Att påbörja ett mångfaldsarbete 

Gary Baker, Fadi Barakat och Norah Miller, som har omfattande erfarenhet inom mångfald och inkludering, har tillsammans skrivit boken Mångfald, inkludering och rättvisa (MIR) – vägen till en hållbar strategi. I denna intervju lyfter de hur du som ledare kan påbörja en hållbar strategi för ert mångfaldsarbete och vilka fördelar det har för er verksamhet. 

Även om du väljer att definiera begreppet mångfald brett, hindrar det inte din arbetsplats från att lägga mer fokus på en eller flera särskilda aspekter av mångfald om de blir mer relevanta för din verksamhet.

Innan du som ledare påbörjar ett mångfaldsarbete kan det vara bra att definiera begreppet mångfald. Vad är er definition?
– Vårt råd är att följa de riktlinjerna som diskrimineringsgrunderna lyfter. På så sätt är du synkad med regelverket och även med hur de allra flesta arbetar med MIR (mångfald, inkludering och rättvisa). Även om du väljer att definiera begreppet mångfald brett, hindrar det inte din arbetsplats från att lägga mer fokus på en eller flera särskilda aspekter av mångfald om de blir mer relevanta för din verksamhet. Men ni får inte glömma att även definiera rättvisa och inkludering, då vi anser att det också ska ingå i mångfaldsarbetet. 

Att påbörja ett hållbart strategiarbete för en organisations mångfaldsarbete är inte alltid lätt. Vad ska man som ledare prioritera i detta läge?
– Ett mycket viktigt första steg är att förstå vilken relevans mångfald kan ha för din verksamhet. Om en verksamhet har en tydlig förståelse för varför ni arbetar med MIR, kommer ni att ha lättare att hitta lösningarna för hur ni ska ta er an arbetet. Detta kräver ofta en genomgång av verksamheten på en högre nivå av någon som har god förståelse för hur mångfald kan tillämpas och som har insyn i hur verksamheten kan vinna på detta. En bra början är att argumentera för de finansiella fördelarna med MIR, inklusive fördelarna för arbetsplatsen, samt riskerna för företaget och aktieägarna om ni inte arbetar med MIR.

Den största utmaningen är att identifiera vad varje verksamhetsområde och affärsenhet får ut av arbetet, 'What’s in it for me?'

Vilka utmaningar kan man stöta på när man sätter en mångfaldsstrategi och hur hanterar man dem?
– En utmaning kan vara att man upplever att man saknar rätt kompetens för att arbeta med frågan eller att det saknas tillräckligt stort engagemang från ledningsgruppen eller styrelsen. Oavsett nivå, kan det uppstå ett visst motstånd, man kan även stöta på "motarbetare". Den största utmaningen är att identifiera vad varje verksamhetsområde och affärsenhet får ut av arbetet, "What’s in it for me?", och sedan tydligt kommunicera detta om och om igen tills folk förstår det själva. När det väl finns ett bredare organisatoriskt stöd för MIR kommer "motarbetare" att tystna.

Företaget kommer med strategiskt MIR arbete bredda sin kundbas samt finna nya målgrupper och marknader.

I bokens tredje kapitel tar ni upp finansiella argument där arbetet med mångfald kan ge positiva ekonomiska effekter. Vilka är dessa ekonomiska fördelar?
– Företaget kommer med strategiskt MIR arbete bredda sin kundbas samt finna nya målgrupper och marknader. Både företag och offentliga verksamheter kommer dra nytta av den ökade kreativiteten samt innovationskraften. Myndigheter kommer att jobba på ett mer kostnadseffektivt sätt i strävan att leverera tjänster inom budgeten. Alla verksamheter kommer öka sin attraktionskraft vilket minskar investeringar i headhunting och den energi som läggs på att behålla topptalanger. Dessa är bara ett fåtal exempel på områden där det kan finnas ekonomiska fördelar med MIR.

Till sist, vilka är de tre viktigaste verktygen jag får med mig efter att jag läst boken och varför är de avgörande för att jag ska lyckas?
– Hur du bygger en strategi med finansiella argument och nyckeltal, samt vilka som bör ingå i det strategiska arbetet och vilka steg som bör tas först.


Intervjun gjordes av Elin Bergenholtz, Gothia Kompetens.

Illustrationen högst upp på sidan är en del av omslaget till boken Mångfald, inkludering och rättvisa (MIR) – vägen till en hållbar strategi. Omslag, grafisk form och illustrationer av Jan Petterson.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

...och följ oss i våra sociala kanaler för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling inom organisation och ledarskap:

FacebookInstagramLinkedIn

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn

Om författarna

Norah Miller - författare på Gothia Kompetens

Norah Miller har mångårig erfarenhet inom event och möten för ledare i det svenska näringslivet och är verksam med sikte på ett mer hållbart samhälle. År 2023 röstades hon fram som en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste.

Fadi Barakat - författare på Gothia Kompetens

Fadi Barakat har omfattande erfarenhet inom mångfald och inkludering med erkännande som en av Sveriges bästa mångfaldschefer 2018. År 2023 utsågs han till en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste.

Gary Baker - författare på Gothia Kompetens

Gary Baker har skrivit tre handböcker om strategier och finansiella argument för mångfaldsarbete. I dag leder han en mångfaldskurs på en av Sveriges ledande affärsakademier och sitter i styrelsen för Svenskar i Världen.

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

”Jag vill stärka chefer att våga ta de svåra samtalen”

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan man göra och inte göra i komplicerade situationer?

– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander.

Läs intervjun med Jakob Carlander

Maria Högberg - författare på Gothia Kompetens

”Så här ökar du motivationen i en orolig värld”

Krig, klimatkris, inflation, högre priser och räntehöjningar. Det är inte säkert att alla står frustande i båset, fyllda med energi och lust att ta sig an det nya året. Tvärtom – alla negativa budskap kan påverka oss både hemma och på jobbet. Men det finns verktyg för att samla kraft och skapa tillförsikt. 

– Det finns många ljusglimtar där ute. Vi kan välja att bli en resurs för varandra, säger vår författare Maria Högberg som är kommunikationstränare och handledare för chefer och personalgrupper. Här skriver hon om hur du och dina kollegor kan stärka er själva och varandra.

Läs artikeln av Maria Högberg