Svensklärardagarna 2024 - med fokus på Gy25

Kunskap och inspiration för dig som är lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet.

I år fokuserar den årliga konferensen Svensklärardagarna på hur Gy25 kommer att påverka ditt arbete som svensklärare. Reformen sätter undervisningen i fokus och riktar blicken både mot lärare och elever och att du som lärare ska få möjlighet att fokusera mer på långsiktighet, helhet och fördjupning. Hur det inverkar på din undervisning, bedömning och betygssättning kommer vi att djupdyka i under Svensklärardagarna.

Läs mer och boka

Glad kvinnlig lärare i sitt klassrum, vid skrivbordet | © Johnér Images / Plattform / Getty Images