Barnskötaren 2022 - Konferens

Att främja utveckling och lärande

Gothia Kompetens årliga konferens skräddarsydd för dig som är barnskötare

Konferensen Barnskötaren vill bidra till att stärka din viktiga roll som barnskötare. I aktuella föreläsningar med några av Sveriges främsta föreläsare från förskolans område sätter vi fokus på läroplanens uppdrag.

Runt märke: I samarbete med FörskoletidningenDu får verktyg för hur du kan arbeta med barnens delaktighet i kvalitetsarbetet och hur du genom barnens  intressen och behov kan utveckla den pedagogiska lärmiljön. Du får också kunskap om hur du genom ditt förhållningssätt, din närvaro och medvetenhet kan skapa en god grund för alla barns språkutveckling.

Vi avslutar med en föreläsning om sensomotorik och motorik som ökar förståelsen kring varför vissa barn kan ha utmaningar med exempelvis koncentrationen och hur du kan använda fysisk aktivitet som stöd i undervisningen.

Malin Ring
Chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens


Röster från tidigare deltagare

»Alla föreläsningar var väldigt intressanta!«
»Bra föreläsningar, bra tips, mycket kunskap att ta med sig ifrån alla föreläsarna.«
»Fick ny kunskap och inspirerande idéer.«
»Bra föreläsare, lätt att förstå. Bra inspiration att ta med till arbetslaget.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Barnskötaren

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Barnskötaren 2022

Datum: 18 november 2022

Orange rund platta - Livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.

Orange runt märke: grupprabattOrdinarie pris: 2690 kr per person exkl. moms. Anmäl fem eller fler och få 500 kr rabatt per person. Ring 08-4622670 eller mejla anmalan@gothiakompetens.se


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.30 Barnskötare – ett av Sveriges viktigaste jobb

  Moderator Malin Ring inleder konferensen.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Malin Ring
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.40 Barns delaktighet och inflytande i kvalitetsarbetet

  Förskolans läroplan med stöd av barnkonventionen och FN:s globala mål belyser barns rätt till delaktighet och inflytande i sin vardag. I det systematiska kvalitetsarbetet ska barns röster lyftas fram vid utvärdering av undervisningen och utbildningen. Hur gör vi det i praktiken?

  Föreläsningen har fokus på barnskötarens och hela arbetslagets ansvar och strategier för att skapa förutsättningar för barns delaktighet och inflytande.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:30.

  Marie Kvarnryd - författare på Gothia Kompetens | © Marie och Malte Kvarnryd
  Marie Kvarnryd
  Pedagogista, universitetsadjunkt förskollärarprogrammet, Mälardalens universitet. Arbetar bland annat med handledning inom förskolans systematiska kvalitetsarbete.
 • 10.40 Pedagogiska miljöer som gör skillnad

  Förskolans rum kan skapa möjligheter för lek, lärande och kreativitet. Ett medvetet arbete med våra pedagogiska miljöer utifrån barnens behov och intressen ger goda förutsättningar för utforskande och lek. Det bidrar också till att vi kan utföra vårt uppdrag. Men vad är en bra pedagogisk miljö? Vad väcker lust, kreativitet och lockar till lek och utforskande?

  Ta del av en föreläsning fylld av konkreta exempel på möjligheter och inspiration kring miljö och material. Fokus är förhållnings- och arbetssätt samt praktiska idéer för hur du kan arbeta strategiskt i utvecklandet av förskolans pedagogiska miljöer.

  Erika Wallin - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Erika Wallin
  Erika Wallin
  Leg. förskollärare som arbetar som utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun. Är medförfattare till flera böcker, författare till boken "Reflektera mera – konsten att utveckla förskolans utbildning" och hösten 2022 aktuell med en bok om förskolans pedagogiska miljöer, båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.30 Lunch

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen. Välkomna åter kl.12:30.

 • 12.30 Främja de yngsta barnens språk

  I ett språkande möte med de yngre barnen är du som pedagog viktig. Genom ditt förhållningssätt, din närvaro och medvetenhet kan du skapa en god grund för alla barns språkutveckling - varje dag.

  Föreläsningen tar avstamp i aktuell forskning och föreläsarens logopediska erfarenhet. Den lyfter både vad vi kan göra och varför det är viktigt. Hur vi kan förhålla oss responsiva, utveckla dialogen och vilken betydelse ordförrådet har.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.13:20.

  Hanna Walsö - föreläsare på Gothia Kompetens
  Hanna Walsö
  Hanna Walsö är leg. logoped med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn med språkliga svårigheter i förskole- och skolåldern. Hon föreläser om språkutveckling, språkstörning och flerspråkighet för personal inom förskola och skola. Hanna är just nu en del i projektet Språkutvecklande förskola i Linköpings kommun.
 • 13.30 Populära figurer i undervisningen

  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet…” – det är ett av målen i förskolans läroplan. Men hur kan du göra i praktiken? Genom att använda barnens eget intresse för populärkultur - så som musik, dans, spel, figurer, tv – kan vi skapa meningsfull undervisning kopplat till målen i läroplanen.

  Genom att välja ut exempelvis en figur som är populär hos barnen kan vi skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande som ger barnen möjlighet att utveckla och tillägna sig nya kunskaper och förmågor.

  Ta del av en inspirerande föreläsning om hur du kan ta vara på den kultur som riktar sig till barn och den barnen själva visar på. Föreläsarna ger konkreta exempel på hur de har arbetat tematiskt med det som barnen de mött visat intresse för. Vilken populärkultur är barnen hos dig intresserade av just nu?

  Föreläsarna Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund har många års erfarenhet av tematiskt arbete i barngrupp. Tillsammans har de tidigare gett ut boken ”Bockarna Bruse i förskolan - att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation”.

  Elisabeth Berggren - föreläsare på Gothia Kompetens
  Elisabeth Berggren
  Förskollärare i Eskilstuna kommun som inriktar sig på utvecklingsarbete.
  Sandra Söderlund - föreläsare på Gothia Kompetens
  Sandra Söderlund
  Leg. förskollärare som idag arbetar som kvalitetsledare för Pysslingen förskolor.
 • 14.20 Tid för eftermiddagsfika

  20 minuters paus för att sträcka på benen och fika, för den som vill.

 • 14.40 Sensomotorik och motorik – grunden för lärande

  Många barn som har svårigheter med koncentrationen har ofta utmaningar och brist på samspel mellan sina sinnen (senso) och motoriken. Om våra grundläggande rörelser inte automatiserats kan det resultera i att barnen blir trötta och får fullt upp med att kontrollera sin kropp. De kanäven ha svårt att koncentrera sig, vilket kan leda till stress samtidigt som det blockerar vidare utveckling.

  Det bildas ständigt nya hjärnceller i hjärnan och nyakopplingar skapas och försvinner. Genom ett medvetet sensomotorisk och motorisk arbete kan nya kopplingar i nervsystemet skapas och inlärning förenklas. Föreläsaren vill öka förståelsen kring varför vissa barn kan ha utmaningar som beror på samspelet mellan sinnen och motorik och hur du kan ta hänsyn till detta i undervisningen.

  Pernilla Unevik
  Pernilla Unevik
  Förskollärare och specialpedagog, utbildad inom sensomotorik. Hon arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan (Pedagogcentrum) som är en enhet för stöd och utveckling till förskolor och skolor.
 • 15.30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkomna åter!

Marie Kvarnryd - författare på Gothia Kompetens | © Marie och Malte Kvarnryd

Marie KvarnrydPedagogista, universitetsadjunkt förskollärarprogrammet, Mälardalens universitet. Arbetar bland annat med handledning inom förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Pedagogista och universitetsadjunkt Marie Kvarnryd

Erika Wallin - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Erika Wallin

Erika Wallin är leg. förskollärare och arbetar som utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun. Är medförfattare till flera böcker, författare till boken Reflektera mera – konsten att utveckla förskolans utbildning och hösten 2022 aktuell med en bok om förskolans pedagogiska miljöer, båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens.

Leg. förskollärare och utvecklingsledare Erika Wallin

Hanna Walsö - föreläsare på Gothia Kompetens

Hanna Walsö är leg. logoped med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn med språkliga svårigheter i förskole- och skolåldern. Hon föreläser om språkutveckling, språkstörning och flerspråkighet för personal inom förskola och skola. Hanna är just nu en del i projektet Språkutvecklande förskola i Linköpings kommun.

Leg. logoped och föreläsare Hanna Walsö

Elisabeth Berggren - föreläsare på Gothia Kompetens

Elisabeth Berggren är förskollärare i Eskilstuna kommun som inriktar sig på utvecklingsarbete.

Förskollärare Elisabeth Berggren

Sandra Söderlund - föreläsare på Gothia Kompetens

Sandra SöderlundLeg. förskollärare som idag arbetar som kvalitetsledare för Pysslingen förskolor.

Sandra Söderlund Leg. förskollärare

Pernilla Unevik

Pernilla Unevik är förskollärare och specialpedagog, utbildad inom sensomotorik. Hon arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan (Pedagogcentrum) som är en enhet för stöd och utveckling till förskolor och skolor.

Förskollärare och specialpedagog Pernilla Unevik

Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ringär affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.

Affärsområdeschef och chefredaktör Malin Ring

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.