Gothia Kompetens årliga konferens med fokus på bättre stöd till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt


Den här konferensen genomfördes senast i mars 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


För sjunde året samlade vi några av landets ledande experter inom kognitions- och demensområdet, som delade med sig av aktiviteter och metoder som minskar symtomen och höjer livskvaliteten för den äldre och underlättar för personalen.

Vi fick också ta del av kollegors verksamhetsnära exempel på hur vi framgångsrikt kan arbeta för en personcentrerad demensomsorg. Konferensdagen leddes av Petra Tegman, som har mångårig erfarenhet av arbete med personer som lider av kognitiv svikt.

På 2023 års konferens lärde vi oss bland annat mer om:

 • Hur vi kan bli bättre på att hantera och bemöta ett aggressivt och hotfullt beteende
 • Tand- och munhälsans roll vid demenssjukdom
 • Viktiga erfarenheter från Sveriges första demensby - Månstorps ängar i Vellinge
 • Praktiska verktyg i mötet med den anhörige
 • Hur ett demensteam från start ökar tryggheten hos den som fått en demensdiagnos
 • Den brittiska metoden Music in Mind som handlar om att skapa musik tillsammans i stunden.

Röster från tidigare deltagare

»Mycket intressanta föreläsare som gav inspiration till förbättringsarbete i verksamheten.«

»Perfekt upplagd dag med inspirerande föreläsare och lagom långa föredrag.«

»Jag tycker det var väldigt bra och gav många tankar tillbaks, som jag kan arbeta vidare med på som enhetschef på mitt boende.«

»Hög kvalité på föreläsare och innehåll. Mycket nöjd med dagen.«

»Mycket bra talare på ett lugnt och avslappnat sätt, suveränt att kunna följa med som åhörare via länken och att kunna ställa frågor via chatten!«

»Moderator, teknik och byte mellan föreläsare fungerade mycket bra. Slapp att resa och kunde ändå ta del av föreläsningen!«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#demensäldre

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre genomfördes senast i mars 2023. Välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.20 Välkomna!

  Moderator Petra Tegman hälsade välkommen.

  Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Petra Tegman
  Petra Tegman är Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård. Har tillsammans med läkaren Johan Sundelöf skrivit boken Palliativ vård vid demens utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 09.30 Hot och våld vid demenssjukdom

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Utmanande situationer uppstår ibland i mötet med personer med demenssjukdom. Att hantera ett aggressivt och hotfullt beteende kan vara svårt och det berör inte bara den enskilde personen och personalen utan också övriga boende som finns i närheten. Hur ska du bete dig när en person inte vill duscha eller blir våldsam mot andra boende? Vad kan du göra och säga för att inte förvärra situationen?

  Ta del av en föreläsning som ger exempel på konkreta tips och verktyg för att förebygga och hantera olika situationer.

  Liselotte Björk - föreläsare på Gothia Kompetens
  Liselotte Björk
  Förbundsordförande, Demensförbundet. Hon har tidigare arbetat som demensutvecklare i många år, utbildare bland annat inom lågaffektivt bemötande. Liselotte driver också podden Demensdialogen Angvik & Björk på fritiden med en vän.
 • 10.30 Tand- och munhälsans roll vid demenssjukdom

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Många som får en demensdiagnos hamnar i en livskris. Som en konsekvens är det inte ovanligt att personen redan tidigt i sjukdomen avstår från tandvård. Följden kan bli karies, infektioner och svårigheter att äta. En försummad munhälsa påverkar både kvaliteten på själva livet och nutritionen. Därför är det extra viktigt att du som befinner dig nära den som är sjuk har kunskap om hur du kan bemöta och bistå på bästa sätt för att upprätthålla en god munhygien. Vad säger Socialstyrelsens riktlinjer? Hur ska du göra vid ”hopplösa fall” där motståndet till tandvård är stort?

  Ta del av en föreläsning med konkreta råd kring både bemötande och kunskap om hur du kan arbeta förebyggande med personer som lider av kognitiv svikt.

  Hans Flodin - talare hos Gothia Kompetens | © Hans Flodin
  Hans Flodin
  Leg. tandläkare, numera pensionär, fortfarande verksam som lärare vid Tandläkarhögskolan i Umeå kring frågor som rör etik, bemötande och vård av patienter som saknar autonomi bland annat. Större delen av yrkeslivet har han arbetat som sjukhustandläkare och värnar frågan som rör alla människors rätt till en god munhälsa.
 • 11.30 Månstorps Ängar – viktiga erfarenheter Sveriges första demensby

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  När Månstorps Ängar öppnade hösten 2021 i Vellinge kommun var det Sveriges första demensby. Målsättningen är att människor med minnesproblematik ska ha en fri, men samtidigt trygg, boendemiljö och man ska kunna fortsätta leva livet med värdighet och bibehållet oberoende. I demensbyn finns promenadstråk, strandmiljö, varmvattenpool, skönhetssalong och annat som kan ge mening trots kognitiva utmaningar.

  Hur har det första året varit? Hur upplever de boende sitt hem? Och ser medarbetarna någon tydlig skillnad nu vid jämförelse med den omsorg som man tidigare givit?

  Marie Wirenstedt - föreläsare på Gothia Kompetens
  Marie Wirenstedt
  Marie Wirenstedt är leg. arbetsterapeut med titeln Leva Livet-inspiratör. Arbetar på Månstorps Ängar som drivs av Förenade Care.
 • 12.10 Tid för lunch

  En timmes paus för lunch.

 • 13.10 Demensteam från start ger trygghet

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Att få ett besked om en demensdiagnos omkullkastar många tankar kring det egna åldrandet. Hur kan vi då göra för att underlätta för patienter och deras anhöriga när fått det svåra beskedet?

  I Örnsköldsvik får patienter som får en kognitiv diagnos/ demensdiagnos erbjudandet om att ”lyftas in” i demensteamet i snar anslutning till diagnosbeskedet.

  Syftet är att öka tryggheten för patienten och de närstående genom att paketera det stöd och den information som finns på ett mer strukturerat och samlat sätt, minska risken att bollas mellan de olika verksamheterna inom regionen och kommunen, spara på de olika professionernas resurser och ge en kompetensökning inom själva demensteamet.

  Ann-Marie Westerlund - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ann-Marie Westerlund
  Länssamordnare demens, Region Västernorrland. I arbetet ingår bland annat att förse länets invånare och personal med bästa möjliga kunskap i området kring kognitiva sjukdomar/demens. Är medlem i styrelsen för svenska nätverket för demenskunskap.
  Linda Backman - föreläsare på Gothia Kompetens
  Linda Backman
  Demenssjuksköterska i Örnsköldsviks kommun, Silviasjuksköterska och specialistutbildad sjuksköterska i vård av äldre och demens.
 • 14.00 Att möta anhöriga

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Ibland kan dialogen med anhöriga vara en utmaning. Frågan är hur du ska agera när anhöriga inte har insikt om demenssjukdomens konsekvenser och ställer orimliga krav på både den som är sjuk och den som vårdar och ger omsorg. Hur kan du genom ökad förståelse för anhörigas situation skapa en ömsesidig respekt och tillit? I föreläsningen får du exempel på praktiska verktyg för den ibland utmanande dialogen med anhöriga.

  Beata Terzis - Gothia Kompetens
  Beata Terzis
  Med.dr, leg. psykolog och sakkunnig inom kognition på Stockholms stad. Beata har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demensområdet och är medförfattare till bland annat Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt utgiven hos oss på Gothia Kompetens. Hon är en uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.
 • 14.50 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen.

 • 15.10 Musikens kraft ger kommunikation utan ord

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  I skånska Kävlinge tar kommunen hjälp av en filharmonisk orkester för att skapa interaktion, kommunikation och livskvalitet hos personer med en demenssjukdom. På köpet blir arbetsmiljön bättre och sjukfrånvaron minskar.

  Metoden Music in Mind bygger på improvisation – att skapa musik tillsammans i stunden. Eftersom musikens språk är universellt behövs inga ord. Trots att projektet i Kävlinge är nystartat har man på kort tid kunnat se både hur de äldre börjar kommunicera med hjälp av musiken och att kontakten som knyts under musikterapin finns kvar i vardagen.

