”Allt är inte chefens fel”

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan man göra och inte göra i komplicerade situationer? Hur kan man hantera medarbetares ilska och aggressivitet? Hur förhåller man sig till medarbetare som har svårt att hantera det egna arbetet, och som lägger sin egen bristande förmåga på chefen? Hur kan man bemöta sina medarbetare på bästa sätt och vilka fallgropar ska man undvika? 

– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander. 

Det är med samtalet som redskap som en chef skapar grund till förändring, inspirerar, informerar och medvetandegör, men också sätter gränser och gör avslut. Kommunikationen är chefens viktigaste redskap, samtidigt som så mycket kan störa en god kommunikation. Samtalet förutsätter en ömsesidighet. En vilja att närma sig varandra, göra sig förstådd och förstå den andre. Men det är inte alltid det blir så. 

När ömsesidigheten går förlorad kan samtalet bli en förvirrad och obehaglig upplevelse och chefen kan känna sig ensam och utsatt.

– Vi önskar ett öppet och frispråkigt klimat på en arbetsplats. När ömsesidigheten går förlorad kan samtalet bli en förvirrad och obehaglig upplevelse och chefen kan känna sig ensam och utsatt. Det finns en risk att hela arbetslag dras med i konflikten och då är det viktigt att chefen kan värna arbetsplatsen, kollegorna och omgivningen mot ett destruktivt beteende.

Allt är inte chefens fel
Det är inte ovanligt att chefer drar sig för att ta ett samtal med medarbetare som inte fullföljer sitt arbete på grund av exempelvis förändringar, omorganisation eller egna omständigheter. Jakob Carlander förklarar att medarbetaren kan ha visat sitt missnöje och att det finns en konflikt redan när samtalet inleds. 

Vissa situationer är helt enkelt omöjliga.

– I stället för att titta inåt, på sig själv och se sin egen del i det som sker, vänder medarbetaren sitt missnöje mot chefen. Det kan bli ett utmanande samtal och jag vill hjälpa chefen att förstå att det inte behöver vara hens fel om det misslyckas. Vissa situationer är helt enkelt omöjliga.

Jakob Carlander har föreläst för tio tusentals personer och handlett arbetsgrupper i mer än 20 år och vet hur ensamma och utsatta chefer kan känna sig och hur det kan påverka dem. Han har också noterat att det är extra utmanande för chefer inom människovårdande branscher och inom skolan. Därför har han skrivit boken Utmanande samtal – handbok för chefer som visar hur man som chef överlever i en värld med starka känslor som inte alltid speglar sanningen. 

– Boken fokuserar på hur chefer kan hantera medarbetaren som alltid har en annan uppfattning, som är kritisk, anklagande, undanglidande, som skyller ifrån sig och som envist håller fast vid en destruktiv bild av sin omgivning, som hotar med repressalier, som spelar in varje samtal och som fastnat i sin egen bild av hur något är. Det kan gå så långt att de blir informella ledare och utmanövrerar chefen. Inte för att de besitter en särskild kompetens, utan för att deras kollegor upplever dem som så obehagliga och hotfulla att de själva tystnar och passivt hoppas att chefen ska lösa situationen.

Mellanchefen smittas och blir en del av problemet
Särskilt mellanchefer kan hamna rejält i kläm mellan ledningens krav och en krävande medarbetare. Jakob Carlander menar att det är viktigt att chefen förstår att det inte är hens fel, ibland är situationen helt enkelt ohållbar, men det är inte alltid ledningen ser det så. Det kan till exempel hända i branscher med bristyrken där ledningen är rädd för att förlora personal. 

Jag vill hjälpa chefer att hantera den typen av situationer utan att själva bli syndabockar.

– Ledningen kanske lägger skulden på mellanchefen och kräver att hen ska lösa det, fast det kan vara en omöjlig uppgift. Jag brukar kalla det för att chefen ”blir smittad” av medarbetaren och blir, i ledningens ögon, en del av problemet. Jag vill hjälpa chefer att hantera den typen av situationer utan att själva bli syndabockar. 

Gärna chef – men inte till vilket pris som helst
– En mellanchef måste våga vara kritisk mot ledningen, försvara sin arbetsplats och se till att få förutsättningar för att kunna utöva sitt ledarskap. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa situationer är omöjliga. Då får man som chef inte tillåta sig förgöras, utan våga fatta beslutet att lämna. 

Utmanande samtal – handbok för chefer vänder sig till enhetschefer, verksamhetschefer och rektorer inom vård, omsorg, skola och socialtjänst och liknande befattningar inom människovårdande yrken. I bokens så kallade verktygslåda presenteras en rad strategier, metoder och förhållningssätt kring hur du som chef på bästa sätt förbereder och håller i uppföljande samtal med bland annat struktur, tydlighet och validering.


Tips!
Lyssna till Jakob när han gästar Hjärnpodden med Kristina Bähr, barnläkarspecialist, professionell coach och chefshandledare: till Hjärnpodden.

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit flera böcker om bemötande och är också en av författarna till uppmärksammade Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma. Han är också en uppskattad föreläsare och handledare. 

Foton av Johannes Frandsen.


Facebook-loggaVarmt välkommen till vår FB-sida för dig inom socialt arbete: artiklar, lästips och nya produkter.


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

"Rättshaveristiskt beteende är ett omfattande samhällsproblem"

– Vi har föreläst för yrkesverksamma inom äldreboende och socialkontor till justitiekansler och regeringskansli och mycket däremellan. Det har gett oss en fördjupad kunskap om hur allvarligt och utbrett det här problemet är, säger Jakob Carlander, leg samtalsterapeut.

Läs intervjun med Jakob Carlander

Per Isdal - författare på Gothia Kompetens

"Hjälpande yrken är riskyrken"

Människor som i sitt arbetsliv möter sjukdom, smärta eller lidande löper stor risk att bli utbrända. Ändå talas det tyst om detta. Så behöver det inte vara, menar den norske psykologen Per Isdal, som själv nästan knäcktes av ett yrke han älskar.

Läs intervjun med Per Isdal