2021 är det 20 år sedan Äldreomsorgsdagarna genomfördes för första gången. Det är också elfte gången som Anna Lidfeldt arbetar med konferensens innehåll. Läs intervju här med Anna, projektledare för Gothia Kompetens konferenser.

Hej Anna Lidfeldt, du är projektledare för Gothia Kompetens konferenser. 2021 är det 20 år sedan Äldreomsorgsdagarna genomfördes för första gången. Det är också elfte gången som du arbetar med konferensens innehåll. Hur tänker du när du sätter ihop programmet det här speciella året?
– Efter ett år då äldreomsorgens medarbetare varit i krisens mitt och kompetensutveckling inom vissa områden har fått stå åt sidan, känns det extra viktigt att med stor omsorg välja föreläsare och ämnen. De som deltar ska både få bekräftelse och känna stolthet över sitt arbete och få ny inspiration framåt.

Vi har lyckats skapa en unik mötesplats.

Vad är det roligaste med Äldreomsorgsdagarna?
– Att vi har så många deltagare som väljer att återkomma. Vi har lyckats skapa en unik mötesplats där alla olika yrkesroller som arbetar runt den äldre personen kommer för att få inspiration, aktuell kunskap och inte minst möta kollegor från hela landet.

Varför är dagarna viktiga?
– För att man som medarbetare inom äldreomsorgen får spegla sig i kollegor, att få känna att man har Sveriges viktigaste arbete. Vi tror också Äldreomsorgsdagarna bidrar till att höja statusen på äldreomsorgens verksamhet, vi sprider aktuell forskning från äldreomsorgens fält med massor av exempel på verksamheter som arbetar på ett väldigt bra sätt, där både de äldre och medarbetare känner meningsfullhet varje dag.

Vad vill du att deltagarna ska ha med sig när de kommer tillbaka till sina verksamheter efter konferensen?
– Jag önskar att de känner sig fyllda av ny kunskap och har fått massor av inspiration och idéer att ta med sig hem till sitt arbete med äldre personer.

Temat vi valt är Nystart Äldreomsorg.

Kan du berätta något kort om årets innehåll?
– Temat vi valt är Nystart Äldreomsorg, där vi naturligtvis kommer ägna en del åt att reflektera över året som vi precis gått igenom men framför allt blickar vi framåt och hoppas ingjuta mod inför framtiden. Vi har ett väldigt spännande program i höst där konferensen leds av Amelia Adamo. Äldreforskarna Ingmar Skoog och Anne Ekdal finns med, riksdagspolitikern Barbro Westerholm som presenterar sin utredning kring kontaktmannaskap i hemtjänsten jämte Sissela Kyle som får oss att skratta samtidigt som hon levererar insiktsfulla klokskaper. Frågor som ensamhet och sjukfrånvaro kommer att belysas och dessutom berättar flera duktiga chefer om strategierna under året.

– Vi hoppas att årets ÄO-dagar kan genomföras som vanligt, på plats med alla er deltagare, våra utställare och talare. Vi har hört från många tidigare deltagare att längtan efter att ses på riktigt är stark. Att få åka till Stockholm och samlas för två dagar av inspiration, kunskap, umgänge och en välbehövlig stund för att hämta ny energi.

Logga Äldreomsorgsdagarna 2021


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Äldreomsorg finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Erika Ask, fil.mag. i kvalitetsförbättring

Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen

Vilket är det vanligaste misstaget chefer gör?
– Otroligt nog det första steget, att sätta ett mål. Det är vanligt att först ha en lösning, till exempel ett nytt planeringssystem till hemtjänsten, som införs utan att någon vet vad som egentligen ska uppnås.

Intervju med Erika Ask, fil.mag. i kvalitetsförbättring med lång erfarenhet som chef.

Läs intervjun med Erika Ask

Äldre man i profil - en illustration

Ledtrådar hjälper hjärnan

En miljö där allt är utformat för att göra verkligheten trygg och begriplig kan öka välmåendet för personer med kognitiv svikt. Det behöver inte vara dyrt eller svårt, men väl genomtänkt.

Läs artikeln av Beata Terzis