Bok/Broschyr

Män och sex

Om lust, funktion och relation

Män och sex
Provläs

Sagt om

De vanligaste sexuella problemen beskrivs i sin tur med hjälp av fall och annan relevant fakta. Den bärande delen rör problemlösning och författaren beskriver utförligt en rad interventioner som idag tillämpas av sexologer och andra som möter män. [...] I det stora hela är boken pedagogiskt väl upplagd och lämpar sig för alla, inte minst männen själva, som vill förstå sexualitetens labyrint en aning mer. Helhetsbetyg: 4.

Jack Lukkerz, BTJ-häftet nr 21 2023

Författare

Vi rekommenderar även

Prenumerera på vårt nyhetsbrev