Demenssjukdom och kognitiv svikt hos äldre

Vår årliga konferens om stöd och bemötande i äldreomsorgen.

Att arbeta med personer som lider av kognitiv svikt innebär att varje dag ha en möjlighet att göra skillnad i någons liv. Konferensen, med fokus på att förbättra stödet till äldre med demenssjukdom och kognitiv svikt, ger dig värdefulla råd och insikter. Ledande experter delar aktiviteter och metoder för att minska symtom och höja livskvaliteten för den äldre och underlätta för dig som arbetar nära.

Läs mer

Glad sköterska i äldreomsorgen - konferens om demenssjukdom och kognitiv svikt | © Maskot / Getty Images