och tidigare direktör.
 • 09.30 Chefens utmanande samtal

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Medarbetare, som har problem att följa med i arbetets utveckling och förändringar hamnar lätt på kant med såväl kollegor som brukare och projicerar ofta sina egna svårigheter i arbetet på chefen. Samtidigt som du försöker hjälpa någon att fungera bättre i sitt uppdrag kan du känna dig själv kämpa för din egen existens som chef.

  Vad kan du som chef göra för att inte komplicera situationen?

  Ta del av en föreläsning som ger dig strategier och redskap för att hantera samtal där de vanliga spelreglerna inte fungerar och som utmanar ditt ledarskap.

  Punkter som tangeras:

  • Hur hantera en informell ledare?
  • Undvik skam och skuldkänslor
  • Låt dig inte överraskas
  • Less is more
  • Var inte rädd för egen brist
  • Om svalkande likgiltighet
  • Överleva som chef
    

  Vi bryter för förmiddagskaffe.

  Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Jakob Carlander
  Leg. psykoterapeut, handledare och författare, bland annat till "Utmanande samtal – handbok för chefer". Han har också fått mycket uppmärksamhet för sin bok "Möta människor med rättshaveristiskt beteende" där han tillsammans med medförfattaren Andreas Wedeen sätter ljuset på ett dilemma som inte minst äldreomsorgens chefer känner igen.
 • 12.00 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 13.10 Modigt ledarskap ger trygghet

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Går det att bryta en negativ spiral av personalflykt, rekryteringsproblem, stress och ohälsa? Hur får du då medarbetare att känna glädje, motivation och engagemang även när förutsättningarna är tuffa? Ta del av en föreläsning med en mängd konkreta ledarverktyg förankrade i forskning och evidens.

  Några punkter som tas upp under passet:

  • Vad krävs för att bli en modig chef?
  • Tydlighet med mål och prioriteringar.
  • Hur en kultur av vill istället för måste skapas i en arbetsgrupp.
  • Vad som är viktigast för att få medarbetare att drivas av inre motivation.
  • Den psykologiska trygghetens avgörande roll: vad det är, varför det är viktigt och hur vi kan göra för att skapa och upprätthålla det.
    

  Vi bryter för eftermiddagskaffe.

  Charlotte Råwall - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Råwall / Ola Kjelbye
  Charlotte Råwall
  Leg. psykolog och organisationskonsult som arbetar med utveckling av chefer, medarbetare, ledningsgrupper och medarbetargrupper. Hon är också leg. sjuksköterska och har många års erfarenhet av att arbeta med välfärdssektorn och i synnerhet sjukvården.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är chef i äldreomsorgen.

Monica Berglund är leg. sjuksköterska och tidigare direktör som med det salutogena perspektivet som ledstjärna under 30 år lett Tre stiftelser äldreboende i Göteborg. Målet har varit att skapa en verksamhet där de äldre får fortsätta leva hela livet ut, långt från traditionella äldreboenden där institutionens regler och rutiner fortfarande lever kvar.

Foto av Tommy Holl.

Leg. sjuksköterska och tidigare direktör Monica Berglund

Anders Ekholm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Elis Hoffman / Anders Ekholm

Anders Ekholm är senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier. Han har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt framtida behov av vård och omsorg samt analysdirektör på IVO.

Foto av Elis Hoffman.

Senior rådgivare vid Institutet för framtidsstudier Anders Ekholm

Emma Eggertsen - föreläsare på Gothia Kompetens

Emma Eggertsen är statsvetare, grundare av intraprenad äldreboende och verksamhetschef på Capio Amhult vårdcentral, Sverige. Blev 2020 utsedd till Årets enhetschef inom äldreomsorgen av föreningen Gott Ledarskap inom Demensvården med motiveringen ”med ett tydligt närvarande ledarskap och på eget initiativ utvecklat Björklidens äldreboende i Alafors till ett mycket välfungerande och trivsamt, självstyrande boende”.

Statsvetare, grundare av intraprenad äldreboende och verksamhetschef Emma Eggertsen

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut, handledare och författare, bland annat till Utmanande samtal – handbok för chefer. Han har också fått mycket uppmärksamhet för sin bok Möta människor med rättshaveristiskt beteende där han tillsammans med medförfattaren Andreas Wedeen sätter ljuset på ett dilemma som inte minst äldreomsorgens chefer känner igen.

Leg. psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander

Charlotte Råwall - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Råwall / Ola Kjelbye

Charlotte Råwall är leg. psykolog och organisationskonsult som arbetar med utveckling av chefer, medarbetare, ledningsgrupper och medarbetargrupper. Hon är också leg. sjuksköterska och har många års erfarenhet av att arbeta med välfärdssektorn och i synnerhet sjukvården.

Foto av Ola Kjelbye.

Leg. psykolog och organisationskonsult Charlotte Råwall

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev