Situationen i Ukraina väcker starka känslor hos oss vuxna. Men även barnen i förskolan kan ha frågor och funderingar.

Några barn är direkt berörda utifrån att bekanta och släktingar finns i Ukraina och vi kommer också att ta emot barn som flytt från kriget inom en snar framtid. Att få komma till förskolan, där det är stabilt och förutsägbart, kan vara en fristad för de barn vars familjer är starkt påverkade av händelsen. Vad bör man som pedagog tänka på om ämnet kommer upp i samvaron med barnen eller i deras lek?

Ni kan prata med oss vuxna om det är något särskilt ni funderar på, vi finns alltid här och hjälper er om det är något.

Vuxna behöver inte initiera samtal
Som utgångspunkt är det viktigt att skydda barn från information som de är för små för att förstå. Därför behöver vuxna inte själva initiera samtal om kriget. Men när funderingarna kommer från barnen, är det viktigt att vi finns till hands och lyssnar och svarar. För att visa att vuxna finns till hands kan pedagoger förmedla, till exempel vid samlingen, att ”Ni kan prata med oss vuxna om det är något särskilt ni funderar på, vi finns alltid här och hjälper er om det är något”. På så sätt visar man att man är tillgänglig som vuxen utan att skapa oro i onödan, och barn som har tankar om kriget blir påminda om att de kan komma till pedagogerna med sina funderingar.

Förhålla sig till barns funderingar
När kriget kommer upp i leken eller i ett samtal är det bra att fråga vad barnet har hört eller sett och ta utgångspunkt i detta. Följ därefter barnet i dess funderingar och svara enkelt och konkret. Hjälp till att reda ut missförstånd om det behövs.

Det är okej att svara ”jag vet inte”, när man inte gör det.

Det är okej att svara ”jag vet inte”, när man inte gör det. För barnet är det viktigaste att det finns varma och omsorgsfulla vuxna som tar sig tid att lyssna – detta inger trygghet. Det är bra att förmedla att vuxna skyddar barnen och att vi har varandra. Att kriget inte är här och att vi är trygga i Sverige. 

Lyft gärna med föräldrar om ett barn ställt frågor under dagen, så kan föräldrar stötta barnet hemma. Dock är det viktigt att framhålla att många barn inte kommer att visa några särskilda reaktioner alls eller vara rädda och oroliga. För förskolans yngsta barn är det oftast för svårt att förstå, snarare är det vuxnas reaktioner och stress som kan väcka rädsla. 

I förskolan kan vi diskutera det som händer i personalrummet, men inte ovanför barnens huvuden. 

Vuxnas oro kan skapa oro
Barn är experter på att läsa av vuxnas stämningsläge, såsom röstläge, kroppsspråk, ansiktsuttryck och mimik och de blir själva stressade och rädda när vuxna signalerar stress och oro. Därför behöver vi vara vaksamma på hur vi pratar om kriget med varandra som vuxna och kollegor. I förskolan kan vi diskutera det som händer i personalrummet, men inte ovanför barnens huvuden. 

Om man som pedagog känner sig osäker i hur man kan prata med barnen är det bra att lyfta det med rektorn. Ta gärna stöd av en förskolepsykolog som kan vara ett bollplank till rektorn och personalen vid behov.

Lyhörda pedagoger skapar trygghet – det är därför viktigt att vi finns till hands och möter barns tankar. Varma vuxna gör skillnad!

Om skribenten

Anna Hellberg Björklund - författare på Gothia Kompetens

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog, specialistpsykolog i pedagogisk psykologi och författare. Anna arbetar framför allt mot förskolan men även mot skola, särskola, socialtjänst och BVC med handledning, fortbildning, krisstöd och metodutveckling. Hon har en bakgrund som utbildare i Traumamedveten omsorg (TMO) på Rädda Barnen.

Foto: Nikolay Amoseev / Getty Images


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Cyklar och sandlåda på en förskolegård

Hantera svåra känslor i förskolan

Sorg, dödsfall, oro för ett barn – ibland kan man behöva konkreta tips på hur man kan gå vidare i svåra frågor. Här får du också tips på böcker du kan läsa för och med barnen om svåra ämnen.

Läs artikeln om att hantera svåra känslor

Fia med knuff i närbild på en förskola

Grunden för ett livslångt lärande

"Att undervisa barn i förskolan kräver en lyhördhet för barnets signaler och att man som förskollärare förmår justera sina tankar och anpassa undervisningen till att svara på barnets signaler."

Läs artikeln av Ingrid Pramling Samuelsson