Nyfiken på våra processutbildningar? Välkommen att delta på våra kostnadsfria informationsmöten.

Anmäl dig på respektive sida nedan för att få inblick i hur en processutbildning går till med föreläsningar, lärträffar, handledning och det kollegiala lärandet i fokus. Alla möten sker digitalt.

Systematiskt kvalitetsarbete
Expert: Susanne Svedberg
Genomfördes 5 september.

Lekcertifiering
Expert: Margareta Öhman
Genomfördes 19 september.

Stötta barnen som utmanar i förskolan
Expert: David Edfelt
Genomfördes 26 september.

Låt leken främja språket
Expert: Margareta Öhman
4 oktober kl.13:00-13:45

Förskollärarens ledarskap
Expert: Veronica Nytomt
17 oktober kl.13:00-13:45

Särskilt begåvade barn i förskolan
Expert: Mona Liljedahl 
31 oktober kl: 13:00-13:45

Processutbildningar för förskolan med Gothia Kompetens

För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger utveckling och gör skillnad.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Vi skapar en processutbildning där vi kombinerar föreläsningar med våra ämnesexperter, workshops och handledning där det kollegiala lärandet står i fokus. En utbildning för förskoleutveckling.

Processutbildning ger

  • ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, handledning och workshops
  • ett stärkt kollegialt lärande
  • en utveckling som kopplas direkt till ert dagliga arbete med barnen

Läs en intervju med Hannes Jansson, ansvarig för processutbildningar på Gothia Kompetens, om fördelarna med behovsanpassad kompetensutveckling: till intervjun med Hannes.

Kundcase

Information om vad kunderna tycker om våra processutbildningar kan du ta del av här: betyg från våra kunder.

Jag tror på det här arbetssättet. Vi har läst, reflekterat, diskuterat och observerat tillsammans. Det kollegiala lärandet har varit väldigt viktigt för att alla ska utvecklas.

Linda Ringström, rektor förskolan Nyckelpigan i Nörrköping

Vi har fått ett gemensamt yrkesspråk som stärker, förstärker och skapar gemenskap.

Marie Eriksson, molndal.se: läs hela artikeln om lekcertifieringen i Mölndal på molndal.se

Vi erbjuder processutbildningar för din förskolas utveckling inom flera områden. Se mer information längre ner.

Intresserad av processutbildningar inom Skola istället?

Klicka här för att läsa mer om processutbildningar för dig i skolan.

Tre förskolebarn och två glada pedagoger som alla äter vindruvor

Leda förskolans arbetslag

Har du i uppdrag att leda förskolans arbetslag? Och vill du utveckla ett aktivt ledarskap som hjälper dig att driva gruppens arbete framåt? Då har du hittat rätt! 

Denna utbildning riktar sig till dig som är förskollärare/arbetslagsledare och ger dig teoretisk och praktisk kunskap samt verktyg för att stötta dig i din roll som ledare. För att hållbart kunna leda andra behöver man leda sig själv och hitta balans i uppdraget så det känns meningsfullt.
Läs mer om Leda förskolans arbetslag

Ett förskolebarn leker med bokstaven A

Låt leken främja språket

Språket är ett prioriterat utvecklingsområde i läroplanen och lek utgör förskolans kärnverksamhet. Därigenom är det klokt att ta tillvara lekens språkutvecklande kraft.

För att möta detta erbjuder vi en processutbildning med Margareta Öhman för dig som i yrket möter barn där leken och språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om barns olika sätt att uttrycka sig genom lek och hur du kan främja leken och barnens språkutveckling.
Läs mer om Låt leken främja språket

Förskola: barn och pedagog leker med såpbubblor

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Tanken med systematiskt kvalitetsarbete är att få syn på vad vi gör, varför vi gör det och vad effekterna blir. Ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar är avgörande för att skapa en utbildning av hög kvalitet. Denna processutbildning med Susanne Svedberg ger dig och ditt arbetslag verktygen för att lyckas i kvalitetsarbetet.
Läs mer om Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Tre glada förskolepedagoger framför en dator

Förskollärarens ledarskap

Förskollärare har ett särskilt ansvar för barnens utbildning enligt förskolans läroplan. De ansvarar för att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och ska leda arbetslaget i detta viktiga arbete. Denna processutbildning med Veronica Nytomt ger dig som förskollärare teoretisk och praktisk kunskap samt verktyg för att stötta dig i din roll som ledare.
Läs mer om Förskollärarens ledarskap

Margareta Öhman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Barns lek - Lekcertifiering

Förskolans läroplan, Lpfö 18, kräver att du som pedagog har en medveten hållning till leken i förskolan. För att möta dessa krav erbjuder vi en processutbildning för dig som i yrket möter barn där leken har en central roll. Utbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap under ledning av Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare.
Läs mer om Lekcertifiering

Förskolebarn som leker med dinosaurier - Särskilt begåvade barn

Särskilt begåvade barn i förskolan

Särskilt begåvade barn, eller särbegåvade barn, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i förskolan. I praktiken blir många en utmaning för verksamheten, i synnerhet särskilt begåvade barn med diagnos. Andra väcker lätt frågetecken och kan missbedömas. Lösningen är kunskap.
Läs mer om Särskilt begåvade barn i förskolan

Förskolebarn som leker med bokstäver - Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

En stor del av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. För att ge dig verktyg i ditt uppdrag att utveckla barnens språk erbjuder vi en processutbildning där språket har en central roll. Utbildningen ger dig både teoretisk och praktisk kunskap om språkutvecklande arbetssätt.
Läs mer om Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Illustration - Lekande barn - Stötta barnen som utmanar i förskolan

Stötta barnen som utmanar i förskolan

För vissa barn innebär vardagliga situationer stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet och kamraterna som personalen.

Denna processutbildning med David Edfelt utvecklar medarbetares kunskap för att kunna bemöta och hantera olika barn och situationer för en tryggare förskola för alla barn.
Läs mer om Stötta barnen som utmanar i förskolan

Illustration: siluetter av barn som rör på sig

Rörelseglädje och utomhuspedagogik

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva." (Lpfö 18)
Läs mer om Rörelseglädje och utomhuspedagogik

Pedagog utomhus med ett flertal förskolebarn

Undervisning ute

En stor del av förskolans utbildning sker utomhus och vi vet att utomhusvistelse främjar barns fysiska och psykiska hälsa, stimulerar hjärnan och berikar undervisningen. Trots det sker den mesta planerade undervisningen inomhus. Så hur kan vi skapa förutsättningar för undervisning av hög kvalitet utomhus?

Utbildningen bidrar med teori och konkreta exempel på hur förskolor kan utveckla sin organisationkultur och lärmiljö utomhus.
Läs mer om Undervisning ute

Kontakta oss. Vi diskuterar gärna möjligheterna för er skolutveckling och presenterar ett förslag på upplägg utifrån era behov och utmaningar.

Kontakta gärna Binjamin eller Kalle för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Binjamin och Kalle - kundansvariga på Gothia Kompetens