Välkommen till vår årliga konferens med fokus på bättre stöd till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt


Den här konferensen genomfördes senast i mars 2022 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2022 nedan, och välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


För sjätte året samlade vi några av landets ledande experter inom kognition- och demensområdet i mars 2022, som delade med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre personen och underlättar för personalen.

Vi fick också ta del av kollegors verksamhetsnära exempel på hur vi framgångsrikt kan arbeta för en personcentrerad demensomsorg.

Konferensen livesändes för att vi skulle kunna delta oavsett var i landet vi befann oss – hemma eller på jobbet. Under en inspirerande heldag fick vi en fördjupning och uppdatering kring bland annat:

 • Personcentrerad kommunikation vid kognitiv sjukdom
 • Aktuell forskning - Riskfaktorer för demens
 • Fysisk aktivitet och rörelse för ett självständigare liv
 • Mat och måltider vid kognitiv sjukdom

Varmt välkommen 2023!


Röster från tidigare deltagare

»Mycket intressanta föreläsare som gav inspiration till förbättringsarbete i verksamheten.«

»Perfekt upplagd dag med inspirerande föreläsare och lagom långa föredrag.«

»Jag tycker det var väldigt bra och gav många tankar tillbaks, som jag kan arbeta vidare med på som enhetschef på mitt boende.«

»Hög kvalité på föreläsare och innehåll. Mycket nöjd med dagen.«

»Mycket bra talare på ett lugnt och avslappnat sätt, suveränt att kunna följa med som åhörare via länken och att kunna ställa frågor via chatten!«

»Moderator, teknik och byte mellan föreläsare fungerade mycket bra. Slapp att resa och kunde ändå ta del av föreläsningen!«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#demensäldre

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

 

FAKTA

Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre genomfördes senast i mars 2022. Välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 08.50 Välkomna

  Moderator, Petra Tegman, hälsade välkommen.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård. Har tillsammans med läkaren Johan Sundelöf skrivit boken Palliativ vård vid demens.
 • 09.00 Att lyssna med tredje örat – om personcentrerad kommunikation vid kognitiv sjukdom

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  De kognitiva svårigheter och utmaningar som uppstår genom demenssjukdom påverkar också förmågan att kommunicera. Att delta i samtal blir en allt svårare utmaning, precis som att använda språket i andra sammanhang. Eftersom kommunikation är ett sätt att skapa och upprätthålla relationer får de kommunikativa svårigheterna ofta allvarliga konsekvenser. Därför är både kunskap och förståelse från omgivningen viktig för att bryta den allmänna föreställningen att det inte går att kommunicera med en person som lever med en demenssjukdom.

  Ta del av en föreläsning som betonar kommunikation som en egen aktivitet i omvårdnadsarbetet – inte enbart ett verktyg för att möjliggöra omvårdnad.

  Lars-Christer Hydén - författare på Gothia Kompetens
  Lars-Christer Hydén
  Professor i socialpsykologi och föreståndare för Centrum för demensforskning (CEDER), Linköpings universitet. Han forskar om identitet och kommunikativa funktionshinder, speciellt vid demenssjukdom.
 • 10.00 Konst ger mening

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Att få känna en meningsfull vardag, minskad oro, ökad stimulans och förmåga till kommunikation - det är målet för det nystartade projektet ”Så minns vi vår stad”. Projektet som är finansierat av Alzeimersfonden syftar till att personer med en demensdiagnos får möta konst och möjlighet att öppna sina sinnen. Man vill skapa intressanta och spännande samtal mellan hyresgäster, personal och anhöriga med hjälp av kulturhistoriska fotografier, besök på museum, konstverk på besök och digitala konstvisningar.

  Kristin Norrgård - föreläsare på Gothia Kompetens
  Kristin Norrgård
  Projektledare inom Vård och omsorg och stabschef. Hon har 25 års erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom från sina tidigare roller som distriktssköterska, enhetschef på demensboende och avdelningschef för kommunens särskilda boenden. 2018 inledde Kristins kollega Ida Nilsson ett samarbete med Nationalmuseum vilket ledde till fina digitala konstsamtal anpassade för personer med demens. Goda erfarenheter härifrån ligger till grund för detta projekt.
 • 10.45 Mat och måltider vid kognitiv sjukdom

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Vilka utmaningar är det som kan uppstå kring mat- och måltidssituationer under olika skeden i sjukdomsförloppet vid kognitiv sjukdom, och hur kan vi på bästa sätt hjälpa den äldre personen att uppnå ett så gott näringsintag som möjligt? Vilka nutritionsinsatser är aktuella att göra och hur hanterar vi när man inte längre kan eller vill äta? På vilket sätt kan vi skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet och hur kommunicerar vi våra mål och insatser med de närstående?

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Petra Tegman
  Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård. Har tillsammans med läkaren Johan Sundelöf skrivit boken Palliativ vård vid demens.
 • 11.30 Tid för lunch

  Vi tog en timmes paus för lunch.

 • 12.30 Aktuell forskning – Riskfaktorer för demens

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Då antalet personer med demens förväntas öka de kommande åren och då det inte finns någon medicinsk behandling som kan bota sjukdomen är det viktigt att studera riskfaktorer för demens. På så sätt kan vi identifiera individer som har förhöjd risk av sjukdomen och i ett tidigt stadie implementera förebyggande åtgärder innan sjukdomsprocesserna börjar ansamlas.

  Jenna Najar - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ragnhild Larsson
  Jenna Najar
  ST-läkare i äldrepsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs Universitet och AgeCap (centrum för åldrande och hälsa). Huvudsaklig forskningsinriktning handlar om att identifiera riskfaktorer för demens med fokus på livsstils-, hormonella och genetiska faktorer.
 • 13.40 Ögonblick att minnas

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Film och samtal väcker minnen. Att få möjlighet att minnas och berätta för andra om det som kommer upp, genom samtal där minnen och känslor omhändertas och bekräftas, att få äga sin egen berättelse och i stunden få vara den som vet, det mår alla bra av.

  Ögonblick att minnas är ett samtalsprojekt som innehåller nygjorda filmer med handledningar, skräddarsytt för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

  Nathalie Alexandre - föreläsare på Gothia Kompetens | © Conny Hallberg
  Nathalie Alexandre
  Undersköterska och samtalsledare, utbildad i Reminicens- och Validationsmetoden, och arbetar på Villa Cederschiöld, Ersta diakonis dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom. Hon har varit med och tagit fram handledarmaterialet som används i projektet Ögonblick att minnas.
  Pär Lindström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Conny Hallberg
  Pär Lindström
  Projektledare för projektet, jobbar som verksamhetsledare med ansvar för att initiera och leda projekt på den ideella organisationen Mantaray Impact.
 • 14.10 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för en bensträckare och för fika.

 • 14.30 Fysisk aktivitet och rörelse för ett självständigare liv

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Demenssjukdom påverkar gång- och balansförmåga på olika sätt under sjukdomens gång men regelbunden fysisk aktivitet och träning har en gynnsam inverkan på rörelseförmågan och möjligheten att utföra vardagliga sysslor hos personer med demenssjukdom. Att få hjälp att vara fysiskt aktiv kan hjälpa personer med demenssjukdom att vara självständiga längre. Det behövs dock kunskap om hur rörelseförmågan förändras vid en demenssjukdom och hur det går att utnyttja rörelseminnet för att bättre kunna hjälpa en person med demenssjukdom att bibehålla sin självständighet i exempelvis förflyttningar, särskilt i de senare stadierna av demenssjukdomen.

  Emma Karlsson - föreläsare på Gothia Kompetens
  Emma Karlsson
  Emma Karlsson blev en av Sveriges första Silviafysioterapeuter 2018. Hon arbetar nu som demensfysioterapeut i Göteborgs stad med bland annat stöd, handledning och utbildning kring demenssjukdomar till personer med demenssjukdom, anhöriga och olika personalkategorier inom kommunal vård- och omsorg.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och välkomna åter!

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens

Petra Tegman är silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård. Har tillsammans med läkaren Johan Sundelöf skrivit boken Palliativ vård vid demens.

Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska Petra Tegman

Lars-Christer Hydén - författare på Gothia Kompetens

Lars-Christer Hydén är professor i socialpsykologi och föreståndare för Centrum för demensforskning (CEDER), Linköpings universitet. Han forskar om identitet och kommunikativa funktionshinder, speciellt vid demenssjukdom.

Professor i socialpsykologi och forskare Lars-Christer Hydén

Kristin Norrgård - föreläsare på Gothia Kompetens

Kristin Norrgård är projektledare inom Vård och omsorg och stabschef. Hon har 25 års erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom från sina tidigare roller som distriktssköterska, enhetschef på demensboende och avdelningschef för kommunens särskilda boenden. 2018 inledde Kristins kollega Ida Nilsson ett samarbete med Nationalmuseum vilket ledde till fina digitala konstsamtal anpassade för personer med demens.

Projektledare inom Vård och omsorg och stabschef Kristin Norrgård

Jenna Najar - föreläsare på Gothia Kompetens | © Ragnhild Larsson

Jenna Najar är ST-läkare i äldrepsykiatri vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs Universitet och AgeCap (centrum för åldrande och hälsa). Huvudsaklig forskningsinriktning handlar om att identifiera riskfaktorer för demens med fokus på livsstils-, hormonella och genetiska faktorer.

Foto av Ragnhild Larsson.

ST-läkare i äldrepsykiatri och forskare Jenna Najar

Nathalie Alexandre - föreläsare på Gothia Kompetens | © Conny Hallberg

Nathalie Alexandre är undersköterska och samtalsledare, utbildad i Reminicens- och Validationsmetoden, och arbetar på Villa Cederschiöld, Ersta diakonis dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom. Hon har varit med och tagit fram handledarmaterialet som används i projektet Ögonblick att minnas.

Foto av Conny Hallberg.

Undersköterska och samtalsledare Nathalie Alexandre

Pär Lindström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Conny Hallberg

Pär Lindström jobbar som verksamhetsledare med ansvar för att initiera och leda projekt på den ideella organisationen Mantaray Impact.

Foto av Conny Hallberg.

Verksamhetsledare Pär Lindström

Emma Karlsson - föreläsare på Gothia Kompetens

Emma Karlsson blev en av Sveriges första Silviafysioterapeuter 2018. Hon arbetar nu som demensfysioterapeut i Göteborgs stad med bland annat stöd, handledning och utbildning kring demenssjukdomar till personer med demenssjukdom, anhöriga och olika personalkategorier inom kommunal vård- och omsorg.

Silviafysioterapeut och demensfysioterapeut Emma Karlsson

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.