Årets kompetensutvecklingsdagar för Sveriges rektorer och förskollärare


Den här konferensen genomfördes senast i mars 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Förskolan är en central kugge som får vårt samhälle att fungera. Men den är också en plats där barn får vara, utvecklas och trivas. Så hur kan vi skapa goda förutsättningar för alla barns lärande och välbefinnande? Ett sätt är att stötta rektorer och förskollärare i sitt pedagogiska ledarskap.

Runt märke: I samarbete med Förskoletidningen2023 års konferens bjöd på inspiration och kompetensutveckling genom föreläsningar som bottnade i vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Vi fick nya perspektiv och konkret kunskap att bygga vidare på. Under dagarna träffade vi bland andra forskare, förskoleprofiler och engagerade förskollärare och rektorer som delade med sig av sina erfarenheter.

Förskoledagarna är konferensen som ger dig som rektor och förskollärare ny kraft att arbeta för att ge alla barn förutsättningar att vara just den individ de vill vara nu och i framtiden.

Förskoledagarna genomsyras av tre ledord: ledarskap, kvalitet och likvärdighet – nyckelområden i utvecklingen av svensk förskola.

Förskoledagarna är till två innehållsrika dagar där du får möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige.

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola och chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens.

Oerhört intressanta föreläsare! En bra blandning av innehållet på föreläsningarna, men ändå en röd tråd.


Fler röster från tidigare deltagare

»Bra föreläsningar med viktigt innehåll.«

»Många bra input för vardagsproblematik.«

»Bra innehåll i föreläsningarna och bra föreläsare. God struktur på dagen.« 

»Innehållet var överlag bra och intressant. Allt var givande.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Förskoledagarna

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Förskoledagarna genomfördes senast i mars 2023. Välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Förskoledagarna 2024?
Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 08.15 Morgonkaffe och smörgås samt tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 09.00 Välkomna!

  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inledde dagen.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  MALIN RING
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.10 Barnet i centrum i praktiken

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Hur kan förskolans resurser användas för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla barn i förskolan? Hur får vi rätt kompetens på rätt plats, i rätt tid och som gör rätt saker?

  För att barn ska få stöd för att utvecklas till den bästa möjliga version av sig själva räcker det inte med att resurser och kompetenser finns, de behöver också användas och organiseras så att rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid och gör rätt saker.

  En föreläsning om likvärdighet, undervisning, kvalitet och varför långsiktig planering i förskolan är viktig.

  Christian Eidevald - föreläsare på Gothia Kompetens
  Christian Eidevald
  Leg. förskollärare och fil.dr i pedagogik. Han har tidigare arbetat som programansvarig på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och som utvecklingschef och är nu docent i förskoledidaktik vid Göteborgs universitet samt forskningsansvarig för Göteborgs stads omkring 400 förskolor.
 • 10.10 Paus: tid att besöka utställningen

  Tid för att sträcka på benen och för att besöka våra utställare.

 • 10.30 Små barn – Stora rädslor

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Hur kan vi som vuxna möta barn som har egna erfarenheter av våld i familjen, flykt eller andra skrämmande upplevelser? Och hur kan vi bemöta barn som oroar sig över döden, krig eller världsläget?

  I den här föreläsningen tar vi små barns oro på stort allvar och fokuserar på verktyg som kan stärka barns motståndskraft. Med leken som utgångspunkt finns oanade möjligheter både för barn och vuxna.

  Petter Iwarsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Petter Iwarsson
  Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är en uppskattad föreläsare och författare till flera böcker om samtal med barn och unga.
 • 11.30 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.40 Leda och organisera för lärande

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Genom att skapa goda förutsättningar och ta aktiv ställning för lärande hos barn och vuxna kan rektor verka för en förskola av likvärdig hög kvalitet.

  I den här föreläsningen redogörs för hur du som rektor kan verka som pedagogisk ledare och organisera för utveckling och lärande. Hur du kan vända negativa resultat och få medarbetarna att trivas och växa som individer och grupp.

  Anna Lund - talare på Gothia Kompetens | © Anna Lund
  Anna LunD
  Anna Lund är rektor, leg. förskollärare och utbildad pedagogista med lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete på förskolor med goda resultat. Anna nominerades till Årets Hjälte 2020 och Årets rektor 2021. Är författare till boken Reflektion som motor i förskolans arbete (Natur & Kultur 2022).
 • 13.40 Våga fatta rätt beslut

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Som rektor i förskolan ska du tillgodose en komplex verksamhet, där föräldrar, medarbetare, politiker och inte minst barnen, finns med att ta hänsyn till.

  Hur kan du bli bättre på att leda dig själv och andra när osäkerheten är stor, när förutsättningarna förändras snabbt och tempot skruvas upp allt mer? Hur kan du fatta klokare beslut i tider av förändring?

  Ta del av en föreläsning med syfte att öka medvetenheten kring hur du och andra fungerar i en allt mer föränderlig värld. Du får handfasta tips för hur du kan bli tryggare i dina beslut – en förutsättning för att må bra och nå de resultat du önskar.

  Mona Riabacke - föreläsare på Gothia Kompetens
  Mona Riabacke
  Mona Riabacke är doktor i beslutsfattande och driver sedan drygt tio år tillbaka Riabacke & Co som hjälper företag och organisationer att förbättra sitt ledarskap (där beslutsfattande är en stor och viktig del). Hon har också skrivit boken "Beslutspyramiden – Stegen till klokare beslut" tillsammans med Ari Riabacke (Fresh Eye 2013) och driver den populära näringslivspodden "Beslutspodden".
 • 12.40 Leken som språngbräda för kvalitetsarbetet

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  En vårdcentral är en del av kvalitetsarbetet i Elisefreds förskola i Skurup. Även om leken på ytan mest handlar om brutna ben och röntgenapparater är målet bättre undervisning och förbättrad språkutveckling. På djupet handlar det om ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) där undervisningsteorier, strukturerat ordförrådsarbete och lek samspelar.

  Sedan förskolan mer systematiskt började arbeta med SKA ser pedagogerna inte bara en förbättrad undervisning och en ökad förmåga till analys, de har också utvecklat sitt sätt att se barnens förändrade kunnande.

  Föreläsarna Anneli Andersson och Christel Silwer är båda leg. förskollärare och enhetsutvecklare i Elisefreds förskola i Skurup. Mellan 2018–2021 medverkade förskolan i forskningsprojektet Flerstämmig undervisning i förskolan tillsammans med Malmö Universitet och forskningsinstitutet Ifous.

  Anneli Andersson - talare på Gothia Kompetens
  Anneli Andersson
  Leg. förskollärare och enhetsutvecklare i Elisefreds förskola i Skurup. Anneli har arbetat som förskollärare sedan 1997.
  Christel Silwer - talare på Gothia Kompetens
  Christel Silwer
  Leg. förskollärare och enhetsutvecklare i Elisefreds förskola i Skurup. Christel har arbetat som förskollärare sedan 2004.
 • 13.30 Leda som förskollärare

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Enligt läroplanen ansvarar du som förskollärare för förskolans undervisning och det innebär att du måste leda både barngrupp och kollegor för att säkerställa ditt uppdrag. Det pedagogiska ledarskapet involverar att leda barngruppen mot en kunskapsutveckling samt verksamhetens förbättringsarbete.

  Som förskollärare handlar ledarskapet om att vara steget före, att vara förberedd och hjälpa sina kollegor att få gjort det som bestämts och att fokusera på rätt saker både i arbetet i barngrupp som på möten. När kollegor inte vill lyssna eller kör sitt eget race får man ta till ledarskapsmetoder.

  Men hur leder du på bästa sätt ditt arbetslag? Hur får du lusten, modet och kunskapen att kliva fram och känna dig bekväm i att leda kollegorna?

  Lena Edlund - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Lena Edlund
  Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Lena har skrivit flertalet böcker.
 • 14.30 Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 15.00 ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Prisutdelningen till Årets förskolekraft 2023!

  Vi vill lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld och därför utse Årets förskolekraft. Läs mer via länken nedan om hur nomineringen går till, och om tidigare vinnare.

  Läs mer om Årets förskolekraft 2023

 • 15.10 Normer rörande sexualitet och kön

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Normer är något vi marineras i redan från innan vi föds. Vi blir matade av förväntningar kring hur vi ska vara beroende på genitalier, kropp och psyke. Detta påverkar oss mer eller mindre genom hela livet. Genom att synliggöra och bli medvetna om dessa normer kan vi ge barn möjlighet att senare i livet fatta beslut kring sin kropp och sexualitet som är bra för dem som personer.

  Här bjuds du på en föreläsning om hur just detta kan gå till och hur vi kan förstå hur normerna påverkar oss.

  Kalle Norwald - författare på Gothia Kompetens | © Kalle Norwald / Oskar Omne
  Kalle Norwald
  Auktoriserad socionom och sexologisk rådgivare med grundläggande utbildning i psykoterapi. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även känd från ett relationsprogram på SVT.
 • 16.00 Avslutning dag 1

  Tack för idag, och varmt välkomna åter i morgon.

 • 09.00 FÖRDJUPNING: Innovativ i praktiken – hur gör jag?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Lösningen på framtidens utmaningar är inte alltid fler händer och fötter, utan ibland att arbeta på nya sätt. Men hur ska du tänka och göra för att hitta de innovativa guldkornen som sparar tid och ökar kvaliteten? Hur ser förutsättningarna för innovation ut i din organisation? Finns det rum för kreativitet och nya arbetssätt i din förskola?

  I dagens många gånger komplexa organisationer krävs möjligheter att utveckla och förbättra, att medarbetares kompetens tas till vara. Vilka krav ställer det på dig som chef? Hur kan du skapa en sådan kultur och rätt förutsättningar? Vad behöver du som chef göra för att din organisation ska kunna bli mer kreativ?

  Under denna fördjupande föreläsning beskrivs enkla metoder och knep för att tänka kreativt på arbetsplatsen. Föreläsaren tar ner orden kreativitet och innovation på jorden och beskriverhur du kan komma igång.

  Leif Denti - föreläsare på Gothia Kompetens | © Hampus Apelqvist
  Leif Denti
  Leif Denti är doktor i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Han har ägnat sin forskning åt att undersöka ledarskapets roll för att öka kreativitet och innovationer, två nyckelkompetenser i framtidens innovationssamhälle. Leif är också tillsammans med Mariah ben Salem Dynehäll författare till boken "Tookig – att leda i osäkerhet" (Liber 2020).
 • 11.30 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.40 Tydligt ledarskap

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  I en forskningsstudie där förskolepersonal har fått svara på vad de tycker är den viktigaste kompetensen hos sin chef säger en majoritet tydlighet i kommunikationen. Kommunikationen brister inte minst när det gäller att förmedla tydliga mål så att alla vet i vilken riktning verksamheten ska gå.

  Med utgångspunkt i en modell för ledarskapskompetens och sin egen forskning visar föreläsaren vilka utmaningar som rektorer i förskolan ställs inför. Du kommer få konkreta exempel för hur du både kan formulera tydligare mål för verksamheten och kommunicera tydligare i ditt ledarskap. Avslutningsvis kommer föreläsningen fokusera på hur du som rektor stimulerar kunskapsdelning inom din organisation. Det är värdefullt för verksamhetens utveckling och stabilitet.

  Mikael Jensen - föreläsare på Gothia Kompetens | © Mikael Jensen
  Mikael Jensen
  Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Mikael har bl.a. forskat om ledarskapskompetens och ledarskapskommunikation samt kunskapsdelning i mindre organisationer. Är författare till flera böcker, bland andra "Ledarskap mitt i verksamheten: att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem" (Gleerups).
 • 13.40 Hållbart samarbete

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Att samarbeta med andra människor skapar ofta utmaningar. Inte minst därför att vi i princip alltid är mer eller mindre olika.

  Men vad gör man då i de arbetsgrupper som fungerar bra? Vad utmärker de riktigt välmående, effektiva och innovativa arbetsgrupperna?

  Den här föreläsningen fokuserar på aktuell forskning och klargör vad som är den bärande väggen i allt gott samarbete, men tar också upp faktorer som du inte behöver lägga så stor vikt vid. Du får nycklar till vad du som ledare bör lägga tid och kraft på för att skapa goda förutsättningar för dina grupper att utveckla ett gott samarbete som håller över tid.

  Charlotte Råwall - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Råwall / Ola Kjelbye
  Charlotte Råwall
  Leg. psykolog och organisationskonsult som arbetar med utveckling av chefer, medarbetare, ledningsgrupper och medarbetargrupper. Hon är också leg. sjuksköterska och har många års erfarenhet av att arbeta med välfärdssektorn.
 • 09.00 FÖRDJUPNING: Stärk arbetslaget

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  En förskola med hög kvalitet kräver att arbetslag tar gemensamt ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. För att göra det behövs samtal och diskussioner om pedagogik, samarbete och utveckling. Om det finns en genväg till ständig kvalitetsutveckling i förskolan går det via berättande. Genom att dela med oss och lära av varandra det vi kan och det som fungerar och utbyta erfarenheter kan vi öka samarbetet i arbetslaget och skapa samstämmighet i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

  I den här fördjupningsföreläsningen beskriver John Steinberg hur detta kan organiseras på ett enkelt och tydligt sätt. Han berättar om arbetslaget som redskap för att hjälpa varandra komma framåt i en komplex arbetssituation och sätter fokus på de avgörande detaljerna i bemötande och samsyn som främjar den pedagogiska utvecklingen i förskolan.

  John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg
  John Steinberg
  Fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare till femtiofem böcker om lärande, ledarskap, skolutveckling, kommunikation och värderingar som Lärarens kroppsspråk, Aktiva värderingar och Ledarskap i klassrummet. Han har tidigare arbetat som universitetslektor och rektor.
 • 11.30 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.40 Ett inlyssnande arbetssätt med läroplanen som ryggrad

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Läroplanen är känd av alla som arbetar i förskolan, men används ibland reaktivt. Det vill säga att förskolepersonalen i efterhand, när de genomfört en aktivitet eller verksamhet, hänvisar till att det de gjort stämmer överens med läroplanens mål.

  I läroplanen finns 33 målområden och 51 riktlinjer. Hur får vi till en organisation med en långsiktig planering som skapar en systematik för att garantera att alla barn möter varje mål i läroplanen på ett planerat sätt? Hur använder vi läroplanen strategiskt i vardagen så det inte blir att vi efterplanerar och efterhandskonstruerar att vi uppfyller läroplansmålen?

  Föreläsaren ger konkreta tips och verktyg för hur vi med ett hållbart, inlyssnande arbetssätt gentemot barnens tankar och intressen kan arbeta med hela läroplanen, öka måluppfyllelsen och skapa struktur i undervisningen.

  Charlotte Geijer - föreläsare på Gothia Kompetens
  Charlotte Geijer
  Leg. förskollärare och verksamhetsutvecklare i Göteborg Stad. Charlotte är med och driver ett utvecklingsarbete i sina förskolor med fokus på att bygga upp en ökad förståelse för uppdraget och skapa en tydlig organisation som fångar hela uppdraget.
 • 13.40 Juridik i förskolan – hur agerar du rätt?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Juridiken präglar och påverkar din vardag. Den styr hanteringen av särskilt stöd, förskolans arbetsmiljö samt vuxnas och barns skydd mot kränkande behandling och diskriminering. Får exempelvis en förskolas rektor införa barnanpassade matsalsmöbler med hänvisning till pedagogisk hänsyn? Har en separerad förälder rätt att hindra den andra vårdnadshavaren från att hämta deras gemensamma barn när det inte är hens ”vecka”? Hur ska du som pedagog agera om ett barn blir kränkt under sin tid i förskolan?

  Den här föreläsningen ger dig en lättillgänglig och juridisk guide till några av de rättsliga dilemman som uppstår i förskolan och hur du kan lösa dessa med rätten på din sida.

  Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens | © Knut Capra Pedersen / Maria Refors Legge
  Maria Refors Legge
  Jurist och doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms samt Uppsala universitet och är en del av Stockholms universitets barnrättscentrum. Hon har skrivit boken "Juridik i förskolan – en handbok för pedagoger", utgiven hos oss på Gothia Kompetens 2022.
 • 14.30 Eftermiddagskaffe och sista chansen att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 15.00 Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre liv

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Har du någonsin träffat en negativ person som dränerat dig på energi? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som hänt? Eller hört folk säga "vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här"? Att arbeta i förskolan är att arbeta i en relationstät vardag. Du ska förhålla dig till barnen, föräldrarna, kollegorna, chefen och kanske till och med till politikerna.

  Denna föreläsning tar dig med på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap. Om det mänskliga samspelet, de kommunikationsproblem som ofta uppstår och hur vi bättre kan förhålla oss till varandra. Du får förklaringar till vad som kan hända i våra relationer och konkreta tips om hur du kan hantera olika situationer - både i arbetslivet och privat.

  Lena Skogholm - föreläsare på Gothia Kompetens
  Lena Skogholm
  Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, och har gedigen erfarenhet av hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen oss människor emellan. Som inspirationsföreläsare är hon flitigt anlitad och har mött tiotusentals människor. Hon tilldelades Stora Talarpriset 2021. Hon är också författare till den populära boken Bemötandekoden – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv (Talkmap Förlag 2017).
 • 16.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande konferenser och annan kompetensutveckling inom förskola.

Christian Eidevald - föreläsare på Gothia Kompetens

Christian Eidevald är leg. förskollärare och fil.dr i pedagogik. Han har tidigare arbetat som programansvarig på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet och som utvecklingschef och är nu docent i förskoledidaktik vid Göteborgs universitet samt forskningsansvarig för Göteborgs stads omkring 400 förskolor.

Foto av Johanna Norin.

Leg. förskollärare och fil.dr i pedagogik Christian Eidevald

Kalle Norwald - författare på Gothia Kompetens | © Kalle Norwald / Oskar Omne

Kalle Norwald är auktoriserad socionom och sexologisk rådgivare med grundläggande utbildning i psykoterapi. Idag arbetar han som terapeut inom psykoterapi med sexologiskt fokus samt med utbildning för skolelever och yrkesgrupper som möter sexualitet i sin yrkesutövning, däribland lärare och pedagoger. Han är även känd från ett relationsprogram på SVT.

Foto av Oskar Omne.

Auktoriserad socionom och sexologisk rådgivare Kalle Norwald

Petter Iwarsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, handledning, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är en uppskattad föreläsare och författare till flera böcker om samtal med barn och unga.

Legitimerad psykoterapeut och socialpedagog Petter Iwarsson

Anna Lund - talare på Gothia Kompetens | © Anna Lund

Anna Lund är rektor, leg. förskollärare och utbildad pedagogista med lång erfarenhet av att leda utvecklingsarbete på förskolor med goda resultat. Anna nominerades till Årets Hjälte 2020 och Årets rektor 2021. Är författare till boken Reflektion som motor i förskolans arbete (Natur & Kultur 2022).

Rektor, leg. förskollärare och utbildad pedagogista Anna Lund

Mona Riabacke - föreläsare på Gothia Kompetens

Mona Riabacke är doktor i beslutsfattande och driver sedan drygt tio år tillbaka Riabacke & Co som hjälper företag och organisationer att förbättra sitt ledarskap (där beslutsfattande är en stor och viktig del). Hon har också skrivit boken Beslutspyramiden – Stegen till klokare beslut tillsammans med Ari Riabacke (Fresh Eye 2013) och driver den populära näringslivspodden Beslutspodden.

Doktor i beslutsfattande Mona Riabacke

Anneli Andersson och Christel Silwer - talare på Gothia Kompetens

Christel Silwer och Anneli Andersson är leg. förskollärare och enhetsutvecklare i Elisefreds förskola i Skurup. Anneli har arbetat som förskollärare sedan 1997, Christel sedan 2004.

Leg. förskollärare och enhetsutvecklare Christel Silwer och Anneli Andersson

Lena Edlund - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Lena Edlund är pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Lena har skrivit flertalet böcker.

Foto av Marcus Gustafsson.

Pedagogisk utvecklare Lena Edlund

Leif Denti - föreläsare på Gothia Kompetens | © Hampus Apelqvist

Leif Denti är doktor i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. Han har ägnat sin forskning åt att undersöka ledarskapets roll för att öka kreativitet och innovationer, två nyckelkompetenser i framtidens innovationssamhälle. Leif är också tillsammans med Mariah ben Salem Dynehäll författare till boken Tookig – att leda i osäkerhet (Liber 2020).

Foto av Hampus Apelqvist.

Doktor i innovationspsykologi Leif Denti

Mikael Jensen - föreläsare på Gothia Kompetens | © Mikael Jensen

Mikael Jensen är universitetslektor vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Mikael har bl.a. forskat om ledarskapskompetens och ledarskapskommunikation samt kunskapsdelning i mindre organisationer. Är författare till flera böcker, bland andra Ledarskap mitt i verksamheten: att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem (Gleerups).
 

Universitetslektor Mikael Jensen

Charlotte Råwall - talare på Gothia Kompetens | © Charlotte Råwall / Ola Kjelbye

Charlotte RåwallLeg. psykolog och organisationskonsult som arbetar med utveckling av chefer, medarbetare, ledningsgrupper och medarbetargrupper. Hon är också leg. sjuksköterska och har många års erfarenhet av att arbeta med välfärdssektorn.

Foto av Ola Kjelbye.

Leg. psykolog och organisationskonsult Charlotte Råwall

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg

John Steinberg är fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare till femtiofem böcker om lärande, ledarskap, skolutveckling, kommunikation och värderingar som Lärarens kroppsspråk, Aktiva värderingar och Ledarskap i klassrummet. Han har tidigare arbetat som universitetslektor och rektor.

Fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare John Steinberg

Charlotte Geijer - föreläsare på Gothia Kompetens

Charlotte GeijerLeg. förskollärare och verksamhetsutvecklare i Göteborg Stad. Charlotte är med och driver ett utvecklingsarbete i sina förskolor med fokus på att bygga upp en ökad förståelse för uppdraget och skapa en tydlig organisation som fångar hela uppdraget.

Leg. förskollärare och verksamhetsutvecklare Charlotte Geijer

Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens | © Knut Capra Pedersen / Maria Refors Legge

Maria Refors Legge är jurist och doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms samt Uppsala universitet och är en del av Stockholms universitets barnrättscentrum. Hon har skrivit boken Juridik i förskolan – en handbok för pedagoger.

Foto av Knut Capra Pedersen.

Jurist och doktor i offentlig rätt Maria Refors Legge

Lena Skogholm - föreläsare på Gothia Kompetens

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, och har gedigen erfarenhet av hur vi kan ha nytta av hjärnforskning i vardagen oss människor emellan. Som inspirationsföreläsare är hon flitigt anlitad och har mött tiotusentals människor. Hon tilldelades Stora Talarpriset 2021. Hon är också författare till den populära boken Bemötandekoden – konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv (Talkmap Förlag 2017).

Beteendevetare, pedagog, författare och föreläsare Lena Skogholm

Katinka Vikingsen - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katinka Vikingsen / Magnus Liam Karlsson

Katinka Vikingsen är förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling. Hon arbetar numera som adjunkt på Uppsala universitet.

Katinka är moderator för förskollärarspåret på årets konferens.

Foto av Magnus Liam Karlsson.

Förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt Katinka Vikingsen

Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Tidigare arbetade hon som rektor och är utbildad leg. förskolelärare.

Malin är moderator på årets konferens.

Områdeschef och chefredaktör Malin Ring

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev