En webbkurs för verksamma inom pedagogisk omsorg och förskola

2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, ett stort steg i förverkligandet av barnets rättigheter. Med detta följer ett stort ansvar, inte minst för förskolans pedagoger, att ha kännedom om vad det innebär och hur vi kan arbeta för och tillsammans med barnen i förskolan.

Vill du lära dig mer om barnkonventionen och barnets rättigheter? Vår webbkurs ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Webbkursen Barnets rättigheter med Veronica Nytomt är framtagen för att kunna använda för egen utveckling och lärande men också som ett verktyg för kollegialt lärande. Läs, stanna upp, fundera och gå tillbaka, eller gå igenom webbkursen i ett svep. Du bestämmer.

Investera i din kompetensutvekling och utvecklas som barnskötare, förskollärare eller rektor i förskolan. 

I webbkursen Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan får du:

  • kunskap om barnkonventionen - historia och innehåll
  • möjligheter att reflektera kring din barnsyn för att kunna praktisera barnrättsperspektivet i din yrkesroll
  • övningar och reflektionsfrågor för ytterligare fördjupning
  • tips på hur du kan fortsätta att arbeta med barnkonventionen efter kursens slut.

Innehållet i kursen har tydliga kopplingar till förskolans läroplan, Lpfö18.

Målgrupp
Kursen är framtagen för yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men passar även för studerande inom barnskötar- och förskollärarutbildningen.

Pris: 599 kr per person exkl. moms för sex månaders tillgång till webbkursen.

Så anmäler du dig till webbkursen
Om du vill anmäla dig och dina kollegor eller har andra frågor, kontakta Binjamin eller Kalle:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Mer om webbkursens innehåll
Nedanför kan du se en film om webbkursen Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan.

Veronica Nytomt - föreläsare på Gothia Fortbildning

Kursledare är Veronica Nytomt, leg. förskollärare och föreläsare med många års erfarenhet av arbete nära barnen och att leva barnkonventionen i vardagen. Förutom arbete i barngrupp är Veronica engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Anmälan till webbkursen Barnets rättigheter

Om du vill anmäla dig och dina kollegor eller har andra frågor, kontakta Binjamin eller Kalle:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Tips på olika former för kollegialt lärande
Boken Barnets rättigheter – barnkonventionen i förskolan av Åsa Ekman passar bra som underlag för kollegiala diskussioner. Även Förskoletidningen nr 1 2020 lyfter barnkonventionen som tema med många intressanta artiklar att läsa och diskutera utifrån.