Barnskötaren 2024 - Konferens

Att främja utveckling och lärande

Välkommen till Gothia Kompetens årliga konferens – skräddarsydd för dig som är barnskötare

Konferensen Barnskötaren bidrar till att stärka din viktiga roll som barnskötare. Tillsammans med några av Sveriges främsta föreläsare från förskolans område sätter vi fokus på ditt uppdrag utifrån läroplanen. Konferensen ger dig verktyg för hur du bidrar och är delaktig i undervisningen och du får kunskap om hur högläsning kan främja barns språkutveckling.

Under dagen belyser vi varför och hur du kan utveckla tillitsfulla och trygga relationer med barnen. Med ökad kulturell medvetenhet kan du lättare kommunicera med föräldrar och barn som inte har någon tidigare erfarenhet av eller relation till förskoleverksamhet och på så vis undvika onödiga missförstånd.

Runt märke: I samarbete med Förskoletidningen | © Gothia KompetensKonferensen avslutas med en inspirerande föreläsning där vi med musik och drama som nycklar öppnar nya dörrar till ett lekfullt lärande.

Barnskötaren 2024 är en livesänd webbkonferens. Konferensen spelas in och kommer att finnas tillgänglig under två veckors tid. Dessutom får du reflektionsfrågor att jobba med efter konferensen tillsammans med dina kollegor.

Varmt välkomna!

Malin Ring
Chefredaktör Förskoletidningen, Gothia Kompetens


Röster från tidigare deltagare

»En mycket givande och inspirerande dag.«
»Bra urval av föreläsare och högst aktuella ämne.«
»Bra bredd och fantastiskt innehåll.«
»Det var en superlärorik dag.«
»Mycket intressanta föreläsare och bra ämnen!«


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
#Barnskötaren

Mer från Gothia Kompetens Förskola finns på:
FacebookInstagramLinkedIn

FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

asset_image

Datum: 7 november 2024

Orange rund platta - Livesänd webbkonferens | © Gothia KompetensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta. Du får ett mejl med länken till konferensen dagen innan.

Konferensen spelas in och kommer att finnas tillgänglig under två veckors tid.

Orange runt märke: grupprabatt | © Gothia KompetensPris: 3290 kr per person exkl. moms. Anmäl fem eller fler och få 500 kr rabatt per person. Ring 08-4622670 eller mejla anmalan@gothiakompetens.se för att erhålla rabatten.

Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.


KONTAKTUPPGIFTER

Anmälan
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

 • 09.00 Barnskötare – ett av Sveriges viktigaste jobb

  Malin Ring, Gothia Kompetens, hälsar välkommen och inleder dagen.

  Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Malin Ring
  Affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen, Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.
 • 09.10 Huret i undervisningen

  Som barnskötare har du i uppdrag att främja barns utveckling och lärande vilket innebär att vara en tydlig del av lärandet och undervisningen. Detta förutsätter att du är insatt i läroplanen, förstår ditt uppdrag och är delaktig i planering och utvärdering av utbildningen.

  Hur gör du då för att främja barns lärande i undervisningen? Föreläsningen ger dig konkreta verktyg för hur du kan leda och göra undervisningen både meningsfull och utmanande för barnen. Du får även tips hur du kan bidra till kollegialt lärande och till kvalitetsarbetet.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.09.50.

  Ramona Krantz - författare på Gothia Kompetens | © Ramona Krantz
  Ramona Krantz
  Ramona Krantz är utbildad barnskötare och har gått Skolverkets påbyggnadsutbildning för barnskötare. Hon har arbetat i förskola i över 20 år både i kommunal och privat regi. Ramona har tillsammans med Maria Nygren skrivit boken "Barnskötare – att främja utveckling och lärande" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 10.00 Trygghet och anknytning

  När barn börjar i förskolan sker en stor förändring i deras liv, inte minst kommer de på relativt kort tid att vara tillsammans med andra vuxna än dem de är vana vid och omgivna av betydligt fler barn än i sina familjer. Trygghet är själva grunden för välmående och det är när barnen känner sig trygga som de kan fokusera på att vara nyfikna, lekfulla och utforskande.

  Som barnskötare har du en avgörande roll som trygg omsorgsperson. Genom kunskap om bland annat anknytning får du verktyg till hur du på ett enkelt och naturligt sätt hjälper barnen att utveckla en tillitsfull relation till dig och dina kollegor i arbetslaget.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10.45.

  Helen Värm - talare på konferensen Barnskötaren 2024
  Helen Värm
  Leg. förskollärare som arbetat i förskolan i över 30 år. Helen har även arbetat som förste förskollärare och rektor och har tillsammans med sin utbildning som coach en bred erfarenhet. Helen har ett stort fokus på trygghet, anknytning och barngruppens sociala process under ett läsår. Hon är snart aktuell med boken "Trygga barn och barngrupper – anknytning i förskolan" (kommande bok från oss på Gothia Kompetens).
 • 11.00 När det självklara inte är självklart

  I Sverige möter vi föräldrar och barn som inte har någon erfarenhet av eller relation till förskoleverksamhet. Vi träffar också föräldrar med erfarenhet av förskola från andra länder men med upplägg och pedagogik som på många sätt skiljer sig från den svenska modellen.

  Därför är det extra viktigt att tydliggöra hur den svenska förskolan och dess pedagogik är utformad. Att våga tala om det självklara det vill säga det som vi många gånger utgår från att alla vet och förstår. Hur vi ser på demokrati, jämlikhet och jämställdhet, vilken syn vi har på barn och på barns rättigheter, barnuppfostran, roller i familjen, manligt och kvinnligt och mycket mer.

  Med ökad kulturell medvetenhet, både om den egna och om andras kulturer kan vi lättare kommunicera med varandra och på så vis undvika onödiga missförstånd och missuppfattningar.

  Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Kompetens
  Jeanette Ohlsson Carlborg
  Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Efter 20 år utomlands har hon fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld. I drygt 20 år har hon utbildat i ämnet interkulturell kommunikation.
 • 12.00 Lunchpaus

  En timmes paus för lunch och för att sträcka på benen. Välkomna åter kl.13.00.

 • 13.00 Samtala om högläsning och berättande

  Hur väcker vi barns nyfikenhet på böcker och hur lägger vi grunden till deras fortsatta språk, läs- och skrivutveckling? Hur kan vi med berättandets konst stärka barns lärande och identitetsutveckling? För att högläsning och berättande ska främja den språkutvecklande undervisningen krävs en medveten strategi. Barnen behöver få samtala om och förstå innehållet i högläsningen och berättelserna.

  I den här föreläsningen får du kunskap om hur ett samtal läggs upp på rätt sätt för att stärka barns språkliga och kommunikativa förmågor, förmågan till självinsikt samt en positiv lärandeidentitet.

  Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Ann S Pihlgren
  Ann S Pihlgren är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare bland annat arbetat som lärare, rektor, kvalitetsutvecklare och universitetslektor. Ann är författare till ett flertal böcker, däribland "Samtala om högläsning och berättande i förskolan" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 14.00 Tid för eftermiddagsfika

  Paus för att sträcka på benen och fika, den som vill.

 • 14.30 Låt sinnena öppna upp för lärande

  Estetiska uttrycksformer kan vara ett sätt för barn att kommunicera och förstå känslor för att kunna hantera omvärlden. Med hjälp av musik och drama som nycklar öppnar undervisningen i förskolan upp nya dörrar till ett lekfullt lärande där alla barn kan vara delaktiga.

  Men hur gör vi det i praktiken? Ta del av en inspirerande föreläsning med massor av konkreta tips, aktiviteter och sånger för en lustfylld undervisning kopplad till läroplanens olika områden.

  Emma-Helena Berglund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Oskar Omne / Emma-Helena Berglund
  Emma-Helena Berglund
  Teaterpedagog, kreatör, musiker och utbildad barnskötare. Hon har de senaste 15 åren jobbat i förskolan som teateroch dramapedagog och föreläsare. Emma-Helena har utvecklat Magiska skogen, ett pedagogiskt material för förskolan och skrivit barnsånger och teater- och barnmusikalmanus på Barnradion. Hon är också författare till boken "Musik som pedagogik – sånger och aktiviteter för förskolan" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter! Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom förskola.

Ramona Krantz - författare på Gothia Kompetens | © Ramona Krantz

Ramona Krantz är utbildad barnskötare och har gått Skolverkets påbyggnadsutbildning för barnskötare. Hon har arbetat i förskola i över 20 år både i kommunal och privat regi. Ramona har tillsammans med Maria Nygren skrivit boken Barnskötare – att främja utveckling och lärande utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Barnskötare och författare Ramona Krantz

Helen Värm - talare på konferensen Barnskötaren 2024

Helen VärmLeg. förskollärare som arbetat i förskolan i över 30 år. Helen har även arbetat som förste förskollärare och rektor och har tillsammans med sin utbildning som coach en bred erfarenhet. Helen har ett stort fokus på trygghet, anknytning och barngruppens sociala process under ett läsår. Hon är snart aktuell med boken Trygga barn och barngrupper – anknytning i förskolan (kommande bok hos oss på Gothia Kompetens).

Leg. förskollärare, tidigare rektor, utbildad coach och författare Helen Värm

Jeanette Ohlsson Carlborg - Gothia Kompetens

Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. Efter 20 år utomlands har hon fått en unik inblick i hur människor lever i andra kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld. I drygt 20 år har hon utbildat i ämnet interkulturell kommunikation.

Religionshistoriker Jeanette Ohlsson Carlborg

Ann S. Pihlgren - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Ann S Pihlgrenär fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare bland annat arbetat som lärare, rektor, kvalitetsutvecklare och universitetslektor. Ann är författare till ett flertal böcker, däribland Samtala om högläsning och berättande i förskolan utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Fil.dr, forskningsledare och författare Ann S Pihlgren

Emma-Helena Berglund - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Oskar Omne / Emma-Helena Berglund

Emma-Helena Berglund är teaterpedagog, kreatör, musiker och utbildad barnskötare. Hon har de senaste 15 åren jobbat i förskolan som teateroch dramapedagog och föreläsare. Emma-Helena har utvecklat Magiska skogen, ett pedagogiskt material för förskolan och skrivit barnsånger och teater- och barnmusikalmanus på Barnradion. Hon är också författare till boken Musik som pedagogik – sånger och aktiviteter för förskolan utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Foto av Oskar Omne.

Teaterpedagog, kreatör, musiker, utbildad barnskötare och författare Emma-Helena Berglund

Malin Malmström - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Malin Ring är affärsområdeschef för området förskola och chefredaktör för Förskoletidningen på Gothia Kompetens. Leg. förskollärare med mångårig erfarenhet av arbetet som rektor.

Affärsområdeschef och chefredaktör Malin Ring

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura i samband med konferensen. Anmälan är bindande. Vid förhinder kan deltagarplatsen överlåtas till en kollega. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensen debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev