Maria Jonsson | © Gothia Kompetens
Författare

Maria Jonsson


Produkter av Maria Jonsson

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Produkter av Maria Jonsson', items: [ { item_id: '985933', item_name: 'CTG – fosterövervakning i teori och praktik', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 400.00, quantity: 1, index: 0 }, ] });

Produkter inom samma ämnesområde

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Produkter inom samma ämnesområde Maria Jonsson', items: [ { item_id: '982582', item_name: 'Fosterdiagnostik', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 345.00, quantity: 1, index: 0 }, { item_id: '960688', item_name: 'Övervikt och obesitas vid graviditet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 270.00, quantity: 1, index: 1 }, { item_id: '951206', item_name: 'Vulvasmärta', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 300.00, quantity: 1, index: 2 }, { item_id: '952040', item_name: 'Sex efter trauma', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 276.00, quantity: 1, index: 3 }, { item_id: '864012', item_name: 'Klimakteriet', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 325.00, quantity: 1, index: 4 }, { item_id: '737990', item_name: 'Endometrios', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 300.00, quantity: 1, index: 5 }, { item_id: '237813', item_name: 'Bäckenbotten och förlossningsskador', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 279.00, quantity: 1, index: 6 }, { item_id: '170846', item_name: 'Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 316.00, quantity: 1, index: 7 }, { item_id: '3822', item_name: 'Trygg förlossning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 303.00, quantity: 1, index: 8 }, ] });