Lär dig grunderna i lågaffektivt bemötande och hur arbetssättet bör tillämpas

Bokomslag: Lågaffektivt bemötande | © Gothia KompetensLågaffektivt bemötande tar sin utgångspunkt i alla människors rätt att finnas till utifrån sina förutsättningar och i omgivningens ansvar. Genom att anpassa förhållningssätt och bemötande till individens unika situation och möjligheter kan vi minimera utmanande beteenden och skapa förutsättningar för alla att leva goda liv. 

Webbkursen ger dig grunderna i lågaffektivt bemötande och hur arbetssättet bör tillämpas. Det är först när all personal har rätt kompetens, rätt bemötande och rätt syn på sitt uppdrag som vi har en verksamhet som är trygg och säker för personerna som verksamheten finns till för. 

I webbkursen ingår boken Lågaffektivt bemötande – om att få till det i det dagliga arbetet av webbkursens expert Jeanette Johansson-Ånmark.

Målgrupp för webbkursen Lågaffektivt bemötande

Kursen vänder sig till dig som vill få till lågaffektivt bemötande i ditt dagliga arbete. 

Förslag på upplägg och tidsåtgång

Kursen innehåller fyra moduler. Kursen är uppbyggd så att du ska klara av den på fyra veckor om du lägger en stund varje arbetsdag. Du bestämmer själv din egen studietakt och kan börja och avsluta kursen när du vill.

Modul 1 – Introduktion

 • Inledning
 • Bakgrund
 • Laglighet och lämplighet

Modul 2 – Om lågaffektivt bemötande

 • Vad är lågaffektivt bemötande?
 • Utmanande beteenden
 • Orsaker till utmanande beteenden
 • Stress – Coping – Återhämtning
 • Perceptionsavvikelser

Modul 3 – Principer och grundstenar

 • De tre principerna
 • Grundstenar
 • Vår kultur

Modul 4 – Om det dagliga stödet

 • Våra verktygslådor
 • Det förebyggande arbetet
 • SID och trygghet
 • PERMA-H
 • Avslutning

Mer information om modulernas innehåll finns längre ner på sidan.

Kursens innehåll

Kursmål

 • Kunskaper om grundläggande principer i det lågaffektiva bemötandet.
 • Kunskaper om grundstenarna i det lågaffektiva bemötandet.
 • Kunskap om verktygslådorna HANTERA – UTVÄRDERA – FÖRÄNDRA.
 • Verktyg för såväl hantering av utmanande beteende som för det förbyggande arbetet – stödet/mötet i vardagen.

FAKTA

Pris: 1490 kronor per person exkl. moms. I priset ingår boken Lågaffektivt bemötande – om att få till det i det dagliga arbetet.

Till anmälan

När du har anmält dig får du en automatisk bekräftelse. Inom några dagar får du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter. Du har tillgång till kursen i tre månader efter din beställning. Betalning sker mot faktura i samband med anmälan.

Behöver du fler än 10 licenser?
Kontakta oss enligt nedan, eller läs mer om våra rabatter längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter
webbkurs@gothiakompetens.se
08-462 26 70


Kursen är framtagen av Komlitt som förvärvades av Gothia Kompetens i augusti 2023.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom ditt område.

 • Modul 1 – Introduktion

  I den första modulen får du en introduktion till kursen. Därefter kommer vi att ha fokus på laglighet och lämplighet. Det syftar till att du som deltagare ska få en bild av vilka lagar som kan styra ditt uppdrag samt att du ska få möjlighet att fundera över lämplighetsaspekten i att lösa situationer du ställs inför i ditt arbete/uppdrag.

  • Inledning
  • Bakgrund
  • Laglighet och lämplighet
 • Modul 2 – Om lågaffektivt bemötande

  I den andra modulen går vi in på vad lågaffektivt bemötande är, vilka utmanande beteenden det finns och vad som är orsakerna till dem. Hur ska vi hantera stress – coping – återhämtning? Slutligen går vi igenom perceptionsavvikelser.

  • Vad är lågaffektivt bemötande?
  • Utmanande beteenden
  • Orsaker till utmanande beteenden
  • Stress – Coping – Återhämtning
  • Perceptionsavvikelser

   

 • Modul 3 – Principer och grundstenar

  I den tredje modulen går vi igenom tre grundläggande principer och grundstenarna för det lågaffektiva bemötandet. Slutligen går vi in på hur vi skapar en miljö/en kultur i verksamheten/uppdraget.

  • De tre principerna
  • Grundstenar
  • Vår kultur
 • Modul 4 – Om det dagliga stödet

  I den fjärde modulen kommer vi gå igenom verktygslådan, det förebyggande arbetet, SID och trygghet och slutligen PERMA-H.

  • Våra verktygslådor
  • Det förebyggande arbetet
  • SID och trygghet
  • PERMA-H
  • Avslutning

Jeanette Johansson-Ånmark har över 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har arbetat i såväl kommunal socialtjänst som privat vård och omsorg. Hon har arbetat som chef och ledare på olika nivåer. I dag driver hon NPF-specialisterna tillsammans med en tidigare kollega.

Bokomslag: Lågaffektivt bemötande | © Gothia KompetensGenom att anpassa förhållningssätt och bemötande till individens unika situation och möjligheter kan vi minimera utmanande beteenden och skapa förutsättningar för alla att leva goda liv. Det är först när all personal har rätt kompetens, rätt bemötande och rätt syn på sitt uppdrag som vi har en verksamhet som är trygg och säker för personerna som verksamheten finns till för. En målsättning med boken Lågaffektivt bemötande – om att få till det i det dagliga arbetet, som ingår i priset för webbkursen, är att den känslomässigt ska beröra läsaren; för att se, känna och förstå att det handlar om mänskliga behov – för dem vi finns till för, för oss själva – ja, för oss alla.

Vill du veta mer om lågaffektivt bemötande? Läs intervjun med Jeanette.

Det lönar sig att vara flera!

Det är både roligare och mer givande att lära sig tillsammans med sina kollegor. Dessutom får ni rabatt om ni behöver fler än 10 licenser. 

15% rabatt för 11–20 licenser
25% rabatt för 21–50 licenser

Vi diskuterar gärna ytterligare rabatt vid behov av fler än 50 licenser eller av en kommunlicens.

Kontaktuppgifter
webbkurs@gothiakompetens.se
08-462 26 70