Under förskoletiden sker en gigantisk förändring av barnet

Under förskoletiden sker en gigantisk förändring av barnet och den perioden är mycket viktig för barnets framtid. Mycket hänger på hjärnans utveckling.
– Vi har allt mer kunskap om små barns hjärnor. Nu vill jag inspirera förskolorna att tänka och göra sådant som är betydelsefullt för utvecklingen av hela barnet, således också hjärnan. Kunskapen om hjärnan behöver inte göras komplicerad, säger David Edfelt, leg. psykolog, bokaktuell med Hjärna i förskolan.

Den resa barnen gör de första åren i förskolan är fantastisk. De går från att vara småbarn som just ställt sig upp och börjat få fram enstaka ljud eller ord, till barn som springer och hoppar, antar roller i lekar och kan upprätthålla en dialog. Det är hjärnans utveckling som möjliggör denna fantastiska utveckling. Men hur funkar det egentligen? Vad är det som gör att vissa barn har så lätt att följa med i vardagens flyt av aktiviteter men inte andra? Vad ställer förskolans vardag för krav på barnens förmågor och vad gynnar barnens utveckling bäst?

– Vi har en massa förmågor och färdigheter som utvecklas under barndomen. Vissa av dessa handlar om att kunna klara av att styra sig i förhållande till utmaningar i vardagen. För en del barn är vardagliga utmaningar övermäktiga och de kan behöva mycket stöd, även i sådana situationer som kamraterna har lätt att klara av. De kan handla om att kunna fungera i grupp med andra, att förstå sig på lekkoder och att finna strategier för att hantera att något inte blir som man tänkt sig, förklarar David Edfelt, leg. psykolog.

David Edfelt har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med inlärningssvårigheter och neuropsykiatrisk problematik. Nu arbetar han med handledning och utbildning, bland annat vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han är också en flitigt anlitad föreläsare runtom i landet, och han har tidigare skrivit Utmaningar i förskolan – att förebygga problemskapande beteenden som har inspirerat många som arbetar inom förskolan samt föräldrar och andra som möter yngre barn.

Din andra bok Hjärna i förskolan, vad handlar den om?
– Barns utveckling handlar om hjärnans utveckling. Jag skriver om en rad olika områden: hjärnans utveckling i stort, förmågor och färdigheter, känslor, mat och sömn, anknytning, socialt samspel och lek, språk och kommunikation, trauma och stress. Det blir både beskrivande och vad som är viktigt att tänka på för att barns utveckling ska bli så optimal som möjligt. 

Varför har du skrivit den?
– Jag vill inspirera till att förstå barn och barns utveckling än bättre. Vad är viktigt att tänka på i förhållande till hjärnan? Vi har mängder av fantastiska förskolor och pedagoger. Efter att ha jobbat med dessa frågor i många år och träffat massa förskollärare och barnskötare måste jag säga att intresset för att förstå och finna bra vägar i vardagen är oerhört stort. Kunskapen om hjärnan behöver inte göras komplicerad. Mitt mål är att göra en lättillgänglig bok med mycket kunskaper och tips. Förskolans pedagoger jobbar med utvecklingen av barns hjärnor. Det är ett stort ansvar och en fantastisk uppgift.

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © David Edfelt

David Edfelt, leg. psykolog, författare och föreläsare.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.