Genom verktygslådorna gavs jag möjlighet att ta del av strategier som jag direkt kan applicera i min yrkesroll samt också strategier som jag ser ett värde i att arbeta mer djupgående med i arbetsgruppen.

Utbildningens innehåll ringar in den komplexitet som ofta uppstår i kontaktyrken, på ett beskrivande och nästintill målande sätt. Föreläsningarna bjuder på teoretiska inslag och exempel som är tagna ur verkligheten. Det skapar en fin samklang när teori och praktik möts. Med hjälp av innehållet har jag tillägnat mig kunskaper om rättshaveristiskt beteende och stalking som kommer att vara mig och verksamheten till hjälp. Vi behöver tidigt våga se, och omsätta våra strategier i praktiken.

De fördjupande texterna gav utrymme för den individuella och mycket viktiga reflektionen i relation till den egna yrkesrollen. Den digitala formen gav mig möjlighet att stanna upp och kartlägga utvecklingsbehov på arbetsplatsen. Innehållet kan appliceras ur flera perspektiv, organisationen, arbetsgruppen, den enskilda medarbetaren, och i mitt fall, rektors roll. 

Genom verktygslådorna gavs jag möjlighet att ta del av strategier som jag direkt kan applicera i min yrkesroll samt också strategier som jag ser ett värde i att arbeta mer djupgående med i arbetsgruppen.

Jag uppskattade särskilt den viktiga kärnan i utbildningens innehåll.

Jag uppskattade särskilt den viktiga kärnan i utbildningens innehåll. Vikten av att utgå från uppdraget men att också, kunna och våga se sin brist och samtidigt tillstå sin egen kompetens. Min upplevelse är att vi ofta fastnar i vad som i utbildningen beskrivs som den organisatoriska utsattheten och jag ser fram emot att utforska den existentiella utsattheten tillsammans med medarbetarna.

En recension av Jessica Rask, rektor i Norrköpings kommun


Jag vill anmäla mig till webbkursen

Om webbkursen

Vår webbkurs Rättshaveristiskt beteende och stalking ger dig konkreta metoder för att hantera oväntade och ovälkomna situationer – kunskap och verktyg som stärker dig i vardagen och som ger dig och dina kollegor en tryggare arbetsmiljö.

Mer om webbkursen


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom ditt område.


Foto av Marcus Gustafsson.

Jakob Carlander
Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande och är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare. Med sina böcker om rättshaveristiskt beteende har Jakob Carlander identifierat ett tidigare inte uppmärksammat samhällsproblem som ofta gör tillvaron i det närmaste outhärdlig för andra – inte minst personal inom offentlig sektor.

Benjamin Carlander
Benjamin Carlander är leg. psykolog med flera års erfarenhet av att föreläsa. Han arbetar på barn- och ungdomspsykiatrin i Norrköping och tar även emot klienter för samtalsbehandlingar på egen mottagning. Benjamin Carlander är särskilt engagerad i frågor om hur verksamheter bemöter och hanterar problematiska beteenden och har på senaste tid vidgat sina vyer till att inkludera stalking och olaga förföljelse.