Högläsning och språkutveckling i förskolan

Kostnadsfritt informationsmöte med högläsningens och samtalets roll i fokus.

Nya skrivningar i läroplanen väntas kring högläsning och samtal. Vi har processutbildningar som hjälper er att säkra hög kvalitet i det arbetet. Välkommen att delta på vårt kostnadsfria informationsmöte.

Den 30 maj bjuder vi in rektorer och verksamhetsutvecklare i förskolan till ett möte med oss på Gothia Kompetens då vi berättar om våra processutbildningar som ger er verktyg för ett språkutvecklande arbetssätt med högläsningens och samtalets roll i fokus.

Läs mer och boka

Förskolepedagog läser högt för tre barn på en förskola | © Maskot / Getty Images