Liv Svirsky
Författare & föreläsare

Liv Svirsky


Produkter av Liv Svirsky


Anlita som föreläsare

Förslag på innehåll som Liv Svirsky kan föreläsa kring

Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga

Uppdragsutbildningen tar upp de rädslor, fobier och ångeststörningar som är vanliga hos barn och unga, samt nedstämdhet och depression. Den förmedlar fakta kring orsaker, hur det kan yttra sig och vad vi kan göra för att hjälpa. Utbildningen beskriver också hur behandling med hjälp av kognitiv beteendeterapi går till, en metod som har stort forskningsstöd vid dessa tillstånd.