Konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2021

Satsa på din egen utveckling – för en bättre dag på jobbet

Den här konferensen genomfördes senast i december 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Vår årliga konferens Mödrahälsovård i praktiken är skräddarsydd för dig som arbetar som barnmorska i mödrahälsovården. En heldag med inspiration, nya insikter och aktuell kunskap. Precis som året innan genomfördes konferensen 2021 digitalt.

Programmet tas alltid fram i nära samråd med professionen och bygger på aktuell forskning och praktiska erfarenheter – för att vara relevant och inspirerande för din arbetsvardag.

Du får:

 • Nya perspektiv
 • Konkret kunskap
 • Senaste forskningsrönen
 • Inspirerande föreläsningar med tongivande experter, forskare och yrkesverksamma inom mödrahälsovården.

Deltagarröster:

Proffsigt genomförande. / Mycket bra föreläsare och föreläsningar. / Bra och intressanta föreläsare och ämnen hela dagen.

FAKTA

Mödrahälsovård i praktiken genomfördes senast i december 2021. Välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Barbro Lundborg:
barbro.lundborg@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Mödrahälsovård i praktikenVälkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09.30 Välkommen!

  Konferensens moderator Christina Lundberg inledde dagen.

  Christina Lundberg
  Leg. barnmorska, utbildare och föreläsare.
 • 09.40 Hinnsvepning – vad säger forskningen?

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Vad är hinnsvepning? Hur gör vi som barnmorskor? Ska vi göra det? Vad tycker vi? Vad säger egentligen evidensen?

  Induktioner ökar och hinnsvepning har blivit allt vanligare. Kvinnorna frågar om det. Men användningen över landet ser väldigt olika ut och statistiken är än så länge obefintlig.

  En föreläsning där kliniska erfarenheter diskuteras jämte synen på hinnsvepning. Du får också ta del av aktuell evidens och den senaste forskningen.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:30.

  Charlotte Elvander - föreläsare på Gothia Kompetens
  Charlotte Elvander
  Leg. barnmorska, med dr och vårdutvecklare. Arbetar på BB Stockholm som utvecklingsbarnmorska.
  Christina Lundberg
  Leg. barnmorska. Har arbetat på Södra BB med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm samt som instruktör/fortbildare i profylaxmetoden Föda Utan Rädsla. Hon har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi, Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.
 • 10.40 Rådgivande samtalsmodell vid fosterdiagnostik

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Informationsansvaret om fosterdiagnostik ligger på mödrahälsovården. Vilken information som ges och vilka metoder som erbjuds varierar över landet. Otillräcklig kunskap om fosterdiagnostiska metoder gör det svårare att ge föräldrarna adekvat information, vilket krävs för att de ska kunna göra ett medvetet val.

  Vid ett osäkert eller oönskat besked vid fosterundersökningen ställs de blivande föräldrarna inför svåra ställningstaganden. Därför är det viktigt att du är väl insatt för att på bästa sätt kunna bemöta och kommunicera med dem.

  Ta del av en modell för ett kvalificerat rådgivande samtal gällande ställningstagande till fosterdiagnostik och information kring vad som ingår i de olika fosterdiagnostiska metoder som erbjuds och utförs av ultraljudsbarnmorskan.

  Föreläsarna Nina Asplin och Maria Kloow har mångårig erfarenhet av arbete med fosterdiagnostiska nätverk, arbetsgrupper och etikfrågor samt föreläser bland annat på barnmorskeutbildningen.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:30.

  Nina Asplin - föreläsare på Gothia Kompetens
  Nina Asplin
  Med dr, barnmorska på Aleris Ultragyn.
  Maria Kloow - föreläsare på Gothia Kompetens
  Maria Kloow
  Verksamhetschef, barnmorska på Aleris Ultragyn.
 • 11.40 Stöd och kontinuitet efter förlossningen

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Kvinnors vårdbehov efter förlossningen är underskattat och den organiserade eftervården motsvarar inte behoven.

  Under det senaste årtiondet har studier och rapporter utvärderat kvinnors uppfattning om vården efter förlossningen och konstaterat att det finns ett utbrett missnöje. Att det första året efter förlossningen är en tid av ökade hälsoproblem för kvinnor har i hög grad förbisetts. Dessa individuella behov och problem tas idag inte alltid om hand när de uppstår och följs inte heller alltid upp optimalt då vården efter förlossningen är bristfällig.

  Ta del av en föreläsning om hur du som barnmorska i mödrahälsovården kan vara ett bra stöd till kvinnan för att tillgodose behov av stöd samt förebygga problem.

  Mia Barimani - föreläsare på Gothia Kompetens
  Mia Barimani
  Leg. barnmorska, docent i reproduktiv hälsa på Karolinska institutet och projektledare för forskningsprojektet Stöd och kontinuitet kring barnafödande med fokus på psykisk hälsa.
 • 12.30 Tid för lunch

  Tid för lunch och för att sträcka på benen.

 • 13.30 Endometrios och graviditet – vad vet vi?

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Okunskapen om endometrios är fortfarande stor och många lider i tysthet. När det gäller endometrios och graviditet finns det bara ett fåtal studier med hög kvalitet.

  Många kvinnor med endometrios mår bättre under sin graviditet, men en del får mer smärtor i början. Det kan leda till onödig oro och vårdkonsumtion. Information är därför viktigt. Det föreligger en ökad risk för komplikationer som placenta previa och prematur förlossning och val av förlossningssätt kan behöva individualiseras.

  En föreläsning med en av Sveriges främsta endometriosexperter om hur du som barnmorska kan ge bästa stödet för att lindra smärta och oro.

  Johanna Nordengren - författare på Gothia Kompetens | © Johanna Nordengren
  Johanna Nordengren
  Johanna är överläkare på endometrioscentrum på Skånes universitetssjukhus och var aktiv i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för endometrios. Johanna är aktuell med boken Endometrios – symtom och behandling vilken hon hoppas ska bidra till tidig behandling för att undvika smärta hos den som är drabbad.
 • 14.20 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för att sträcka på benen och för fika, för den som vill.

 • 14.40 Att förebygga alkoholskador hos barn

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret. Den här föreläsningen handlar om de medfödda alkoholskador som barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och beteendemässiga svårigheter. Genom ökad kunskap, förståelse och acceptans kan adekvat rehabilitering och rätt stöd ges och preventiva insatser sättas in.

  Lär dig mer om hur skadorna och svårigheterna kan yttra sig. De sträcker sig över ett brett område från inlärningsförmåga och minne till motorik och social kompetens som kan påverka stora delar av det vardagliga livet. Du får också en inblick i diagnostiseringsprocessen, aktuell forskning och hur alkoholen kan störa fosterutvecklingen.

  Jenny Rangmar - författare på Gothia Kompetens | © Jenny Rangmar / Fredrik Simson
  Jenny Rangmar
  Forskare och fil. dr i psykologi. Hennes avhandling, som handlar om vuxna personer med fetalt alkoholsyndrom (FAS), visar att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter för de som drabbas. Hon är också medförfattare till nya boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Christina Lundbergär leg. barnmorska. Hon har arbetat på Södra BB med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm samt som instruktör/fortbildare i profylaxmetoden Föda Utan Rädsla. Hon har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi, Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.

Leg. barnmorska Christina Lundberg

Charlotte Elvander - föreläsare på Gothia Kompetens

Charlotte Elvanderär leg. barnmorska, med dr och vårdutvecklare. Hon arbetar på BB Stockholm som utvecklingsbarnmorska.

Leg. barnmorska, med dr och vårdutvecklare Charlotte Elvander

Nina Asplin - föreläsare på Gothia Kompetens

Nina Asplinär med dr och barnmorska på Aleris Ultragyn. Nina har mångårig erfarenhet av arbete med fosterdiagnostiska nätverk, arbetsgrupper och etikfrågor samt föreläser bland annat på barnmorskeutbildningen.

Med dr och barnmorska Nina Asplin

Maria Kloow - föreläsare på Gothia Kompetens

Maria Kloowär verksamhetschef och barnmorska på Aleris Ultragyn. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med fosterdiagnostiska nätverk, arbetsgrupper och etikfrågor samt föreläser bland annat på barnmorskeutbildningen.

Verksamhetschef och barnmorska Maria Kloow

Mia Barimani - föreläsare på Gothia Kompetens

Mia Barimaniär leg. barnmorska, docent i reproduktiv hälsa på Karolinska institutet samt projektledare för forskningsprojektet Stöd och kontinuitet kring barnafödande med fokus på psykisk hälsa.

Leg. barnmorska, docent och projektledare Mia Barimani

Johanna Nordengren - författare på Gothia Kompetens | © Johanna Nordengren

Johanna Nordengrenär överläkare på endometrioscentrum på Skånes universitetssjukhus och var aktiv i Socialstyrelsens arbete med att ta fram nationella riktlinjer för endometrios. Johanna är aktuell med boken Endometrios – symtom och behandling vilken hon hoppas ska bidra till tidig behandling för att undvika smärta hos den som är drabbad. 

Överläkare Johanna Nordengren

Jenny Rangmar - författare på Gothia Kompetens | © Jenny Rangmar / Fredrik Simson

Jenny Rangmarär forskare och fil. dr i psykologi. Hennes avhandling, som handlar om vuxna personer med fetalt alkoholsyndrom (FAS), visar att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter för de som drabbas. Jenny är också medförfattare till nya boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD.

Foto av Fredrik Simson.

Forskare och fil. dr i psykologi Jenny Rangmar

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.