Konferensen för dig som är lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet


Den här konferensen genomfördes senast i december 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Svensklärardagarna är framtagen speciellt för dig som är lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet. Under två dagar fördjupar vi oss i svenskämnet där fokus ligger på att ge dig kunskap och inspiration till hur du kan utveckla din undervisning i svenska.

Fyra anledningar till att delta på Svensklärardagarna. Du får:

 • lyssna till initierade och engagerade föreläsare – med djup förankring i svenskämnet
 • inspiration och råd kring hur du kan utveckla din undervisning
 • träffa kollegor från andra skolor och delar av landet – erfarenhetsutbyte
 • tillfälle att kompetensutveckla dig.

Proffsigt anordnat med intressanta och inspirerande föreläsare.

Fler röster från tidigare deltagare

»… så inspirerad till att undervisa mindre utifrån matriser och mer utifrån tanken att elever ska få upplevelser.«
»Givande dagar med kunniga föreläsare. Användbara tips.«
»Det var en bra blandning av teori och konkreta tips till min undervisning.«
»Det var väldigt bra föreläsningar och innehållet bidrog med stor inspiration. «
»… bra att få hinna tala med de andra deltagarna för att få en bild av deras arbete med skönlitterära texter.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#svensklärardagarna

Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Svensklärardagarna genomfördes senast i december 2023. Välkommen åter 2024! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Svensklärardagarna 2024?
Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 09.30 Carl-Johan Markstedt hälsade välkommen

  Inledning av moderator Carl-Johan Markstedt.

  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Carl-Johan Markstedt
  Gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Hans senaste bok heter Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan och är skriven tillsammans med Martin Sandberg.
 • 09.40 Hur kan du använda Nobelpriset i klassrummet?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Nobelpriset i litteratur är inte bara en av världens mest prestigefyllda utmärkelser, utan också en värdefull resurs för att engagera eleverna i klassrummet. Nobelprisstämpeln kan få även den mest läsmotstridige eleven att lyfta på ögonbrynen. Så hur kan man använda Nobelpriset i klassrummet?

  I denna föreläsning blandas klassrumsexempel och tips på författarskap och verk med spännande anekdoter hämtade ur litteraturprisets fängslande historia.

  Isak Petersson - Gothia Kompetens | © Anna Ålander / Isak Petersson
  Isak Petersson
  Museilektor på Nobelprismuseet med särskilt ansvar för litteraturpriset, och tidigare svensk- och engelsklärare vid Södra Latins gymnasium i Stockholm. Litteraturfantast och nobelprisnörd som på utpräglat vis använt Nobelpriset som en resurs i undervisningen.
 • 10.40 Lär dig hantera AI i undervisningen

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  ChatGPT och andra AI-verktyg är här för att stanna och det kommer att påverka din undervisning. Tekniken är här – att försöka hitta sätt att undvika den hjälper inte. Möjligheter att fuska är heller inget nytt, skillnaden är att det är mer tillgängligt för alla nu.

  Det viktigaste du kan göra med ChatGPT i din undervisning är att visa vad det är, hur det fungerar och hur det inte fungerar. 

  Ta del av en föreläsning med en mängd handfasta råd kring hur du kan använda ChatGPT som bollplank i din skolvardag, vad du ska se upp med och hur du tar hjälp av eleverna så att ni tillsammans utforskar möjligheterna. Avslutningsvis kommer du att få tips på hur du gör för att spara tid som pedagog.

  Anders Enström - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Anders Enström
  Anders har arbetat som lärare i 20 år, på mellanstadiet, högstadiet och en kort period som biträdande rektor. Arbetar nu på Skapaskolan som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK. Vinnare av Guldäpplet 2022.
 • 11.30 Lunch

  Paus för lunch.

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.30 Hur skapar du läslust och läsmod bland ovana läsare?

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Att i klassrummet läsa med elever som inte läser hemma eller som saknar läsmotivation kan vara en utmaning för dig som lärare. I denna föreläsning tar Jenny Edvardsson avstamp i forskning och teorier kring litteratur och läsning för att visa hur svensklärare kan skapa läslust och läsmod bland ovana läsare. Hon kommer att dela med sig av konkreta modeller och arbetssätt och bjuda på en hel del litteraturtips.

  Jenny Edvardsson - Gothia Kompetens | © Emelie Asplund / Jenny Edvardsson
  Jenny Edvardsson
  Jenny Edvardsson har lång erfarenhet av att arbeta som svensklärare på yrkesförberedande program. Hon är legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI och numera verksam på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. År 2017 mottog Jenny Svenska Akademiens svensklärarpris.
 • 13.30 Svenska språkets utveckling

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Vem bestämde att man skulle skriva på det här viset? När ändrades det? Varför gäller inte regeln jag fick lära mig i skolan längre? Och varför väcker vissa språkfrågor så starka känslor?

  Till skillnad från matematikens lagar är språkets regler fulla av undantag, av starka böjningar, variationer och oregelbundenheter. Dessa normer är dessutom i ständig förändring.

  Ta del av en föreläsning med fokus på språkfrågorna vi älskar att diskutera där vi benar ut vad dom handlar om. Vad är det vi egentligen pratar om när vi pratar om språk? Dessutom ges rekommendationer i en rad språkriktighetsfrågor.

  Lena Lind Palicki - Gothia Kompetens | © Kajsa Göransson / Lena Lind Palicki
  Lena Lind Palicki
  Språkvetare och chef för Språkrådet. Lena har disputerat i svenska på en avhandling om myndighetsspråk och har därefter forskat och undervisat på flera lärosäten. Tidigare lektor och enhetschef för Svenska och nordiska språk på Stockholms universitet. Lena har även ett förflutet som språkvårdare på Språkrådet.
 • 14.20 Eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen.

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 14.50 Gothia Kompetens och Svenska Förläggareföreningen i samverkan

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Varför ska jag läsa?
  Vi möter Ellen Strömberg, 2022 års Augustpristagare för Årets svenska barn- och ungdomsbok Vi ska ju bara cykla förbi, och Emma-Karin Rehnmann som 2019 mottog Lilla Augustpriset för novellen En ospelad fiol i ett samtal om läsandet, skrivandet och vad rätt stöttning i svenskämnet gör för läsning och författarskap.

  Ellen Strömberg - Gothia Kompetens | © Jennifer Granqvist / Ellen Strömberg
  Ellen Strömberg
  Ellen Strömberg är bosatt i Jakobstad i Finland. Hon debuterade med vuxenromanen Jaga vatten 2018. För boken fick hon ta emot Finlands svenska författareförenings debutantstipendium. Ellen Strömberg har sedan dess skrivit flera böcker. 2022 nominerades hon också till Finlandia Junior-priset.
  Emma-Karin Rehnman - Gothia Kompetens
  Emma-Karin Rehnman
  Emma-Karin Rehnman är född 1999 i Västerås och en författare i startgroparna. Har läst dramatik på Biskops-Arnö Folkhögskola och precis avslutat Författarskolan vid Lunds universitet där hon tagit en kandidatexamen i litterär gestaltning. Hon har skrivit fyra romaner för byrålådan samt barnboken Näcken, fyren och äventyret däremellan som publiceras på förlaget Cookies n Dragons 2023.
 • 15.40 Konferensen första dag avslutas

  Välkomna åter i morgon.

 • 09.00 Fördjupningsseminarium: Poesiarbete i praktiken 

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Poesin är en tacksam genre att arbeta med i klassrummet. Dikter kan väcka känslor och beröra, ge uppslag till reflekterande samtal om stort och smått, inspirera till eget skapande och fungera som spännande ingångar till annan litteratur. Men samtidigt som poesi är den genre där friheten kanske är som allra störst – både för den som skriver och den som läser och tolkar – kan den också upplevas svår och krävande.

  I den här workshopen ges många konkreta förslag på hur arbetet med poesi kan läggas upp i klassrummet. Du får tips på hur du kan introducera genren, skapa kreativa skrivövningar och stötta eleverna i läsningen och tolkningen av dikter från olika tider. Under workshopen ges möjligheter för deltagarna att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter kring arbetet med poesi i klassrummet.

  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Carl-Johan Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Tillsammans med Martin Sandberg har han skrivit boken Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan.
 • 11.30 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för lärare.

Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Hans senaste bok heter Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan och är skriven tillsammans med Martin Sandberg.

Foto av Marcus Gustafsson.

Gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare Carl-Johan Markstedt

Isak Petersson - Gothia Kompetens | © Anna Ålander / Isak Petersson

Isak Petersson är museilektor på Nobelprismuseet med särskilt ansvar för litteraturpriset, och tidigare svensk- och engelsklärare vid Södra Latins gymnasium i Stockholm. Litteraturfantast och nobelprisnörd som på utpräglat vis använt Nobelpriset som en resurs i undervisningen.

Foto av Anna Ålander.

Museilektor på Nobelprismuseet Isak Petersson

Anders Enström - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Anders Enström har arbetat som lärare i 20 år, på mellanstadiet, högstadiet och en kort period som biträdande rektor. Arbetar nu på Skapaskolan som förstelärare i IKT och undervisar i MA/NO/TK. Vinnare av Guldäpplet 2022.

Förstelärare i IKT Anders Enström

Jenny Edvardsson - Gothia Kompetens | © Emelie Asplund / Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson har lång erfarenhet av att arbeta som svensklärare på yrkesförberedande program. Hon är legitimerad lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI och numera verksam på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. År 2017 mottog Jenny Svenska Akademiens svensklärarpris.

Foto av Emelie Asplund.

Leg. lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk inom SFI Jenny Edvardsson

Lena Lind Palicki - Gothia Kompetens | © Kajsa Göransson / Lena Lind Palicki

Lena Lind Palicki är språkvetare och chef för Språkrådet. Hon har disputerat i svenska på en avhandling om myndighetsspråk och har därefter forskat och undervisat på flera lärosäten. Tidigare lektor och enhetschef för Svenska och nordiska språk på Stockholms universitet. Lena har även ett förflutet som språkvårdare på Språkrådet.

Foto av Kajsa Göransson.

Språkvetare och chef för Språkrådet Lena Lind Palicki

Ellen Strömberg - Gothia Kompetens | © Jennifer Granqvist / Ellen Strömberg

Ellen Strömberg är bosatt i Jakobstad i Finland. Hon debuterade med vuxenromanen Jaga vatten 2018. För boken fick hon ta emot Finlands svenska författareförenings debutantstipendium. Ellen Strömberg har sedan dess skrivit flera böcker. 2022 nominerades hon också till Finlandia Junior-priset.

Foto av Jennifer Granqvist.

Författare Ellen Strömberg

Emma-Karin Rehnman - Gothia Kompetens

Emma-Karin Rehnman är född 1999 i Västerås och en författare i startgroparna. Hon har läst dramatik på Biskops-Arnö Folkhögskola och precis avslutat Författarskolan vid Lunds universitet där hon tagit en kandidatexamen i litterär gestaltning. Hon har skrivit fyra romaner för byrålådan samt barnboken Näcken, fyren och äventyret däremellan som publiceras på förlaget Cookies n Dragons 2023.

Författare Emma-Karin Rehnman

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev