Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Maria Refors Legge, jurist och expert på skoljuridik

Lärare är oroliga att anmälas till Skolinspektionen

– Det är många lärare som vittnar om att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen eller att de blir utsatta för påtryckningar vid betygsättning, säger Maria Refors Legge, jurist och expert på skoljuridik.

Maria Refors Legge reder ut vad som gäller i den här intervjun.

Johanna Kjellén - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Johanna Kjellén

Utveckla undervisningen och lärandet med läranderonder

– Läranderonder är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser. Det är ett verktyg för att driva skolutvecklingen vidare, säger Johanna Kjellén, gymnasielärare och utvecklingsledare.

Läs intervjun här.

Ann-Marie Körling - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Anne-Marie Körling

Nyfikenhet är nyckeln till undervisningen

– Vi har 10 år på oss att skapa möjligheter för eleverna att gå ut grundskolan med ett rikt och nyanserat språk. Låt oss ta tillvara på den tiden, säger Anne-Marie Körling, flerfaldigt prisbelönt lärare och adjunkt vid Uppsala universitet. 

Sara Nordström - författare på Gothia Kompetens | © Fröken Fotograf
Intervju med Sara Nordström

Så kan du arbeta med framtidsval i klassrummet

– Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar fördelar för både individ och samhälle, säger studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström som menar att studie- och yrkesvägledare behöver undervisa i klassrummet.

Specialpedagogens kompetens utvecklar skolan | © Anna Bengtsson resp. Ida Necovski
Intervju med Anna Bengtsson och Ida Necovski

Specialpedagogens kompetens utvecklar skolan

– Vi behöver ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen på ett bättre sätt. Istället för att enbart arbeta med kompensatoriska åtgärder för enskilda elever bör fokus ligga på det skolutvecklande uppdraget med förebyggande och främjande insatser.

Det säger Anna Bengtsson och Ida Necovski, specialpedagoger och lärare, som under många år arbetat med att utföra, leda och utveckla skolors pedagogiska arbete.

Att äga läraryrket
Intervju med Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg

Att äga läraryrket

Elever, vårdnadshavare, utvecklingssamtal, föräldramöten, läsårsplanering och bedömning. Och så själva undervisningen förstås. För nya lärare är det många bitar att få ordning på, och en hel del utmaningar att hantera. Nu har Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring skrivit en guide som hjälp för att undvika fallgroparna: ”Det är en hjälp på vägen för att göra livet som lärare smidigare och roligare.”

Öka motivationen med digitala verktyg i matematikundervisningen | © Gothia Kompetens
Intervju med Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz

Öka motivationen med digitala verktyg i matematikundervisningen

Det finns många fördelar med att använda digitala verktyg i matematikundervisningen. Eleverna blir mer motiverade och deras matematiska förståelse kan förbättras. Det menar matematiklärarna Helena Kvarnsell och Camilla Askebäck Diaz.

Att undervisa vuxna kräver språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt | © Mats Högberg
Intervju med Annsofie Engborg

Att undervisa vuxna kräver språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

– Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas inom varje skolämne, säger Annsofie Engborg. För studieovana vuxna elever är det en stor utmaning att komma till vuxenutbildningen och de har svårt att ta till sig kunskapen. 

Daniel Sandin - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Daniel Sandin

Hur kan skolan hjälpa talrädda elever?

Daniel Sandin har under många år fördjupat sig i talrädsla som fenomen, och i hur skolan kan hjälpa talrädda elever. Sedan några år undervisar han i en retorikkurs för talrädda elever. Läs intervjun här.

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Helena Wallberg

Utveckla lärandet med återkoppling

Att ge respons som ”Bra jobbat!” eller ”Utveckla resonemanget” hjälper inte eleverna att lära sig och utvecklas. Istället bör lärare vara mer specifika och ställa frågor. Då blir återkoppling ett kraftfullt verktyg för att skapa motivation, inkludering och ett ökat lärande. Här berättar Helena Wallberg mer om hur det går till.

Tre glada kollegor som arbetar - Gothia Skolutveckling Skola | © SDI Productions / Getty Images
Intervju med Brunnsängskolans biträdande rektor Aleksandro Kapor

Anpassad processutbildning ger skolutveckling

Brunnsängskolan i Södertälje har genomgått en processutbildning med fokus på differentierad undervisning och lektionsdesign. Biträdande rektor Aleksandro Kapor berättar:
– Det är de faktiska behoven på vår skola som har styrt processutbildningen. De har prioriterats från dag ett.

John Steinberg i närbild | © John Steinberg
Intervju med John Steinberg

Använd ditt kroppsspråk och få med dig eleverna

Eleverna är blixtsnabba att bedöma en lärares trovärdighet. Genom att använda kroppsspråket på ett medvetet sätt kan du skapa förtroende hos eleverna och lyckas bättre i ditt ledarskap. John Steinberg har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att komma fram till vad det är som göra att vissa pedagoger lyckas. Här berättar han mer.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med svenskläraren Malin Larsson

Väck kreativiteten i skrivundervisningen!

Med kreativitet kan du nå högt, sträcka dig längre och åstadkomma något du aldrig trodde var möjligt. Det är svenskläraren Malin Larssons utgångspunkt i svenskundervisningen. Hon menar att kreativiteten engagerar och motiverar eleverna så att de utvecklas långt bortom vad de trodde var möjligt. 

Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring - författare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt
Intervju med Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring

Hur gör du för att äga klassrummet?

Säg den lärare som aldrig känt att lektionen brakat iväg åt fel håll och eleverna fokuserat på något helt annat. Vad var det som hände, egentligen? Lärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har samlat sina erfarenheter om vad som krävs för att äga klassrummet i en bok där de ger tio perspektiv på ledarskap för lärare.

Nina Rung - kriminolog och föreläsare | © Gothia Kompetens
Nina Rung om barns rättigheter

Barns rättigheter när det kommer till våld och sexualiserat våld

Kriminolog Nina Rungs råd till lärare:

Hur kan lärare arbeta förebyggande i undervisningen?

Och hur hanterar vi på bästa sätt barns berättelser om våld och övergrepp?

 

 

Nina Rung - kriminolog och föreläsare | © Gothia Kompetens
Intervju med kriminologen Nina Rung

”Barn berättar inte, och vuxna frågar inte”

Att förebygga och bemöta barn i skolan som utsätts för våld och sexuella övergrepp

Kriminologen Nina Rung har mött många vuxna i skolan som får panik eller blir handlingsförlamade när elever berättar om våld och sexuella övergrepp. Men man behöver inte ha expertkunskap för att kunna ta emot berättelsen, understryker hon.

Nina Rung menar att den första uppgiften för skolan är att öka barns kunskaper om sina egna rättigheter. Alla barn behöver förstå att det är ett brott att slå någon, eller att ta på någons privata kroppsdelar mot den personens vilja.

Skolkuratorn tar klivet in i klassrummet och får eleverna att må bättre | © Satu Knape
Skolkurator 2.0 - Hilda Johnsson

Skolkuratorn tar klivet in i klassrummet och får eleverna att må bättre

Den psykiska ohälsan är ett stort problem hos unga. Därför förändrade skolkuratorn Hilda Johnsson sitt arbetssätt för att tillsammans med lärarna arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen. Här berättar hon om sin modell och hur du kan komma igång med att inkludera de psykosociala frågorna i undervisningen.

Malin Larsson - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med svenskläraren Malin Larsson

Mindset – förhållningssätt till läraren

Svenskläraren Malin Larsson på Alviksskolan i Stockholm har ägnat mycket tid åt att reflektera över hur hon som lärare kan påverka elevernas förhållningssätt till sitt lärande. Att utmana sig själv ofta, gärna prova nytt och se misslyckanden som ett sätt att lära, är avgörande för både personligt och professionellt lärande.

Men varför började hon intressera sig för mindset?

Gymnasielärare Josefin Schygges bästa tips

Att tänka på vid distansundervisning

– Du är pedagog. Det försvinner inte för att du tar hjälp av digitala verktyg istället för att ha en white board och samlar eleverna i klassrummet. Du vet vad du ska göra och varför. Var medveten om förutsättningarna, var lyhörd för eleverna och förändra din undervisning i takt med att du hittar vad som fungerar för dig och din grupp. Reflektera och analysera, testa dig fram.

Läs om Josefins alla tips här.

Tar journalistiken in i klassrummet | © Gothia Kompetens
Intervju med Martin Schibbye

Tar journalistiken in i klassrummet

"När jag var 11 år visste jag allt om antiloper och skorpioner, men inget om Madonna och Michael Jackson."

Martin Schibbyes drivkraft är att rapportera från vita fläckar på kartan. En ambition som inte har slutat glöda efter att han blev fängslad i Etiopien 2011. Genom Blankspot Project har han tagit med sig skolelever på sina resor.

Tobias Gard och Hülya Basaran - författare på Gothia Kompetens | © Sibel Basaran
Intervju med Hülya Basaran och Tobias Gard

Läslust i en digital tid – är det möjligt?

Dra nytta av digitaliseringen för att väcka läslust i stället för att se den som ett hot mot läsning av traditionella böcker. Hülya Basaran och Tobias Gard lyfter hur man kan arbeta för att väcka elevernas läslust och fördjupa läsförståelsen genom att använda sig av digitala medier.

David Saleh - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Vi får träffa David Saleh, legitimerad behandlingspedagog och vårdlärare

”Vi måste möta eleverna där de är”

David Saleh är känd för sin sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända. För honom är kunskap om sexualitet och samliv en del av kampen för mänskliga rättigheter. Och för hans elever öppnar undervisningen dörrar in i det svenska samhället.
– De här barnen har rätt till samma kunskap som svenska barn. Att göra undantag för nyanlända är diskriminering, säger han.

Författarna Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson
Utveckla skolan för alla elevers lärande, hälsa och utveckling

Intervju med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson

– Skolan måste anpassas efter eleverna, inte tvärtom. Skolan behöver hela tiden utvecklas för att bli en plats som möjliggör lärande, hälsa och utveckling för alla elever. Och det kräver en formativ och lärande organisation.

En intervju med specialpedagog Anna Bengtsson och rektor Maria Kempe Olsson som tillsammans har skrivit boken Design för skolorganisation – i praktiken. De har länge arbetat för en skola som är flexibel och i ständig förbättring.

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket
Lärkraft diskuterade likvärdighet i svensk skola

Utbildning handlar om liv och död

– Skolan har aldrig varit likvärdig. Och det beror på att samhället inte heller är likvärdigt.
Orden är Peter Fredrikssons, generaldirektör för Skolverket, som inledde årets skolkonferens Lärkraft då 430 lärare och skolledare samlades i Stockholm för att fördjupa sig i en likvärdig skola för alla. Hur kan vi nå dit? Och går det ens?

Intervju med Malin Larsson och Tommy Lucassi

Så vässar du undervisningen med 470 frågor

– Vi måste förstå hur eleverna tänker för att kunna undervisa. Vi måste våga fråga dem om saker som berör, få dem att både känna och tänka om det vi ska lära oss, säger Malin Larsson som tillsammans med Tommy Lucassi har skrivit boken Vässa undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa svåra frågor.

Intervju med John Steinberg och Åsa Sourander

Så vänder du en omotiverad klass

Med rätt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap är det möjligt att gå från oro till fokus i en omotiverad klass. – Lyft det som fungerar, hitta elevens styrkor och bygg vidare på det, säger Åsa Sourander som för några år sedan tog över en klass i kaos. Ett kaos hon lyckades vända till arbetsro. Den utvecklingen beskrivs i boken Att vända en klass – från oro till fokus där hennes exempel varvas med John Steinbergs teoretiska avsnitt.

Intervju med Johan Alm

Sätt fokus på lärandet och undervisningen

Tio år av ”bedömning för lärande” har gett mycket bedömning, men lite lärande.

– Elever lyckas inte bättre för att vi bedömer dem mer, istället behövs lärare som begripligt förklarar vad eleverna ska lära sig, säger Johan Alm, lärare, författare och efterfrågad föreläsare.

Alla kan lära sig matematik | © Gothia Kompetens / Berling Media
Intervju med Sabine Louvet

Alla kan lära sig matematik

Sabine Louvet är matematikläraren som tror stenhårt på allas förmåga att lära sig matematik. Hon arbetar med att stärka elevernas självförtroende genom olika arbetsmetoder och övningar.

Intervju med John Steinberg och Jassim Ahmadi

”Tillsammans skapar vi en social och pedagogisk lärmiljö”

Ledarskap, bemötande, studiero, konflikthantering – det är bara några av alla utmaningar som pedagoger möter i skolan. Hur kommer man tillrätta med det? Det vet John Steinberg och Jassim Ahmadi som har lång erfarenhet och flera metoder för hur man skapar förtroende, följsamhet, respekt, samarbete och en god lärmiljö.

Intervju med Josefin Schygge

”Jag vill bidra till en utveckling av vuxenutbildningen”

Vuxenutbildningen ska sträva efter att ge varje elev största möjliga utveckling. Hur kan det möjliggöras i heterogena elevgrupper och under begränsad tid?

– Jag hoppas att den här boken ska kunna ge stöd till vuxlärarna och bidra till en utveckling av vuxenutbildningen, säger Josefin Schygge, läraren som nu har skrivit boken hon själv länge saknat: Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna. 

Malin Frykman - författare på Gothia Kompetens | © Jessica Segerberg
Intervju med Malin Frykman

Formativt ledarskap i en digitaliserad värld – att leda lärande!

Malin Frykman har en gedigen erfarenhet av skolans digitalisering som skolledare och projektledare för digitaliseringen.

– En likvärdig skola uppstår när alla elever får en skola av hög kvalitet oavsett var eleven går i skolan eller vilken rektor eller lärare eleven har.

 

Carl-Johan Markstedt - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media
Intervju med Carl-Johan Markstedt

Att skapa engagemang och motivation i olika elevgrupper

Carl-Johan Markstedt är svensklärare, museipedagog och uppskattad författare av ett av de mer spridda läromedlen i svenska på gymnasiet. Här delar han med sig av sina erfarenheter av att skapa engagemang hos eleverna på ett bättre sätt.

Världens bästa lärare – hur blir man det?
Intervju med Andria Zafirakou, Keynote speaker på Lärkraft 2019

Världens bästa lärare – hur blir man det?

– Jag älskar verkligen det jag gör, jag kan inte tänka mig något annat jobb. Andria Zafirakou är bild- och textilläraren från London som tilldelades Global Teacher Prize 2018.

Andria Zafirakou kom till Stockholm för att tala på konferensen Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att dela med sig av sina erfarenheter.

Vad är hemligheten bakom vissa länders skolframgångar?
Intervju med forskaren Lucy Crehan, Keynote speaker på Lärkraft 2019

Vad är hemligheten bakom vissa länders skolframgångar?

Vad är det som gör att skolor i vissa länder lyckas bättre än andra? Lucy Crehan, lärare från Storbritannien, beslöt sig för att ta reda på det och besökte skolor i länder med toppresultat i internationella jämförelser. Lucy Crehan kom till Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att berätta mer om sina upptäckter och vad svensk skola kan lära av dessa.

Hur uppnår vi en likvärdig skola?
Intervju med Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör

Hur uppnår vi en likvärdig skola?

– Den svenska skolan har aldrig varit särskild framgångsrik i att bryta det sociala arvets betydelse. Orden är Peter Fredrikssons, Skolverkets generaldirektör, som har ett tydligt uppdrag från regeringen och därtill en stark personlig drivkraft att skapa en likvärdig skola.

Peter Fredrikson kom till Lärkraft – en likvärdig skola för alla 11 oktober 2019 för att berätta mer om hur statsbidragen används och vad det som möjliggör en likvärdig skola.

 

Ny bok!

Lektionsdesign för differentierad undervisning 

– Med en lektionsdesign för en explicit och differentierad undervisning kan vi arbeta mer förebyggande, säger Helena Wallberg, lärare, specialpedagog och författare, som nu kommer ut med boken Lektionsdesign – en handbok. 

Boken ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en lektionsdesign som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. 

Boken Romanläsning i praktiken - del av omslaget | © Gothia Kompetens
Intervju med Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg

Metod som lockar till läsning

Carl-Johan Markstedt och Martin Sandberg, gymnasielärare och läromedelsförfattare, har tillsammans utarbetat en metod för romanläsning som lockar till läsning: "Vår uppgift är att ge eleverna en bra bas för att kunna förstå texter och bli vana läsare."

Jassim Ahmadi - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med skolutvecklaren Jassim Ahmadi

Så tar du kontroll över vardagen med utmanande elever

När elever med beteendesvårigheter får hjälp att komma vidare skapas trygghet och studiero. – Jag vill att lärare ska ha möjlighet att lyckas bättre med sitt uppdrag och känna stolthet över vad de bidrar med. Och jag vill att eleven ska få hjälp för att komma vidare, och lyckas. Jassim Ahmadi, skolutvecklare, som är socionom och personalevetare i botten, har lång erfarenhet av att fortbilda och stötta lärare med verktyg och kunskap för att bemöta elever med beteendesvårigheter.

John Steinberg - författare på Gothia Kompetens
Intervju med John Steinberg

Skapa rätt förutsättningar för arbetsro i klassrummet

– Att vara lärare är ett ledarskapsyrke. Och du kan alltid utveckla ditt ledarskap, oavsett om du är ny som lärare eller en erfaren pedagog, säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik med mångårig erfarenhet som rektor, föreläsare och utbildare. Här ger han råd om hur du kan bli en bättre ledare i klassrummet och skapa förutsättningar för ett effektivt lärande.

John Steinberg - författare på Gothia Kompetens
Intervju med John Steinberg

Lämna inte vikarierna åt sitt öde

– Ge vikarier så bra förutsättningar som möjligt. Ge dem verktygen att agera förtroendefullt i klassrummet. Det kommer att göra skillnad. Det säger John Steinberg, fil. dr i pedagogik, tidigare rektor, utbildare och författare som nu har skrivit en bok specifikt för vikarier; Uppdrag vikarie – ledarskap i klassrummet.

Mikael Bruér - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Mikael Bruér

SO-lärarna har ett stort ansvar

– Det är SO-ämnena som ger eleverna kunskap och förståelse för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Så det är ett enormt ansvar som vilar på SO-lärarna, säger Mikael Bruér, SO-lärare och författare till den nya boken SO-ämnena i blickfånget - geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap.

Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd
Intervju med Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö

Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Carolina Lindberg, Tarek Eddib och Malin Valsö har tillsammans skrivit en bok för att hjälpa skolans resurser att få bättre förutsättningar för sitt arbete. Här berättar de mer om sin bok Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd.

Anders Enström - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Anders Enström

Ta bort läxorna och få motiverade elever

 – Eleverna lär sig inte mer av att ha läxor och prov. Lärandet ska ske i skolan med hjälp av professionella lärare, säger Anders Enström som nu har skrivit boken Förlora läxan, vinn eleven om en undervisning helt utan läxor.

Maria Heimer - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Maria Heimer

Börja med källkritik tidigt och lägg en bra grund

 – Börja från grunden. Ofta tror vi att eleverna kan mer än de gör. De är ofta snabba att söka svar på nätet men de behöver stöd och råd hur man exempelvis googlar. Vi behöver lära dem att stanna upp, tänka och förbereda sig. Hur kan jag ta reda på detta? Hur värderar jag informationen och kan jag lita på det jag hittar?

Malin Frykman - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Tre frågor till Malin Frykman …

Malin Frykman, utvecklingsledare och författare till boken "Skolledare i en digitaliserad värld" svarar på tre frågor om sin bok.

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Johan Alm

”Vi dokumenterar allt mer, men eleverna fattar allt mindre”

Johan Alms första bok Lärandematriser har blivit väldigt uppskattad och nu kommer hans andra bok, Kunskapsöversikter. Han vill att den ska bli ett enkelt och tidsbesparande verktyg i vardagen. – Det finns mycket undertryckt frustration hos lärarkåren över onödigt tidsödande dokumentation. De behöver ett översiktligt verktyg både vid planering av arbetsområden och vid dokumentation av elevresultat.

Intervju med Malin Frykman | © Gothia Kompetens

Intervju med Malin Frykman

Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Läs intervjun här om boken Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande.

Mona Liljedahl - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Mona Liljedahl

”Särbegåvade elever är vår framtid, men vi måste upptäcka dem först!”

 – Nu är det dags för pedagogerna att kliva in på fältet och ge särbegåvade elever den undervisning de behöver! För att klara det behöver pedagogerna kunskap om särbegåvning ur ett praxisnära perspektiv, säger Mona Liljedahl, författare till boken "Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet".

Sabine Louvet - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Sabine Louvets bästa tips

Inspirerande matematikundervisning

Sabine Louvet arbetar som lärare i matematik och NO på Äppelviksskolan i Stockholm. Hon är också programledare för UR-programmet Kalkyl. Här kommer hennes bästa knep för en varierad och inspirerande matematikundervisning.

Elza Dunkels - författare på Gothia Kompetens
Intervju med Elza Dunkels om nätmobbning, näthat och nätkärlek

Prata, prata, prata, så spricker nättrollen

Friends nätrapport visar att en av tre elever har blivit utsatt för kränkningar på sociala medier. Det är skrämmande och oacceptabelt, men till skillnad från många andra ser inte docent Elza Dunkels att förbud råder bot på problemet. Tvärtom.

Lina Axelsson Kihlblom - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med superrektorn Lina Axelsson Kihlblom

Vi ser problemet men gör ingenting åt det

– Redan i september vet lärarna vilka elever som kommer att bli underkända i vår. Ge lärarna redskap för att se till att det inte blir så, uppmanar Lina Axelsson Kihlblom, författare till ledarskapsboken Våga leda skolan.

Johan Alm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med författaren och läraren Johan Alm

Johan Alm beskriver målen ur elevers perspektiv

– Hur ska lärare kunna bedöma likvärdigt utan att de först ges tid att kollegialt fundera över vad eleverna behöver lära sig inom olika områden? Det är som att mäta i blindo.