Den här konferensen genomfördes senast i december 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Text om konferensen 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

Att läsa är att kunna ge sig in i nya världar, dela andra människors känslor och liv, förstå historiska skeenden och ta till sig ny kunskap och erfarenheter. Att läsa ger möjligheter. Därför är läsundervisningen också så viktig för elevernas utveckling.

2021 fokuserade den årliga konferensen för svensklärare på högstadiet och gymnasiet på läsundervisning. Vi diskuterade och fick lära oss mer om hur vi väcker intresset för att läsa, hur vi kan använda lyriken som ingång i läsningen och hur vi får med oss de läsovilliga. Vilka litterära begrepp är relevanta idag och hur tänker en författare kring läsaren av hens verk?

Några av Sveriges främsta föreläsare inom området – lärare, forskare och författare – medverkade under Svensklärardagarna 2021. De delade med sig av sin kunskap och gav sina bästa råd kring hur vi kan utveckla vår undervisning i läsandets konst.

Under konferensens fokuserade vi bland annat på:

 • Skönlitteraturens relevans för dagens unga
 • Litteraturforskning i en digital tid – exempel och erfarenheter
 • Lyrikläsning – så hittar eleven sin egen lust till läsandet 
 • Hur eleven använder litterära begrepp för att analysera litteratur

Praktisk fördjupningsförmiddag 15 december – Så arbetar du med litteraturläsning i klassrummet
Konferensens andra dag utgjordes av en fördjupningsförmiddag med Carl-Johan Markstedt, uppskattad läromedelsförfattare av Svenska impulser, museipedagog och skribent, om hur vi kan arbeta med litteraturläsning i klassrummet. Föreläsning varvades med konkreta övningar och reflektioner.

Moderator för Svensklärardagarna 2021 var Carl-Johan Markstedt.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#svensklärardagarna

Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Svensklärardagarna genomfördes senast i december 2021. Välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Barbro Lundborg:
barbro.lundborg@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på SvensklärardagarnaVälkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09.20 Välkomna!

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Inledning av Carl-Johan Markstedt, moderator.

  Calle Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Carl-Johan "Calle" Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är lärare, läromedelsförfattare, frilansjournalist och museilektor på Noble Prize Museum i Stockholm. Han föreläser om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet och driver Svenskpodden. Calle har bland annat skrivit läromedlen Svenska impulser och Känn på litteraturen, samt handboken Romanläsning i praktiken: samtala och skriva om litteratur i skolan tillsammans med Martin Sandberg.
 • 09.30 Om fiktionens potential och skönlitteraturens relevans

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Behovet av att bearbeta oss själva, våra relationer och den omvärld vi lever i genom fiktionsberättelser är lika gammalt som människan själv. All litteraturdidaktisk forskning är dessutom samstämmig i att det finns en enorm potential i gemensam läsning av litteratur och konstruktiva och öppna boksamtal.  Samtidigt tycks fiktionen, skönlitteraturen och boksamtalen gradvis tryckas undan i svenskämnet och i skolan i stort. Varför? Och vad kan vi göra åt det?

  Den här föreläsningen ger konkreta exempel från stora läsprojekt där berättelsen och elevernas tankar och samtal fått vara utgångspunkten för det vidare arbetet med litteratur i skolan. Med stöd i forskningen argumenteras för att lyfta upp fiktionen och skönlitteraturens betydelse i mätbarhetens och nyttighetens tid.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 10:30.

  Olle Nordberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Olle Nordberg
  Olle Nordberg
  Forskare i litteraturdidaktik vid Uppsala universitet, tidigare gymnasielärare/lektor i svenska. Nordberg disputerade 2017 på en avhandling om artonåringars attityder till och kompetens att läsa skönlitteratur i den digitala tiden. Aktuell med boken Litteraturdidaktik. Teori – Praktik – Relevans – Potential , Liber.
 • 10.40 Texten, tekniken och läsningen

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  I sin föreläsning kommer Julia Pennlert att genom några nedslag prata om hur textens, berättelsens och berättandets roll kan sägas befinna sig i förändring i det digitala medielandskapet. Hur fungerar dagens medievanor i stort ihop med läsning? Vad vet vi om barn, unga och deras föräldrars mediekonsumtion? Föreläsaren fokuserar också på hur skönlitteraturens nya medieformat potentiellt öppnar nya vägar för läsning men också hur mediernas samspel kan göra att vi förstår och tolkar litteratur på nya sätt, där både gamla och nyare medier samarbetar.

  Julia Pennlert - föreläsare på Gothia Kompetens | © Julia Pennlert
  Julia Pennlert
  Julia Pennlert är doktor i litteraturvetenskap, verksam som universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande verksamhet vid Bibliotekshögskolan i Borås och har under flera år forskat om digitala mediers påverkan på läsning, litteratur och läsare. Hon är också aktuell som redaktör för den nya forskningsantologin "Från Strindberg till Storytel – korskopplingar mellan ljud och litteratur", Bokförlaget Daidalos.
 • 11.40 Lunch

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 12.40 Skönlitteraturen som nav i gymnasiets svenskundervisning

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Hur lägger du upp den bästa planeringen för läsåret i klassrummet? Hur låter du skönlitteraturen bli motor i undervisningen i svenska?

  Katarina Lycken Rüter, en av fyra mottagare av Svenska akademiens svensklärarpris 2020, resonerar om olika sätt att arbeta i klassrummet för att ge elever möjlighet att bli klokare och modigare läsare. Katarina har ett särskilt fokus på lyrik, men ger också exempel på hur andra typer av skönlitterär text utmanar och berikar undervisningen.

  Vi avslutar med en bensträckare kl. 13:40.

  Katarina Lycken Rüter - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katarina Lycken Rüter
  Katarina Lycken Rüter
  Förstelärare i svenska och religion på gymnasiet. Katarina reflekterar över sin undervisning på bloggen ordfog.se och är en uppskattad föreläsare.
 • 13.50 Att använda litterära begrepp

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Elever i dagens skola förväntas kunna använda litterära begrepp för att analysera litteratur. Vilken funktion fyller egentligen dessa begrepp i den litterära analysen och på vilket sätt bidrar de till förståelsen av den litterära texten? Hur kan du designa undervisningen så att du både uppmuntrar en inlevelsefull läsning och en analytisk läsning?

  Maritha Johansson - föreläsare på Gothia Kompetens | © Maritha Johansson
  Maritha Johansson
  Lektor i pedagogiskt arbete med litteraturdidaktisk inriktning vid Linköpings universitet. Maritha forskar om elevers förståelse och tolkning av litterära texter och om läsning av komplexa texter. Hon undervisar på lärarutbildningen i litteraturdidaktiska kurser och har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och franska.
 • 14.30 Tid för eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen, för den som vill.

 • 14.50 Möt författaren Jonas Hassen Khemiri – direkt från New York

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Jonas Hassen Khemiri i samtal med Carl-Johan Markstedt
  Ta del av ett samtal  om författarens egna möte med litteraturen och läsupplevelsen. Vad som inspirerade honom som barn, ung och vad som ledde fram till hans författarskap. Jonas kommer också frikostigt dela med sig av en mängd handfasta litteraturtips som du kan använda i din egen klassrumspraktik - inte minst kring läsupplevelser från länder utanför Europa.

  Jonas Hassen Khemiri - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Jonas Hassen Khemiri
  Författare och dramatiker
 • 15.40 Konferensen första dag avslutas

  Tack för idag och välkommen åter i morgon!

 • 09.00 Litteraturläsning i praktiken

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Att få till läsning i klassrummet kan vara en utmaning när eleverna har olika förutsättningar och inställningar till litteratur. Hur inspirerar vi eleverna till att vilja läsa? Hur många böcker hinner vi läsa på ett år? Och hur kan vi planera undervisningen så att vi får med oss hela klassen i våra läsprojekt? 

  I den här fördjupade föreläsningen ger svenskläraren och läromedelsförfattaren Carl-Johan Markstedt förslag på hur läsningen kan introduceras och bearbetas i klassrummet. Han diskuterar behovet av en litteraturundervisning som både engagerar och ger tydliga ramar, och ger flera förslag på romaner och noveller att läsa och diskutera med eleverna. 

  Under förmiddagen ges utrymme för att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Vi bryter också för paus.

  Calle Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  CARL-JOHAN "CALLE" MARKSTEDT
  Carl-Johan Markstedt är lärare, läromedelsförfattare, frilansjournalist och museilektor på Noble Prize Museum i Stockholm. Han föreläser om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet och driver Svenskpodden. Calle har bland annat skrivit läromedlen Svenska impulser och Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning, samt handboken Romanläsning i praktiken: samtala och skriva om litteratur i skolan, Gothia Kompetens, tillsammans med Martin Sandberg.
 • 11.30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Calle Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Carl-Johan Markstedtär lärare, läromedelsförfattare, frilansjournalist och museilektor på Nobelprismuseet i Stockholm. Han föreläser om hur man kan arbeta med skönlitteratur i klassrummet och driver Svenskpodden. Han har bland annat skrivit läromedlen Svenska impulser och Känn på litteraturen, Sanoma Utbildning, samt handboken Romanläsning i praktiken: samtala och skriva om litteratur i skolan, Gothia Kompetens tillsammans med Martin Sandberg.

Gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog Carl-Johan "Calle" Markstedt

Jonas Hassen Khemiri - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Jonas Hassen Khemiri är en av våra mest hyllade och lästa författare. Khemiris fem romaner och sex pjäser har översatts till fler än trettio språk. Romanen "Allt jag inte minns" fick Augustpriset som årets skönlitterära bok 2015. Den senaste boken heter "Pappaklausulen" och kom ut hösten 2018. Båda utgivna på Albert Bonniers förlag.

Författare och dramatiker Jonas Hassen Khemiri

Olle Nordberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Olle Nordberg

Olle Nordberg är forskare i litteraturdidaktik vid Uppsala universitet och tidigare gymnasielärare/lektor i svenska. Nordberg disputerade 2017 på en avhandling om artonåringars attityder till och kompetens att läsa skönlitteratur i den digitala tiden. Aktuell med boken Litteraturdidaktik. Teori – Praktik – Relevans – Potential, Liber.

Forskare och tidigare gymnasielärare/lektor Olle Nordberg

Julia Pennlert - föreläsare på Gothia Kompetens | © Julia Pennlert

Julia Pennlert är doktor i litteraturvetenskap, verksam som universitetslektor med inriktning mot läsning och läsfrämjande verksamhet vid Bibliotekshögskolan i Borås har. Julia har under flera år forskat om digitala mediers påverkan på läsning, litteratur och läsare. Hon är också aktuell som redaktör för den nya forskningsantologin Från Strindberg till Storytel – korskopplingar mellan ljud och litteratur, Bokförlaget Daidalos.

Doktor i litteraturvetenskap Julia Pennlert

Katarina Lycken Rüter - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter är förstelärare i svenska och religion på gymnasiet samt en uppskattad föreläsare. Hon var en av fyra mottagare av Svenska akademiens svensklärarpris 2020.

Katarina reflekterar över sin undervisning på bloggen ordfog.se och är en uppskattad föreläsare.

Förstelärare i svenska och religion Katarina Lycken Rüter

Maritha Johansson - föreläsare på Gothia Kompetens | © Maritha Johansson

Maritha Johansson är lektor i pedagogiskt arbete med litteraturdidaktisk inriktning vid Linköpings universitet. Hon forskar om elevers förståelse och tolkning av litterära texter och om läsning av komplexa texter. Maritha undervisar på lärarutbildningen i litteraturdidaktiska kurser och har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och franska.

Lektor i pedagogiskt arbete med litteraturdidaktisk inriktning Maritha Johansson

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.