Bok/Broschyr

Bipolär sjukdom

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Bipolär sjukdom
Provläs

Sagt om

Boken utgör en värdefull vägledning och verktyg för de som möter denna patientgrupp. Den riktar sig i första hand till vuxenpsykiatrer, men även till de som arbetar med barn/ungdomspsykiatri. Den kan också användas i undervisning av läkare och andra yrkeskategorier och av patienter och anhöriga samt andra intresserade.

Airi Kärkkäinen Karlsson, BTJ häftepos 14119232

Författare

Vi rekommenderar även

Bok/Broschyr 248 kr

ECT

Svenska Psykiatriska Föreningen, Pia Nordanskog, Axel Nordenskjöld

Prenumerera på vårt nyhetsbrev