  Irini Papadopoulou - föreläsare på Gothia Kompetens | © Irini Papadopoulou / Studio E
  Irini Papadopoulou
  Biträdande sektorchef Omsorg i Kävlinge kommun.
  Göran Asketorp - föreläsare på Gothia Kompetens
  Göran Asketorp
  Musiker i Lundalands filharmoniska orkester och en av dem som genomgått ”Music in mind”- utbildningen. Metoden ”Music in Mind” är utvecklad i Manchester, Storbritannien och där har den bland annat lett till både minskad läkemedelsanvändning i demensvården och minskad sjukfrånvaro i omsorgen.
 • 15.50 Konferensen avslutades

  Stort tack för den här gången och varmt välkomna åter!

Petra Tegman - föreläsare på Gothia Kompetens

Petra Tegman är Silviasjuksköterska, specialistsjuksköterska demensvård och specialistsjuksköterska palliativ vård. Har tillsammans med läkaren Johan Sundelöf skrivit boken Palliativ vård vid demenssjukdom utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Silviasjuksköterska och specialistsjuksköterska Petra Tegman

Liselotte Björk - föreläsare på Gothia Kompetens

Liselotte BjörkFörbundsordförande, Demensförbundet. Hon har tidigare arbetat som demensutvecklare i många år, utbildare bland annat inom lågaffektivt bemötande. Liselotte driver också podden Demensdialogen Angvik & Björk på fritiden med en vän.

Förbundsordförande Demensförbundet Liselotte Björk

Hans Flodin - talare hos Gothia Kompetens | © Hans Flodin

Hans Flodin är leg. tandläkare, numera pensionär, fortfarande verksam som lärare vid Tandläkarhögskolan i Umeå kring frågor som rör etik, bemötande och vård av patienter som saknar autonomi bland annat. Större delen av yrkeslivet har han arbetat som sjukhustandläkare och värnar frågan som rör alla människors rätt till en god munhälsa.

Leg. tandläkare, pensionär men verksam som lärare Hans Flodin

Marie Wirenstedt - föreläsare på Gothia Kompetens

Marie Wirenstedt är leg. arbetsterapeut med titeln Leva Livet-inspiratör. Arbetar på Månstorps Ängar som drivs av Förenade Care.

Leg. arbetsterapeut Marie Wirenstedt

Ann-Marie Westerlund - föreläsare på Gothia Kompetens

Ann-Marie WesterlundLänssamordnare demens, Region Västernorrland. I arbetet ingår bland annat att förse länets invånare och personal med bästa möjliga kunskap i området kring kognitiva sjukdomar/demens. Är medlem i styrelsen för svenska nätverket för demenskunskap.

Länssamordnare demens Ann-Marie Westerlund

Linda Backman - föreläsare på Gothia Kompetens

Linda Backman är demenssjuksköterska i Örnsköldsviks kommun, Silviasjuksköterska och specialistutbildad sjuksköterska i vård av äldre och demens.

Specialistutbildad demenssjuksköterska, Silviasjuksköterska Linda Backman

Beata Terzis - Gothia Kompetens

Beata Terzis är med.dr, leg. psykolog och sakkunnig inom kognition på Stockholms stad. Beata har mångårig erfarenhet av forskning och kliniskt arbete inom demensområdet och är medförfattare till bland annat Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt utgiven hos oss på Gothia Kompetens. Hon är en uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.

Med.dr, leg. psykolog och sakkunnig inom kognition Beata Terzis

Irini Papadopoulou - föreläsare på Gothia Kompetens | © Irini Papadopoulou / Studio E

Irini Papadopoulou är biträdande sektorchef Omsorg i Kävlinge kommun.

Foto av Studio E.

Biträdande sektorchef Omsorg Irini Papadopoulou

Göran Asketorp - föreläsare på Gothia Kompetens

Göran Asketorp är musiker i Lundalands filharmoniska orkester och en av dem som genomgått ”Music in mind”- utbildningen. Metoden ”Music in Mind” är utvecklad i Manchester, Storbritannien och där har den bland annat lett till både minskad läkemedelsanvändning i demensvården och minskad sjukfrånvaro i omsorgen.

Musiker Göran Asketorp

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev