Lär dig skriva en barnkonsekvensanalys med hänsyn till FN:s barnkonvention

"Helt enkelt en värdefull utbildning för alla som fattar beslut som påverkar barn!"

Bokomslag: Barnkonsekvensanalyser – socialt arbete för barnens bästaWebbkursen Barnkonsekvensanalyser – för barnens bästa ger dig de verktyg och den kunskap du behöver för att på ett enkelt sätt skriva en barnkonsekvensanalys med hänsyn till FN:s barnkonvention och på så sätt säkerställa att barnets bästa tagits i beaktande. 

Trots att det finns en lagstiftning i Sverige om att barns bästa ska beaktas är det inte tillräckligt. Du bör även göra en barnkonsekvensanalys för att säkerställa att dina beslut tagits med barnets bästa i beaktande. Genom att bjuda in barnen i beslut som rör dem kan du som vuxen tillvarata barnens mänskliga rättigheter.

I webbkursen ingår boken Barnkonsekvensanalyser – socialt arbete för barnens bästa av webbkursens expert Birgitta Harberg.

Utbildningen gav mig kunskaper som gör att jag på ett enkelt sätt i mitt arbete inom den sociala barnavården kan göra en barnkonsekvensanalys/barnrättsanalys. Jag kan med hjälp av denna nyvunna kunskap vara trygg med att jag beaktar barnkonventionen och tar tillvara barnets röst på riktigt. Uppskattade variationen av olika element i webbkursen, det gjorde det lätt att fokusera och ta in utbildningens innehåll. Helt enkelt en värdefull utbildning för alla som fattar beslut som påverkar barn!

Veronica Olsson, verksamhetsutvecklare, Borås Stad

Målgrupp för webbkursen Barnkonsekvensanalyser

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialt arbete och vill ha mer kunskap och verktyg för att skriva en barnkonsekvensanalys och barnrättsanalys.

Förslag på upplägg och tidsåtgång

Kursen innehåller tre moduler. Om du ägnar en stund åt kursen varje dag går den att genomföra på tre veckor. Du bestämmer själv din egen studietakt och kan börja och avsluta kursen när du vill.

Modul 1 – Introduktion

 • Den rättsliga regleringen
 • Barnkonventionen
 • Teoretisk ram

Modul 2 – Samarbetsallians

 • Samarbetsallians och samskapande
 • Att bygga en samarbetsallians
 • Samtalsmaterial

Modul 3 – Barnkonsekvensanalys

 • Barnkonsekvensanalyser
 • Hur skriver du en barnkonsekvensanalys
 • Avslutning

Mer information om modulernas innehåll finns längre ner på sidan.

Kursens innehåll

Kursmål

 • Kunskap om barnkonventionen.
 • Kunskaper om Harts stege och Shiers delaktighetsmodell.
 • Skaffat dig kunskap om samtalsverktyg för att underlätta samtal med barn.
 • Förstå innebörden av en barnkonsekvensanalys.
 • Kunna skriva en barnkonsekvensanalys/barnrättsanalys.

FAKTA

Pris: 1490 kronor per person exkl. moms. I priset ingår boken Barnkonsekvensanalyser – socialt arbete för barnens bästa.

Till anmälan

När du har anmält dig får du en automatisk bekräftelse. Inom några dagar får du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter. Du har tillgång till kursen i tre månader efter din beställning. Betalning sker mot faktura i samband med anmälan.

Behöver du fler än 10 licenser?
Kontakta oss eller läs mer om våra rabatter längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter
webbkurs@gothiakompetens.se
08-462 26 70


Kursen är framtagen av Komlitt som förvärvades av Gothia Kompetens i augusti 2023.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom ditt område.

 • Modul 1 – Introduktion

  I modul 1 får lära dig om de rättsliga regelverk som finns i Sverige, däribland barnkonventionen och de fyra grundprinciperna som måste beaktas när man skriver en barnkonsekvensanalys. Du får även lära dig om de teoretiska ramarna Harts delaktighetsstege och Shiers delaktighetsmodell som är bra att förhålla sig till i arbetet med barn.

  • Den rättsliga regleringen
  • Barnkonventionen
  • Teoretisk ram
 • Modul 2 – Samarbetsallians

  I modul 2 får du lära dig vad som är bra att tänka på inför ett möte med ett barn och hur du bygger en samarbetsallians med barnet. Du får även bekanta dig med Gordons tre nivåer av aktivt lyssnande och de samtalstekniker som är bra att använda sig av vid samtal med barn. Utöver det får du många tips och råd om hur du kan använda dig av olika samtalsmaterial för att hjälpa barnet i dialogen. 

  • Samarbetsallians och samskapande
  • Att bygga en samarbetsallians
  • Samtalsmaterial
 • Modul 3 – Barnkonsekvensanalys

  I modul 3, som är sista modulen i kursen, är det dags att på allvar reda ut hur en barnkonsekvensanalys faktiskt skrivs och vilka delar som behöver vara med för att det ska vara en barnkonsekvensanalys. Du får även lära dig vilka tillägg som behövs för att barnkonsekvensanalysen ska bli en barnrättsanalys. 

  • Barnkonsekvensanalyser
  • Hur skriver du en barnkonsekvensanalys
  • Avslutning

Bokomslag: Barnkonsekvensanalyser – socialt arbete för barnens bästaBirgitta Harberg är socionom med mångårig erfarenhet som behandlare, kurator, socialsekreterare och chef. Hon är också ICF-certifierad coach, handledare i UL och certifierad i GDQ. Birgitta jobbar som konsult och förändringsledare.

I webbkursen ingår boken Barnkonsekvensanalyser – socialt arbete för barnens bästa som på ett praktiskt och konkret sätt förmedlar hur du kan ta hänsyn till FN:s barnkonvention genom att göra barnkonsekvensanalyser för att öka barnets inflytande när du fattar beslut som berör barn. Det är en bok om att utöva socialt arbete för barnens bästa.

Det lönar sig att vara flera!

Det är både roligare och mer givande att lära sig tillsammans med sina kollegor. Dessutom får ni rabatt om ni behöver fler än 10 licenser. 

15% rabatt för 11–20 licenser
25% rabatt för 21–50 licenser

Vi diskuterar gärna ytterligare rabatt vid behov av fler än 50 licenser eller av en kommunlicens.

Kontaktuppgifter
webbkurs@gothiakompetens.se
08-462 26 70