Konferens

Språket i fokus, förskola 2021 - Konferens

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Konferensen Språket i fokus 2021

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Blå rund platta - i samarbete med Förskoletidningen

Språket är en viktig faktor för att klara sig i samhället och skolans undervisning. Det gäller alla barn. Med ett språkutvecklande arbetssätt kan vi i förskolan bidra till att stärka barnens självförtroende, trygghet, flerspråkighet och litteracitet och på så sätt lägga en god grund för barnens framtid.

Under denna konferens får du kunskap om vad evidensbaserad forskning säger om språkets betydelse och du får konkreta tips, idéer och praktiska modeller som går att tillämpa i vardagens möten med både en- och flerspråkiga barns behov och förutsättningar.

För 22:e året i rad anordnas nu konferensen med fokus på språkutveckling med aktuell forskning, handfasta strategier och verksamma metoder för att stötta barnen att utvecklas i alla sina språk. Årets konferens webbsänds och innehållet kommer att finnas tillgänglig under tre veckors tid.
Ur innehållet:

 • Toddlares språkutveckling
 • Höga förväntningar gynnar språket
 • Den språkliga lärmiljön
 • Berika ordförrådet
 • Hur barnboken öppnar vägen till empati
 • Extramaterial - Fördjupande föreläsning om muntligt berättande

Varmt välkomna!
Malin Ring
Chefredaktör Förskoletidningen


Röster från tidigare deltagare på Språket i fokus:
»Jag tycker att det var bra med flera olika föreläsare i kortare pass. Bra att det var digitalt.«
»Mycket intressanta föreläsningar som var olika i sig men som ändå hade en röd tråd rakt igenom.«
»Intressant och gav nya tankar och idéer.«
»Jag hade höga förväntningar och de infriades.«
»Det var bättre än förväntningarna. När man lyssnar på många föreläsningar brukar det bli tungt och allt är inte relevant, men jag upplevde inte detta programmet alls så!«#spraketifokus

Gothia Kompetens Förskola på Facebook
Förskoletidningen på Instagram


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf.

Programmet till konferensen Språket i fokus - förskola

Datum: 20 maj 2021

Runt märke: livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta. Du får inloggningsuppgifter i god tid via mejl. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.

Pris: 3990 kr per person exkl. moms.

500 kr rabatt per person vid fler än 10 deltagare på samma bokning. För att nyttja det erbjudandet, gör anmälan via Barbro nedan.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Språket i fokus 2021Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09:00 Välkomna!

  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen, inleder.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Malin Ring
  Chefredaktör Förskoletidningen.
 • 09:10 Digitala verktyg som stöd vid språk-, läs- och skrivutveckling

  Grunden för en väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga läggs i förskolan. Många barn stöter emellertid på hinder i sin språkliga utveckling, på både en eller flera av de olika nivåer som omfattar språket. Detta gäller både barn med svenska som modersmål samt flerspråkiga barn.

  I denna föreläsning ges en beskrivning av språkets olika delar/ nivåer och vad du som pedagog kan göra för att främja för en god språk-, läs- och skrivutveckling, med bland annat stöd av digitala verktyg och funktioner.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:10.

  Johanna Kristensson - Gothia Kompetens
  Johanna Kristensson
  Leg. logoped med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i förskola och skola i Halmstad kommun. Hon arbetar även med utveckling av digitalt språk- och rättstavningsstöd.
 • 10:20 Toddlares språkutveckling utifrån identitet, lek och litteracitet

  För att utveckla de yngsta barnens språk behöver vi utgå från deras begreppsvärld och vad de finner intressant. Här är det egna jaget och familjen i fokus och att bli trygg i sin identitet är ett centralt mål att arbeta utifrån. Att arbeta med toddlares språkutveckling innebär att vara bred i sitt tänkande.

  I föreläsningen får du ta del av ett identitetsstärkande och språkutvecklande temaarbete som utgår från lek, identitet och barnens första möte med papper och penna – som leder till ett starkt intresse för det egna namnet och ord och begrepp som ligger barnen varmt om hjärtat. Ett arbete om toddlares förmågor - med stöd av strukturerade, lyhörda och fokuserade pedagoger.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:10.

  Lena Edlund
  Lena Edlund
  Lena Edlund har under 20 års tid arbetat i förskolan som förskollärare, förskolechef och kvalitetsledare. Hon arbetar nu som fortbildare, föreläsare och författare och intresserar sig särskilt för pedagogik riktad mot toddlares lärande och utveckling. Har skrivit två böcker i ämnet.
 • 11:20 Höga förväntningar i undervisningen

  Höga förväntningar i undervisningen är av största vikt för att kunna utmana barnen att nå sin fulla potential och på det sättet ge barnen bästa förutsättningar för att utveckla språket. För att kunna uppnå det krävs att avdelningarna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på dokumentation och reflektion. Men vad har det här för betydelse för pedagogrollen? Hur kan undervisningen planeras för att bli språkutvecklande?

  Föreläsningen blandar praktiknära exempel med relevant forskning där multimodalitet, språk och kunskapsutvecklande arbetssätt kopplas samman med ateljékultur som verktyg.

  Caroline Holmberg
  Caroline Holmberg
  Leg. förskollärare, lärare i fritidshem och ateljérista och arbetar sedan sex år i Tveta förskoleområde i Södertälje. Tillsammans med sin pedagogistakollega driver hon ett fördjupningsnätverk som fokuserar på språkutvecklande arbetssätt för att höja barnens generella språknivå.
 • 12:00 Lunchpaus

  Vi tar en timmes paus för lunch. Välkomna åter kl.13:00.

 • 13:00 Den språkliga lärmiljön

  Språkutvecklingen är till stor del en osynlig lärmiljö som handlar om pedagogernas förhållningssätt, barnsyn och kunskapssyn. En språkutvecklande lärmiljö inspirerar och stimulerar barns språkliga förmågor. För att möjliggöra kommunikation och samspel mellan individer är det viktigt att pedagogerna utformar och organiserar en lärmiljö som är inkluderande och tillgänglig för alla barn. Barn lär sig av den miljö de befinner sig i. Vad är då en språklig lärmiljö och hur iscensätter du den? Hur kan den bli begränsande?

  Föreläsningen bjuder på konkreta exempel hur du utvecklar pedagogiska, fysiska och sociala språkliga lärmiljöer utifrån ett läroplansperspektiv.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:50.

  Pernilla Unevik
  Pernilla Unevik
  Förskollärare och specialpedagog. Pernilla arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan (Pedagogcentrum) som är en enhet för stöd och utveckling mot förskolor och skolor.
 • 14:00 Skapa förutsättningar för ett rikt ordförråd

  Ordförrådet har stor betydelse för barns språk-, läs- och skrivutveckling och för det livslånga lärandet. Ett stort ordförråd är en förutsättning för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Under barnets sex första år läggs grunden för att hen under sin livstid ska utveckla ett stort ordförråd. För att ett barn ska erövra ett ord, räcker det inte med att förklara det utan det krävs en god språkmiljö och en medveten undervisning.

  Under den här föreläsningen får du svar på frågor som: Vad innebär det att erövra ett ord? Hur kan förskolan verka för att barnet ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd så långt det är möjligt såväl i planerad undervisning som i rutinsituationer? Hur kan förskolan stimulera ordförrådet på såväl första- som andraspråket?

  Maria Heimer - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Mats Schold
  Maria Heimer
  Skolbibliotekarie, författare och föreläsare som tidigare arbetat som utvecklingspedagogmed fokus på läsfrämjande insatser i förskolan. Maria är författare till flera böcker om högläsning.
 • 14:50 Paus

  Paus för fika och lite rörelse för den som vill.

 • 15:10 Om att höra orden och rytmen som skapar bilder i vår fantasi

  Att läsa och lyssna på berättelser fördjupar empati och skapar nya frågor och svar, både om andra och om oss själva. Möt Eva Staaf, barnboksförfattare och radioregissör och hör hennes tankar kring hur boken kan användas för att utveckla språket och tänkandet hos barnen.

  Eva väljer alltid att skriva ur barnets perspektiv, hon problematiserar hur vi är med och mot varandra och om moraliska vardagsdilemman i förskoleåldern. Vem får vara med, och inte? Varför? Och vad kan man göra åt det?

  Det som händer när man delar med sig av en berättelse är att världen kan öppna sig och bli mer begriplig, både för den som berättar och för den som lyssnar.

  Eva Staaf | © Kajsa Göransson
  Eva Staaf
  Författare, radioregissör och ljudberättare, vars debutbok Tilly som trodde att ... blev Augustnominerad 2014. Hon tilldelades Stockholm Stads kulturstipendium 2015. Senaste boken heter Alla utom Allis och handlar om att inte bli bjuden på barnnkalaset. (Böcker utgivna av Rabén & Sjögren.)
 • 16.00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkomna åter!

 • Berätta muntligt

  Människans minne tycks vara utvecklat för att komma ihåg berättelser. När våra förfäder kunde förlänga dagen vid lägerelden uppstod berättandets konst och ursprunget till myter och sagor. Kanske är det just därför som vi så väl kommer ihåg saker som vi får förmedlade genom berättande. Berättandet hjälper barnatt se orsaker, förstå mönster, organisera kunskap och skapa sammanhang i världen.

  Berättelser kan fungera som ett stöd i lärandet för barnen men det kan också öppna dörren till nya fantastiska världar och lära barnen något om vad det är att vara människa. Hur kan du som arbetar med barnen använda berättandet för att förmedla och sätta upplevelser, kunskaper och idéer i ett sammanhang så att de lär sig lättare?

  I den här föreläsningen berättar Ann S. Pihlgren mer om berättandets konst, hur den kan vara en tillgång för att stärka lärandet och identitetsutvecklingen och hur man gör för att arbeta med berättande för och med barnen. Det var en gång...

  Ann Pihlgren
  Ann S. Pihlgren
  Fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Ann har barns tänkande, språk och samspel som huvudsakligt forskningsintresse.
Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är chefredaktör på Förskoletidningen.

Chefredaktör Förskoletidningen Malin Ring

Johanna Kristensson - Gothia Kompetens

Johanna KristenssonLeg. logoped med uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare i förskola och skola i Halmstad kommun. Hon arbetar även med utveckling av digitalt språk- och rättstavningsstöd.

Leg. logoped Johanna Kristensson

Lena Edlund

Lena Edlundhar under 20 års tid arbetat i förskolan som förskollärare, förskolechef och kvalitetsledare. Hon arbetar nu som fortbildare, föreläsare och författare och intresserar sig särskilt för pedagogik riktad mot toddlares lärande och utveckling. Har skrivit två böcker i ämnet.

Leg. förskollärare Lena Edlund

Caroline Holmberg

Caroline Holmbergär leg. förskollärare, lärare i fritidshem och ateljérista och arbetar sedan sex år i Tveta förskoleområde i Södertälje. Tillsammans med sin pedagogistakollega driver hon ett fördjupningsnätverk som fokuserar på språkutvecklande arbetssätt för att höja barnens generella språknivå.

Leg. förskollärare, lärare i fritidshem och ateljérista Caroline Holmberg

Pernilla Unevik

Pernilla Unevikär förskollärare och specialpedagog. Hon arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan (Pedagogcentrum) som är en enhet för stöd och utveckling mot förskolor och skolor.

Leg. förskollärare och specialpedagog Pernilla Unevik

Maria Heimer - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Mats Schold

Maria HeimerSkolbibliotekarie, författare och föreläsare som tidigare arbetat som utvecklingspedagogmed fokus på läsfrämjande insatser i förskolan. Maria är författare till flera böcker om högläsning.

Foto av Mats Schold.

Skolbibliotekarie, författare och föreläsare Maria Heimer

Eva Staaf | © Kajsa Göransson

Eva StaafFörfattare, radioregissör och ljudberättare vars debutbok Tilly som trodde att ... blev Augustnominerad 2014. Hon tilldelades Stockholm Stads kulturstipendium 2015. Senaste boken heter Alla utom Allis och handlar om att inte bli bjuden på barnnkalaset. (Böcker utgivna av Rabén & Sjögren.)

Foto av Kajsa Göransson.

Författare, radioregissör och ljudberättare Eva Staaf

Ann Pihlgren

Ann S. PihlgrenFil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Ann har barns tänkande, språk och samspel som huvudsakligt forskningsintresse.

Fil.dr och forskningsledare Ann S. Pihlgren

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Boka tryggt
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.