Bok/Broschyr

Rättshaveristiskt beteende

Bemötande i praktiken

Rättshaveristiskt beteende
Provläs

Sagt om

"Rättshaveristiskt beteende. Bemötande i praktiken" är lättfattlig och har en tydlig disposition. På ett mycket överskådligt sätt beskrivs hur känslor och psykologiska strategier kan hanteras samtidigt som juridisk korrekthet kan upprätthållas. Personer som arbetar inom myndigheter och offentlig verksamhet kommer att ha behållning av boken, som innehåller omistliga verktyg för att hantera situationer som uppkommer till följd av rättshaveristiskt beteende. Helhetsbetyg: 4.

Maria Fridstjerna, BTJ-häftet nr 4, 2022

...man får säga att författarna lyckas i det lätthanterliga och snabba. [...] Det finns också tipsrutor, rutor med tumregler och referenser till JO-beslut och lagtext som det kan vara bra, eller bara intressant, att känna till. [...] Överlag präglas boken av starkt patos för alla människors rätt att komma i kontakt med det offentliga och att bli korrekt bemötta även när kontakten innefattar ett utmanande och rättshaveristiskt beteende. Än starkare präglas boken dock av perspektivet att de tjänstepersoner som möter dessa kontakter ska våga ha råg i ryggen och känna sig trygga. På så sätt kan boken också ligga till grund för diskussioner — kanske t.o.m. praktiska övningar — kollegor emellan.

Petter Söderbäck, Svensk Juristtidning, SvJT (svjt.se)

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev