Konferensen för dig som är lärare i svenska på gymnasiet

I år fokuserar den årliga konferensen Svensklärardagarna på hur Gy25 kommer att påverka ditt arbete som svensklärare. Reformen sätter undervisningen i fokus och riktar blicken både mot lärare och elever och att du som lärare ska få möjlighet att fokusera mer på långsiktighet, helhet och fördjupning. Hur det inverkar på din undervisning, bedömning och betygssättning kommer vi att djupdyka i under Svensklärardagarna.

De nya ämnesplanerna har i flera delar ett mer tydligt framskrivet innehåll. I ämnet svenska har både litteraturhistoria och läsning av skönlitteratur lyfts fram mer. Dessutom blir litteratur, retorik och kreativt skrivande egna ämnen, samtidigt som de finns med i ämnet svenska.

Under konferensen medverkar noggrant utvalda föreläsare med förankring i olika aspekter av svenskämnet. Du får lyssna till forskare, lärare och författare som delar med sig av sin kunskap och råd kring hur du kan utveckla din undervisning i svenska. 

På årets konferens lär du dig mer om:

 • De nya ämnesplanerna i svenska på gymnasiet
 • Hur betyg och bedömning i svenskämnet kommer att påverkas
 • Litteraturhistoria – hur undervisar du om litterära verk och deras relation till de historiska sammanhang de tillkommit i?
 • Digitala nationella prov i svenskämnet
 • Kreativt skrivande och Gy 25 
 • Fördjupning: AI i svenskundervisningen - hur kan chatboten bli din nya kollega?

Varmt välkommen med din anmälan!

Jag vill delta i Stockholm

Jag vill delta digitalt


Proffsigt anordnat med intressanta och inspirerande föreläsare.

Fler röster från tidigare deltagare

»… så inspirerad till att undervisa mindre utifrån matriser och mer utifrån tanken att elever ska få upplevelser.«
»Givande dagar med kunniga föreläsare. Användbara tips.«
»Det var en bra blandning av teori och konkreta tips till min undervisning.«
»Det var väldigt bra föreläsningar och innehållet bidrog med stor inspiration. «
»… bra att få hinna tala med de andra deltagarna för att få en bild av deras arbete med skönlitterära texter.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
#svensklärardagarna

Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

asset_image

Datum: 17–18 oktober 2024

Plats: välj att delta i Stockholm eller digitalt.

Konferensen i Stockholm genomförs på F7 Möten & Konferens.

Orange rund platta - boka tidigt-pris | © Gothia KompetensBoka tidigt-pris för att delta på plats: 4490 kr per person vid bokning senast 2 september 2024. Ordinarie pris 4890 kr.

Pris för att delta digitalt: 3890 kr.

Priser per person exklusive moms.

Jag vill delta i Stockholm

Jag vill delta digitalt


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Svensklärardagarna 2024?
Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 09.20 Carl-Johan Markstedt hälsar välkommen

  Inledning av moderator Carl-Johan Markstedt.

  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Carl-Johan Markstedt
  Gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också läromedelsförfattare, till bland andra Svenska impulser, Sanoma utbildning, och författare till böckerna Romanläsning i praktiken och Novelläsning i praktiken utgivna av oss på Gothia Kompetens.
 • 09.30 Gy 25 – vad innebär det för din undervisning?

  I och med Gy 25 har alla ämnesplaner skrivits om för att fungera i relation till reformens syften, vilket också gäller ämnet svenska. Ämnet är nu sammanhållet vilket innebär att såväl syfte som betygskriterier är gemensamma för ämnet och det enda som skiljs åt mellan nivåerna är det centrala innehållet. En svårighet i reformen har varit att skapa betygskriterier som håller för ämnet i sin helhet. Utifrån den svårigheten har man valt att skapa ytterligare ämnen, i relation till ämnet svenska, såsom retorik, litteratur och kreativt skrivande. Ämnen som då har fått egen syftestext, centralt innehåll och betygskriterier.

  Det är syftet och det centrala innehållet som ska stå i fokus i undervisningen, medan betygskriterierna är skrivna för att hålla för sammantagen bedömning vid betygssättning. Det centrala innehållet bär progressionen i ämnet, som genom svenskämnets tre nivåer där det både breddas och fördjupas. Övriga ämnen har fått en nivå och där blir det du som lärare som skapar progressionen inom nivån/ämnet.

  Utifrån reformens syfte och de förändrade ämnesplanerna, hur kan vi nu tänka när vi planerar och genomför vår undervisning?

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.20.

  Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Anna Karlefjärd
  Föreläsare och utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet samt tidigare lärare och utvecklingschef. Hon har en fil.lic. och är expert på bedömning inom skolan med spetskompetens inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömning. Anna har även bedrivit aktionsforskning om undervisning och bedömning och varit involverad i framtagandet av Allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande. Anna har skrivit flera böcker, bland andra Ämnesbetyg i gymnasieskolan utgiven av oss på Gothia Kompetens.
 • 10.30 Betyg och bedömning – nu och med Gy25

  Sammantagen bedömning vid betygssättning har varit reglerad sedan 2022 och ställer redan idag krav på ett klokt hantverk vid betygssättning. I och med Gy 25 kommer sammantagen bedömning att möta såväl nivåbetyg som ämnesbetyg. Intentionen med ämnesbetyg är att ge eleven fler chanser. I Gy 25 ska varje betyg återspegla elevens kunskaper i ämnet upp till den aktuella nivån. Eleverna kommer att få betyg på varje nivå i ett ämne, men så länge eleven får ett godkänt betyg, det vill säga minst betyget E, på en högre nivå så omfattar och ersätter det elevens betyg på de lägre nivåerna i ämnet.

  I detta pass belyser vi betygssättning både idag och hur det är tänkt att fungera i och med Gy 25.

  Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  ANNA KARLEFJÄRD
  Föreläsare och utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet samt tidigare lärare och utvecklingschef. Hon har en fil.lic. och är expert på bedömning inom skolan med spetskompetens inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömning. Anna har även bedrivit aktionsforskning om undervisning och bedömning och varit involverad i framtagandet av Allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande. Anna har skrivit flera böcker, bland andra Ämnesbetyg i gymnasieskolan utgiven av oss på Gothia Kompetens.
 • 11.20 Lunch

  Paus för lunch.

  Ni som deltar på plats behöver anmäla eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 12.30 Digitala nationella prov – hur ska du tänka?

  Under hösten 2024 är det dags för de första digitala nationella proven i svenska kurs 3 på gymnasiet, och övergången medför både utmaningar och möjligheter. Hur kommer proven att utformas och hur ska de bedömas? Vad är statusen för central rättning? 

  Föreläsningen ger konkreta råd om hur du kan förbereda dig och dina elever inför de digitala nationella proven.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13.10.

  Liza Björck - talare på Svensklärardagarna 2024 | © Skolverket
  Liza Björck
  Undervisningsråd på Skolverket, ansvarig för de nationella proven i svenska åk 6-9 och Gy.
  Lovisa Gardell - talare på Svensklärardagarna 2024 | © Skolverket
  Lovisa Gardell
  Undervisningsråd på Skolverket, ansvarig för de nationella proven i svenska åk 6-9 och Gy.
  Peter Sandberg - föreläsare på Lärkraft | © Peter Sandberg / Skolverket
  Peter Sandberg
  Undervisningsråd på Skolverket, Avdelningen för skolutveckling, Enheten för allmändidaktik och skolans digitalisering.
 • 13.20 Att undervisa om litteraturhistoria

  I ämnet svenska lyfts litteraturhistoria fram mer än tidigare. I den här föreläsningen ges konkreta exempel kopplat till den nya ämnesplanen i svenska. Här belyser vi bland annat: 

  • Nytt i svenska nivå 1, "En översikt över de litterära epokerna." Hur kan du arbeta med det centrala innehållet?
  • Hur du kan sätta "skönlitteraturens relation till förhållanden och idéströmningar i samhället, historiskt och i nutid" (nivå 2).
  • Hur du kan göra "jämförande analys av litterära verk från olika tider och deras relation till de historiska och kulturella sammanhang de tillkommit i" (nivå 3).
  Katarina Lycken Rüter - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katarina Lycken Rüter
  Katarina Lycken Rüter
  Förstelärare, undervisningsteamledare samt leg. lärare i svenska och religionskunskap, Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm.
 • 14.10 Eftermiddagskaffe

  Tid för fika och för att sträcka på benen.

  Ni som deltar på plats behöver anmäla eventuella allergier i god tid till Jeanette: 08-4622670 / jeanette.duvert@gothiakompetens.se

  Jeanette Duvert - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  JEANETTE DUVERT
  Administratör kurs och konferens.
 • 14.40 Kreativt skrivande – inspiration och handfasta tips

  En nyhet i Gy 25 är att kreativt skrivande tar plats i det centrala innehållet i nivå 1 och nivå 2. I den här föreläsningen diskuteras hur kreativt skrivande kan kopplas till läsningen av skönlitteratur – hur arbetat med poesi, prosa och dramatik kan ge inspiration och verktyg för eget skrivande, men också hur skrivandet kan bidra till att utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur.

  I föreläsningen ges flera konkreta förslag på uppgifter att arbeta med i klassrummet.

  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  CARL-JOHAN MARKSTEDT
  Gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också läromedelsförfattare, till bland andra Svenska impulser, Sanoma utbildning, och författare till böckerna Romanläsning i praktiken och Novelläsning i praktiken utgivna av oss på Gothia Kompetens.
 • 15.30 Konferensen första dag avslutas

  Välkomna åter i morgon.

