Nyhet

Mödrahälsovård i praktiken 2022 - Konferens

Skräddarsydd konferens för dig som arbetar som barnmorska i mödrahälsovården

Konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2022

Satsa på din egen utveckling – för en bättre dag på jobbet

Som barnmorska i mödrahälsovården har du en betydande roll för att vägleda och stödja den gravida kvinnan, att bygga upp tillit inför förlossningen och det kommande föräldraskapet.

Välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens Mödrahälsovård i praktiken som är skräddarsydd för dig som arbetar som barnmorska inom mödrahälsovården. Årets program har tagits fram i nära samråd med professionen och bygger på aktuell forskning och praktiska erfarenheter – för att vara relevant för din arbetsvardag.

Vår moderator Christina Lundberg, leg. barnmorska, med lång klinisk erfarenhet guidar dig igenom en dag fylld med nyheter, inspiration och verksamhetsnära kunskap. Det är en livesänd webbkonferens som du kan ta del av i lugn och ro vid datorn.

På årets konferens lär du dig mer om:

 • Trygghet och kontinuitet under graviditet och förlossning – om caseloadprojektet i Huddinge och Etiopien
 • Våldsutsatta kvinnor – så kan mödrahälsovården vara ett stöd
 • Övervikt och obesitas vid graviditet
 • Vulvasmärta – symtom, diagnostisering och behandling
 • Verktyg för ett hållbart arbetsliv
 • Förlossningsrelaterade bäckenbottenskador – tidiga och sena symtom

Väl mött!

Deltagarröster:

Proffsigt genomförande. / Mycket bra föreläsare och föreläsningar. / Bra och intressanta föreläsare och ämnen hela dagen.

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Mödrahälsovård i praktiken 2022

Datum: 7 december 2022

Orange rund platta - Livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Orange rund platta - boka tidigt-prisBoka tidigt-pris: 2990 kr per person vid bokning senast 11 oktober. Ordinarie pris 3390 kr. Priser exklusive moms.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.20 Välkommen!

  Moderator Christina Lundberg, leg. barnmorska, inleder dagen.

  Christina Lundberg
  Leg. barnmorska sedan 29 år. Christina har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har också varit delaktig i caseloadverksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien och på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.
 • 09.30 Kontinuitet och trygghet under graviditet och förlossning gör skillnad – om caseloadprojektet i Huddinge och Etiopien

  Vi vet idag att en kontinuitet i vårdkedjan ökar tryggheten för den gravida kvinnan under graviditet och födsel. Flera studier visar också att prematuritet och medicinska interventioner minskar. Nöjdheten hos kvinnor som får den vården är också hög.

  Här får du ta del av två caseloadprojekt, dels vårdmodellen Min Barnmorska på Huddinge Karolinska som startade för fyra år sedan. Hur går det, hur har det gått? Dels ett caseloadprojekt lett av barnmorskor i Etiopien. I stort sett alla studier kommer från höginkomstländer. Hur går det i ett låginkomstland?

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.10.

  Christina Lundberg
  Leg. barnmorska sedan 29 år. Christina har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har också varit delaktig i caseloadverksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien samt på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.
 • 10.20 Verktyg för ett hållbart arbetsliv

  Att vara barnmorska i mödrahälsovården innebär att ha ett stort ansvar: det handlar om att lyssna in de blivande föräldrarna, fånga upp om det finns något som oroar jämte att följa viktiga regler och riktlinjer. Att inte räcka till och att inte hinna göra allt man vill skapar ibland en negativ stress och en känsla av otillräcklighet.

  Hur får vi en så bra vardag som möjligt på jobbet? Vad kan vi själva göra för vårt välmående?

  Ta del av en föreläsning fylld med kunskap och konkreta verktyg för ett mer hållbart och sunt arbetsliv. Lär dig om stresshantering, prestationsbaserad självkänsla och sund självhävdelse samt en rad andra områden.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11.10.

  Agnes Mellstrand - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Agnes Mellstrand
  Leg. psykolog, organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Med sin kliniska erfarenhet från psykiatrin och stressrehabiliteringen delar hon med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar.
 • 11.20 Övervikt och obesitas vid graviditet

  Gravida med kraftig övervikt är idag en eftersatt grupp i den svenska förlossningsvården. Mer än var tredje gravid kvinna i Sverige har idag övervikt eller obesitas vilket medför risker för både mamma och barn. Alla kända komplikationer under graviditet är vanligare om du har övervikt.

  Hur kan du som barnmorska förmedla kunskap till kvinnan på ett professionellt sätt så att hon får en bättre anpassad och individualiserad vård under sin graviditet och postpartumperiod?

  Eva Wiberg-Itzel - författare på Gothia Kompetens
  Eva Wiberg-Itzel
  Eva är överläkare på Kvinnokliniken samt docent och lektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet. Eva är också författare till nya boken Övervikt och obesitas vid graviditet utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 12.10 Lunchpaus

  Vi tar en timmes paus för lunch. Välkomna åter kl.13:10.

 • 13.10 Förlossningsrelaterade bäckenbottenskador – tidiga och sena symtom

  Som barnmorska inom mödrahälsovården är det viktigt att du har goda kunskaper om bäckenbotten och de förlossningsskador som kan uppstå. Detta för att kunna undersöka och ge adekvata råd vid efterkontrollen men även hur du ska kunna ombesörja att kvinnan får en bra uppföljning utifrån sina behov.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.14.00.

  Gunilla Tegerstedt
  Överläkare på Karolinska Bäckenbottencentrum, Huddinge sjukhus och forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, Danderyd. Forskar om inkontinens, framfall och andra förlossningsskador som exempelvis levatorskador.
 • 14.10 Våldsutsatta kvinnor – hur kan mödrahälsovården vara ett stöd?

  ”Jag var tvungen att berätta för att överleva.”

  Våld i en nära relation är en kränkning av en persons mänskliga rättigheter och är ett omfattande folkhälsoproblem. Våld förekommer tyvärr också under graviditet och innebär stora risker för både moderns och barnets hälsa. Här presenteras resultat från en ny svensk studie kring prevalens, riskfaktorer och hur kvinnor upplever att bli tillfrågade om våld under graviditet. Är vi bra på att fråga? Hittar vi de mest sårbara och utsatta kvinnorna? Hur kan vi hjälpa? Behövs det verktyg för att fråga?

  Ragnhild Eikemo - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ragnhild Eikemo
  Leg. barnmorska och doktorand. Har lång erfarenhet från olika delar av vårdkedjan kring barnafödande och idag klinisk verksam på BB. Doktorandprojektet handlar om kontinuitet i vårdkedjan och hur man som barnmorska kan påverka kvinnors hälsa.
 • 15.00 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen. Vi börjar igen kl.15:20.

 • 15.20 Vulvasmärta – symtom, diagnostisering och behandling

  Provocerad lokaliserad vulvodyni, tidigare kallat vestibulit, är ett smärttillstånd som drabbar cirka åtta procent av kvinnor i reproduktiv ålder. Trots att det är så vanligt är det bara drygt hälften som söker vård och knappt hälften av dessa får en adekvat diagnos.

  Du som barnmorska i mödravården har en viktig roll när det gäller att tidigt upptäcka vulvodyni, och slussa kvinnan vidare till adekvat vård. Inte sällan kan du vara den första som kvinnan berättar för om sin samlagssmärta eller sin smärta vid tamponganvändning. Smärta är det karakteristiska symptomet för vulvodyni men det medför även andra negativa konsekvenser som minskad sexuell lust och upphetsning, fertilitetsproblem, lägre självkänsla, relationsproblem och skamkänslor.

  Rebecka Kaplan Sturk - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Rebecka Kaplan Sturk
  Rebecka är specialistläkare i obstetrik och gynekologi, och har under många år arbetat med behandling av vulvodyni hos kvinnor i alla åldrar. Hon är också aktuell med en ny bok inom området, Vulvasmärta – provocerad lokaliserad vulvodyni.
 • 16.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Christina LundbergLeg. barnmorska sedan 29 år. Christina har arbetat på Södra BB, med kontinuerligt stöd i födandet och sammanhållen vårdkedja och arbetar idag på BB Stockholm med studentansvar. Hon har också varit delaktig i caseloadverksamheten på Huddinge sjukhus och har under senare år arbetat med utbildning både i Malawi och Etiopien samt på Karolinska Institutets barnmorskeutbildning.

Leg. barnmorska Christina Lundberg

Agnes Mellstrand - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Agnes MellstrandLeg. psykolog, organisationskonsult, föreläsare, handledare och diplomerad mindfulnessinstruktör. Med sin kliniska erfarenhet från psykiatrin och stressrehabiliteringen delar hon med sig av sitt kunnande för att åstadkomma hållbara och positiva beteendeförändringar.

Leg. psykolog, organisationskonsult, föreläsare och handledare Agnes Mellstrand

Eva Wiberg-Itzel - författare på Gothia Kompetens

Eva Wiberg-Itzel är överläkare på Kvinnokliniken samt docent och lektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet. Eva är också författare till boken Övervikt och obesitas vid graviditet utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Foto av Clas Frohling.

Överläkare, docent och lektor Eva Wiberg Itzel

Illustration: enkel siluett av en person | © Gothia Kompetens

Gunilla TegerstedtÖverläkare på Karolinska Bäckenbottencentrum, Huddinge sjukhus och forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, Danderyd. Forskar om inkontinens, framfall och andra förlossningsskador som exempelvis levatorskador.

Överläkare och forskare Gunilla Tegerstedt

Ragnhild Eikemo - föreläsare på Gothia Kompetens

Ragnhild Eikemo är leg. barnmorska och doktorand. Har lång erfarenhet från olika delar av vårdkedjan kring barnafödande och idag klinisk verksam på BB. Doktorandprojektet handlar om kontinuitet i vårdkedjan och hur man som barnmorska kan påverka kvinnors hälsa.

Leg. barnmorska och doktorand Ragnhild Eikemo

Rebecka Kaplan Sturk - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Rebecka Kaplan Sturk är specialistläkare i obstetrik och gynekologi, och har under många år arbetat med behandling av vulvodyni hos kvinnor i alla åldrar. Rebecka är också aktuell med en ny bok inom området, Vulvasmärta – provocerad lokaliserad vulvodyni.

Foto av Marcus Gustafsson.

Specialistläkare i obstetrik och gynekologi Rebecka Kaplan Sturk

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.