Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen, som har skrivit boken När små barn far illa – fysiskt våld, sexuella övergrepp, försummelse.

– Barn som far illa finns i alla miljöer, men det krävs att vi upptäcker dem. Ibland behövs det lite mer kunskap och ibland behövs tydliga rutiner eller ett större civilkurage för att vi ska stå upp för barns rättigheter att få leva ett liv som inte innehåller våld, kränkningar eller andra former av utsatthet, säger Björn Tingberg som har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med barn och unga.

Ibland behövs det lite mer kunskap och ibland behövs tydliga rutiner eller ett större civilkurage för att vi ska stå upp för barns rättigheter att få leva ett liv som inte innehåller våld, kränkningar eller andra former av utsatthet.

Vid misstanke om utsatthet är det svårt att ta upp det med det lilla barnet som ofta inte vill, vågar eller kan berätta. Det är också en utmaning att lyfta frågan med den medföljande föräldern. 

– Det är viktigt att skapa bra rutiner för att få det att fungera. Det gäller allt från hur man pratar om det till anmälningsskyldigheten.

Väckarklocka för yrkesverksamma
Tingbergs bok fungerar som en väckarklocka. Den hjälper till att upptäcka olika tecken på våld och annan utsatthet hos barn upp till sex år. Den tar också upp barn som lever med våld mellan andra familjemedlemmar, vilket påverkar de små barnen. 

Boken går igenom riskfaktorerna för att utsättas och vad det får för konsekvenser på kort och lång sikt. Ett kapitel ägnas åt lagstiftningen, anmälningsskyldigheten, anmälan till socialtjänst, polisanmälan och socialtjänstens utredning. Läsaren får också råd och förslag på hur man kan prata med barn i olika åldrar om svåra ämnen och olika behandlingsmodeller för hela familjen – hela tiden med barnets bästa i fokus.

Boken När små barn far illa vänder sig till personal inom barnhälsovården och andra verksamheter såsom barnsjukvården, vårdcentraler, förskolan och öppna förskolan.


Foton av Marcus Gustafsson

Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens

Björn Tingberg är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut, båda med inriktning mot barn och unga. Han har arbetat mycket med att utbilda och undervisa i ämnet barn som far illa och är nu studierektor på Ericastiftelsen parallellt med arbete som psykoterapeut i egen verksamhet. Björn har skrivit flera läroböcker om barn som far illa och disputerade i ämnet 2010.

Han har arbetat mycket i det som kallas Barnahusverksamheten och har varit med och byggt upp Sveriges första sjukhusanslutna barnskyddsteam. Båda verksamheterna handlar om barns utsatthet och om samverkan mellan olika myndigheter.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.