Lär dig använda MI för att skapa motivation och en vilja till förändring

Bokomslag: MI - Motiverande samtal i praktiken | © Gothia KompetensWebbkursen Lär känna MI – Motiverande samtal i praktiken ger dig en inblick i vad MI innebär och hur du praktiskt kan arbeta med motiverande samtal som metod och förhållningssätt för att skapa motivation och vilja till förändring hos dina klienter. Den ger dig en förståelse för hur förändringsprocessen går till och vad som är hjälpsamt att tänka på för att underlätta för din klients resa. Du lär dig vikten av MI-anda och får med dig övningar så att du ska kunna fortsätta öva MI långt efter att kursen är slut.

Webbkursen leds av Caisa Christensen som är verksamhetsutvecklare och MI-utbildare i Kumla kommun.

I kursen ingår boken Motiverande samtal i praktiken – hjälpa människor till varaktig förändring av Malin Stihl.

Vem vänder sig webbkursen Lär känna MI – Motiverande samtal i praktiken till?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom exempelvis vård och omsorg, förskola, skola, individ- och familjeomsorg, och till alla som genomför samtal i sitt arbete och vill öka förståelsen för hur man kan samtala utifrån metoden. Du kan gå kursen individuellt eller tillsammans med dina kollegor.

Upplägg och tidsåtgång

Webbkursen motsvarar tre dagars fysisk grundkurs i motiverande samtal, inklusive 13 timmar workshoppar. MI är en samtalsmetod och resultatet av kursen blir betydligt bättre om kursdeltagarna träffas och övar på metoden. Det är lika viktigt när ni går kursen digitalt. Att göra övningar och träna på de olika delmomenten samt att få återkoppling på utövandet är viktigt för att bli riktigt bra på MI.

Webbkursen ger förslag på fysiska workshoppar, när de bör planeras in, hur mycket tid de beräknas ta i anspråk och vad ni kan göra tillsammans. Varje workshop tar 1.5 till 2.5 timmar. Alla workshoppar finns i kursplanen och efter varje modul. En mötesagenda ingår också.

Modul 1 – Introduktion

 • Introduktion till Motiverande samtal som metod
 • Bakgrund 
 • Fyra processer i MI
 • Kroppspråk

Modul 2 – MI-andan

 • MI-andan
 • Partnerskap
 • Acceptans
 • Medkänsla
 • Empowerment

Modul 3 – Samtalstekniker

 • Samtalstekniker i MI
 • BÖRS
 • U-E-U

Modul 4 – Förändring

 • Förändring
 • Inte redo
 • Ambivalens
 • Redo

Modul 5 – Samtalsverktyg och implementering

 • Samtalsverktyg
 • MI i praktiken
 • Utvecklingsplan
 • Avslutning

Kursens innehåll

Målen med webbkursen Lär känna MI är att du ska få:

 • kunskap om de fyra processerna i MI
 • förståelse för vikten av MI-andan i arbetet
 • kunskap för att använda dig av BÖRS och U-E-U
 • förmåga att locka fram och identifiera förändringsprat
 • förståelse för innebörden av reflektivt lyssnande
 • kunskap om hur man hanterar dissonans och bibehållandeprat
 • förståelse för hur de olika samtalsverktygen kan användas
 • tillgång till MI-övningar och material.

FAKTA

Pris: 1490 kronor per person exkl. moms. I priset ingår boken Motiverande samtal i praktiken – hjälpa människor till varaktig förändring av Malin Stihl.

Till anmälan

När du har anmält dig får du en automatisk bekräftelse. Inom några dagar får du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter. Du har tillgång till kursen i tre månader efter din beställning. Betalning sker mot faktura i samband med anmälan.

Behöver du fler än 10 licenser?
Kontakta oss enligt nedan, eller läs mer om våra rabatter längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter
webbkurs@gothiakompetens.se
08-462 26 70


Kursen är framtagen av Komlitt som förvärvades av Gothia Kompetens augusti 2023.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom ditt område.

Caisa Christensen är verksamhetsutvecklare och MI-utbildare i Kumla kommun. Tidigare har hon arbetat som familjeterapeut, främst med Funktionell familjeterapi (FFT) och som utbildare i Motiverande samtal (MI) i Kumla kommun. Hon är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Det lönar sig att vara flera!

Det är både roligare och mer givande att lära sig tillsammans med sina kollegor. Dessutom får ni rabatt om ni behöver fler än 10 licenser. 

15% rabatt för 11–20 licenser
25% rabatt för 21–50 licenser

Vi diskuterar gärna ytterligare rabatt vid behov av fler än 50 licenser eller av en kommunlicens.

Kontaktuppgifter
webbkurs@gothiakompetens.se
08-462 26 70