Konferensen för dig som är lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet

Svensklärardagarna är vår årliga konferens speciellt framtagen för dig som är lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet.


Den här konferensen genomfördes senast i december 2022. Läs gärna mer om programmet 2022 nedan, och välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Här medverkar noggrant utvalda föreläsare med djup förankring i svenskämnet – lärare, forskare och författare som delar med sig av sin kunskap och sina bästa råd kring hur du som lärare kan utveckla din undervisning i svenska.

På 2022 års konferens fick vi lära oss mer om bland annat:

 • Svenskämnets relevans i dramatiska tider
 • Vikten av att läsa för att lära
 • Hur du gör grammatiken intressant och relevant 
 • Synen på rätt och fel i svenska språket
 • Skrivbedömning och kreativitet: att utveckla elevers skrivande av ämnesspecifika texter.

Proffsigt anordnat med intressanta och inspirerande föreläsare.

Fler röster från tidigare deltagare

»Givande dagar med kunniga föreläsare. Användbara tips.«
»Det var en bra blandning av teori och konkreta tips till min undervisning.«
»… bra att få hinna tala med de andra deltagarna för att få en bild av deras arbete med skönlitterära texter.«
»Många nya tankar och idéer som väcktes. Bra blandning av ämnen.«
»Mycket matnyttiga föreläsningar som vi har nytta av i det dagliga arbetet.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#svensklärardagarna

Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Svensklärardagarna genomfördes senast i december 2022. Välkommen åter 2023! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.20 Carl-Johan Markstedt hälsade välkommen

  Inledning av moderator Carl-Johan Markstedt.

  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Carl-Johan Markstedt
  Gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Hans senaste bok heter Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan och är skriven tillsammans med Martin Sandberg.
 • 09.30 Svenskämnets relevans i dramatiska tider

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Som svensklärare har du möjligheten att kunna erbjuda texter och teaterupplevelser som handlar om livet i alla skeden, texter som kan beröra och erbjuda en inblick i andra människors upplevelser av svårigheter och glädjeämnen. 

  Många gånger är det också mer verkningsfullt att närma sig det svåra, för både lärare och elever om man gör det genom gemensamma texterfarenheter. När världen är orolig är det kanske viktigare än någonsin att hitta och läsa texterna som har kraft att sätta igång tankar.

  Med utgångspunkt från konkreta exempel från undervisningen visar föreläsaren hur hon arbetar med frågor som exempelvis flykt, migration, psykisk ohälsa, samtyckeslag och rätten att själv välja sin kropp och sin sexualitet.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.20.

  Anna Bergqvist - föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna Bergqvist
  Svensk- och religionslärare på Blackebergs gymnasium i Stockholm. Anna fick 2021 Svenska Akademiens svensklärarpris för att ”genom sin gärning ha stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. Samma år fick hon också utmärkelsen Årets gymnasielärare av Stockholms stad med motiveringen att hon genom kreativitet, kompetens och arbetsglädje inspirerar sina elever.
 • 10.30 Att läsa för att lära

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Tidigare läste vi mycket text i skolan, gemensamt och enskilt. Det gjorde att alla elever fick möjlighet att utveckla sin läsförmåga. Men enligt studier som gjorts läser svenska elever allt mindre undervisningsrelaterad text. I synnerhet i svenska har eleverna gått från ”att läsa för att lära” till att leverera produkter som ska bedömas.

  Filippa Mannerheim förordar en klassisk, lärarledd metod där föreläsningarna, lärobokstexten och inlärande via inläsandet är undervisningens nav – även i svenskämnet. För att kunna analysera, resonera och jämföra behövs ämneskunskaper. Med regelbundna läxor och prov befästs kunskaperna och så även språket.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11.20.

  Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Filippa Mannerheim
  Lärare i svenska och historia och författare till Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk. Boken, som rönt mycket uppmärksamhet, handlar bland annat om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt.
 • 11.30 Grejen med svenska språkets grammatik

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Hur gör du grammatiken intressant och relevant för dina elever? 

  I denna föreläsning blandas handfasta tips kring metodik och pedagogiska ingångar till ämnet grammatik – med underhållande reflektioner kring grammatiken – det fantastiska systemet som håller ihop allt.  

  Sara Lövestam - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anna-Lena Ahlström / Sara Lövestam
  Sara LövestaM
  Sara Lövestam arbetar med språket på många plan, som skönlitterär författare, som språkvetare anlitad som expert i TV4 och i flera tidningar, och som tidigare verksam lärare i svenska för invandrare. Med böckerna Grejen med verb, Grejen med substantiv och Grejen med ordföljd har hon satt svensk grammatik i centrum på ett sätt vi aldrig sett förut.
 • 12.30 Lunch

  Paus för lunch.

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 13.50 Samtal kring synen på rätt och fel i svenska språket

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Hur vi använder svenska språket engagerar, inte minst svensklärare. 

  ”De” och ”dem” - hur ska vi göra? Särskrivning väcker känslor - varför? När ska vi acceptera en språkförändring?

  Ta del av ett samtal kring svenska språkets främsta källor till irritation och debatt där vi tar upp några olika språkriktighetsfrågor som svensklärare anger som problematiska i sin undervisning.

  Staffan Dopping - föreläsare på Gothia Kompetens | © Peter Knutson / Staffan Dopping
  Staffan Dopping
  Journalist, programledare och redaktör på Kvartal samt före detta språkpolis på Språktidningen.
  Sara Lövestam - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anna-Lena Ahlström / Sara Lövestam
  Sara Lövestam
  Författare, språkvetare och tidigare verksam lärare i svenska för invandrare.
 • 14.20 Eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen.

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 14.50 Skrivbedömning och kreativitet: att utveckla elevers skrivande av ämnesspecifika texter

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Kraven på ett mer vetenskapligt skrivande i svenskämnet har ökat. För att möta dessa krav har lärare förtydligat förväntningar, utformat olika typer av stöttning och byggt en tydligare progression mellan skrivuppgifter. I vissa fall har detta arbete lett till en undervisning som i högre grad kan utveckla elevers skrivande av ämnesspecifika texter, i andra fall inte. Hur kan det komma sig?

  Föreläsningen handlar om hur formativ bedömning kan bidra till att bygga en dialogisk och kreativ skrivkultur i svenskämnet.

  Per Blomqvist - föreläsare på Gothia Kompetens | © August Brandels / Per Blomqvist
  Per Blomqvist
  Fil.dr i språkdidaktik och universitetslektor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Per disputerade 2018 med avhandlingen Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet. Även leg. gymnasielärare, läromedelsförfattare och författare till Skrivundervisning – i samspel med litterära texter (Liber 2012) tillsammans med Anna Berge.
 • 15.50 Konferensen första dag avslutas

  Välkomna åter i morgon.

 • 09.00 Fördjupningsseminarium: Novelläsning i praktiken

  Information från programmet 2022 nedan. Välkommen åter 2023.

  Novellen är en tacksam genre att arbeta med i klassrummet. Förutom att ge rika läsupplevelser kan arbetet med noveller stärka elevernas analysförmåga, ge underlag för spännande samtal och varierade skrivuppgifter, introducera fantastiska författarskap och bidra till utvecklingen av ett rikt och varierat språk. 

  I den här workshopen ges flera konkreta förslag på hur arbetet med noveller kan läggas upp och varieras beroende på syftet med läsningen. Du får tips på ett antal både klassiska och samtida noveller att läsa med eleverna, och förslag på uppgifter att arbeta med under olika faser av läsningen. Under workshopen ges möjligheter för deltagarna att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter kring arbetet med skönlitteratur och noveller i klassrummet.

  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Carl-Johan Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Tillsammans med Martin Sandberg har han skrivit boken Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan.
 • 11.30 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Hans senaste bok heter Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan och är skriven tillsammans med Martin Sandberg.

Foto av Marcus Gustafsson.

Gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare Carl-Johan Markstedt

Anna Bergqvist - föreläsare på Gothia Kompetens

Anna BergqvistSvensk- och religionslärare på Blackebergs gymnasium i Stockholm. Anna fick 2021 Svenska Akademiens svensklärarpris för att ”genom sin gärning ha stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. Samma år fick hon också utmärkelsen Årets gymnasielärare av Stockholms stad med motiveringen att hon genom kreativitet, kompetens och arbetsglädje inspirerar sina elever.

Gymnasielärare i svenska och religion Anna Bergqvist

Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Filippa Mannerheim är lärare i svenska och historia och författare till Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk. Boken, som rönt mycket uppmärksamhet, handlar bland annat om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt.

Foto av Marcus Gustafsson.

Lärare i svenska och historia Filippa Mannerheim

Sara Lövestam - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anna-Lena Ahlström / Sara Lövestam

Sara Lövestam arbetar med språket på många plan, som skönlitterär författare, som språkvetare anlitad som expert i TV4 och i flera tidningar, och som tidigare verksam lärare i svenska för invandrare. Med böckerna Grejen med verb, Grejen med substantiv och Grejen med ordföljd har hon satt svensk grammatik i centrum på ett sätt vi aldrig sett förut.

Foto av Anna-Lena Ahlström.

Språkvetare och författare Sara Lövestam

Staffan Dopping - föreläsare på Gothia Kompetens | © Peter Knutson / Staffan Dopping

Staffan Dopping är journalist, programledare och redaktör för Kvartal samt före detta språkpolis på Språktidningen.

Foto av Peter Knutson.

Journalist, programledare och redaktör Staffan Dopping

Per Blomqvist - föreläsare på Gothia Kompetens | © August Brandels / Per Blomqvist

Per Blomqvist Fil. dr i språkdidaktik och universitetslektor vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Per disputerade 2018 med avhandlingen Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet. Även leg. gymnasielärare, läromedelsförfattare och författare till Skrivundervisning – i samspel med litterära texter (Liber 2012) tillsammans med Anna Berge.

Foto av August Brandels.

Fil. dr i språkdidaktik och universitetslektor Per Blomqvist

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev