Processutbildningar för förskolan med Gothia Kompetens

För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger utveckling och gör skillnad.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Vi skapar en processutbildning där vi kombinerar föreläsningar med våra ämnesexperter, workshops och handledning där det kollegiala lärandet står i fokus. En utbildning för förskoleutveckling.

Processutbildning ger

  • ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, handledning och workshops
  • ett stärkt kollegialt lärande
  • en utveckling som kopplas direkt till ert dagliga arbete med barnen

Läs en intervju med Hannes Jansson, ansvarig för processutbildningar på Gothia Kompetens, om fördelarna med behovsanpassad kompetensutveckling: till intervjun med Hannes.

Kundcase

Information om vad kunderna tycker om våra processutbildningar kan du ta del av här: betyg från våra kunder.

Jag tror på det här arbetssättet. Vi har läst, reflekterat, diskuterat och observerat tillsammans. Det kollegiala lärandet har varit väldigt viktigt för att alla ska utvecklas.

Linda Ringström, rektor förskolan Nyckelpigan i Nörrköping

Vi har fått ett gemensamt yrkesspråk som stärker, förstärker och skapar gemenskap.

Marie Eriksson, molndal.se: läs hela artikeln om lekcertifieringen i Mölndal på molndal.se

Vi erbjuder processutbildningar för din förskolas utveckling inom flera områden. Se mer information längre ner.

Intresserad av processutbildningar inom Skola istället?

Klicka här för att läsa mer om processutbildningar för dig i skolan.

asset_image

Undervisa i förskolan

Förskolan har ett uppdrag att utmana och stimulera barnens utveckling och lärande genom undervisning. För att nå hög måluppfyllelse behöver arbetslaget goda kunskaper i planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen. Dessutom är god omsorg en förutsättning för barnens trygghet och en utbildning i förskolan av hög kvalitet.

Utbildningen Undervisa i förskolan syftar till att utveckla arbetslagets förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i förskolan.

Läs mer om Undervisa i förskolan

Förskolepedagog läser högt för tre barn på en förskola | © Maskot / Getty Images

Högläsning och berättande i förskolan

För att högläsning och berättande ska främja den språkutvecklande undervisningen i förskolan krävs en medveten strategi med noggranna förberedelser och tydliga mål.

Denna utbildning med Karolina Larsson och Ann S. Pihlgren bidrar med strategier och konkreta verktyg för hur pedagoger som språkliga förebilder kan arbeta med högläsning och berättande i undervisningen.

Läs mer om Högläsning och berättande i förskolan

Tre förskolebarn och två glada pedagoger som alla äter vindruvor | © Johnér Images/Plattform / Getty Images

Leda förskolans arbetslag – processutbildning i kursformat

Nu kan du anmäla dig till nästa omgång av denna processutbildning i kursformat, med start 19 september 2024.

Har du i uppdrag att leda förskolans arbetslag? Och vill du utveckla ett aktivt ledarskap som hjälper dig att driva gruppens arbete framåt? Då har du hittat rätt! Denna utbildning ger dig teoretisk och praktisk kunskap samt verktyg för att stötta dig i din roll som ledare.

Läs mer om Leda förskolans arbetslag

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Barns lek - Lekcertifiering

Förskolans läroplan, Lpfö 18, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken i förskolan. För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap under ledning av Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare.

Läs mer om Lekcertifiering

Pedagog utomhus med ett flertal förskolebarn | © Maskot / Getty Images

Undervisning ute

En stor del av förskolans utbildning sker utomhus och vi vet att utomhusvistelse främjar barns fysiska och psykiska hälsa, stimulerar hjärnan och berikar undervisningen. Trots det sker den mesta planerade undervisningen inomhus. Så hur kan vi skapa förutsättningar för undervisning av hög kvalitet utomhus?

Utbildningen bidrar med teori och konkreta exempel på hur förskolor kan utveckla sin organisationkultur och lärmiljö utomhus.

Läs mer om Undervisning ute

Tre glada förskolepedagoger framför en dator | © Scandinav bildbyrå

Förskollärarens ledarskap

Förskollärare har ett särskilt ansvar för barnens utbildning enligt förskolans läroplan. De ansvarar för att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och ska leda arbetslaget i detta viktiga arbete. Denna processutbildning med Veronica Nytomt ger dig som förskollärare teoretisk och praktisk kunskap samt verktyg för att stötta dig i din roll som ledare.

Läs mer om Förskollärarens ledarskap

Förskola: barn och pedagog leker med såpbubblor | © Maskot / Getty Images

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Tanken med systematiskt kvalitetsarbete är att få syn på vad vi gör, varför vi gör det och vad effekterna blir. Ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar är avgörande för att skapa en utbildning av hög kvalitet. Denna processutbildning med Susanne Svedberg ger dig och ditt arbetslag verktygen för att lyckas i kvalitetsarbetet.

Läs mer om Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Förskolebarn som leker med bokstäver | © Gothia Kompetens

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – SKUA

En stor del av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om språkutvecklande arbetssätt.

Läs mer om Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – SKUA

Illustration - Lekande barn - Stötta barnen som utmanar i förskolan

Stötta barnen som utmanar i förskolan

För vissa barn innebär vardagliga situationer stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet och kamraterna som personalen.

Denna processutbildning med David Edfelt utvecklar medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.

Läs mer om Stötta barnen som utmanar i förskolan

Ett förskolebarn leker med bokstaven A

Låt leken främja språket

Språket är ett prioriterat utvecklingsområde i läroplanen och lek utgör förskolans kärnverksamhet. Därigenom är det klokt att ta tillvara lekens språkutvecklande kraft.

För att möta detta erbjuder vi en processutbildning med Margareta Öhman för dig som i yrket möter barn där leken och språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken och barnens språkutveckling.

Läs mer om Låt leken främja språket

Förskolebarn som leker med dinosaurier - Särskilt begåvade barn | © Ivan Matejic / Getty Images

Särskilt begåvade barn i förskolan

Särskilt begåvade barn, eller särbegåvade barn, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i förskolan. I praktiken blir många en utmaning för verksamheten, i synnerhet särskilt begåvade barn med diagnos. Andra väcker lätt frågetecken och kan missbedömas. Lösningen är kunskap.

Läs mer om Särskilt begåvade barn i förskolan

Illustration: siluetter av barn som rör på sig

Rörelseglädje och utomhuspedagogik

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva." (Lpfö 18)

Läs mer om Rörelseglädje och utomhuspedagogik

Sagt om Gothia Kompetens processutbildningar:

Att vi ser så tydliga resultat av utbildningen stärker också pedagogerna i deras arbete.

Linda Ringström, rektor förskolan Nyckelpigan i Norrköping

Genom att samtliga pedagoger har fått ta del av utbildningen får alla kunskap och kan reflektera och pröva tillsammans. Det skapar förutsättningar att ta kunskapen vidare och utveckla undervisningen.

Annica Lagander, rektor Bankeryds förskoleområde

Kontakta oss. Vi diskuterar gärna möjligheterna för er skolutveckling och presenterar ett förslag på upplägg utifrån era behov och utmaningar.

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens