I Botkyrka kommun finns ett unikt samarbete mellan utbildningsförvaltning, socialförvaltning och polis. Det är ett samarbete som har gett resultat och där skolorna upplever att det grövsta våldet har minskat.

– Tack vare samarbetet har personalen i skolorna blivit mer uppmärksammade på det våld som barn utsätts för, i och utanför hemmet, säger Mantha Kasagianni, socionom, förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare i Botkyrka kommun.

För att lyckas med ett långsiktigt samarbete menar hon att det krävs att alla inblandade myndigheter är med och utvecklar ett arbetssätt som också blir väl förankrat.

– Det behövs givetvis både en tydlig struktur och styrdokument för samarbetet. En viktig utgångspunkt är också att identifiera de gemensamma behoven. Vilka problem vill vi lösa och vilka vinster ser vi?

Att de involverade myndigheterna har olika kunskaper och förhållningssätt ser Mantha Kasagianni som något positivt.

– När vi ska samarbeta behöver vi se styrkorna i våra olikheter för att lära av varandras expertis.

Samarbetet i Botkyrka har varit framgångsrikt och gett eko ända upp i regeringskansliet. Men det har även funnits utmaningar på vägen.

– När vi inte ser omedelbara effekter kan det vara svårt att hålla ut och fortsätta. Samtidigt lyfter vi på locket och behoven bubblar över. När vi upptäcker ännu fler barn som far illa är det lätt att känna vi kanske inte har tillräckligt med resurser för att hantera alla, säger Mantha Kasagianni som delade med sig av sina erfarenheter under konferensen Utmaningar för elevhälsan i november 2018.

Hon höll i workshopen ”Ensam är inte stark” och berättade vad som krävs för att samverkan ska fungera och vilka metoder och verktyg som kan användas.

–Jag gav konkreta exempel från Botkyrka och visade på hur samverkan ser ut kring exempelvis våldsprevention, där vi även inkluderar föräldrarna.

– Mitt mål är att bidra till en ökad motivation och känsla av hopp till samverkan mellan myndigheter. Det går, och det ger resultat, säger Mantha Kasagianni.

Socionomen Mantha Kasagianni

Mantha Kasagianni är socionom, förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare i Botkyrka kommun.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.