Konferensen Mödrahälsovård i praktiken

Årets kompetensutvecklingsdag för dig inom MHV


Mödrahälsovård i praktiken genomfördes senast hösten 2020 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2020 nedan, och välkommen åter! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Hur kan du stärka, stötta och förbereda kvinnan inför föräldraskapet och bidra till en bättre psykisk hälsa för både barn och föräldrar? Och vad säger den senaste forskningen om induktion i vecka 41? Det och mycket mer fördjupade vi oss i under 2020 års konferens.

Vår årliga konferens Mödrahälsovård i praktiken är ett enkelt sätt för dig att hålla dig uppdaterad och stärka dig i din yrkesroll.

 • Senaste forskningsrönen
 • Konkret kunskap
 • Nya perspektiv
 • Inspirerande föreläsningar med tongivande experter, forskare och yrkesverksamma inom MHV.

Deltagarröster från 2019
»Jättebra dag som gav massa kunskap och inspiration som man kan ta med sig hem och jobba vidare med.«
»Relevanta ämnen och bra föreläsare!«
»Hög klass på föreläsningarna! Bra med handfasta råd.«


FAKTA

Mödrahälsovård i praktiken genomfördes senast hösten 2020. Välkommen åter!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Frågor?
Kontakta Barbro:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Mödrahälsovård i praktiken? Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 09:40 Hur skapar vi en personcentrerad MHV?

  Christina Lundberg var dagens moderator och pratade också om hur vi kan bli bättre på att individanpassa mötet med den enskilda kvinnan.

  Christina Lundberg - föreläsare på Gothia Kompetens
  Christina Lundberg
  Leg. barnmorska, föreläsare och dagens moderator.
 • 09:50 Hur påverkar coronapandemin pappor/icke-födande föräldrar och familjen? 

  Extrainsatt föreläsning!

  Under den rådande coronapandemin begränsas möjligheten för pappor/icke-födande föräldrar att följa med till mödrahälsovården, förlossningen eller till BB. Vilka konsekvenser kan det få för dem och den lilla familjen?

  En föreläsning om barnmorskans viktiga roll i bemötandet av pappor/icke-födande föräldrar. Ett samband som blir ännu tydligare nu under pandemin. 

  Den senaste PIFF-studien (Pappor/Icke-Födande Föräldrar) visar vilket bemötande denna föräldragrupp får av barnmorskor och BVC-sköterskor, den andra föräldern, familjen, vänner och hur det tas upp på internet. PIFF-studien undersöker också förekomsten av depression, hur samarbetet med den andra föräldern fungerar samt anknytningen med bebisen.

  Föreläsningen hölls på engelska.

  Michael Wells - föreläsare på Gothia Kompetens | © Michael Wells
  Michael Wells
  Michael Wells är forskare, folkhälsovetare och biträdande lektor i barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet i Solna. Han forskar om hur pappors/icke-födande föräldrars psykiska hälsa påverkas av hur de blir bemötta av barnmorskan.
 • 10:40 Induktion i vecka 41 – vad säger senaste forskningen?

  Den färska SWEPI-studien som jämförde induktion i vecka 41 jämfört med avvaktande hållning avbröts då flera barn i den avvaktande behandlingen dog i livmodern. Det gav stort genomslag i media och oro hos blivande föräldrar. Efter det har förlossningskliniker i Sverige tagit olika beslut om hur kvinnor som inte fött i vecka 41+0 ska handläggas.

  Denna föreläsning handlade om vad forskningen säger om induktion i v 41+0, och belyste varför resultaten från SWEPI-studien bör diskuteras och problematiseras.

  Mia Ahlberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Elisabeth Ubbe
  Mia Ahlberg
  Leg. barnmorska och forskare på Karolinska Institutet inom reproduktiv epidemiologi. Forskningen handlar om vad som är normal och för lång förlossningsprogress, Covid19- infektion under graviditet och födsel, samt kontinuerlig vårdkedja och dess effekt på mamma, barn och partner. Mia, tidigare Svenska Barnmorskeförbundets ordförande, arbetar idag på Karolinska Universitetssjukhuset inom Tema kvinnohälsa som Omvårdnadsansvarig.
 • 11:30 Lunchpaus

  En timmes paus för lunch.

 • 12:30 Bäckenbotten och förlossningsskador – hur gör vi bäst?

  Som barnmorska inom mödrahälsovården är det viktigt att du har goda kunskaper om bäckenbotten och förlossningsskador. Detta för att kunna undersöka och ge adekvata råd, vid efterkontrollen. Men även hur du ska kunna ombesörja att kvinnan får en bra uppföljning utifrån sina behov.

  Under denna föreläsning gick vi igenom bäckenbottenanatomi, besvär på kort och lång sikt, hur vi kan tänka kring bäckenbottenträning och annan träning. Fallgenomgångar och aktuell forskning.

  Ann Olsson | © Gothia Kompetens
  Ann Olsson
  Med.dr, arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på en barnmorskemottagning. Hon har också varit lärare på barnmorskeutbildningen och var med och utformade det webbaserade utbildningsprogrammet Backenbottenutbildning.se. Hennes avhandling handlar om det sexuella samlivet efter förlossningen och barnmorskors rådgivning om detta. Är medförfattare till Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor.
 • 13:30 Samtal som stöd vid övervikt och fetma

  Mer än var tredje gravid kvinna i Sverige har övervikt eller fetma. Det innebär ökad risk för komplikationer vid graviditet och förlossning som kan drabba både kvinnorna själva och deras ofödda barn. Det är ett känsligt ämne men genom att våga prata om problemet finns chans att vända utvecklingen. MI (motiverande samtal) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor till förändring av exempelvis levnadsvanor.

  I föreläsningen gick vi igenom hur samtal om råd och rekommendationer kan genomföras på ett motiverande sätt genom dialog. Vilka egenskaper hos barnmorskan som är hjälpsamma för att locka fram förändring och hur vi kan ta upp ett ofta känsligt ämne på ett sätt som ökar motivationen och samarbetet.

  Sofie Trygg Lycke - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Sofia Trygg Lycke
  Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, grundutbildad i Psykoterapi, steg 1 samt utbildad i MI, arbetar som vårdutvecklingsledare. Sofia har lång erfarenhet av samtal om övervikt, fetma och levnadsvanor med vuxna och familjer och hon har skrivit flera böcker i ämnet.
 • 14:30 Hur kan vi rusta för en realistisk syn på föräldraskap?

  Att bli förälder tillhör en av livets stora omställningar som för de flesta innebär såväl glädje som påfrestningar. Vi lever i en kultur där oberoende, kontroll, självständighet och prestation värderas högt av många, värden som kan komma att kollidera med barnets behov av närhet och omsorg. Hur blir man en tillräckligt bra förälder, hur förhåller sig verkligheten till förväntningarna, kollisionen mellan görande och varande, vad behöver spädbarnet för att på sikt utvecklas till en välfungerande människa, vilka föräldraförmågor behövs? Frågorna är många och osäkerheten stor.

  En föreläsning om vad som är betydelsefullt för såväl föräldrars som barns välbefinnande som psykiska hälsa.

  Berit Nordström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Evertsson/ Ateljé Lena Photography
  Berit Nordström
  Fil.dr och leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har också under drygt 15 år arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling samt undervisat blivande barnmorskor och barnsjuksköterskor. Berit har också handlett personal inom MHV, BHV, förskola, socialtjänst, samt neonatalvård.
 • 15:20 Moderatorn sammanfattade dagen

  Leg. barnmorska Christina Lundberg sammanfattade.

  Christina Lundberg - föreläsare på Gothia Kompetens
  christina lundberg
  Leg. barnmorska sedan 26 år. Hon har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.
 • 15:30 Konferensen avslutades

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Christina Lundberg - föreläsare på Gothia Kompetens

Christina LundbergLeg. barnmorska sedan 26 år. Hon har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.

Leg. barnmorska Christina Lundberg

Michael Wells - föreläsare på Gothia Kompetens | © Michael Wells

Michael Wells är forskare, folkhälsovetare och biträdande lektor i barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet i Solna. Han forskar om hur pappors/icke-födande föräldrars psykiska hälsa påverkas av hur de blir bemötta av barnmorskan.

Forskare, folkhälsovetare och biträdande lektor Michael Wells

Mia Ahlberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Elisabeth Ubbe

Mia AhlbergLeg. barnmorska och forskare på Karolinska Institutet inom reproduktiv epidemiologi. Forskningen handlar om vad som är normal och för lång förlossningsprogress, covid-19-infektion under graviditet och födsel, samt kontinuerlig vårdkedja och dess effekt på mamma, barn och partner. Mia, tidigare Svenska Barnmorskeförbundets ordförande, arbetar idag på Karolinska Universitetssjukhuset inom Tema kvinnohälsa som Omvårdnadsansvarig.

Foto av Elisabeth Ubbe.

Leg. barnmorska och forskare Mia Ahlberg

Ann Olsson | © Gothia Kompetens

Ann OlssonMed.dr, arbetar som barnmorska och vårdutvecklare på en barnmorskemottagning. Hon har också varit lärare på barnmorskeutbildningen och var med och utformade det webbaserade utbildningsprogrammet Backenbottenutbildning.se. Hennes avhandling handlar om det sexuella samlivet efter förlossningen och barnmorskors rådgivning om detta. Är medförfattare till Bäckenbotten och förlossningsskador – handbok för barnmorskor.

Foto av Lars Rindeskog, Berling Media.

Med.dr, arbetar som barnmorska och vårdutvecklare Ann Olsson

Sofie Trygg Lycke - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Sofia Trygg LyckeSpecialistsjuksköterska inom barn och ungdom, grundutbildad i Psykoterapi, steg 1 samt utbildad i MI, arbetar som vårdutvecklingsledare. Sofia har lång erfarenhet av samtal om övervikt, fetma och levnadsvanor med vuxna och familjer och hon har skrivit flera böcker i ämnet.

Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom Sofia Trygg Lycke

Berit Nordström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Evertsson/ Ateljé Lena Photography

Berit NordströmFil.dr och leg. psykolog, har lång erfarenhet av arbete inom Barnhälsovården. Hon har också under drygt 15 år arbetat som lektor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och där forskat om barns utveckling samt undervisat blivande barnmorskor och barnsjuksköterskor. Berit har också handlett personal inom MHV, BHV, förskola, socialtjänst, samt neonatalvård.

Foto av Lena Evertsson/ Ateljé Lena Photography.

Fil.dr och leg. psykolog Berit Nordström

Boka tryggt
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.