 • 09.00 Carl-Johan Markstedt inleder

  Inledning av moderator Carl-Johan Markstedt.

  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  CARL-JOHAN MARKSTEDT
  Gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också läromedelsförfattare, till bland andra Svenska impulser, Sanoma utbildning, och författare till böckerna Romanläsning i praktiken och Novelläsning i praktiken utgivna av oss på Gothia Kompetens.
 • 09.10 AI i svenskundervisningen

  Nya AI-verktyg ställer nya krav på lärare, inte minst svensklärare. Genom verktyg som chat-gpt utmanas våra tankar om språklig kreativitet, och vi tvingas tänka om kring gällande lektionsupplägg och examinationer. För vissa är AI ett hot mot den traditionella undervisningen, andra hoppas att det är en fluga som snart ger utrymme för nästa nyhet, och för vissa är AI ett verktyg som på ett fundamentalt sätt kan underlätta hur man arbetar som lärare.

  Den här föreläsningen betonar framför allt hur AI kan vara ett verktyg som hjälper svensklärare att utveckla sin undervisning. Fokus ligger på konkreta arbetssätt och didaktik, snarare än teori. Rätt använt kan olika AI-verktyg underlätta allt från hur vi planerar arbetsområden och skapar övningar till hur vi får elever mer engagerade i klassrummet.

  Med AI-verktyg kan vi enklare hitta texter för läsövningar, formulera analysfrågor, kritiskt granska våra lektionsplaneringar och få hjälp i feedback-arbete med eleverna. Rätt använt blir AI en ämneskollega du alltid har till hands.

  Vi bryter för förmiddagskaffe med smörgås.

  Fredrik Livijn - talare på Gothia Kompetens
  FREDRIK LIVIJN
  Gymnasielärare i svenska och religion på gymnasiet. Fredrik arbetar just nu med att utveckla arbetssätt för AI i undervisningen på Österåkers gymnasium.
 • 11.30 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Följ oss i våra olika kanaler för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är lärare:

  Instagram: www.instagram.com/gothiakompetens.skola
  Facebook: www.facebook.com/gothiakompetens.skola
  LinkedIn: linkedin.com/showcase/gothia-kompetens-skola

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Carl-Johan Markstedtär gymnasielärare i svenska och historia, journalist och föreläsare. Han är också läromedelsförfattare, till bland andra Svenska impulser, Sanoma utbildning, och författare till böckerna Romanläsning i praktiken och Novelläsning i praktiken

Foto av Marcus Gustafsson.

Gymnasielärare i svenska och historia, journalist, författare och föreläsare Carl-Johan Markstedt

Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Anna Karlefjärdär föreläsare och utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet samt tidigare lärare och utvecklingschef. Hon har en fil.lic. och är expert på bedömning inom skolan med spetskompetens inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg- och bedömning. Anna har även bedrivit aktionsforskning om undervisning och bedömning och varit involverad i framtagandet av Allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande. Anna har skrivit flera böcker, bland andra Ämnesbetyg i gymnasieskolan utgiven av oss på Gothia Kompetens.

Foto av Marcus Gustafsson.

Föreläsare, författare och utbildningsledare, tidigare lärare och utvecklingschef Anna Karlefjärd

Liza Björck - talare på Svensklärardagarna 2024 | © Skolverket

Liza Björckär undervisningsråd på Skolverket, ansvarig för de nationella proven i svenska åk 6-9 och Gy.

Undervisningsråd på Skolverket Liza Björck

Lovisa Gardell - talare på Svensklärardagarna 2024 | © Skolverket

Lovisa Gardell är undervisningsråd på Skolverket, ansvarig för de nationella proven i svenska åk 6-9 och Gy.

Undervisningsråd på Skolverket Lovisa Gardell

Peter Sandberg - föreläsare på Lärkraft | © Peter Sandberg / Skolverket

Peter Sandberg är undervisningsråd på Skolverket, Avdelningen för skolutveckling, Enheten för allmändidaktik och skolans digitalisering.

Undervisningsråd på Skolverket Peter Sandberg

Katarina Lycken Rüter - föreläsare på Gothia Kompetens | © Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter är förstelärare, undervisningsteamledare samt leg. lärare i svenska och religionskunskap, Anna Whitlocks gymnasium, Stockholm.

Förstelärare, undervisningsteamledare samt leg. lärare i svenska och religionskunskap Katarina Lycken Rüter

Fredrik Livijn - talare på Gothia Kompetens

Fredrik Livijnär gymnasielärare i svenska och religion. Fredrik arbetar just nu med att utveckla arbetssätt för AI i undervisningen på Österåkers gymnasium.

Gymnasielärare i svenska och religion Fredrik Livijn

Säkra din plats idag!

Jag vill delta i Stockholm

Jag vill delta digitalt

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev