Äldreomsorgsdagarna 2024 - Konferens

Sveriges viktigaste konferens för dig inom äldreomsorgen

Sveriges viktigaste konferens för dig inom äldreomsorgen

Välkommen till ÄO-dagarna som i år arrangeras för 23:e gången! Under två kunskapsintensiva dagar möter du några av landets främsta föreläsare inom äldreomsorgens område. Här blandas skratt, evidensbaserade forskningsrön och framgångsrika verksamhetsnära exempel från svensk äldreomsorg.

Du möter kollegor från hela landet med samma fokus som du har – att skapa bästa möjliga omsorg för den äldre personen. Du får möjlighet att träffa utställare och känna att du har Sveriges viktigaste jobb.

Konferensens innehåll ger dig stor valfrihet. Med sju gemensamma storföreläsare och tre parallella spår med olika inriktning så skräddarsyr du själv dina två dagar. Du väljer fritt mellan föreläsningar inom ledarskap, äldreomsorg och psykisk hälsa. Alla tar upp aktuella frågor som berör äldreomsorg och ditt arbete.

Förra året var vi över 1300 deltagare från hela Sverige – säkra redan nu din plats till höstens kompetensutvecklingsdagar.

Vi ses i oktober!


Vad tycker deltagarna om Äldreomsorgsdagarna?

95% av deltagarna på Äldreomsorgsdagarna 2023 tyckte att konferensen var mycket bra eller bra.

Röster från deltagare:

»Det var min första gång och jag blev helt tagen och tyckte att föreläsningarna var jättebra.«

»Jag gick ledarskapsspåret och upplevde att jag fick med mig något värdefullt från alla föreläsningar.«

»Bra, intressanta och aktuella föreläsningar. Trots att man har mycket på jobbet var det absolut värt att ta sig tiden att delta på ÄO-dagarna.«

»Väldigt bra föreläsare både i det gemensamma och i valbara spåren. Tänkvärda och mycket aktuella teman.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
#Äldreomsorgsdagarna

Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till Äldreomsorgsdagarna 2024

Datum: 3–4 oktober 2024

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Pris: 5790 kr per person exklusive moms. Kaffe och lunch ingår båda dagarna.


KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om din anmälan
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Äldreomsorgsdagarna 2024Möt yrkesverksamma inom äldreomsorgen, varav ungefär hälften är beslutsfattare. Det brukar bli fullbokat, så säkra din plats redan idag. Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

Tips! Bidrag för en god vård och omsorg

Du vet väl om att kommuner kan söka och använda medel för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer? Läs mer och ansök hos Socialstyrelsen.

Läs mer på socialstyrelsen.se

 • 08.30–09.30 Frukost serveras i utställningshallen

  Ta chansen att besöka konferensens utställare i lugn och ro.

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 09.30–09.40 Amelia Adamo, moderator, öppnar konferensen

  Vår uppskattade moderator Amelia Adamo välkomnar oss till årets upplaga av Äldreomsorgsdagarna.

  Amelia Adamo - moderator på Äldreomsorgsdagarna
  AMELIA ADAMO
  Prisbelönt publicist, grundare av tidningarna Amelia, Tara och M-magasin, tidigare krönikör i Tidningen Äldreomsorg, och idag också en röst i frågor som rör äldreomsorgen.
 • 09.40–10.25 Nu besjälar vi vården av de kognitivt sjuka!

  Äntligen kan hoppet komma även till den mest förekommande av hjärnans dödliga sjukdomar, Alzheimers sjukdom. Sjukdomsmodifierande behandlingar rullar in på bred front och motsvarande för de andra kognitiva sjukdomarna är snart här. Trots framstegen kvarstår dock synsättet att gruppera människor utifrån gravt nedsatt funktion såsom människor utan själ (dementa). Kan synsättet förändras när hoppet kommer - såsom det gjort inom andra sjukdomsgrupper? Hur kommer de nya läkemedlen mot Alzheimers sjukdom att påverka framtiden? Hur möter vi de åtstramade resurserna till vård och omsorg när de vi är till för behöver oss som mest? Och vad är egentligen kognition?

  Häng med på en strukturerad resa över ett sjukdomsförlopp, från diagnos till död – observation, analys, åtgärd, uppföljning!

  Moa Wibom - talare på Äldreomsorgsdagarna | © Mikael Lundblad / Moa Wibom
  Moa Wibom
  Moa Wibom är en av Sveriges första Silvialäkare, registerhållare för BPSD-registret och verksamhetschef för Sveriges första personaldrivna verksamhet, Kognitiv medicin, Ängelholm. I sitt arbete möter hon personer vars liv slås i spillror på grund av de dödliga kognitiva sjukdomarna, så dolda och diskriminerade trots sin vanlighet. Uppskattad föreläsare och känd från SVTs Fråga doktorn där hon anlitas som expert.
 • 10.25–10.40 Bensträckare

  Passa på att besöka alla våra utställare och att träffa gamla och nya kollegor.

 • 10.40–11.30 Goda möten och svåra samtal

  I vården och omsorgen strävar vi efter att vara personcentrerade och lyhörda för varje individs unika situation och behov. Att ta hänsyn till både kroppsliga och emotionella behov är av stor betydelse för välmåendet hos dem vi vill hjälpa.

  Hur kan vi på ett empatiskt sätt adressera och tillgodose både fysiska, psykiska och existentiella behov?

  Ullakarin Nyberg ger konkreta tips om hur du kan möta en människa som lider; vad du kan säga, hur du hjälper personen att berätta om sitt inre och hur den existentiella dimensionen av livet kan hjälpa oss att förstå varandra.

  Ullakarin Nyberg - talare på Äldreomsorgsdagarna | © Karin Boo / Ullakarin Nyberg
  Ullakarin Nyberg
  Psykiater med inriktning på suicidprevention och stöd efter suicid, suicidforskare och författare. Hon anlitas ofta som expert i media och har varit programledare för Livet med Ullakarin Nyberg i P1 och leder utöver det den egna podcasten Inferno och podcasten På liv och död i föreningen MIND:s regi. Ullakarin har bland annat skrivit böckerna Konsten att rädda liv, Konsten att mötas och Livet med bröstcancer.
 • 11.30–12.40 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Och välkommen att besöka årets utställare före eller efter att du har ätit.

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 1A. Ledarskap: Smart bemanning – nyckeln till en budget i balans

  Många chefer brottas med utmaningen att hantera personalstyrkan effektivt. Men kan vi verkligen göra betydande besparingar genom att snåla in på kaffet och skoskydden? NEJ! Lösningen är istället att förbättra schemaläggningen och minska personalkostnaderna. Konsekvenserna av felaktig bemanning är dyra, inte bara i pengar, utan även när det gäller den kvalitet vi erbjuder till dem vi är till för.

  Hur löser vi då ekvationen? Genom att optimera bemanningen, skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och se till att brukarna får det de har rätt till. Vi måste ha modet att tala klarspråk om de verkliga kostnaderna och att vara beredda att överdimensionera personalstyrkan när det behövs, med en väl genomarbetad schemaläggning kan det skapas utrymme för det.

  Annika Särnö
  Personalvetare som arbetar som bemannings- controller i en Stockholmskommun. Tidigare undersköterska i äldreomsorgen och enhetschef för särskilt boende och hemtjänst. Är aktuell med boken Bemanningsekonomi – konsten att bemanna utifrån ett hållbarhetsperspektiv hos oss på Gothia Kompetens.
 • 1B. Äldreomsorg: Ingen minutstyrning i Arjeplog

  Hemtjänsten i Arjeplog har utarbetat en egen planering som gör det möjligt att stanna kvar hos omsorgstagare om extra behov finns  innan personalen åker till nästa person. Ett nära teamwork möjliggör detta.

  Idag präglas arbetet med de äldre av yrkesstolthet och vid rekrytering av sommarvikarier kommer ansökningar från hela Sverige.

  Ta del av en föreläsning om Arjeplogsmodellen – ett sätt att arbeta som gör att både den äldre personen och hemtjänstens medarbetare känner meningsfullhet i vardagen och trivs.

  Luft i schemat, vad innebär det? Hur är det möjligt?

  Bitte Westerlund
  Områdeschef, hemtjänsten i Arjeplogs kommun. Har arbetat som undersköterska i hemtjänst och på särskilt boende innan hon blev headhuntad och började arbeta som arbetsledare. Utbildad undersköterska, diplomerad coach som nu varit enhetschef inom hemtjänsten över 20 år.
 • 1C. Psykisk hälsa: Att bemöta ångest hos äldre

  Mötet med ångest hos personer med exempelvis demenssjukdom kan kännas utmanande och svår. Ångesten präglar personens hela existens och ger en rad utmanande och svårbegripliga beteenden.

  Ta del av en föreläsning om hur vi med kunskap och rätt bemötande kan lindra ångesten och ge en bättre livskvalitet.

  Maria Bauer
  Maria Bauer är beteendevetare, författare, våldsexpert och föreläsare. Maria har arbetat många år inom omsorgen och har en gedigen erfarenhet av att utbilda och handleda medarbetare inom demenssjukvård och äldreomsorg.
 • 2A. Ledarskap: Krisledarskap i praktiken

  Som chef inom äldreomsorgen så leder du en skyddsvärd verksamhet, du arbetar med människor som såväl i vardagen som vid kris är extra sårbara. Pandemin innebar att du fick vänja dig att arbeta i ett ständigt korstryck från olika delar av organisationen och samhället.

  Att vara förberedd för kris kräver både mental och organisatorisk beredskap. Kris innebär oförutsedda händelser som påverkar olika delar av verksamheten och kräver förmåga att leda under sådana förhållanden. Därför behövs rutiner och organisatoriska förberedelser för att hantera situationen eftersom du ofta måste agera snabbt och i en osäker situation. Här får du konkreta råd baserade på aktuell forskning som gör dig rustad inför utmaningar i din organisation.

  Aida Alvinius
  Professor i ledarskap och ledning, verksam vid Försvarshögskolan i Karlstad. Aida undervisar inom ledarskap och krishantering, och forskar om ämnen som motstånd i arbetslivet, arbetsvillkor och krisledarskap. Aida är aktuell med den kommande boken Krisledarskap i praktiken som riktar sig till chefer i offentlig sektor.
 • 2B. Äldreomsorg: Förebygg med hjälp av AI

  Sverige har en växande åldrande befolkning vilket gör att fler människor behöver ta del av den vård och omsorg som samhället erbjuder. För bättre resursanvändning behöver vi jobba mer förebyggande i stället för att bara reagera när problem uppstår. Helsingborgs stad har med hjälp av AI utvecklat en lösning att använda i hemvård och delegerad hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Syftet är att identifiera personer med hög risk för om- fattande behov för att med riktade insatser kunna arbeta före- byggande och rehabiliterande. Med den informationen kan teamet planera och genomföra förebyggande åtgärder med målet att öka personens självständighet och välbefinnande.

  Susanne Holmquist
  Projektledare för Helsingborg stads projekt AI inom äldreomsorgen. Hon har arbetat som enhetschef i hemsjukvård, och är utbildad arbetsterapeut och förbättringsledare.
  Alice Hansson
  Verksamhetsutvecklare på Helsingborgs lasarett. Tidigare projektledare för projektet och var med vid uppstart för den tekniska och juridiska delen. Också utbildad arbetsterapeut som sedan 2020 arbetar som kvalitetsledare och verksamhetsutvecklare inom kommunal och regional hälso- och sjukvård.
 • 2C. Psykisk hälsa: Våldet upphör inte vid 65

  Trots det talas det sällan om våld mot äldre personer. Samtidigt visar forskning att åldrandet i sig faktiskt kan öka risken för att utsättas för våld med försämrad hälsa och livskvalitet som resultat. Våld i nära relationer bland äldre inkluderar såväl fysiskt, psykiskt, socialt som ekonomiskt våld såväl som försummelse. Den som utövar våldet kan vara en närstående eller någon som den äldre har en nära och förtroendefull relation med såsom personal eller grannar på ett boende.

  Därför är det extra viktigt att våldet upptäcks för den äldre personens rätt till ett tryggt och gott liv.

  Ta del av vad Jämställdhetsmyndighetens kartläggning kring våld mot äldre har visat och få goda exempel på hur du kan arbeta med upptäckt, stöd och skydd.

  Catarina Gustafsson och Eva-Maria Ambesjö
  Catarina Gustafsson och Eva-Maria Ambesjö är utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Båda är socionomer och har erfarenhet från socialtjänst, äldreomsorg och idéburet arbete. De arbetar nu i det regeringsuppdrag Jämställdhetsmyndigheten har avseende våld mot äldre.
 • 14.10–14.50 Eftermiddagskaffe i utställningen

  Ta tillfället i akt och prata med våra utställare.

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 14.50–15.10 Reformer för äldreomsorgen – hur rustar vi för framtiden?

  Vad pågår idag och var behöver vi ökat fokus?

  Sveriges Äldre- och socialförsäkringsminister berättar om regeringens prioriterade frågor för äldreomsorgen i en tid med demografiska förändringar och snabba forskningsframsteg.

  Anna Tenje - talare på Äldreomsorgsdagarna 2023 | © Regeringskansliet
  Anna Tenje
  Äldre- och socialförsäkringsminister.
 • 15.10–16.00 ”Jag gör vad fan jag vill”

  Välkommen till en föreställning som är en komisk, naken och underfundig betraktelse av livets många skeden. Den ger svar på frågor såsom varför hästar inte kan prata, hur tant-sex går till, varför kändismingel suger och när butiksbiträden förvandlas till marsvin.

  Eller som Katrin Sundberg själv säger: ”En skitrolig föreställning om allt jag tänker på”.

  Katrin Sundberg - talare på Äldreomsorgsdagarna | © Robert Eldrim / Katrin Sundberg
  Katrin Sundberg
  Katrin Sundberg har gjort allt mellan himmel och jord inom nöjesbranschen. På scen, på film, i TV, sittande i regissörsstolen och framför mikrofonen i radio. Mest folkkär blev hon som karaktären Häxan Surtant i SVT, ett program som hyllades stort och dessutom belönades med TV-priset Kristallen. Med allt det här i bagaget är det äntligen dags för Katrin att göra det hon verkligen vill, innerst inne. Det är med andra ord hög tid för soloföreställningen Jag gör vad fan jag vill.
 • 08.30–09.00 Utställningen öppnar

  Kom i god tid för att i lugn och ro möta våra utställare.

 • 09.00–09.15 Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum – Tillsammans utvecklar vi äldreomsorgen

  Runt om i Sverige finns massor av erfarenheter av gott arbete inom äldreomsorgen – men hur sprider vi de goda arbetssätten till varandra på ett mer effektivt sätt?

  Sedan två år arbetar Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum med just detta, uppdraget är sprida aktuell kunskap, visa på arbetsmetoder som fungerar och stötta verksamheter att följa upp sitt arbete.

  Under kompetenscentrumets första tid har man träffat flera hundra engagerade personer i äldreomsorgens olika yrken, från hela landet. Det har bidragit till att få syn på utmaningar, behov och lösningar.

  Eva Lindqvist - talare på Äldreomsorgsdagarna
  Eva Lindqvist
  Eva Lindqvist är chef för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum. Leg. arbetsterapeut Eva har arbetat i äldreområdet i 35 år både med forskning och praktiskt.
 • 09.15–10.00 Reslust till livet – om motivationens tre grundpelare

  Livet är en resa och varje dag ska vi framåt. Inte en enda dag ska vi tillbaka. Vad är det för drivkrafter som får oss att ta oss framåt?

  En del människor har kraft och energi i massor medan andra i förväg bestämmer sig för att parkera eller att köra i snigelfart framåt.”Resångest” kan få människor att ge upp, välja bort och på så sätt stagnera i livet.

  Motivation bygger på vilja och tillit och grundpelarna är glädje, hopp och optimism. Hur kan du själv förhålla dig för att skapa reslust och känna att det finns en väg framåt?

  Ta del av en föreläsning förankrad i motivationsteoriforskning som visar på hur du skapar motivation/reslust till ditt psykologiska handbagage.

  Mia Börjesson - talare på Äldreomsorgsdagarna
  Mia Börjesson
  Mia Börjesson är utbildad socionom med en master i socialt arbete och författare med mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och föräldrar enskilt och i grupp. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare, även i Norge där hon arbetat under lång tid. Mia har skrivit ett flertal böcker utifrån ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt och använder friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor.
 • 10.00–10.40 Förmiddagsfika i utställningshallen

  Passa på att träffa våra utställare och att mingla med bekanta och nya kollegor i äldreomsorgen.

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 10.40–11.30 Konsten att hitta RÄTT i stället för att leta fel

  Hela vår kultur präglas av ett överdrivet fokus på det som inte fungerar. Men för mycket fokus på fel och brister leder lätt till en ganska dyster atmosfär.

  Vill ni i stället skapa en arbetsplats präglad av stolthet, arbetsglädje, trivsel och engagemang, där ni får fram det bästa i er själva och varandra? Då krävs ett skifte av perspektiv, där ni vänder på problemen, identifierar vad ni önskar i stället, och lyfter fram och bygger vidare på era styrkor, framgångar och allt det som redan fungerar bra. Med positiv energi, humor och passion ger Gunnel Ryner er verktygen ni behöver för att ta både er själva och verksamheten till nya höjder.

  Gunnel Ryner - talare på Äldreomsorgsdagarna
  Gunnel Ryner
  Gunnel Ryner är beteendevetare och en av Sveriges främsta experter på styrkebaserat arbetssätt. Hon har samlat guldkornen från metoder som Lösningsfokus, Appreciative Inquiry och Positive Deviance och lär ut dem på ett pedagogiskt, inspirerande och enkelt sätt. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och har skrivit tre böcker, varav den senaste heter Hitta rätt i stället för att leta fel.
 • 11.30–12.40 Lunch och möjlighet att träffa utställarna

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Och välkommen att besöka årets utställare före eller efter att du har ätit.

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 3A. Ledarskap: Bättre stöd för hållbart ledarskap

  Går det att få en effektiv och kvalitetssäkrad rekryterings- och anställningsprocess som dessutom avlastar verksamhetens chefer och frigör tid för dem att vara mer närvarande i sina verksamheter?

  I Umeå har projektet Anställningsprocessen velat bistå äldre- omsorgens chefer. Målet är att förbättra och förenkla personalrekrytering samtidigt som processer och arbetsuppgifter effektiviseras. Allt för att arbetstid ska frigöras och chefen kan vara mer verksamhetsnära och finnas tillgänglig för sina medarbetare, brukare och anhöriga.

  Rebecca Andersson
  HR-chef i äldreomsorgen, Umeå kommun. Tidigare enhetschef i hemtjänsten som har byggt upp äldreomsorgens Rekryteringscentrum som stöttar verksamhetens chefer i all rekrytering. Rekryteringscentrum hanterar numera hela rekryteringsprocessen samt admin- istration kring anställning, utbildning och behörigheter.
 • 3B. Äldreomsorg: Rätt vald förflyttning – för ökad livskvalitet och färre arbetsskador

  Varje dag utför vi människor en mängd förflyttningar för att leva våra liv. När vi saknar förmågan att förflytta oss självständigt blir vi beroende av andra för att göra det vi vill och behöver. Trots begränsade kroppsliga resurser kan vårdtagaren ändå vara delaktig i sina egna förflyttningar. Med rätt vald förflyttning skapas förutsättningar för aktiva vårdtagare, minskad belastning på vårdpersonalen och möjlighet att frigöra resurser inom äldreomsorgen.

  Ta del av en föreläsning som ger ökad kunskap om rätt förflyttningar, en kunskap som gynnar både den sköra äldre och den som arbetar nära som i många fall sliter tungt helt i onödan.

  Föreläsaren delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området samt visar på framgångsfaktorer för arbetet med säkra, skonsamma och aktiva förflyttningar oavsett funktionsvariation.

  Martin Gottfridsson
  Leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap med mångårig erfarenhet från kommunalt arbete
 • 3C. Psykisk hälsa: Värna ditt skyddsrum

  Att bygga upp ett starkt psykologiskt immunförsvar innebär att ta hand om många olika skyddsfaktorer. Arbetet med människor kan vara både meningsfullt och utmanande. Nyckeln till att stärka sig själv är att bli skickligare på psykosocial egenvård och självomsorg. Precis som kroppen behöver ”T-celler” för att kämpa mot infektioner, behöver vi dagligen fylla på vårt inre skyddsrum med ny kraft och energi för att möta arbetsdagens utmaningar.

  Ett skyddsrum som skiljer det professionella från det privata livet blir en garant för återhämtning. Dessutom behöver vi en professionell ”kappa” som är tillverkad av ett slitstarkt material. En ”kappa” med två fickor, i den första finns teorier som kan förklara och guida oss framåt, den andra innehåller metoder och strategier som ger oss verktygen för att nå våra mål.

  Mia Börjesson
  Mia Börjesson är utbildad socionom med en master i socialt arbete och författare med mångårig erfarenhet av att arbeta med människor enskilt och i grupp. Mia har skrivit ett flertal böcker utifrån ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt och använder friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor.
 • 4A. Ledarskap: Tankställen för välmående arbetsgrupper

  För grupper är det viktigt att ha ett mål att sträva mot men för att orka dit är påfyllning och ”tankställen” nödvändiga. En grupp blir till när vi delar verklighet, språk och upplevelser. Viktiga samtal skapar också arbetslust och förutsättningar för ett gott arbetsklimat som gör att vi känner meningsfullhet i arbetet. Därför är det av vikt att få reflektera och föra dialog om angelägna ämnen. Grupper som lever i en intellektuellt spännande verklighet, pratar gärna gott om sin arbetsplats och vill vara kvar där. Intellektuell stimulans betyder att du får ny kunskap som går att använda i vardagen, nya verktyg, metoder och tankar som gör att du upplever det intressant och utvecklande att gå till arbetsplatsen.

  Hur kan du som chef bidra till att skapa ”tankstationer” för återhämtning och intellektuell stimulans?

  Föreläsarna är tillsammans aktuella som författare till boken Ledarskap inom äldreomsorg – handbok för lärande och utveckling.

  Egon Rommedahl
  Teolog, psykoterapeut och handledare, med mångårig erfarenhet av utbildningar i bland annat etik och gruppprocesser.
  Therese Kleveland
  Therese Kleveland, specialistsjuksköterska och journalist, arbetar också som utbildare och implementeringsledare.
 • 4B. Äldreomsorg: Att prata om det svåra med anhöriga

  Du som arbetar med äldre möter människor med stor livserfarenhet. Ibland kan deras erfarenheter och sjukdomar påverka deras nuvarande livssituation. Det kan i sin tur påverka deras inställning till anhöriga, andra relationer, hur de tar hand om sig själva och sin sjukdom, men också hur de bemöter personer i sin omgivning. När detta blir problematiskt för den äldre personen kan du som personal behöva lyfta svåra frågor med anhöriga som du behöver benämna och prata om.

  I föreläsningen kommer du både få konkreta råd hur du kan inleda denna typ av samtal och tips på vad du bör tänka på och vara medveten om under själva samtalen.

  Katarina Tingström
  Leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-terapeut och präst. Arbetar med psykisk ohälsa, trauman, sorg och separationer. Föreläser om sorg, krishantering, samtal med svåra besked, mellanmänskliga möten.
 • 4C. Psykisk hälsa: På tal om döden – hur kan du prata om att livet kommer ta slut?

  Många äldre personer värdesätter möjligheten att prata om vad som är viktigt för dem under livets sista tid. Att öppet samtala om vård i livets slut kan bidra till trygghet, stärka relationer mellan dem som har samtalet, ge äldre och personal möjlighet att utbyta värdefull kunskap. Trots detta är det inte ovanligt att vård- och omsorgspersonal tvekar inför att föra döden på tal. Det kan handla om att inte vilja utsätta de äldre för obehag eller att man saknar verktyg, kunskap och självförtroende att genomföra samtalen.

  I den här föreläsningen kommer du få höra om ett konkret samtalsverktyg, DöBra-kortleken, få praktiska tips och ta del av nya forskningsresultat som kan stödja dig som arbetar med äldre personer och deras anhöriga.

  Ida Goliath
  Disputerad leg. sjuksköterska, docent och utredare vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt adjungerad lektor vid Karolinska Institutet. Hon ingår också i ledningsgruppen som tar fram Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för palliativ vård. Hennes praktiknära forskning rör bland annat införandet av nya arbetssätt och metoder som samskapar utvecklingsprocesser inom äldreområdet.
 • 14.10–14.50 Eftermiddagsfika i utställningshallen

  OBS! Efter denna paus stänger utställningen, så passa nu på att besöka alla våra utställare om du inte redan har gjort det.

  Anmäl eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 14.50–15.40 Chef i ditt eget liv eller sätt stopp för onödig oro och besvärande grubblerier

  Med en stor dos humor, sunt förnuft och en förmåga att förmedla fyller Ingvard Wilhelmsen rummet med kloka ord. Ingvard, som till vardags är professor, är känd som en av Norges mest populära föreläsare.

  På årets ÄO-dagar berättar han om hur vi kan bli bättre på att hantera press, förändringar, osäkerhet och risk. Vi kan inte göra något åt det mesta som händer i livet, men hur vi förhåller oss till det som händer är upp till oss. Många lägger alldeles för mycket tid på onödiga tankar, men vi är själva ansvariga för vilka tankar vi agerar på.

  De flesta av våra tankar är trots allt bara nonsens – tankar där vi oroar oss för saker som aldrig kommer att hända i verkligheten. Ingvard utmanar hur vi förhåller oss till dessa tankar. Om någon ska vara chefen i ditt liv måste det vara du själv!

  Ingvard Wilhelmsen - talare på Äldreomsorgsdagarna
  Ingvard Wilhelmsen
  Ingvard Wilhelmsen är professor emeritus vid universitetet i Bergen och specialist i internmedicin och psykiatri. I 24 år har han även drivit den välrenommerade Hypokondkliniken i Bergen och har skrivit flera böcker, bland annat Livet är ett osäkert projekt och Chef i ditt eget liv.
 • 15.40 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Följ oss i våra olika kanaler för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig i äldreomsorgen:

  Instagram: www.instagram.com/gothiakompetens.aldreomsorg
  Facebook: www.facebook.com/gothiakompetens.aldreomsorg
  LinkedIn: linkedin.com/showcase/gothia-kompetens-aldreomsorg

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Amelia Adamo - moderator på Äldreomsorgsdagarna

Amelia Adamo är prisbelönt publicist, grundare av tidningarna Amelia, Tara och M-magasin, tidigare krönikör i Tidningen Äldreomsorg, och idag också en röst i frågor som rör äldreomsorgen.

Amelia är moderator på årets konferens.

Prisbelönt publicist Amelia Adamo

Moa Wibom - talare på Äldreomsorgsdagarna | © Mikael Lundblad / Moa Wibom

Moa Wibom är en av Sveriges första Silvialäkare, registerhållare för BPSD-registret och verksamhetschef för Sveriges första personaldrivna verksamhet, Kognitiv medicin, Ängelholm. I sitt arbete möter hon personer vars liv slås i spillror på grund av de dödliga kognitiva sjukdomarna, så dolda och diskriminerade trots sin vanlighet. Uppskattad föreläsare och känd från SVTs Fråga doktorn där hon anlitas som expert.

Foto av Mikael Lundblad.

Registerhållare för BPSD-registret och verksamhetschef Moa Wibom

Ullakarin Nyberg - talare på Äldreomsorgsdagarna | © Karin Boo / Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg är psykiater med inriktning på suicidprevention och stöd efter suicid, suicidforskare och författare. Hon anlitas ofta som expert i media och har varit programledare för Livet med Ullakarin Nyberg i P1 och leder utöver det den egna podcasten Inferno och podcasten På liv och död i föreningen MIND:s regi. Ullakarin har bland annat skrivit böckerna Konsten att rädda liv, Konsten att mötas och Livet med bröstcancer.

Foto av Karin Boo.

Psykiater, suicidforskare och författare Ullakarin Nyberg

Anna Tenje - talare på Äldreomsorgsdagarna 2023 | © Regeringskansliet

Anna TenjeSveriges Äldre- och socialförsäkringsminister berättar på årets konferens om regeringens prioriterade frågor för äldreomsorgen i en tid med demografiska förändringar och snabba forskningsframsteg.

Foto av Kristian Pohl AB.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

Katrin Sundberg - talare på Äldreomsorgsdagarna | © Robert Eldrim / Katrin Sundberg

Katrin Sundberghar gjort allt mellan himmel och jord inom nöjesbranschen. På scen, på film, i TV, sittande i regissörsstolen och framför mikrofonen i radio. Mest folkkär blev hon som karaktären Häxan Surtant i SVT, ett program som hyllades stort och dessutom belönades med TV-priset Kristallen. Med allt det här i bagaget är det äntligen dags för Katrin att göra det hon verkligen vill, innerst inne. Det är med andra ord hög tid för soloföreställningen Jag gör vad fan jag vill.

Foto av Robert Eldrim.

Skådespelare och regissör Katrin Sundberg

Eva Lindqvist - talare på Äldreomsorgsdagarna

Eva Lindqvist är chef för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum. Leg. arbetsterapeut Eva har arbetat i äldreområdet i 35 år både med forskning och praktiskt.

Chef för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum Eva Lindqvist

Mia Börjesson - talare på Äldreomsorgsdagarna

Mia Börjesson är utbildad socionom med en master i socialt arbete och författare med mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och föräldrar enskilt och i grupp. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare, även i Norge där hon arbetat under lång tid. Mia har skrivit ett flertal böcker utifrån ett hälsofrämjande och salutogent förhållningssätt och använder friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor.

Socionom, författare och föreläsare Mia Börjesson

Gunnel Ryner - talare på Äldreomsorgsdagarna

Gunnel Ryner är beteendevetare och en av Sveriges främsta experter på styrkebaserat arbetssätt. Hon har samlat guldkornen från metoder som Lösningsfokus, Appreciative Inquiry och Positive Deviance och lär ut dem på ett pedagogiskt, inspirerande och enkelt sätt. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och har skrivit tre böcker, varav den senaste heter Hitta rätt i stället för att leta fel.

Beteendevetare, expert på styrkebaserat arbetssätt, författare och föreläsare Gunnel Ryner

Ingvard Wilhelmsen - talare på Äldreomsorgsdagarna

Ingvard Wilhelmsen är professor emeritus vid universitetet i Bergen och specialist i internmedicin och psykiatri. I 24 år har han även drivit den välrenommerade Hypokondkliniken i Bergen och har skrivit flera böcker, bland annat Livet är ett osäkert projekt och Chef i ditt eget liv.

Professor emeritus, specialist i internmedicin och psykiatri samt författare Ingvard Wilhelmsen

Äldreomsorgsdagarna är en konferens för ny kunskap, inspiration och möten.

Under två härligt intensiva dagar möter du några av landets främsta föreläsare inom äldreomsorgen. På Äldreomsorgsdagarna fokuserar vi på ditt arbete att skapa bästa möjliga omsorg för den äldre personen.

Musik: www.bensound.com
Licenskod: 6AJ8HFSJXFCR4OHB

Vi har lyckats skapa en unik mötesplats

Anna Lidfeldt - projektledare för Äldreomsorgsdagarna | © Gothia Kompetens

Vad är det roligaste med Äldreomsorgsdagarna?
– Att vi har så många deltagare som väljer att återkomma. Vi har lyckats skapa en unik mötesplats där alla olika yrkesroller som arbetar runt den äldre personen kommer för att få inspiration, aktuell kunskap och inte minst möta kollegor från hela landet.

Varför är dagarna viktiga?
– För att man som medarbetare inom äldreomsorgen får spegla sig i kollegor, att få känna att man har Sveriges viktigaste arbete. Vi tror också Äldreomsorgsdagarna bidrar till att höja statusen på äldreomsorgens verksamhet, vi sprider aktuell forskning från äldreomsorgens fält med massor av exempel på verksamheter som arbetar på ett väldigt bra sätt, där både de äldre och medarbetare känner meningsfullhet varje dag.

Vad vill du att deltagarna ska ha med sig när de kommer tillbaka till sina verksamheter efter konferensen?
– Jag önskar att de känner sig fyllda av ny kunskap och har fått massor av inspiration och idéer att ta med sig hem till sitt arbete med äldre personer.


Anna Lidfeldt, projektledare för Gothia Kompetens konferenser
Anna Lidfeldt har arbetat med att ta fram innehållet till Äldreomsorgsdagarna i över tio år. Läs intervjun med Anna inför Äldreomsorgsdagarna 2021, då vår uppskattade konferens firade 20 år.

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev