En webbkurs för verksamma inom pedagogisk omsorg och förskola

Vill du lära dig mer om hur du kan förstå, hantera och förebygga problemskapande beteenden? Vår webbkurs ger dig och dina kollegor möjlighet att fördjupa er och lära i egen takt genom korta filmer, tydliga texter, reflektionsfrågor och övningar.

Alla barn i förskolan ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. För vissa barn innebär vardagliga situationer, såsom samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val, stora utmaningar. Då är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen. Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna?

Webbkursen Utmaningar i förskolan med David Edfelt är framtagen för att kunna använda för egen utveckling och lärande men också som ett verktyg för kollegialt lärande. Läs, stanna upp, fundera och gå tillbaka, eller gå igenom webbkursen i ett svep. Du bestämmer.

Investera i din kompetensutveckling och utvecklas som barnskötare, förskollärare eller rektor i förskolan.

 

I webbkursen Utmaningar i förskolan – förebygga problemskapande beteenden får du:

  • Kunskap om hur förskolan kan tänka och göra för att skapa en miljö som ger alla barn rätt förutsättningar att kunna lära sig och må bra.
  • Metoder, förhållningssätt och strategier för hur du kan hantera en del av de utmaningar du möter.
  • Hur förskolan kan öka tillgängligheten för alla barn, oavsett vilka svårigheter som ligger till grund. 
  • Övningar och reflektionsfrågor för ytterligare fördjupning.
  • Strategier som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet efter kursens slut.

Målgrupp
Kursen är framtagen för yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men passar även för studerande inom barnskötar- och förskollärarutbildningen.

Pris: 799 kr per person exkl. moms för sex månaders tillgång till webbkursen.

Så anmäler du dig till webbkursen
Om du vill anmäla dig och dina kollegor eller har andra frågor, kontakta Binjamin eller Kalle:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Mer om webbkursens innehåll
Nedanför kan du se en film om webbkursen Utmaningar i förskolan – förebygga problemskapande beteenden.

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning

Kursledare är David Edfelt, leg. psykolog, föreläsare och författare till flera böcker som rör förskolan. David jobbar med handledning och utbildning i förskolor och skolor.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Anmälan till webbkursen Utmaningar i förskolan

Om du vill anmäla dig och dina kollegor eller har andra frågor, kontakta Binjamin eller Kalle:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516
kalle.edenvik@gothiakompetens.se / 070-7104312

Tips på olika former för kollegialt lärande
Boken Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden av David Edfelt passar bra som underlag för kollegiala diskussioner.  I Förskoletidningen lyfter David Edfelt utmaningar som kan vara intressant att läsa och diskutera utifrån.