Mödrahälsovård i praktiken 2023 - Konferens

Livesänd webbkonferens

Konferensen Mödrahälsovård i praktiken

Satsa på din egen utveckling – för en bättre dag på jobbet

Du som barnmorska i mödrahälsovården har en betydande roll för att vägleda och stödja den gravida kvinnan, att bygga upp tillit inför förlossningen och föräldraskapet. Därför är det så viktigt att du fyller på med kompetensutveckling.

Vår årliga webbkonferens Mödrahälsovård i praktiken är skräddarsydd för dig. Årets program har tagits fram i nära samråd med professionen och bygger på aktuell forskning och praktiska erfarenheter – för att vara relevant för din arbetsvardag. En dag fylld med nyheter, inspiration och verksamhetsnära kunskap.

Hoppas vi ses på skärmen!

Lär dig mer om:

 • Psykisk ohälsa – så ger du stöd
 • Samtal, stöd och råd vid ätstörning
 • Ökad klimakteriekunskap för mer jämlik vård
 • Kvinnans tillit till sig själv och till barnmorskan
 • Vattenfödsel – aktuell forskning, riktlinjer och praxis
 • Verktyg för förtroendefulla samtal kring riskbruk och beroende

Första gången deltagande digitalt: TOPPEN! Vilka möjligheter att få del av det senaste även om man bor längst upp i Sverige...eller var som
helst! TACK! Ni är PROFFS!


Fler röster från tidigare deltagare

»Bra med en heldag. Gav ny energi.«

»Relevant och intressanta ämnen. Bra föreläsare.«

»Tillfredsställande ur alla synvinklar. Mycket nöjd med kunskapsnivån.«

»Bra innehåll i föreläsningarna och bra föreläsare. God struktur på dagen.«

»Välordnat med mycket bra föreläsare.«

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2023

Datum: 6 december 2023

Orange rund platta - Livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Orange rund platta - boka tidigt-prisBoka tidigt-pris: 3490 kr per person
vid bokning senast 11 oktober 2023. Ordinarie pris 3890 kr.

Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare. Priser exklusive moms.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.15 Välkommen!

  Konferensens moderator Christina Lundberg hälsar välkommen.

  Christina Lundberg - föreläsare på Gothia Kompetens
  Christina Lundberg
  Christina Lundberg är leg. barnmorska med lång klinisk erfarenhet. Hon har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.
 • 09.20 Om kvinnans tillit till sig själv och till dig som barnmorska

  Moderator Christina Lundberg om den viktiga tilliten.

  Christina Lundberg - föreläsare på Gothia Kompetens
  CHRISTINA LUNDBERG
  Christina Lundberg är leg. barnmorska med lång klinisk erfarenhet. Hon har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.
 • 09.30 Hur kan vi prata om alkohol och droger?

  En föreläsning om vilka verktyg du kan använda för att skapa förtroendefulla och uppriktiga samtal om alkohol och droger under graviditet. Du får konkreta tips på hur du pratar om riskbruk och beroende och hur du kan ställa frågor utan att väcka skuld och skam.

  Du får veta mer om hur du kan använda screeningformulären Audit och Dudit som underlag för ett samtal om ett blivande föräldraskap. Föreläsningen ger också en kort bakgrund om alkohol och övriga substansers skadeeffekter under graviditeten.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:20.

  Anna-Karin Ekstrand - föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna-Karin Ekstrand
  Leg. barnmorska, arbetar sedan 2018 som enhetschef på Rosenlunds mödra- och barnhälsovård på Södermalm i Stockholm. Enheterna vänder sig till gravida med ett riskbruk eller beroende av alkohol eller droger samt nyfödda som under graviditeten har blivit exponerade för alkohol och/eller droger.
 • 10.30 Psykisk ohälsa – så ger du stöd

  Psykisk sjukdom tar inte paus under graviditet, förlossning och postpartumperiod. Vilka riskfaktorer finns det för att utveckla en postpartumdepression? Varför klassas bipolär sjukdom som en riskgraviditet? Hur kan affektiva skov postpartum förebyggas? Hur gör du en förlossningsplanering i god tid med kvinnan – där både själva förlossningen, BB-tiden och efterförloppet ingår? Vem gör vad och hur kan uppföljningen se ut?

  Du får också veta mer om varför det är viktigt att ta ställning till behandling, både läkemedelsmässigt och omvårdnadsmässigt redan under graviditeten, samt hur vi kan hjälpa kvinnan att ta ställning till amning innan hon befinner sig på BB med läkemedel som inte är optimala vid amning.

  Petra Bygdevall - föreläsare på Gothia Kompetens
  Petra Bygdevall
  Gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri vid konsultenheten psykiatri Sydväst med uppdrag inom perinatalpsykiatriska enheten (PPE) Huddinge och samtalsenheten Södersjukhuset, där kvinnor med bipolär sjukdom handläggs under graviditet.
 • 11.30 Tid för lunch

  En timmes paus för lunch. Välkommen åter kl.12.30.

 • 12.30 Vattenfödsel – forskning, riktlinjer och praxis

  Allt fler kvinnor vill föda i vatten. En del väljer vattenfödsel för att uppnå trygghet och en del för att få en mer naturlig och mer hemlik förlossning.

  Aktuell forskning visar att kvinnor som föder i vatten har färre grad II-bristningar och färre interventioner samt en mer positiv förlossningsupplevelse i form av högre skattad ”egen kapacitet”. Den här föreläsningen ger dig en översikt över forskningsläget, riktlinjer och praxis kring vattenfödsel.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:20.

  Hanna Ulfsdottir - föreläsare på Gothia Kompetens
  Hanna Ulfsdottir
  Hanna Ulfsdottir är leg. barnmorska och biträdande lektor på Karolinska Institutet där hon undervisar, handleder och forskar. Disputerade 2019 med avhandlingen Att föda barn i vatten. Är ledamot i Barnmorskeförbundets etiska råd.
 • 13.30 Klimakteriekunskap för jämlik vård

  Övergångsperioden är mer än torra slemhinnor och värmevallningar. De flesta kvinnor känner någon form av obehag, men många lider i tysthet. Besvär som inte sällan bidrar till sänkt livskvalitet och påverkad hälsa. Detta kan undvikas genom bra information och stöd hos vårdgivaren.

  Föreläsningen fokuserar på vad som händer under perioden, vilka symtom som uppstår, vad du som arbetar i vården kan göra och vad kvinnan själv kan göra för att underlätta sin situation. Vi nämner behandlingsalternativ men även livsstilsfaktorer som alltid är viktiga för ökad hälsa och välmående.

  Eva Elmström - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Eva Elmström
  Leg. barnmorska med 30 års erfarenhet av att arbeta med kvinnohälsa samt författare till boken "Klimakteriet – handbok för vårdgivare" utgiven hos oss på Gothia Kompetens. Eva sitter med i en arbetsgrupp inom Region Stockholm vars syfte är att förbättra klimakterievården.
 • 14.20 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen, den som vill.

 • 14.40 Samtal, stöd och råd vid ätstörning

  Cirka fem procent av alla gravida har en ätstörning, och efter förlossningen ökar siffran till tio procent. Gravida med tidigare eller pågående ätstörning betraktas som en högriskgrupp för komplikationer – för såväl den gravida som för fostret. Hur kan vi närma oss frågan om mat och kroppsuppfattning och ge stöd och råd? Vilka resurser kan vi ta hjälp av?

  En föreläsning som belyser verktyg och rutiner, dels för att identifiera kvinnor med pågående eller tidigare ätstörningar, dels för att utöka eller anpassa medicinska kontroller för deras behov.

  Rebecka Kaplan Sturk - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Rebecka Kaplan Sturk
  Rebecka Kaplan Sturk är specialistläkare i obstetrik och gynekologi. Hon är också författare till boken "Vulvasmärta – provocerad lokaliserad vulvodyni" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom mödrahälsovård.

Christina Lundberg - föreläsare på Gothia Kompetens

Christina LundbergLeg. barnmorska med lång klinisk erfarenhet. Hon har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har också varit delaktig i Caseload-verksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.

Leg. barnmorska Christina Lundberg

Anna-Karin Ekstrand - föreläsare på Gothia Kompetens

Anna-Karin Ekstrandär leg. barnmorska och arbetar sedan 2018 som enhetschef på Rosenlunds mödra- och barnhälsovård på Södermalm i Stockholm. Enheterna vänder sig till gravida med ett riskbruk eller beroende av alkohol eller droger samt nyfödda som under graviditeten har blivit exponerade för alkohol och/eller droger.

Leg. barnmorska Anna-Karin Ekstrand

Petra Bygdevall - föreläsare på Gothia Kompetens

Petra Bygdevall är gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri vid konsultenheten psykiatri Sydväst med uppdrag inom perinatalpsykiatriska enheten (PPE) Huddinge och samtalsenheten Södersjukhuset, där kvinnor med bipolär sjukdom handläggs under graviditet.

Gynekolog/obstetriker och överläkare i psykiatri Petra Bygdevall

Hanna Ulfsdottir - föreläsare på Gothia Kompetens

Hanna Ulfsdottir är leg. barnmorska och biträdande lektor på Karolinska Institutet där hon undervisar, handleder och forskar. Disputerade 2019 med avhandlingen Att föda barn i vatten. Är ledamot i Barnmorskeförbundets etiska råd.

Leg. barnmorska och biträdande lektor Hanna Ulfsdottir

Eva Elmström - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Eva Elmströmär leg. barnmorska med 30 års erfarenhet av att arbeta med kvinnohälsa. Författare till boken Klimakteriet – handbok för vårdgivare. Eva sitter med i en arbetsgrupp inom Region Stockholm vars syfte är att förbättra klimakterievården.

Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. barnmorska Eva Elmström

Rebecka Kaplan Sturk - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Rebecka Kaplan Sturk är specialistläkare i obstetrik och gynekologi. Hon är också författare till boken Vulvasmärta – provocerad lokaliserad vulvodyni.

Foto av Marcus Gustafsson.

Specialistläkare i obstetrik och gynekologi Rebecka Kaplan Sturk

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Boka tryggt
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev