Språket i fokus

Konkreta tips, idéer och praktiska modeller att använda i förskolans vardag.

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Ett av förskolans kanske viktigaste uppdrag är att ge alla barn möjlighet att utveckla sina kommunikativa och språkliga förmågor. Det är grundläggande för att utvecklas och lära och för att bli en demokratisk medborgare.

Språket i fokus är konferensen med fokus på vad evidensbaserad forskning säger om språkets betydelse. Du får konkreta tips, idéer och praktiska modeller som går att tillämpa i vardagens möten med både en- och flerspråkiga barns behov och förutsättningar.

Läs mer

Förskolebarn i skogen, som håller upp ett löv framför ansiktet | © Maskot / Getty Images