Barnkonventionen är lag

1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention lag i Sverige. Det innebär att samtliga delar av samhället behöver förändra synen på barn, arbetssätt och metoder. Men följer vi inte redan barnkonventionen?
– Inte alltid”, menar Åsa Ekman, barnrättskonsult med 15 års erfarenhet av arbete med barnkonventionen inom bland annat förskola och skola. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg samt styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund och är nyligen invald i Bris styrelse.

Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i och vi har också ambitionen att vara bästa landet för barn. Men det är inte världens bästa land för alla barn, hela tiden.

Varför blir barnkonventionen lag?
– Sverige är ett av världens bästa länder för barn att växa upp i och vi har också ambitionen att vara bästa landet för barn. Men det är inte världens bästa land för alla barn, hela tiden. Barns rättigheter kränks varje dag runtom i Sverige, i varje kommun, varje dag. Det är ett argument för att barnkonventionen blivit lag. Det finns fler skäl och några av huvudargumenten brukar vara att:

  • Barns rättsliga ställning stärks.
  • Barnkonventionen har inte fått tillräckligt genomslag i beslutsprocesser eller verksamheter.
  • Tydliggöra att alla har skyldighet att jobba för att ett barnrättsbaserat synsätt ska gälla alla verksamheter som berör barn och unga.
  • Förtydligande att domstolar och rättstillkämpare ska beakta rättigheterna, att barnkonventionen blir direkt tillämpbar i domstolar.
  • Visa på att rättigheterna bildar en helhet och hänger ihop.
  • Kunna fylla i luckor där vi inte har lagar idag.

Vi behöver prata mer om barnets rättigheter och hur vi kan bli bättre på att leva upp till de krav som barnkonventionen ställer på oss.

– Vi behöver prata mer om barnets rättigheter och hur vi kan bli bättre på att leva upp till de krav som barnkonventionen ställer på oss. Det är vi vuxna som har ansvar för att barn får sina rättigheter och kan använda sig av dem.

Vad innebär den nya lagen?
– Det beror på hur man väljer att hantera det. Om man gör som man alltid har gjort så blir det ingen förändring. Men om man tar det på allvar så kommer det göra skillnad. Det handlar om mycket från det lilla till det stora. Barnkonventionen finns till för att barn ska få sina rättigheter, men det är genom oss vuxna det blir möjligt. Barn saknar makt och har ingen möjlighet att påverka. Det gäller att vi frågar dem, involverar dem och visar att deras åsikter, tankar och känslor också har betydelse.  

Åsa Ekman - författare på Gothia Kompetens

Åsa Ekman har närmare 20 års erfarenhet av arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter. Hon har varit ungdomssamordnare, demokratiutvecklare, barnstrateg och är idag författare och konsult och hjälper organisationer i det strategiska och operativa barnrättsarbetet. Åsa Ekman har varit styrelseledamot i Rädda Barnens riksförbund, sitter idag i styrelsen för Bris och är initiativtagare till och driver podden Barnrättssnack.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa?

Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen.

Läs intervjun med Björn Tingberg

Hjärnforskaren Sissela Nutley - föreläsare på Gothia Kompetens

"Inga skärmar för barn under 2 år"

Hur skiljer sig det yngre barnets hjärna från den äldres? Vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Och varför är det viktigt att barnhälsovården känner till hur digitaliseringen påverkar barnen? Läs intervjun här med hjärnforskaren Sissela Nutley om skärmtid för små barn.

Hjärnforskaren Sissela Nutley om skärmtid för små barn