En konferens om stöd och bemötande i äldreomsorgen


Den här konferensen genomfördes senast i februari 2024. Läs gärna mer om programmet 2024 nedan, och välkommen åter! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig i äldreomsorgen.


Att arbeta med personer som lider av kognitiv svikt innebär att varje dag ha en möjlighet att göra skillnad i någons liv. På Gothia Kompetens årliga konferens med fokus på att förbättra stödet till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt får du värdefulla råd och insikter. Ledande experter delar aktiviteter och metoder för att minska symtom och höja livskvaliteten för den äldre och underlätta för dig som arbetar nära.

Genom att arbeta nära den vi vårdar och förstå deras behov kan vi minska utmanande beteenden och skapa bättre livskvalitet. Här får du verksamhetsnära exempel på personcentrerad demensvård.


Röster från tidigare deltagare

»Mycket intressanta föreläsare som gav inspiration till förbättringsarbete i verksamheten.«

»Perfekt upplagd dag med inspirerande föreläsare och lagom långa föredrag.«

»Jag tycker det var väldigt bra och gav många tankar tillbaks, som jag kan arbeta vidare med på som enhetschef på mitt boende.«

»Hög kvalité på föreläsare och innehåll. Mycket nöjd med dagen.«

»Mycket bra talare på ett lugnt och avslappnat sätt, suveränt att kunna följa med som åhörare via länken och att kunna ställa frågor via chatten!«

»Moderator, teknik och byte mellan föreläsare fungerade mycket bra. Slapp att resa och kunde ändå ta del av föreläsningen!«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
#demensäldre

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre genomfördes senast i februari 2024. Välkommen åter! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.20 Välkomna!

  Moderator Liselotte Björk hälsade välkommen.

  Liselotte Björk - föreläsare på Gothia Kompetens
  Liselotte Björk
  Förbundsordförande för Demensförbundet, som arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Liselotte har tidigare arbetat som demensutvecklare i många år och utbildare inom bland annat lågaffektivt bemötande. Hon driver också med en vän podden Demensdialogen Angvik & Björk på fritiden.
 • 09.30 Att skapa trygga möten

  Information från programmet 2024 nedan. Välkommen åter 2025.

  Hur kan du bidra till att mötet blir tryggt och bevarar individens integritet och självbestämmande?

  Möt Susanne Åsander som själv sedan 2018 lever med Alzheimers sjukdom, i samtal om sin egen upplevelse av mötet med vården, hur det var, men framför allt hur hon tycker att det borde vara.

  Susanne Åsander - talare på Gothia Kompetens
  Susanne Åsander
  Susanne Åsander valde tidigt att engagera sig då hon ville bidra till att utveckla vården för att inte någon skulle behöva uppleva det hon gjorde när hon fick sin diagnos. Bland annat har hon bidragit till utvecklingen av Alzheimerguiden, ett digitalt stöd för personer med demenssjukdom.
 • 10.10 Minska symtom och förbättra livskvaliteten vid BPSD

  Information från programmet 2024 nedan. Välkommen åter 2025.

  Att förstå och hantera BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid kognitiv sjukdom) är en daglig utmaning för dig som arbetar nära den som lider av demenssjukdom. BPSD beskriver problematiska eller akuta situationer som kräver snabb och effektiv åtgärd. Tyvärr leder detta ofta till överdriven användning av psykofarmaka utan klara indikationer och fördelar. Detta kan resultera i oönskade biverkningar och risker för personer med BPSD.

  Eftersom BPSD är vanligt, 97 procent enligt epidemiologiska studier, bör vårt mål vara att använda ett personcentrerat tillvägagångssätt baserat på befintliga riktlinjer - genom hela förloppet av den kognitiva sjukdomen.

  Ta del av en föreläsning om hur vi kan minska förekomsten och svårigheten av BPSD, förbättra livskvaliteten för personen som lider av det och samtidigt bidra till att ökad arbetsglädje i ditt team.

  Sibylle Mayer - talare på Gothia Kompetens
  Sibylle Mayer
  Specialist inom geriatrik och intern medicin och överläkare på minnesmottagningen i Hudiksvall. Hon har tidigare varit ansvarig läkare för mobila teamet på Minneskliniken i Malmö/Lund.
 • 11.10 Vad är kognition?

  Information från programmet 2024 nedan. Välkommen åter 2025.

  Kognitiv svikt kan ta sig många olika uttryck och innebära många olika svårigheter i vardagen. Men vad är egentligen kognition? Hur kan vi förstå vad det innebär att drabbas av kognitiva funktionsnedsättningar och vad behöver vi tänka på i mötet med en person som är drabbad av en kognitiv sjukdom? Neuropsykologi är läran om kopplingen mellan människans beteende och hjärnans funktion.

  Föreläsningen kommer att ge en introduktion till neuropsykologisk kunskap om den mänskliga hjärnan och våra sex kognitiva domäner; uppmärksamhetsfunktioner, perceptuella funktioner, verbala funktioner, inlärning och minne, exekutiva funktioner och social kognition.

  Aron Sjöberg - talare på Gothia Kompetens
  Aron Sjöberg
  Neuropsykolog som arbetar på en kognitiv mottagning inom Region Gotland med utredning och diagnostik av patienter med misstänkt eller konstaterad kognitiv sjukdom. Han har bland annat deltagit i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning med att ta fram det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.
 • 12.00 Lunch

  En timmes paus för lunch.

 • 13.00 Demenssjukdom sätter inte stopp för nytt lärande

  Information från programmet 2024 nedan. Välkommen åter 2025.

  Det är lätt att associera demens med enbart glömska och förlorade funktioner. Men personer med demenssjukdom har fortfarande förmåga att lära sig nya saker trots sin sjukdom. Den slutsatsen dras i en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet. Resultatet slår hål på den allmänna föreställningen om personer med demens som vårdpaket eller tomma skal, menar Elias Ingebrand som gjort studien.

  Ta del av en föreläsning med konkreta exempel på hur du som arbetar med personer med demenssjukdom kan använda dig av de nya rönen för meningsfulla aktiviteter.

  Elias Ingebrand - talare på Gothia Kompetens
  Elias Ingebrand
  Elias Ingebrand är postdoktor vid Karolinska Institutet där han forskar om demenssjukdom och kommunikation. Elias disputerade 2023 vid Linköpings universitet med en avhandling om viljan och förmågan att lära nytt hos personer med demenssjukdom, med specifik inriktning på användning av surfplattor.
 • 13.50 Tvångsåtgärder inom äldreomsorgen – vad säger juridiken?

  Information från programmet 2024 nedan. Välkommen åter 2025.

  • Vad kan betraktas som otillåtna tvångsåtgärder? Hur hanterar vi exempelvis lift, sele, grindar, rörelselarm och låsta avdelningar utan samtycke trots att det finns ett uppenbart behov?
  • Hur kan vi tänka när den enskilde behöver hjälpen men inte samtycker?
  • Kan samtycke inhämtas från någon annan?
  • Vad säger juridiken om tvångsåtgärder inom äldreomsorgen?
  • Fallexempel från äldreomsorgens vardag.
  Katarina Lindblad - Gothia Kompetens
  Katarina Lindblad
  Katarina Lindblad arbetar som socialrättsjurist med äldreomsorgen som ett av sina huvudområden. Hon har egen erfarenhet, både som undersköterska och chef, av arbete i äldreomsorgen och kommer under dagen applicera juridiken i verklighetsanknutna exempel.
 • 14.40 Eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen.

 • 15.10 Ökad meningsfullhet när Operans dansare bjuder upp

  Information från programmet 2024 nedan. Välkommen åter 2025.

  Under 2022 har professionella dansare från Kungliga Operabaletten gjort återkommande besök på en dagverksamhet i Upplands-Bro. Bakom samarbetsprojektet med Operan ligger Mirjam Brocknäs, som tidigare även använt måleri, musik och andra kulturyttringar i kommunens demensomsorg.

  Forskning visar att dansen medför välmående som ökar välbefinnandet, livskraften och livsenergin. Psykologiska effekter som förändrat beteende och förändring av stresshormoner framkommer jämte fysiologiska effekter som bättre balans, hållning, ökad rörlighet och ett fysiskt välbefinnande.

  I den här föreläsningen får du lära dig mer om hur kulturella aktiviteter som konst och dans kan användas som metod inom demensvården.

  Mirjam Brocknäs - talare på Gothia Kompetens
  Mirjam Brocknäs
  Mirjam Brocknäs är gerontolog, just nu verksam som tillförordnad avdelningschef för äldreomsorgen i Upplands Bro Kommun. Mottagare av 2023 års pris för Gott ledarskap i demensomsorgen.
 • 15.50 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom äldreomsorg.

Liselotte Björk - föreläsare på Gothia Kompetens

Liselotte BjörkFörbundsordförande för Demensförbundet, som arbetar för att förbättra förhållandena för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Liselotte har tidigare arbetat som demensutvecklare i många år och utbildare inom bland annat lågaffektivt bemötande. Hon driver också med en vän podden Demensdialogen Angvik & Björk på fritiden.

Förbundsordförande för Demensförbundet Liselotte Björk

Susanne Åsander - talare på Gothia Kompetens

Susanne Åsander valde tidigt att engagera sig då hon ville bidra till att utveckla vården för att inte någon skulle behöva uppleva det hon gjorde när hon fick sin diagnos. Bland annat har hon bidragit till utvecklingen av Alzheimerguiden, ett digitalt stöd för personer med demenssjukdom.

Lever med Alzheimers sjukdom Susanne Åsander

Sibylle Mayer - talare på Gothia Kompetens

Sibylle Mayer är specialist inom geriatrik och intern medicin och överläkare på minnesmottagningen i Hudiksvall. Hon har tidigare varit ansvarig läkare för mobila teamet på Minneskliniken i Malmö/Lund.

Specialist inom geriatrik och intern medicin samt överläkare Sibylle Mayer

Aron Sjöberg - talare på Gothia Kompetens

Aron SjöbergNeuropsykolog som arbetar på en kognitiv mottagning inom Region Gotland med utredning och diagnostik av patienter med misstänkt eller konstaterad kognitiv sjukdom. Han har bland annat deltagit i SKR:s nationella system för kunskapsstyrning med att ta fram det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för utredning av kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Neuropsykolog Aron Sjöberg

Elias Ingebrand - talare på Gothia Kompetens

Elias Ingebrand är postdoktor vid Karolinska Institutet där han forskar om demenssjukdom och kommunikation. Elias disputerade 2023 vid Linköpings universitet med en avhandling om viljan och förmågan att lära nytt hos personer med demenssjukdom, med specifik inriktning på användning av surfplattor.

Foto av Jonas Roslund.

Postdoktor Elias Ingebrand

Katarina Lindblad - Gothia Kompetens

Katarina Lindblad arbetar som socialrättsjurist med äldreomsorgen som ett av sina huvudområden. Hon har egen erfarenhet, både som undersköterska och chef, av arbete i äldreomsorgen och kommer under dagen applicera juridiken i verklighetsanknutna exempel.

Socialrättsjurist Katarina Lindblad

Mirjam Brocknäs - talare på Gothia Kompetens

Mirjam Brocknäs är gerontolog, just nu verksam som tillförordnad avdelningschef för äldreomsorgen i Upplands Bro Kommun. Mottagare av 2023 års pris för Gott ledarskap i demensomsorgen.

Gerontolog Mirjam Brocknäs

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev