Friends nätrapport visar att en av tre elever har blivit utsatt för kränkningar på sociala medier. Det är skrämmande och oacceptabelt, men till skillnad från många andra ser inte docent Elza Dunkels att förbud råder bot på problemet. Tvärtom.

– Den farligaste myten är att vi måste övervaka och förbjuda för att skydda barnen. Det fungerar nämligen åt andra hållet, det ökar risken för att unga ska råka illa ut.

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet, är en av landets främsta experter inom området unga och internet. Hon är en ofta anlitad föreläsare och har skrivit flera böcker, nu senast Nätmobbning, näthat och nätkärlek.

Varför har du skrivit boken?
– Jag pratar med många föräldrar och vuxna som arbetar med unga och märker att många efterfrågar kunskap om de här fenomenen. Forskning visar att många vuxna får sin information om unga och nätet från media, vilket inte alltid blir så lyckat. Media behöver ofta vinkla rapporteringen så att den blir lockande att läsa och då hamnar sensationella händelser i fokus. Då behövs det en bok som ger en bild som baserar sig på vetenskaplig kunskap, som en motvikt.

Hon menar att vi behöver sätta ungas nätanvändning i ett sammanhang. Att vi inte kan tolka aktiviteter och fenomen utifrån vår egen horisont, utan har ett ansvar att lyssna till hur de unga själva uppfattar det.

– Jag hoppas att min bok förmedlar att alla vuxna som är intresserade av de här frågorna redan är experter på ämnet. Bara genom att vi är vuxna har vi livserfarenhet som vi kan använda för att stötta unga. Mobbning, hat och kärlek är inga nyheter för den som är vuxen. Och för den som dessutom har pedagogisk utbildning, finns även den professionella kunskapen om de här frågorna. Det nya är kopplingen till nätet, men där har vi ju de unga omkring oss som kan lära oss att förstå vad som pågår. Det enda som krävs är ett seriöst och uppriktigt menat informationsutbyte. Svårare än så är det egentligen inte.

Hur ser du på skolans roll?
– Om kränkningar som sker på nätet drabbar en elev på skolan blir det automatiskt skolans ansvar. Även om man kan tycka att det sker på elevens fritid, vet vi att mobbning är så pass farligt att det påverkar elevens hela livssituation, alltså även skolan. Och allt som påverkar skolan är skolans ansvar.

Hur kommer det sig att du blivit så intresserad av unga på nätet?
– För mig handlar det om maktfrågor. Jag vill förstå varför ungas kunskap och strategier är så osynliga i debatten. Så jag måste medge att jag är både forskare och aktivist i det avseendet. Mitt mål med forskningen är att barn och unga ska få det bättre.


Elza Dunkels viktigaste råd till skolor:

  • Arbeta normkritiskt. Det är ju ett långsiktigt arbete som många skolor redan är mitt i, men om man inte har påbörjat detta viktiga arbete, är det absolut det första, viktigaste steget.
  • Gör en kartläggning av situationen på sin egen skola. Forskning visar att arbete mot mobbning bara har effekt när det är förankrat i den egna verksamheten.
  • Uppdatera likabehandlingsplanerna så att nätet finns med.

Elza Dunkels - författare på Gothia Fortbildning

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet, är en av landets främsta experter inom området unga och internet.


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.