Sofia Trygg Lycke
Författare & föreläsare

Sofia Trygg Lycke


Produkter av Sofia Trygg Lycke


Anlita som föreläsare

Förslag på innehåll som Sofia Trygg Lycke kan föreläsa kring

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma hos ungdomar och barn
Uppdragsutbildningen syftar till att visa hur motiverande samtal och ett KBT-inriktat arbetssätt kan vara till hjälp i samtal och behandling av övervikt, fetma, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Utbildningen fokuserar på samtalet med barnet eller ungdomen, föräldern eller med en hel familj.