Förskoledagarna 2024 - Konferens

Ledarskap – Kvalitet – Likvärdighet

Årets kompetensutvecklingsdagar för Sveriges rektorer och förskollärare

Förskolan är en central kugge som får vårt samhälle att fungera och en plats där barn får vara, utvecklas och trivas. Så hur kan vi skapa goda förutsättningar för alla barns lärande och välbefinnande? Ett sätt är att stötta rektorer och förskollärare i sitt pedagogiska ledarskap.

Runt märke: I samarbete med Förskoletidningen

Vi vill med konferensen ge dig inspiration och kompetensutveckling genom aktuella föreläsningar som bottnar i vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Du får nya perspektiv och konkret kunskap att bygga vidare på. Under dagen träffar du bland andra forskare, förskoleprofiler och engagerade förskollärare och rektorer som delar med sig av sina erfarenheter.

Förskoledagarna 2024 är en konferens som ger dig som rektor och förskollärare ny kraft att arbeta för att ge alla barn förutsättningar att vara just den individ de vill vara nu och i framtiden. Konferensen genomsyras av tre ledord; ledarskap, kvalitet och likvärdighet – nyckelområden i utvecklingen av svensk förskola.

Väl mött till två innehållsrika dagar där du får möjlighet att nätverka med kollegor från hela Sverige och vara med när Årets Förskolekraft avslöjas.

Malin Ring
Affärsområdeschef Förskola och chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens.

Oerhört intressanta föreläsare! En bra blandning av innehållet på föreläsningarna, men ändå en röd tråd.


Fler röster från tidigare deltagare

»Bra föreläsningar med viktigt innehåll.«

»Många bra input för vardagsproblematik.«

»Bra innehåll i föreläsningarna och bra föreläsare. God struktur på dagen.« 

»Innehållet var överlag bra och intressant. Allt var givande.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Förskoledagarna

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till Förskoledagarna 2024

Datum: 19–20 mars 2024

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Pris: 5790 kr per person exklusive moms.

Kaffe och lunch ingår båda dagarna.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Förskoledagarna 2024?
Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 08.30 Morgonkaffe med smörgås och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 09.00 Välkomna!

  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inleder dagen.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  MALIN RING
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.10 Musik

  En barnkör från Kulturförskolan Pusslet i Älvsjö kommun sjunger utvalda förskolelåtar från Magiska Skogen.

 • 09.20 Viktiga frågor om svensk förskolas framtid

  Malin Ring lyfter aktuella frågor som berör din yrkesvardag.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Malin Ring
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.40 När det självklara inte är självklart

  I Sverige möter vi idag föräldrar och barn som inte har någon erfarenhet av eller relation till förskoleverksamhet. Vi träffar också dem med erfarenhet av förskola från andra länder som på många sätt skiljer sig från den svenska modellen. Därför är det viktigt att tydliggöra hur den svenska förskolan och dess pedagogik är utformad. Att våga tala om det självklara, det vill säga det som vi många gånger utgår från att alla vet och förstår. Hur vi ser på demokrati, jämlikhet och jämställdhet, vilken syn vi har på barn och på barns rättigheter, barnuppfostran, roller i familjen, manligt och kvinnligt och mycket mer.

  Med ökad kulturell medvetenhet, både om den egna och om andras kulturer kan vi lättare kommunicera med varandra och på så vis undvika onödiga missförstånd och missuppfattningar.

  Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Kompetens
  Jeanette Ohlsson Carlborg
  Religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Efter 20 år utomlands har hon en unik inblick i hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld. Hon utbildar i ämnet interkulturell kommunikation inom sjukvård, skola och på myndigheter.
 • 10.30 Bensträckare

  Tid för att röra på kroppen lite. Välkomna åter 10:50.

 • 10.50 Förebygg hot och våld

  Förskolan ska vara en trygg och säker plats för både barn och medarbetare. Samtidigt är dagens samhälle mer komplext sammansatt än tidigare med olika kulturkontexter, utanförskap och språkbarriärer. Färsk statistik visar att antalet anmälningar om hot och våld har blivit alltmer vanligt inom barnomsorgen och det vanligaste är att hot om våld kommer från föräldrar som har barn i förskolan.

  Alla former av hot och våld mot personal måste tas på allvar. Ta del av en föreläsning där vi tittar närmare på möten som uppstår och vad som kan skapa konflikt. Du får kunskap och konkreta verktyg för att förebygga svåra situationer samt bemötandestrategier för att undvika eskalerande konflikter.

  Föreläsarna Maria och Axel är aktuella med en kommande bok hos oss på Gothia Kompetens om hot och våld i förskolan.

  Maria Bauer - talare på Gothia Kompetens
  Maria Bauer
  Flerfaldigt prisbelönt beteendevetare, internationell våldsexpert, föreläsare och författare. Maria har arbetat med socialt arbete, rättsväsende, skola och omsorg i över 30 år.
  Axel Fors - talare på Gothia Kompetens
  Axel Fors
  Socionom och kriminolog som har arbetat i organisationer som Socialstyrelsen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.
 • 11.40 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.50 Resilient ledarskap

  Resilient ledarskap innebär en långsiktig förmåga att hantera förändringar och att fortsätta utvecklas och driva utveckling. För att öka sin resiliens kan alla människor, inkluderat rektorer, förskollärare och barn, träna på exempelvis emotionell reglering, självmedvetenhet (metakognition), optimism och relationsförmåga. Som rektor behöver du hantera komplexa samband och många olika önskemål från huvudmannen, föräldrar, personal och samtidigt se till barnens behov.

  Ta del av en föreläsning som beskriver hur arbetsmiljöarbetet i förskolan kan få en skjuts av att medvetet träna och påverka dessa förmågor i organisationen.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13.40.

  Kristina Bähr - föreläsare på Gothia Kompetens | © Tomas Kihlman
  KRISTINA BÄHR
  Kristina Bähr är barnläkare, chefshandledare och författare och har skrivit flera böcker på temat barns utveckling, psykisk hälsa och resiliens. Under 2023 är hon aktuell med en bok med titeln Resilient ledare (Liber) för ledare och chefer.
 • 13.50 När samarbetet gnisslar

  För att tillgodose alla barns behov av omsorg, hälsa och lärande behövs teamarbete i våra förskolor. Men inte sällan uppstår utmaningar. Kanske har du som rektor planerat nya sammansättningar av arbetslagen som sedan visat sig inte fungera? Kanske har du medarbetare med olika barnsyn som gör att barnen bemöts på olika och oförutsägbara sätt? Kanske har du ett arbetslag som kämpat länge med infekterade konflikter? Förmodligen har du någon gång funderat på hur du ska göra när samarbetet inte utvecklas i rätt riktning.

  I denna föreläsning får du ta del av konkreta tips och verktyg för hur gnissel i arbetsgruppen kan hanteras och i stället få samarbetet att fungera.

  Elin Hoff Brattberg - talare på Gothia Kompetens
  Elin Hoff Brattberg
  Leg. psykolog och organisationskonsult på Elevhälsobyrån. Hon är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet där hon undervisar inom arbetsoch organisationspsykologi, är ledamot i Programrådet för rektorsutbildningen och kursledare för Leda elevhälsa, en kurs inom ramen för Fortbildning för rektorer.
 • 12.50 Moderator Katinka Vikingsen hälsar välkommen

  Välkomna till spåret för förskollärare! Katinka Vikingsen inleder.

  Katinka Vikingsen - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katinka Vikingsen / Magnus Liam Karlsson
  Katinka Vikingsen
  Förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling. Katinka arbetar numera som adjunkt på Uppsala universitet.
 • 12.50 Utagerande beteende i förskoleåldern

  Konflikter och utagerande beteenden i barns lek och samspel är vanligt förekommande. Vissa barn är mer utagerande än andra och beteendet slår ofta följe med andra svårigheter. Vilka tecken är viktiga att uppmärksamma och vilka insatser kan minska förekomsten av utagerande beteenden?

  I den här föreläsningen beskrivs kunskapsläget kring hur aggressivitet utvecklas i de yngre åldrarna och hur detta samverkar med andra delar i barnets utveckling. Du får också tips på hur du kan jobba förebyggande.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13.40.

  Björn Hofvander - talare på Gothia Kompetens
  Björn Hofvander
  Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och docent i rättspsykiatri. Han leder forskargruppen LU-CRED vid Lunds universitet, som studerar förhållandet mellan aggressivitet, antisocialt beteende och psykisk ohälsa över livsloppet. Han undervisar bland annat på läkar- och psykologprogrammet och har över 20 års erfarenhet av kliniskt arbete med utagerande beteende hos personer i olika åldrar.
 • 13.50 Låt sinnena öppna upp för lärande

  Estetiska uttrycksformer kan vara ett sätt för barn att kommunicera och förstå känslor för att kunna hantera omvärlden. Med hjälp av musik och drama som nycklar öppnar undervisningen i förskolan upp nya dörrar till ett lekfullt lärande där alla barn kan vara delaktiga. Men hur gör vi det i praktiken? Ta del av en inspirerande föreläsning med massor av konkreta tips, aktiviteter och sånger för en lustfylld undervisning kopplad till läroplanens olika områden.

  Emma-Helena Berglund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Emma-Helena Berglund
  Teaterpedagog, kreatör och musiker. Hon har de senaste 15 åren jobbat i förskolan som teater- och dramapedagog och föreläsare. Emma-Helena har utvecklat Magiska skogen, ett pedagogiskt material för förskolan och skrivit barnsånger och teater- och barnmusikalmanus på Barnradion. Hon är också författare till den pedagogiska sångboken om Magiska skogen (kommande bok hos oss på Gothia Kompetens).
 • 14.30 Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 15.10 ÅRETS FÖRSKOLEKRAFT

  Prisutdelningen till Årets förskolekraft 2024!

  Vi vill lyfta de goda krafter som finns i förskolans värld och därför utse Årets förskolekraft. Läs mer via länken nedan om hur nomineringen går till om du är nyfiken, och om tidigare vinnare.

  Läs mer om Årets förskolekraft

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Malin Ring
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 15.20 Med hjärtat på arbetsplatsen

  Arbetslaget i förskolan är ett team där vi som kollegor är beroende av varandra. Vi måste lyssna och försöka förstå varandra och varandras tidigare erfarenheter. När detta lyckas är arbetet ofta lustfyllt och arbetslaget blir en källa till gemenskap, trygghet och inspiration.

  I den här föreläsningen beskriver Tomas på ett humoristiskt sätt igenkänningsfaktorer i förskolans värld. Han lyfter vikten av att vara varandras arbetsmiljö och att se människan i varandra. Allt med ett starkt barnfokus som den röda tråden.

  Tomas Kaya - talare på Gothia Kompetens
  Tomas Kaya
  Förskolepedagog som arbetat 12 år i förskolan, föreläsare, artist och barnrättskämpe. Tomas brinner för att stärka pedagogers roll och uppdrag, men också för att lyfta fram ett starkt barnperspektiv som bör genomsyra varje verksamhet. Tomas är viralt känd på Tiktok under namnet Förskolefnatt och som finalist i TV4-programmet Talang.
 • 16.10 Avslutning dag 1

  Tack för i dag, och varmt välkomna åter i morgon!

 • 09.00 FÖRDJUPNING: Rektorns utmanande samtal

  Många rektorer upplever ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Medarbetare, som har problem att följa med i arbetets utveckling och förändringar hamnar lätt på kant med såväl kollegor som vårdnadshavare och projicerar ofta sina egna svårigheter i arbetet på chefen. Samtidigt som du försöker hjälpa någon att fungera bättre i sitt uppdrag kan du känna dig själv kämpa för din egenexistens som chef. Vad kan du som chef göra för att inte komplicera situationen?

  Ta del av en föreläsning som ger dig strategier och redskap för att hantera samtal där de vanliga spelreglerna inte fungerar och som utmanar ditt ledarskap. Punkter som tas upp:

  • Hur hantera en informell ledare?
  • Undvik skam och skuldkänslor
  • Låt dig inte överraskas
  • Less is more
  • Var inte rädd för egen brist
  • Om svalkande likgiltighet
  • Överleva som chef
    

  Vi bryter för förmiddagsfika.

  Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Jakob Carlander
  Leg. psykoterapeut, handledare och författare till flera böcker varav en är Utmanande samtal – en handbok för chefer. Jakob har fått mycket uppmärksamhet för sin bok Möta människor med rättshaveristiskt beteende som han skrivit tillsammans med Andreas Wedeen. Båda är utgivna hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.30 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.40 Rektorn – en superstrateg

  Rektorsrollen är rolig och meningsfull, men även intensiv och krävande. Personalfrågor och generella chefsuppgifter tar ofta mer tid än förväntat. Många känner sig stressade och längtar efter utrymme för pedagogiskt ledarskap. Därför behöver varje rektor bli en superstrateg och utveckla rutiner för ett hållbart ledarskap. Det handlar bland annat om att se klart på chefsrollen som rektor.

  Föreläsningen beskriver konstruktiva genvägar och verktyg som gör att personalfrågorna hänger ihop med den pedagogiska kvalitetsutvecklingen och förskolans värdegrundsarbete. Likaså förklaras varför det hållbara skolledarskapet är avhängigt ett starkt självledarskap. Förmågan att leda sig själv är en viktig del i resan mot att utveckla superstrategier.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13.30.

  Kristina Dellholm - talare på Gothia Kompetens
  Kristina Dellholm
  KBT-terapeut, chefs- och rektorscoach samt förskoleutvecklare. Hennes yrkesbana har lett henne från företagshälsovård och HR-avdelning till skolledarskap och rektorsutbildning. Under 10 år arbetade hon som rektor inom förskolan, kommunalt liksom fristående.
 • 13.40 Likvärdig språkutveckling – med barnets bästa i fokus

  För att förskolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag och främja likvärdig språkutveckling för alla barn, behövs en rektor som skapar förutsättningar för likvärdig utbildning och undervisning. Det kräver ett tydligt ledarskap och engagemang från dig som rektor. Genom att införa scaffolding som en stödstruktur i organisationen kan förskolan erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och vägledning till medarbetarna. Samtidigt behöver den röda tråden vara tydligt definierad vilket innebär en stark koppling mellan förskolans uppdrag, det stöd som erbjuds, de satta förväntningarna och de önskade effekterna.

  En föreläsning om hur du skapar förutsättningar för likvärdig utbildning och främjar språkutveckling genom ditt ledarskap, en gemensam vision och användning av scaffolding och den röda tråden.

  Fredric Gieth - talare på Gothia Kompetens
  Fredric Gieth
  Leg. förskollärare och rektor för Milstensgårdens förskola i Borås, stadens första litteraturdiplomerade förskola. Fredric har arbetat som lärarutbildare på Högskolan i Borås och startade 2012 nätverket MaNet för män i förskolan.
 • 09.00 FÖRDJUPNING: Lätt när vi gör rätt

  Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till kontinuitet och progression i barns utbildning och gör det enkelt för oss att följa deras förändrade kunnande. För att varje barn ska få förutsättningar att utvecklas i riktning mot läroplansmålen måste du som pedagog medvetet planera hur det ska göras på bästa sätt. Läroplansmålen är till för dig som förskollärare och anger vilka förutsättningar och möjligheter du ska ge för att främja barnens utveckling och lärande.

  Ta del av en fördjupande föreläsning med interaktiva inslag som visar hur det systematiska kvalitetsarbetet blir en naturlig del i det arbetet. Punkter som tas upp:

  • Hur vi planerar, genomför och följer upp utifrån läroplanen.
  • Hur vi skapar meningsfullhet för barnen här och nu.
  • Hur vi skapar meningsfullhet för deras fortsatta utbildning.
  • Hur vi följer och dokumenterar varje barns förändrade kunnande.
  • Hur du som förskollärare bidrar till barnens utveckling.


  Vi bryter för förmiddagsfika.

  Susanne Svedberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Susanne Svedberg
  Susanne Svedberg
  Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som kvalitetscontroller på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Hon har gedigen erfarenhet som rektor i förskolan, är en uppskattad föreläsare kring systematiskt kvalitetsarbete och aktuell med boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning (Gothia Kompetens).
 • 11.30 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.40 Hållbar utveckling för en likvärdig utbildning

  Barn behöver en hoppfull framtid att se fram emot när de växer upp. I en förskola där hållbarhetsfrågorna får stå i fokus och ta plats kan vi ge barnen verktyg att möta de utmaningar vi står inför. För att nå dit behöver barnen få uppleva undervisning som tar vara på deras nyfikenhetsfrågor, som visar att deras tankar och idéer är viktiga och som uppmärksammar just deras erfarenheter och kunskaper.

  I den här föreläsningen får du möta djuren och insekterna som barnen i Ringmurens förskola delar sin vardag med. Hur detta samspel leder till naturvetenskapligt utforskande och hur vi kan koppla barnens erfarenheter och upplevelser till större, övergripande hållbarhetsfrågor.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13.30.

  Erik Andersson Tahlén - talare på Gothia Kompetens
  Erik Andersson Tahlén
  Leg. förskollärare och doktorand i förskoledidaktik. Han har bedrivit undervisning för hållbar utveckling i Ringmurens förskola i Uppsala. Numera är han verksamhetsutvecklare och delar i olika sammanhang med sig av hur de arbetar med undervisning och hållbarhet i förskolan, vilket alltid väcker nyfikenhet och förundran.
 • 13.40 Föräldrasamverkan genom meningsfulla möten

  Att få till ett bra samarbete med vårdnadshavare är betydelsefullt av många anledningar. Att veta hur man gör i praktiken kan vara svårare. Hur får du till bra, givande och konstruktiva möten som ökar delaktigheten och motivationen till att delta?

  I den här föreläsningen fördjupar vi oss i hur du kan arbeta konkret med de formella forumen för samverkan och kommunikation som utvecklingssamtal och föräldramöten. Hur får vi föräldrar intresserade och delaktiga? Hur skapas bra upplägg? Hur pratar vi om barn med föräldrar? Hur gör vi när det är svårare och vi stöter på utmaningar?

  Anna Hellberg Björklund - författare på Gothia Kompetens | © Anna Hellberg Björklund
  Anna Hellberg Björklund
  Leg. psykolog, specialistpsykolog i pedagogisk psykologi och författare. Anna arbetar framför allt mot förskolan med handledning, fortbildning, krisstöd och metodutveckling. Hon har en bakgrund som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) på Rädda Barnen. Har bland annat skrivit boken Föräldrasamverkan i förskolan utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 14.30 Eftermiddagskaffe och sista chansen att besöka utställningen

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 15.00 Vad är lycka, egentligen?

  Lyckliga individer är inte endast lyckligare – de bidrar även till att skapa ett bättre samhälle. Redan Platon och Aristoteles betonade i sina skrifter vikten av lycka för ett samhälle. Men vad är lycka och vad skapar lycka i människors liv?

  Denna evidensbaserade föreläsning med konkreta verktyg från forskningen handlar om de vanligaste myterna och nycklar för hållbart välmående i en alltmer komplex och oförutsägbar värld. Med hjälp av hjärn- och lyckoforskning svarar vi bland annat på vad lycka är, egentligen. Vad är viktigast, lycka eller mening? Och, hur hänger vår idé om lycka ihop med den ökande psykiska ohälsan bland unga?

  Erik Fernholm - föreläsare på Gothia Kompetens
  Erik Fernholm
  Erik Fernholm har en akademisk utbildning i kognitiv neurovetenskap, coaching och lyckoforskning och en bakgrund i extremsport och personlig utveckling. Han är en eftertraktad talare, som fått flera priser. Erik är vd och medgrundare på stiftelsen 29k som utvecklar olika verktyg förankrade i vetenskap – för mental hälsa och personlig utveckling.
 • 15.50 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande konferenser och annan kompetensutveckling inom förskola.

Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är områdeschef för förskola och chefredaktör för Förskoletidningen. Tidigare arbetade hon som rektor och är utbildad leg. förskolelärare.

Malin är moderator på årets konferens.

Områdeschef och chefredaktör Malin Ring

Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Kompetens

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Efter 20 år utomlands har hon en unik inblick i hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld. Hon utbildar i ämnet interkulturell kommunikation inom sjukvård, skola och på myndigheter.

Religionshistoriker Jeanette Ohlsson Carlborg

Maria Bauer - talare på Gothia Kompetens

Maria Bauer är en flerfaldigt prisbelönt beteendevetare, internationell våldsexpert, föreläsare och författare. Maria har arbetat med socialt arbete, rättsväsende, skola och omsorg i över 30 år.

Maria är tillsammans med Axel Fors aktuell med en kommande bok om hot och våld i förskolan.

Beteendevetare, våldsexpert, föreläsare och författare Maria Bauer

Axel Fors - talare på Gothia Kompetens

Axel Fors är socionom och kriminolog och har arbetat i organisationer som Socialstyrelsen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

Axel är tillsammans med Maria Bauer aktuell med en kommande bok om hot och våld i förskolan.

Foto av Anna Lauridsen.

Socionom och kriminolog Axel Fors

Kristina Bähr - föreläsare på Gothia Kompetens | © Tomas Kihlman

Kristina Bähr är barnläkare, chefshandledare och författare och har skrivit flera böcker på temat barns utveckling, psykisk hälsa och resiliens. Under 2023 är hon aktuell med en bok med titeln Resilient ledare (Liber) för ledare och chefer.

Foto av Tomas Kihlman.

Barnläkare, chefshandledare och författare Kristina Bähr

Elin Hoff Brattberg - talare på Gothia Kompetens

Elin Hoff Brattberg är leg. psykolog och organisationskonsult på Elevhälsobyrån. Hon är universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet där hon undervisar inom arbetsoch organisationspsykologi, är ledamot i Programrådet för rektorsutbildningen och kursledare för Leda elevhälsa som är en kurs inom ramen för Fortbildning för rektorer.

Leg. psykolog, organisationskonsult och universitetsadjunkt Elin Hoff Brattberg

Björn Hofvander - talare på Gothia Kompetens

Björn Hofvander är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och docent i rättspsykiatri. Han leder forskargruppen LU-CRED vid Lunds universitet, som studerar förhållandet mellan aggressivitet, antisocialt beteende och psykisk ohälsa över livsloppet. Han undervisar bland annat på läkar- och psykologprogrammet och har över 20 års erfarenhet av kliniskt arbete med utagerande beteende hos personer i olika åldrar.

Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och docent i rättspsykiatri Björn Hofvander

Emma-Helena Berglund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Emma-Helena Berglund är teaterpedagog, kreatör och musiker. Hon har de senaste 15 åren jobbat i förskolan som teater- och dramapedagog och föreläsare. Emma-Helena har utvecklat Magiska skogen, ett pedagogiskt material för förskolan och skrivit barnsånger och teater- och barnmusikalmanus på Barnradion. Hon är också författare till den pedagogiska sångboken om Magiska skogen (kommande bok hos oss på Gothia Kompetens).

Teaterpedagog, kreatör och musiker Emma-Helena Berglund

Tomas Kaya - talare på Gothia Kompetens

Tomas Kaya är förskolepedagog som arbetat 12 år i förskolan, föreläsare, artist och barnrättskämpe. Han brinner för att stärka pedagogers roll och uppdrag, men också att lyfta fram ett starkt barnperspektiv som bör genomsyra varje verksamhet. Tomas är viralt känd på Tiktok under namnet Förskolefnatt och som finalist i TV4-programmet Talang.

Förskolepedagog, föreläsare, artist och barnrättskämpe Tomas Kaya

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut, handledare och författare till flera böcker varav en är Utmanande samtal – handbok för chefer. Han har fått mycket uppmärksamhet för sin bok Möta människor med rättshaveristiskt beteende som han skrivit tillsammans med Andreas Wedeen.

Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander

Kristina Dellholm - talare på Gothia Kompetens

Kristina Dellholm är KBT-terapeut, chefs- och rektorscoach samt förskoleutvecklare. Hennes yrkesbana har lett henne från företagshälsovård och HR-avdelning till skolledarskap och rektorsutbildning. Under 10 år arbetade hon som rektor inom förskolan, kommunalt liksom fristående.

KBT-terapeut, chefs- och rektorscoach samt förskoleutvecklare Kristina Dellholm

Fredric Gieth - talare på Gothia Kompetens

Fredric Gieth är leg. förskollärare och rektor för Milstensgårdens förskola i Borås, stadens första litteraturdiplomerade förskola. Han har arbetat som lärarutbildare på Högskolan i Borås och startade 2012 nätverket MaNet för män i förskolan.

Leg. förskollärare och rektor Fredric Gieth

Susanne Svedberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Susanne Svedberg

Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som kvalitetscontroller på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Hon har gedigen erfarenhet som rektor i förskolan, är en uppskattad föreläsare kring systematiskt kvalitetsarbete och aktuell med boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning.

Susanne Svedberg

Erik Andersson Tahlén - talare på Gothia Kompetens

Erik Andersson Tahlén är leg. förskollärare och doktorand i förskoledidaktik. Han har bedrivit undervisning för hållbar utveckling i Ringmurens förskola i Uppsala. Numera är han verksamhetsutvecklare och delar i olika sammanhang med sig av hur de arbetar med undervisning och hållbarhet i förskolan, vilket alltid väcker nyfikenhet och förundran.

Leg. förskollärare och doktorand i förskoledidaktik Erik Andersson Tahlén

Anna Hellberg Björklund - författare på Gothia Kompetens | © Anna Hellberg Björklund

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog, specialistpsykolog i pedagogisk psykologi och författare. Anna arbetar framför allt mot förskolan med handledning, fortbildning, krisstöd och metodutveckling. Hon har en bakgrund som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) på Rädda Barnen. Har bland annat skrivit boken Föräldrasamverkan i förskolan.

Leg. psykolog, specialistpsykolog i pedagogisk psykologi och författare Anna Hellberg Björklund

Erik Fernholm - föreläsare på Gothia Kompetens

Erik Fernholm har en akademisk utbildning i kognitiv neurovetenskap, coaching och lyckoforskning och en bakgrund i extremsport och personlig utveckling. Han är en eftertraktad talare, som fått flera priser. Erik är vd och medgrundare på stiftelsen 29k som utvecklar olika verktyg förankrade i vetenskap – för mental hälsa och personlig utveckling.

Föreläsare och vd Erik Fernholm

Katinka Vikingsen - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katinka Vikingsen / Magnus Liam Karlsson

Katinka Vikingsen är förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av förskoleutveckling. Hon arbetar numera som adjunkt på Uppsala universitet.

Katinka modererar spåret för förskollärare på årets upplaga av Förskoledagarna.

Förskollärare och pedagogista Katinka Vikingsen

Förskoledagarna är ett unikt tillfälle att möta rektorer och förskollärare

Kontakta Karin Westlund för att boka er plats, om du inte redan har gjort det: karin.westlund@gothiakompetens.se

Om du behöver beställa något till er monter, gå in på stockholmsmassan.se, klicka på Utställare och välj sedan Bokad utställare. I listan finns Förskoledagarna. För att beställa det ni behöver måste du registrera ett konto. Önskar du hjälp, kontakta eventservice@stockholmsmassan.se.

Genom att beställa senast den 29 februari försäkrar du dig om att få de produkter och tjänster ni önskar till lägsta pris.

Ladda ner brevet för att ta del av all information:

Brev till utställare

KONTAKTUPPGIFTER

Kontakta Karin om du vill ställa ut på Förskoledagarna 2024:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev