Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) är en intresseförening för läkare som huvudsakligen är verksamma inom psykiatrin. Föreningen är både specialistförening och sektion inom Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Psykiatriska Föreningen har sedan 1996 utformat kliniska riktlinjer för en rad psykiatriska områden. Riktlinjerna bygger på vetenskaplig evidens och kliniska erfarenheter. De är mycket användbara eftersom de är anpassade till svensk sjukvård.

Bok/Broschyr 248 kr

ECT

Svenska Psykiatriska Föreningen, Pia Nordanskog, Axel Nordenskjöld

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Psykologi och psykiatri eller till startsidan.