”Jag vill väcka matglädje och sprida kunskap utan pekpinnar" | © Gothia Kompetens
Intervju med Sara Ask, barndietist

”Jag vill väcka matglädje och sprida kunskap utan pekpinnar"

Hur pratar man om övervikt utan att det blir laddat? Hur upptäcker man ätstörningar? Går det att vara vegetarian trots svår allergi? Det är mycket som kan vara krångligt med mat för barn och unga. Det vet Sara Ask som har arbetat som barndietist i 20 år och skrivit flera böcker i ämnet. Den senaste heter Prata mat med elever – handbok för elevhälsan. Läs intervjun här.

Eva K. Clausson - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Eva K. Clausson

Det som inte dokumenteras finns inte

Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till boken Skolsköterskans dokumentation.
– I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa.

Socionomen Mantha Kasagianni
Intervju med Mantha Kasagianni

Kriminalitet och våld minskar med samarbete

– Tack vare samarbetet har personalen i skolorna blivit mer uppmärksammade på det våld som barn utsätts för, i och utanför hemmet, säger Mantha Kasagianni, socionom, förebyggande socialsekreterare och föräldrastödssamordnare i Botkyrka kommun.

Inger Rålenius | © Gothia Kompetens

Kartläggning – och sedan?

– Tala om hur det är och kan kännas att ha dyslexi och berätta sedan om möjligheterna med alternativa verktyg och vilka rättigheter eleven har. De råden ger Inger Rålenius till pedagoger och elevhälsopersonal som möter barn och elever med läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi.

Eva Selin
Eva Selin
Kvinna med paraply framför sädesfält

Utmanande ohälsa i skolan

Att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar kan inte ha undgått någon. Medias rapporter duggar tätt och vi hör ständigt om olika kostsamma insatser som ska stävja utvecklingen. Samtidigt vet vi att det barn och unga själva efterfrågar: vuxna som tidigt ser och lyssnar till eleverna i deras vardagliga skolmiljö, är den allra mest effektiva insatsen för psykisk hälsa.

Nils Lundin
Nils Lundin
Kvinna med paraply framför sädesfält

Fråga pojkarna i skolan hur de mår

Tack vare nära samarbete med skolorna i Hagfors får ungdomsmottagningen där kontakt med många unga som inte alltid mår så bra. Framförallt når de killar och unga män som inte är lika vana som tjejerna vid att tala om sin psykiska hälsa.

Eva Selin
Eva Selin

Lågaffektivt bemötande i skolan

Hantera stress och förekom problem! Elever och lärare som av olika anledningar är stressade löper större risk att hamna i konflikter. Med mer kunskap om lågaffektiv pedagogik kan vi möta varandra i en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar som minskar vår egen och elevernas stress.

Erik Rova och Anton Sjögren
Bekymrad tonårskille bakifrån | © Jesus Rodriguez - Unsplash.com

Släpp aldrig taget om hemmasittare

Kolsvas hemmasittare blir inte kvar hemma i sängen eller framför datorn. De kommer tillbaka till skolan och undervisningen där. Men så såg det inte ut för snart tio år sedan. Då var endast 85 procent av eleverna i nionde klass behöriga till gymnasiet och några av dem nådde inte målen alls. Malmaskolans rektor Johan Hallberg berättar om vägen till framgång.

Eva Selin
Eva Selin