Välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens – skräddarsydd för dig som är barnskötare

Konferensen Barnskötaren vill bidra till att stärka din viktiga roll som barnskötare. I aktuella föreläsningar med några av Sveriges främsta föreläsare från förskolans område sätter vi fokus på läroplanens uppdrag.


Den här konferensen genomfördes senast i november 2023. Läs gärna mer om programmet 2023 nedan, och välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Konferensen ger dig verktyg för hur du kan arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och hur du kan utveckla undervisningen och den pedagogiska lärmiljön ute på gården. Du får också kunskap om hur du genom ditt förhållningssätt kan skapa en god grund för alla barns språkutveckling genom att vara en språklig förebild.

Under konferensen lyfter vi lek, hur barnen utvecklas och lär genom den. Du får även verktyg och kunskap om hur du kan skapa en utbildning där varje barn kommer till sin rätt utifrån sina behov.


Röster från tidigare deltagare

»En fullträff! Hela dagen kändes väldigt meningsfull och intressant!«
»Alla föreläsningar var väldigt intressanta!«
»Bra föreläsningar, bra tips, mycket kunskap att ta med sig ifrån alla föreläsarna.«
»Fick ny kunskap och inspirerande idéer.«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Barnskötaren

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Barnskötaren genomfördes senast i november 2023. Välkommen åter 2024! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.30 Barnskötare – ett av Sveriges viktigaste jobb

  Malin Ring, Gothia Kompetens, hälsade välkommen och inledde dagen.

  Malin Ring - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Malin Ring
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.40 Undervisning ute

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Barn har rätt till innehållsrik undervisning även i utemiljön. Så hur kan vi utveckla förskolans gård till en kreativ mötesplats där lärandet är i centrum? Hur kan du bidra till att barnen får lära med hela kroppen och med alla sina sinnen i dialog med andra och med naturen?

  Ta del av en föreläsning med konkreta exempel på hur du kan arbeta kring organisation, projekterande och delaktighet med inspiration från Förskolan Trollet i Kalmar.

  Föreläsarna Marina Sjögren och Daniel Sävenstedt tillsammans en bok om undervisning utomhus som kommer ut hos oss på Gothia Kompetens under 2024.

  Marina Sjögren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Marina Sjögren
  Leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar.
  Daniel Sävenstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Daniel Sävenstedt
  Leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar.
 • 10.40 Tillsammans – för bättre kvalitet

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Tanken med systematiskt kvalitetsarbete är att få syn på vad vi gör, varför vi gör det och vilka effekter det får för barnens utveckling och lärande. Som barnskötare ska du vara delaktig i arbetet med att skapa förutsättningar för barnen att utveckla olika förmågor och förståelser samt följa upp och förbättra den utbildning och undervisning som erbjuds barnen utifrån läroplanen. Det handlar till exempel om att dokumentera och följa upp det enskilda barnet och deras förändrade kunnande.

  I denna föreläsning får du kunskap och konkreta exempel på hur du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera er utbildning och undervisning.

  Susanne Svedberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Susanne Svedberg
  Susanne Svedberg
  Leg. förskollärare som arbetar som kvalitetscontroller på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Susanne har jobbat som rektor i förskolan och är en uppskattad föreläsare. Är författare till bland annat boken "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.30 Lunchpaus

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen.

 • 12.30 Riskfylld lek och undervisning

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Begreppet riskfylld lek kopplas ofta samman med en skaderisk, vilket kan innebära att barn blir försiktiga i leken. Men vad är riskfylld lek och varför behövs den? Hur kan den riskfyllda leken berika barnens utveckling? Vad menar vi med ”det kompetenta barnet”? Hur möjliggör vi riskfylld lek och hur kan vi bemöta föräldrars oro? Och vad säger läroplanen om den riskfyllda leken?

  Suzanne Axelsson har undersökt vad forskningen säger om riskfylld lek och hur leken ser ut i olika kulturer och länder. Hon pratar om möjligheten att vi ändrar vårt synsätt och gör miljön så säker som nödvändigt och inte så säker som möjligt.

  Suzanne Axelsson - talare på Gothia Kompetens
  Suzanne Axelsson
  Har mer än 30 års erfarenhet inom förskola som pedagog, rektor och skolchef. Hon har en master i Early Childhood Education och är verksam inom förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet. Är aktuell med boken "Riskfylld lek och undervisning" (Lärarförlaget).
 • 13.30 Utmaningar i förskolan

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är kopplade till att utvecklingen av förmågor och färdigheter sker i så olika takt för olika barn. Vardagliga situationer så som samling och måltider, lek och skapande, övergångar och val kan leda till att barnet upplever misslyckande. I dessa stunder är det inte ovanligt med beteenden som ställer till det för såväl barnet, kamraterna som personalen.

  Men vad är det som leder till problemskapande beteenden? Hur tar du kommandot i kritiska situationer? Och hur kan du öka de positiva stunderna? Välkommen till en föreläsning om problemskapande beteenden, lärande och konsten att styra sig själv.

  David Edfelt - författare på Gothia Kompetens
  David Edfelt
  Leg. psykolog och författare. David arbetar med handledning och utbildning till förskolor runt om i landet och undervisar vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet. Han är författare till bland andra "Utmaningar i förskolan" och "Hjärna i förskolan", båda utgivna hos oss på Gothia Kompetens.
 • 14.30 Tid för eftermiddagsfika

  Paus för att sträcka på benen och fika, den som vill.

 • 15.00 Du får barnets språk att växa

  Information från programmet 2023 nedan. Välkommen åter 2024.

  Som barnskötare spelar du en avgörande roll i barns språkutveckling. Oavsett var i språkutvecklingen barnen befinner sig, och hur lätt eller svårt de har för att lära sig språk, så är det omgivningen, dess språkvanor och barnens eget vardagsspråkande som avgör hur mycket språk de tillägnar sig. Det handlar om att skapa interaktion och goda samtal samt se till så att alla barn får såväl språklig input som talutrymme.

  I det språkutvecklande uppdraget ingår att ta reda på vad som fungerar och får effekt i den aktuella barngruppen. I den här föreläsningen får du tips på både konkreta strategier och förhållningssätt som du kan använda dig av i mötet med barnens språk.

  Karolina Larsson - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens
  Karolina Larsson
  Doktorand i logopedi och författare. Karolina arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver också det egna företaget Ut med språket AB. Är författare till bland andra boken "Språklig förebild i förskolan" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 15.50 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom förskola.

Marina Sjögren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Marina Sjögren är leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar. Tillsammans med Daniel Sävenstedt skriver hon på en bok om undervisning utomhus som kommer ut hos oss på Gothia Kompetens under 2024.

Leg. förskollärare och utetorgspedagog Marina Sjögren

Daniel Sävenstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Daniel Sävenstedt är leg. förskollärare och utetorgspedagog på förskolan Trollet i Kalmar. Tillsammans med Marina Sjögren skriver han på en bok om undervisning utomhus som kommer ut hos oss på Gothia Kompetens under 2024.

Leg. förskollärare och utetorgspedagog Daniel Sävenstedt

Susanne Svedberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Susanne Svedberg

Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som kvalitetscontroller på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Hon har jobbat som rektor i förskolan och är en uppskattad föreläsare. Är författare till bland annat boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning.

Leg. förskollärare, kvalitetscontroller på utbildningsförvaltningen, författare och föreläsare Susanne Svedberg

Suzanne Axelsson - talare på Gothia Kompetens

Suzanne Axelsson har mer än 30 års erfarenhet inom förskola som pedagog, rektor och skolchef. Hon har en master i Early Childhood Education och är verksam inom förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet. Är aktuell med boken Riskfylld lek och undervisning (Lärarförlaget).

Erfaren pedagog, rektor och skolchef samt författare Suzanne Axelsson

David Edfelt - författare på Gothia Kompetens

David Edfelt är leg. psykolog, författare och föreläsare. Han arbetar med handledning och utbildning till förskolor runt om i landet och undervisar vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet. David är författare till bland andra Utmaningar i förskolan och Hjärna i förskolan.

Leg. psykolog, författare och föreläsare David Edfelt

Karolina Larsson - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens

Karolina Larsson är doktorand i logopedi och författare. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver också det egna företaget Ut med språket AB. Är författare till bland andra boken Språklig förebild i förskolan.

Doktorand i logopedi och författare Karolina Larsson

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev