Diana Lorenz | © Gothia Kompetens
Författare & föreläsare

Diana Lorenz


Produkter av Diana Lorenz


Anlita Diana Lorenz som föreläsare

Förslag på innehåll som Diana kan föreläsa kring

Stress och psykisk ohälsa hos unga med autism och Aspergers syndrom
Utbildningen vänder sig till dem som i sitt yrke möter tonåringar och unga vuxna med Aspergers syndrom, till exempel inom skolan, sjukvården eller socialtjänsten. Diana Lorenz berättar bland annat om varför unga med autism och Aspergers syndrom ofta är stress- och kravkänsliga och vilka former av psykisk ohälsa som är vanligt förekommande vid autismspektrumtillstånd.

Ungdomar med autism och Aspergers syndrom
Utbildningen ger praktiska verktyg som underlättar effektiv kommunikation med personer med autismspektrumtillstånd. Verktygen är användbara även i arbetet med personer med adhd eller andra diagnoser som påverkar den kognitiva förmågan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev