”Viktigt att hålla sig uppdaterad för att kunna stötta föräldrarna”

Hur skiljer sig det yngre barnets hjärna från den äldres? Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Och varför är det viktigt att barnhälsovården känner till hur digitaliseringen påverkar barnen? Det vet Sissela Nutley, hjärnforskaren som föreläste om den lilla hjärnans utveckling på Barnhälsovård i fokus 2020.

– Varje timme som ett barn sitter framför en skärm är tid som tas från något annat. Och idag vet vi inte hur det kommer att påverka dem på lång sikt. Eftersom den digitala konsumtionen ökar även för spädbarn, är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad forskningen säger för att kunna stötta föräldrarna, menar Sissela Nutley.

Den unga hjärnan är mycket formbar vilket innebär en enorm potential för barnet, men det medför också att den är extra känslig för påverkan. 

Därför är det extra viktigt i början av livet att de grundläggande bitarna med mänsklig interaktion och stimulans prioriteras.

– Därför är det extra viktigt i början av livet att de grundläggande bitarna med mänsklig interaktion och stimulans prioriteras framför exempelvis tid framför en skärm – både för föräldern och för barnet, säger Sissela Nutley.

Sisselas föreläsning på webbkonferensen Barnhälsovård i fokus var en forskningsbaserad genomgång av vad som behövs för att stötta hjärnan i olika faser. Hon presenterade sin egen forskning om utvecklingen av hjärnans kognitiva funktioner och deras förhållande till digitala verktyg, skärmtid och lärande. 

Jag vill bidra med den kunskap jag har om hjärnans utveckling till alla som faktiskt har närkontakt med föräldrar.

Varför ville du föreläsa på Barnhälsovård i fokus?
– Jag vill bidra med den kunskap jag har om hjärnans utveckling till alla som faktiskt har närkontakt med föräldrar och kanske kan bli stärkta av mer kött på benen kring vad som är viktigt för hjärnans utveckling och framför allt varför det är viktigt i livets början. Då är det lättare med motivation för alla parter att faktiskt försöka följa de forskningsbaserade råd som finns att ge. 

Varför är det viktigt för barnhälsovården att lära sig mer om barnhjärnans utveckling?
– Eftersom hjärnan är som mest formbar när den är ung, så finns det så mycket potential att påverka den fortsatta utvecklingen om man får till det viktigaste från början. Jag tror många har insikt om det, men kanske kan få en fördjupad kunskap i vad som sker i vilken fas och hur den här utvecklingen interagerar med till exempel digitala medier. Eftersom den digitala konsumtionen ökar även för spädbarn är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad forskningen säger för att kunna stötta föräldrar som undrar vad forskningen säger.

Hjärnforskaren Sissela Nutley - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hon är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, lärande och uppmärksamhet och hur den påverkas av sociala medier.

Sissela Nutley föreläste på webbkonferensen Barnhälsovård i fokus 2020.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrev | © Gothia KompetensPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Malin Borgström - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

”Funktionell förstoppning är mycket vanligare än du tror!”

Funktionell förstoppning bland barn har ökat dramatiskt de senaste åren. Det kan orsaka sämre livskvalitet och social isolering. Läs intervjun med Malin Borgström, barnsjuksköterska, urotarmterapeut och doktorand som forskar om förstoppning och nattväta.

Malin Borgström om funktionell förstopppning

Åsa Ekman - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

"Barns rättigheter kränks varje dag"

Från och med första januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Men följer vi inte redan barnkonventionen?

Läs intervjun med Åsa Ekman, barnrättskonsult