Bok/Broschyr

Medkänslans pris

Om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Medkänslans pris
Provläs

Sagt om

Boken ger konkreta tips och tankar om förhållningssätt både för individen och arbetsgruppen. I varje kapitel finns reflektionsövningar där man kan stanna upp och se sin egen situation. […] Mycket läsvärd – gav mig ny blick för hur jobbet påverkar oss.

Logoped Johanna Lindström, Funktion i fokus nr 2 2017

Boken ger användbara insikter och är språkligt lättillgänglig. Den vänder sig till de som använder sitt professionella liv till att hjälpa andra.

Margareta Fridstjerna, BTJ-häftet nr 2, 2018

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev