Konferens

Förskoledagarna 2021 - Konferens

Livesänd webbkonferens med temat En likvärdig förskola

En likvärdig förskola – ge alla barn goda förutsättningar

Årets kompetensutvecklingsdag för Sveriges rektorer och förskollärare

Blå rund platta - i samarbete med FörskoletidningenLikvärdig förskola kräver att rektor och förskollärare leder arbetet tillsammans för att säkerställa att utbildningen ger varje barn det hen har rätt till. Under årets konferens borrar vi djupare i dagens utmaningar och vad förskolan kan göra för att ge så goda förutsättningar som möjligt, för alla barn.

Du får nya perspektiv och konkret kunskap att bygga vidare på. Under dagen träffar du bland andra forskare, förskoleprofiler och engagerade förskollärare och rektorer som delar med sig av sina erfarenheter.

Du får även tillgång till extramaterial i form av föreläsningar och reflektionsfrågor att jobba vidare med. Den livesända konferensdagen har du möjlighet att titta på i efterhand under tre veckor.

Förskoledagarna 2021 är en konferens som ger dig som rektor och förskollärare ny kraft att arbeta för att ge alla barn förutsättningar att bli fria individer med oändliga möjligheter.

Varmt välkommen till vår livesända webbkonferens för er som leder förskolans arbete.


Praktisk information om konferensen
Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl i god tid innan konferensen. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare. 

Passar inte den 11 februari?
Inga problem, konferensen kommer att spelas in så du har möjlighet att ta del av den under tre veckor efter konferensen.


Årets Förskolekraft
Vi vill lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld och utser därför Årets Förskolekraft med prisutdelning på Förskoledagarna 2021. Du kan hjälpa oss genom att nominera en person som gör det där lilla extra för att inspirera, utmana och utveckla med varje barns bästa i fokus.
Läs mer om Årets Förskolekraft här.#Förskoledagarna

Gothia Kompetens Förskola på Facebook
Förskoletidningen på Instagram


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till Förskoledagarna 2021

Datum: 11 februari 2021

Runt märke: livesänd webbkonferensPlats: Livesänd webbkonferens. Den livesända konferensdagen och extraföreläsningarna har du möjlighet att titta på i efterhand under tre veckor.

Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

Grupprabatt
Är ni 5 eller fler får ni 500 kr rabatt på varje deltagarplats. Anmäl er via Barbro för att ta del av erbjudandet:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Förskoledagarna 2021Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072


 • 09:00 Välkommen!

  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inleder dagen.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  MALIN ring
  Malin Ring är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör på Gothia Kompetens. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.
 • 09:05 Kvalitet och likvärdighet

  Den svenska förskolemodellen lyfts som ett internationellt föredöme men under senare år har det riktats allt mer uppmärksamhet mot kvalitetsskillnader mellan förskolor och brist på utbildade förskollärare och barnskötare. Samtidigt ökar krav och ambitioner på utbildningen. Flera studier tyder på att deltagande i förskola har en positiv och potentiellt utjämnande effekt på skolresultat och livsvillkor. En förskola av god kvalitet har dessutom en kompensatorisk effekt för särskilt sårbara grupper.

  Men är förutsättningarna bäst där behoven är störst? Går det att mäta kvalitet och likvärdighet och vad är det i så fall som ska mätas? Vad visar SKR:s första Öppna jämförelser på förskoleområdet?

  Vi avslutar med en bensträckare kl.09:35.

  Anna Tornberg - föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna Tornberg
  Anna arbetar sedan 2003 som utredare med fokus på förskolefrågor och utbildningspolitiska frågor, nu på SKR och tidigare på Lärarförbundet. Hon har även bakgrund som leg. förskollärare.
 • 09:40 Likvärdig men inte likadan

  En förskola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka segregation och social ojämlikhet. Likvärdighet betyder emellertid inte en likadan förskoleverksamhet, utan snarare att det behövs en analys av hur barns olika villkor kan mötas av en förskola där alla barn får möjlighet att utnyttja sin potential.

  Vilken kompetens, kunskap och vilka förutsättningar behöver vi som arbetar ha för att möta barnen så att de pedagogiska relationerna håller hög kvalitet?

  Under föreläsningen får du kunskap och förståelse för utbildningens funktion i ett alltmer segregerat samhälle och dess möjlighet att verka för social jämlikhet i stort.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:30.

  Sven Persson - föreläsare på Gothia Kompetens
  Sven Persson
  Professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Hans främsta forskningsintresse rör förskola och förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.
 • 10:40 Hitta styrkorna – hos barn och medarbetare

  Varje människa har inneboende styrkor och talanger. I värdegrundsarbetet behöver vi omvandla abstrakta begrepp till konkreta vardagshandlingar som stärker goda beteenden och bidrar till en konstruktiv lärmiljö. Vi behöver ha ett perspektiv där vi fokuserar på styrkor och möjligheter och ökar förståelsen för hur det egna agerandet påverkar hur andra agerar.

  Denna praktiska föreläsning presenterar en modell för så kallade styrkesamtal som kan användas både med barn och medarbetare. Ni får också ta del av hur man gör Styrkestjärnan som gör styrkorna synliga.

  John Steinberg - författare på Gothia Kompetens
  John Steinberg
  Fil.dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker mot skola och förskola. Aktuell med en bok om hur arbetslaget kan uppmärksamma och träna detaljerna i det bemötande och ledarskap som krävs för att skapa en välfungerande kvalitetskultur i förskolan (Gothia Kompetens 2021).
 • 11:30 ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT

  Vi presenterar Årets förskolekraft
  Du kan hjälpa oss genom att nominera en person som gör det där lilla extra för att inspirera, utmana och utveckla med varje barns bästa i fokus.
  Läs mer om Årets Förskolekraft här.

  Årets förskolekraft - logga | © Gothia Kompetens
 • 11:40 Lunch

  En timmes paus för lunch och för att röra på sig lite.

 • 12:40 Västerås stads resa mot en likvärdig förskola

  När Skolinspektionen 2014 besökte Västerås framkom att kvaliteten i stadens förskolor var ojämn och olikvärdig. Detta blev startskottet för förskolans ledning att påbörja ett utvecklingsarbete som fortfarande pågår och har som handlat om kultur och struktur, organisation och gemensamma pedagogiska ställningstaganden. ”Det har skett en stor utveckling i Västerås förskoleverksamhet och man pratar samma språk idag” – sa Skolinspektionen vid ett återbesök fyra år senare.

  Följ med på Västerås förskolors utvecklingsresa som inneburit delaktighet för alla medarbetare.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:20.

  Majja Neverland - föreläsare på Gothia Kompetens
  Majja Neverland
  Utvecklingsledare, Västerås stad. Har jobbat med utvecklingsfrågor inom förskola, skola och kommun sedan slutet av 1990-talet och i flera små kommuner innan hon kom till Västerås 2009.
  Ingela Sahlin - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ingela Sahlin
  Rektor för två förskolor i Västerås stad. Ingela har arbetat inom förskolans värld i hela sitt yrkesliv både som förskollärare och chef inom kommunal och privat verksamhet.
  Lisa Welén - föreläsare på Gothia Kompetens
  Lisa Welen
  Förskollärare på Slottsträdgårdens förskola i Västerås stad.
 • 13:25 Möta barn som har svårt navigera

  I varje förskola finns barn med ojämna förmågor. Många situationer kan ställa krav som dessa barn inte har färdigheter för att hantera. För att vi ska kunna kravanpassa olika situationer, kompensera för de färdighetsbrister barnet har och hjälpa barnet att träna och utvecklas, behöver vi förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet och kartlägga de färdighetsbrister som finns under ytan.

  I denna föreläsning kommer du få ta del av verktyg som skapar förståelse för barnets svårigheter. Den ger idéer om förhållningssätt och strategier som har betydelse för att barnen ska må bra och utvecklas positivt.

  Anna Sjölund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna SjölunD
  Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Anna har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har hon skrivit flera böcker bland andra Förskolekompassen.
 • 14:10 Pausgympa

  Tid för lite rörelse!

 • 14:15 Kollegialt lärande leder till pedagogisk utveckling

  Kollegialt lärande lyfts fram som en viktig byggsten för att uppnå hög kvalitet i utbildningen och har nästan blivit ett modeord. Men för att det kollegiala lärandet ska leda till pedagogisk utveckling krävs en organisation som möjliggör detta med en nyfikenhet och en vilja att granska och problematisera både den egna och kollegors undervisning. Att man vågar prova och utvärdera nya sätt att undervisa kollegialt.

  I föreläsningen får du kunskap om betydelsen av pedagogiskt ledarskap i rollen att driva utveckling och att leda medarbetare/ kollegor i samtal för en kvalitativ utbildning.

  Karin Alnervik - föreläsare på Gothia Kompetens
  Karin Alnervik
  Lektor i pedagogik vid institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Ett av hennes forskningsintressen rör rektorn som pedagogisk ledare och att driva pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor.
 • 15:05 Eftermiddagskaffe

  Tid för fika för den som är sugen.

 • 15:15 Ta det som en man

  Hampus Nessvold gör i denna föreläsning en personlig och rolig djupdykning i sig själv och mansrollen. En tankeväckande föreläsning som inte bara ifrågasätter dagens samhällsnormer, den destruktiva och begränsande mansrollen utan också uppmuntrar pojkar och män att ta ansvar och vara del i kampen.

  En föreläsning som trots högst allvarligt budskap framförs med gränslös humor och självironi samt öppnar upp för samtal mellan unga och vuxna. Viktig för alla som är eller känner en man.

  Hampus Nessvold - föreläsare på Gothia Kompetens | © Morgan Norman
  Hampus Nessvold
  Hampus Nessvold har beskrivits som en multitalang och upplevs orädd med ett unikt sätt att blanda allvar med gränslös humor. 2017 släppte han boken Ta det som en man (Bonnier Carlsen) tillsammans med sitt debutalbum Be a Man. I februari 2019 debuterade han med scenföreställningen Ta det som en man och är just nu aktuell med sin nya bok Säg att du älskar mig.
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Om du inte är sugen på det digitala minglet som börjar kl.16:00 säger vi tack för den här gången och välkommen åter!

 • REKTOR: Hantera utmanande samtal

  Att få möjlighet att leda personal inom förskola är något av det finaste man göra. Det är en unik möjlighet för att möta behov och ge skapa utvecklingsmöjligheter hos såväl personal, förskolans barn och dess vårdnadshavare.

  Det är också ett uppdrag med många utmaningar. En av dem är att möta och hantera personal, som av olika anledningar inte klarar av sitt arbete, men som istället lägger skuld och brist på dig som rektor istället. När du som chef/rektor lyfter den andras svårigheter möter du kritik och motbeskyllningar. Ibland kan samma fenomen uppstå hos en vårdnadshavare du behöver komma till tals med.

  Hur kan du som rektor hantera dessa utmanande samtal? Under den här föreläsningen ges redskap för hur du kan förklara utan att argumentera, underlätta förståelse och hur du kan samtala med den som inte vill förstå vad du säger.

  Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Jakob Carlander
  Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande. Möta människor med rättshaveristiskt beteende tillsammans med Andreas Wedeen samt senaste boken Utmanande samtal.
 • FÖRSKOLLÄRARE: Grej of the day i förskolan

  Grej of the day (GOTD) är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer. Upphovsmannen Micke Hermansson tar nu nästa steg och vänder sig till dig som arbetar i förskolan. Men fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om undervisning som komplement till omsorgen.

  Metoden eggar barnen att lära sig om allt från geparder till Astrid Lindgren. Effekten blir att barn glatt diskuterar ”svåra” ämnen vilket resulterar i ökad vetgirighet. Med Grej of the day vill föreläsaren inspirera och dela med sig av praktiska idéer för att stärka barnens lärlust.

  Micke Hermansson - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anders Andersson
  Micke Hermansson
  Micke Hermansson är lärare, läromedelsförfattare, föreläsare och inspiratör, utsedd till ”Årets lärare” av Handelskammaren 2015. I TEDx Ideas from Europe utsågs Micke Hermansson till vinnare i den svenska deltävlingen och deltog under 2016 i EU-finalerna.
Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör för Förskoletidningen på Gothia Kompetens. Malin är leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som förskolechef.

Affärsområdeschef, förläggare och chefredaktör Malin Ring

Anna Tornberg - föreläsare på Gothia Kompetens

Anna Tornberg arbetar sedan 2003 som utredare med fokus på förskolefrågor och utbildningspolitiska frågor, nu på SKR och tidigare på Lärarförbundet. Hon har även bakgrund som leg. förskollärare.

Utredare med fokus på förskolefrågor Anna Tornberg

Sven Persson - föreläsare på Gothia Kompetens

Sven Persson är professor i pedagogik vid institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Hans främsta forskningsintresse rör förskola och förskoleklass och de yngre barnens lärande och utbildning.

Professor i pedagogik Sven Persson

John Steinberg - författare på Gothia Kompetens

John Steinberg är fil.dr i pedagogik och har arbetat som universitetslektor och rektor i förskolan, särskolan och grundskolan. Han är författare till ett 50-tal böcker om lärande, ledarskap, värderingar och kommunikation och är djupt engagerad i frågor och metoder för att främja pedagogisk kvalitet.

Mer om böcker och kurser med John Steinberg.

Fil.dr i pedagogik John Steinberg

Majja Neverland - föreläsare på Gothia Kompetens

Majja Neverland är utvecklingsledare, Västerås stad. Hon har arbetat med utvecklingsfrågor inom förskola sedan slutet av 1990-talet i flera små kommuner innan hon kom till Västerås 2009.

Utvecklingsledare Majja Neverland

Ingela Sahlin - föreläsare på Gothia Kompetens

Ingela Sahlin Rektor för två förskolor i Västerås stad. Ingela har arbetat inom förskolans värld i hela sitt yrkesliv både som förskollärare och chef inom kommunal och privat verksamhet.

Rektor Ingela Sahlin

Lisa Welén - föreläsare på Gothia Kompetens

Lisa Welén är förskollärare på Slottsträdgårdens förskola i Västerås stad.

Förskollärare Lisa Welén

Anna Sjölund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har arbetat med barn, unga och vuxna med ojämna förmågor i 30 år. Tillsammans med Lena W Henrikson har Anna skrivit boken "Förskolekompassen".

Beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT Anna Sjölund

Karin Alnervik - föreläsare på Gothia Kompetens

Karin Alnervik är lektor i pedagogik vid institutionen för Humaniora, utbildning och Samhällsvetenskap, Örebro universitet. Ett av hennes forskningsintressen rör rektorn som pedagogisk ledare och att driva pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor.

Lektor i pedagogik Karin Alnervik

Hampus Nessvold - föreläsare på Gothia Kompetens | © Morgan Norman

Hampus Nessvold har beskrivits som en multitalang och upplevs orädd med ett unikt sätt att blanda allvar med gränslös humor. 2017 släppte han boken "Ta det som en man" (Bonnier Carlsen) tillsammans med sitt debutalbum "Be a Man". I februari 2019 debuterade han med scenföreställningen "Ta det som en man" och är just nu aktuell med sin nya bok "Säg att du älskar mig".

Foto av Morgan Norman.

Inspiratör, författare, radioprofil, skådespelare och artist Hampus Nessvold

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut som arbetar vid egen mottagning. Jakob har skrivit ett flertal böcker om bemötande, till exempel "Möta människor med rättshaveristiskt beteende" tillsammans med Andreas Wedeen och "Utmanande samtal".

Leg. psykoterapeut Jakob Carlander

Micke Hermansson - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anders Andersson

Micke Hermansson är lärare, läromedelsförfattare, föreläsare och inspiratör, utsedd till ”Årets lärare” av Handelskammaren 2015. I TEDx Ideas from Europe utsågs Micke Hermansson till vinnare i den svenska deltävlingen och deltog under 2016 i EU-finalerna.

Foto av Anders Andersson.

Lärare, läromedelsförfattare, föreläsare och inspiratör Micke Hermansson


Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.