Konferensen som stärker din roll och ditt uppdrag som barnskötare utifrån läroplanen


Den här konferensen genomfördes senast i november 2021 som en livesänd webbkonferens. Läs gärna mer om programmet 2021 nedan, och välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens - skräddarsydd för dig som är barnskötare.

Vi vill bidra till att stärka din roll och ditt viktiga uppdrag som barnskötare utifrån läroplanen. På konferensen 2021 gav vi dig verktyg för hur du kan stötta de barn som har utmaningar med det sociala samspelet. Vi satte ljus på de yngsta barnen, om hur du som pedagog kan bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen. Ett positivt samarbete mellan pedagoger och föräldrar är en förutsättning för att barnet ska trivas, utvecklas och lära i förskolan. Men ibland skaver det och då behövs strategier som underlättar samarbetet.

Dagen avslutades med ännu en inspirerande föreläsning fylld av konkreta exempel på hur du kan utveckla en hållbar och pedagogisk utomhusvistelse med barnen.

Konferensen Barnskötaren arrangeras i samarbete med Förskoletidningen.

Logga FörskoletidningenMalin Ring
Chefredaktör

​​


Röster från tidigare deltagare:
»Mycket lärorikt, roligt, uppmuntrande och duktiga föreläsare.«
»Tyckte det var så bra att vi kunde få vara med, hade inte haft den möjligheten om det inte hade varit på länk.«
»Intressanta ämnen och bra föreläsare.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Barnskötaren

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Barnskötaren genomfördes senast i november 2021. Välkommen åter 2022! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Barbro Lundborg:
barbro.lundborg@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Barnskötaren 2022Välkommen att kontakta Karin Westlund: karin.westlund@gothiakompetens.se
Tel: 070-8127072

 • 09:30 Välkomna!

  Inledning av Malin Ring, Gothia Kompetens.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  MALIN ring
  Affärsområdeschef för området förskola på Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete som rektor i förskolan. Chefredaktör för Förskoletidningen.
 • 09:40 Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Systematiskt kvalitetsarbete kan ibland uppfattas som svårt och inte förankrat med verkligheten. Samtidigt ska vi enligt lag bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. För att kunna skapa undervisning som utmanar och stöttar barnen att nå sin fulla potential behöver vi dokumentera och reflektera tillsammans i arbetslaget.

  Föreläsningen blandar praktiknära exempel med styrdokument och relevant forskning där systematiskt kvalitetsarbete bildar en helhet tillsammans med projekterande arbetssätt.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:10.

  Pia Yli-Hukka
  Barnskötare och arbetslagsledare. Arbetar i Tveta förskoleområde i Södertälje kommun.
  Caroline Holmberg
  Caroline Holmberg
  Leg. förskollärare och ateljérista. Arbetar i Tveta förskoleområde i Södertälje kommun.
 • 10:20 Att mötas i socialt samspel

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Hur väl ett barn förstår och kan samspela med andra barn och vuxna påverkar deras känsla av delaktighet. Det i sin tur påverkar självkänslan. Att göra det som förväntas i sociala situationer och ömsesidigt samspel är mycket mer komplext än man kan tro.

  I denna föreläsning får du perspektiv och förståelse för barnets utmaningar i socialt samspel. Du får också pedagogiska strategier och verktyg hur du kan stötta de barn som behöver utveckla den förmågan, allt för att ge barn möjlighet att lyckas och utvecklas positivt.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.11:10.

  Pernilla Unevik
  PERNILLA UNEVIK
  Förskollärare och specialpedagog. Hon arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan (Pedagogcentrum) som är en enhet för stöd och utveckling till förskolor och skolor.
 • 11:20 Toddlaren och undervisningen

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  I arbetet med förskolans yngsta barn går lek och allvar hand i hand. Nyckeln för att arbeta med undervisning är att hela tiden vara här och nu, nyfiken och lyhörd för vad barnen riktar sin uppmärksamhet mot.

  I denna föreläsning ges exempel på hur du som pedagog kan ta tillvara de yngsta barnens lärstrategier och kroppsliga, estetiska uttryckssätt för att bygga in rörelse, lekfullhet och närvaro i undervisningen. Hur kan miljöer för de yngsta utformas och hur kan du arbeta mot läroplanens mål redan första dagen av introduktionen?

  Lena Edlund
  Lena Edlund
  Pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Har författat två böcker, De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta och undervisningen.
 • 12:10 Tid för lunch

  En timmes paus för lunch. Välkommen åter kl. 13:10.

 • 13:10 Föräldrasamverkan i praktiken

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Ett positivt samarbete mellan pedagoger och föräldrar är en förutsättning för att barn ska trivas, utvecklas och lära i förskolan. Men ibland är det utmaningar i samarbetet. Föräldrar ska enligt läroplanen ha både inflytande i verksamheten och vara delaktiga i sitt barns utveckling. Men vad innebär detta i praktiken? Vilka förväntningar finns från båda håll? Och var går gränsen?

  Hur kan vi skapa ett samarbete där föräldrar förstår förskolans uppdrag, att det är självklart att vi ser till varje individuellt barn utifrån ett grupperspektiv, då vi alltid har flera barn att förhålla oss till?

  Anna Hellberg Björklund - talare på Gothia Kompetens
  Anna Hellberg Björklund
  Leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi. Anna utbildar, handleder och föreläser inom sina kompetensområden och har skrivit ett flertal böcker, varav den senaste handlar om föräldrasamverkan.
 • 14:00 Tid för eftermiddagsfika

  Gott om tid för en bensträckare och för kaffe, för den som vill.

 • 14:30 Hållbar utomhuspedagogik

  Information från programmet 2021 nedan. Välkommen åter 2022.

  Hållbar utomhuspedagogik innebär att genom utevistelse tillföra barnet både en möjlighet till ett hållbart lärande och till bättre hälsa och utveckling. Genom att vistas ute stärks immunförsvaret och inlärningen dels beroende av varandra, dels av en bra utemiljö att vistas i. Vad är en bra utemiljö? Hur kan vi förstärka barns inlärning och utveckling för en hållbar framtid? Föreläsaren resonerar kring dessa frågor och kommer att relatera till vad forskningen säger om varför det är bra att vistas ute.

  Teori och en mängd konkreta, praktiska tips att ta med sig hem erbjuds med stor entusiasm.

  Anders Ohlsson
  Utomhuspedagog, leg. förskollärare och doktorand på Högskolan Dalarna där han forskar om hur förskolan medvetandegör barnen om hållbar utveckling. Han ligger bakom webbplatsen Utikuligt och har under lång tid utbildat personal inom barnomsorg och skola i utomhuspedagogik. Anders har skrivit boken Utomhuspedagogik - utveckling och lärande i naturen.
 • 15:30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Malin Malmström - chefredaktör för Förskoletidningen | © Gothia Kompetens

Malin Ring är affärsområdeschef för området förskola på Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor. Chefredaktör för Förskoletidningen.

Affärsområdeschef, chefredaktör Malin Ring

Pia Yli-HukkaBarnskötare och arbetslagsledare. Arbetar i Tveta förskoleområde i Södertälje kommun.

Barnskötare och arbetslagsledare Pia Yli-Hukka

Caroline Holmberg

Caroline HolmbergLeg. förskollärare och ateljérista. Arbetar i Tveta förskoleområde i Södertälje kommun.

Leg. förskollärare och ateljérista Caroline Holmberg

Pernilla Unevik

Pernilla Unevik är förskollärare och specialpedagog. Hon arbetar som övergripande utvecklingsledare och specialpedagog på utbildningsförvaltningen i Österåkers kommun. Där har hon startat upp Språkverkstan (Pedagogcentrum) som är en enhet för stöd och utveckling till förskolor och skolor.

Förskollärare och specialpedagog Pernilla Unevik

Lena Edlund

Lena Edlundär pedagogisk utvecklare. Hon har arbetat som förskollärare, pedagogisk handledare, fortbildare och förskolechef. Har författat två böcker, De yngsta barnen och läroplanen och De yngsta och undervisningen.

Pedagogisk utvecklare Lena Edlund

Anna Hellberg Björklund - talare på Gothia Kompetens

Anna Hellberg BjörklundLeg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi. Anna utbildar, handleder och föreläser inom sina kompetensområden och har skrivit ett flertal böcker, varav den senaste handlar om föräldrasamverkan.

Leg. psykolog Anna Hellberg Björklund

Anders Ohlssonär utomhuspedagog, leg. förskollärare och doktorand på Högskolan Dalarna där han forskar om hur förskolan medvetandegör barnen om hållbar utveckling. Han ligger bakom webbplatsen Utikuligt och har under lång tid utbildat personal inom barnomsorg och skola i utomhuspedagogik. Anders har skrivit boken Utomhuspedagogik - utveckling och lärande i naturen.

Utomhuspedagog, leg. förskollärare Anders Ohlsson

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.