Lärkraft– konferens för lärare och skolledare

Gothia Kompetens och Lärarnas Riksförbund bjuder in Sveriges lärare och skolledare till årets kompetensutvecklingsdag Lärkraft. Läs mer 2020 års program nedan och välkommen åter 2021!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

I oktober 2020 fick vi ta del av en heldags kompetensutveckling med fokus på likvärdighet:

 • Specifikt anpassade föreläsningar för lärare respektive skolledare.
 • Ett brett perspektiv från omvärlden på likvärdighet, demokrati och bildning.
 • Vi tog del av forskares resultat och insikter kring undervisning för ökad likvärdhet.
 • Kunskap om hur skolan kan arbeta för att ge bättre förutsättningar för alla elever.

Lärkraft arrangeras av Gothia Kompetens och Lärarnas Riksförbund.

Datorskärm - konferensen Lärkraft Digital

 

 

 

 

 

 


Arrangeras tillsammans med Lärarnas Riksförbund 


Lärarnas Riksförbund - logga


Samarbetspartner 2020

Logga Sveriges Skolledarförbund - gå till skolledarna.se Logga Gleerups - gå till Gleerups.se

 

FAKTA

Lärkraft genomfördes senast hösten 2020. Välkommen åter!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Frågor?
Kontakta Barbro:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670


Vill du ställa ut på Lärkraft? Välkommen att kontakta Karin:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

Carol Campbell - föreläsare på Gothia Kompetens

Associate Professor of Leadership and Educational Change at OISE, University of Toronto. Carol Cambell är en kanadensisk skolforskare, rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt och hur man kan organisera för en mer likvärdig skola.

Associate Professor Carol Campbell

Martin Schibbye - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Journalist och chefredaktör för Blankspot. Arbetar nu aktivt med ett skolprojekt, vars syfte är att ge unga en ökad mediekunnighet och ett källkritiskt förhållningssätt. Efter resor till Togo och till Eritrea så prövar Blankspot i år att låta elever vara med och ta fram journalistik från Etiopien och även Sverige.

Journalist och chefredaktör Martin Schibbye

Lars Strannegård - föreläsare på Gothia Kompetens | © Juliana Wiklund

Professor och rektor, Handelshögskolan i Stockholm.

Professor och rektor Lars Strannegård

Augustin Erba - föreläsare på Gothia Kompetens

Författare och redaktör på Dagens Nyheter. Augustin har tidigare varit mellanchef på Ekot och producent för Sommar i P1.

Författare och redaktör på Dagens Nyheter Augustin Erba

Åsa Fahlén - föreläsare på Gothia Kompetens

Ordförande i Lärarnas Riksförbund. Åsa är leg. lärare i samhällskunskap, historia och hållbart samhälle på gymnasiet.

Ordförande i Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén

Anna Österlund - föreläsare på Gothia Kompetens

Enhetschef vid Skolverket. Tidigare lärare, lärarutbildare och biträdande rektor.

Enhetschef vid Skolverket Anna Österlund

Matz Nilsson - Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund | © Sveriges Skolledarförbund

Förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund sedan 2012. Matz var tidigare skolchef i Malmö.

Foto av Martin Lindeborg.

Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson

Gabriella Ahlström - Gothia Kompetens | © Elisabeth Ohlson Wallin

Gabriella är författare, kultur- och samhällsjournalist. Välkänd röst från Spanarna i Sveriges Radio P1. 

Foto av Elisabeth Ohlson Wallin.

Konferensens moderator Gabriella Ahlström

Pär Lager arbetar som styrelseledamot, rådgivare och utbildare för företag och organisationer, med inriktning på ledarskap, kommunikation och verksamhetsutveckling. Han har tidigare bland annat varit vd för Anthon B Nilsen Utbildning och Berghs School of Communication, utsedd till världens bästa kommunikationsskola sex gånger. Pär Lager har även varit  politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet.

Styrelseledamot, rådgivare och utbildare för företag och organisationer Pär Lager

Per Kornhall - föreläsare på Gothia Kompetens | © Natur & Kultur

Oberoende expert med uppdrag åt bland annat EU-kommissionen. Per har bland annat skrivit böckerna Alla i mål – skolutveckling på evidensbaserad grund, Rektor – en handbok, Lärare – en handbok och Omstart för skolans digitalisering (Natur & Kultur Akademisk). Per är också förbundsordförande för Läromedelsförfattarna.

Foto av Eva Lindblad, Natur & Kultur.

Oberoende expert Per Kornhall

Sirrka Persson - föreläsare på Gothia Kompetens

Rektor på Kringlaskolan, en F-9-skola i Södertälje. Hon har varit rektor i 18 år och även huvudman i 15 år. Hon har haft engagemang på Rektorsprogrammet och föreläst om skolutveckling på vetenskaplig grund.

Rektor Sirkka Persson

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Gymnasielärare, specialpedagog och författare till flera böcker, den senaste boken heter Lektionsdesign – en handbok

Foto av Mikael M Johansson.

Gymnasielärare, specialpedagog och författare Helena Wallberg

Johan Alm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Forskarutbildad lärare, skolutvecklare och författare. Han har skrivit böckerna Lärandematriser – att få eleven att förstå, Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt och Iakttagbara mål – att göra lände synligt.

Foto av Marcus Gustafsson.

Forskarutbildad lärare, skolutvecklare och författare Johan Alm

Anna Sterlinger - föreläsare på Gothia Kompetens

Lärare i årskurs 4-9, SV/ SO, författare, utbildningskonsult, föreläsare och grundare av Anna och Philips Lärarpodcast. Anna ger tillsammans med Karin Boberg ut en bok med fokus på ledarskapet i skolan under 2020.

Lärare, författare, utbildningskonsult och föreläsare Anna Sterlinger Ahlring

Karin Boberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Karin Boberg

Lärare i årskurs 4-9, SV/ SO, författare, föreläsare och bloggar åt Skolvärlden och driver bloggen Karin bygger undervisning. Karin ger tillsammans med Anna Sterlinger Ahlring ut en bok med fokus på ledarskapet i skolan under 2020.

Lärare, författare och föreläsare Karin Boberg

Camilla Askebäck Diaz - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Matematik- och NO-lärare.

Matematik- och NO-lärare Camilla Askebäck Diaz

 • 09:00 Välkommen!

  Konferensens moderator Gabriella Ahlström inledde.

  Gabriella Ahlström - Gothia Kompetens | © Elisabeth Ohlson Wallin
  Gabriella Ahlström
  Gabriella är författare, kultur- och samhällsjournalist. Välkänd röst från Spanarna i Sveriges Radio P1. 
 • 09:05 Pisaresultatet och likvärdigheten – en ödesfråga

  Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige. Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever. Det krävs starka grepp för att förbättra skolans likvärdighet.

  I ett samtal gav Skolverkets Anna Österlund besked om vilka insatser som görs idag genom Skolverket, Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén berättade om lärarnas syn på hur likvärdigheten ska förbättras, Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson tog upp ledarskapet som en avgörande faktor för att minska klyftan.

  Anna Österlund - föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna Österlund
  Enhetschef vid Skolverket. Tidigare lärare, lärarutbildare och biträdande rektor.
  Åsa Fahlén - föreläsare på Gothia Kompetens
  Åsa Fahlén
  Ordförande i Lärarnas Riksförbund. Åsa är leg. lärare i samhällskunskap, historia och hållbart samhälle på gymnasiet.
  Matz Nilsson - Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund | © Sveriges Skolledarförbund
  matz nilsson
  Förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund sedan 2012. Matz var tidigare skolchef i Malmö.
 • 09:40 Fria och levande i förhållande till det okända

  När Handelshögskolan i Stockholm idag utbildar framtidens ledare har man flyttat fokus från utbildning till bildning och vill genom till exempel konst och humaniora utsätta eleverna för intryck som fungerar som intellektuellt klipulver. Lars Strannegård, rektorn vid Handelshögskolan, berättade om lärosätets utbildningssyn där bildning spelar en central roll.

  "Att umgås med det okända hjälper oss till reflektion och att våga pröva nya saker. De ska titta på världen och känna sig beredd att ta sig an den på ett nyfiket sätt. Vi arbetar i en klassisk bildningstradition men anpassad för en digital värld."

  Lars Strannegård - föreläsare på Gothia Kompetens | © Juliana Wiklund
  Lars Strannegård
  Professor och rektor, Handelshögskolan i Stockholm.
 • 10:10 Bensträckare
 • 10:20 Vart är demokratin på väg?

  Demokratin sägs vara under konstant attack. Lögner blir till fakta och fakta avfärdas som propaganda. Men hur ser det då egentligen ut?

  Martin Schibbye arbetar genom projektet ”Världen och journalistiken in i skolan” för att förbättra förståelsen för demokratin och journalistikens roll hos svenska skolelever.

  Han har i samarbete med skolor tagit in journalistiken i klassrummen och skolelever har tagit fram journalistik tillsammans med reportrar i fält som besöker skolorna före och efter reportageresor.

  Elever från hela Sverige har kunnat lära sig både om bortglömda berättelser och medier och dess roll i samhället men också om medievanor, näthat, nätbluffar, filterbubblor, mediers roll och källkritik.

  Martin Schibbye - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Martin Schibbye
  Journalist och chefredaktör för Blankspot. Arbetar nu aktivt med ett skolprojekt, vars syfte är att ge unga en ökad mediekunnighet och ett källkritiskt förhållningssätt. Efter resor till Togo och till Eritrea så prövar Blankspot i år att låta elever vara med och ta fram journalistik från Etiopien och även Sverige.
 • 11:10 Supporting Teachers' Leading Educational Improvement

  Föreläsningen hålls på engelska.

  This keynote discussed the importance of supporting teachers' leading educational improvement and consider current evidence, opportunities and challenges. Drawing on international research and experiences, including evidence from Sweden, the keynote discussed the current status of the education profession and the need to support and develop teachers' careers, teachers' work, and teachers' agency, voice and leadership. Two key areas were examined in further detail: effective approaches to teacher-led professional learning and developing teachers' influence, leadership, knowledge and practices to advance equity and excellence in schools and education systems.

  Carol Campbell - föreläsare på Gothia Kompetens
  Carol Campbell
  Associate Professor of Leadership and Educational Change at OISE, University of Toronto. Carol Cambell är en kanadensisk skolforskare, rådgivare till Ontarios skolverk ger sin syn på vad som gör det kanadensiska utbildningssystemet framgångsrikt och hur man kan organisera för en mer likvärdig skola.
 • 12:00 Lunchpaus med föreläsningar

  Arbeta inte gratis – ha koll på din arbetstid!
  Per-Arne Blomberg, ombudsman för Lärarnas Riksförbund, visade hur verktyget ”Planera din arbetstid” fungerar. Verktyget är framtaget för lärare med lov och ferier, både privat och kommunal anställning, för att hålla koll på den reglerade arbetstiden. Som medlem i Lärarnas Riksförbund har du fri tillgång till verktyget.

  Talare: Per-Arne Blomberg, Lärarnas Riksförbund


  Att läsa för att lära i digital text
  Hur står det till med läsförståelsen i vår digitala samtid? Går det att lära sig något i digital text, går det för fort eller blir det för ofokuserat på skärm? 

  Den aktuella skoldebatten ställer relevanta frågor kring kunskap, inlärning, läsande och skrivande i det digitala klassrummet. Finns det anledning till oro? Kanske. Men det finns också möjligheter, förutsatt att aktiva lässtrategier och studieteknik används även när vi läser på skärm. Olika slags texter ställer olika krav på både elev och lärare – i läsning och i lärarens förberedelse och stöd till eleverna. Vi blickar framåt! Här fick vi både lite konkreta tips och något att reflektera kring när vi väljer text för lärande.

  Talare: Lotta Persson, Gleerups

  Per-Arne Blomberg
  Ombudsman, Lärarnas Riksförbund
  Processledare Lotta Persson | © Gleerups Utbildning
  Lotta Persson
  Processledare, Gleerups
 • 13:00 Läranderevolutionen ställer nya krav på ledarskapet

  Vi står på tröskeln till en läranderevolution – alla måste lära och utveckla sig mer, snabbare och effektivare än någonsin, eftersom världen förvandlas som aldrig tidigare. För att möta den här utvecklingen måste arbetet med ledarskap och förändring utvecklas och förfinas för att alla ska hänga med och ingen blir kvarlämnad på perrongen.

  Pär Lager
  Pär Lager arbetar som styrelseledamot, rådgivare och utbildare för företag och organisationer, med inriktning på ledarskap, kommunikation och verksamhetsutveckling.
 • 13:50 En skola för alla – vad krävs egentligen?

  De nordiska skolsystemen har i snart hundra år fokuserat på jämlikhet. I bland annat Sverige har dock utvecklingen gått åt andra hållet. Detta trots tydliga krav på likvärdighet i skollagen. Vad krävs egentligen för att skolan ska lyckas med sitt likvärdighetsuppdrag? Vad kännetecknar skolor som lyckas bättre med detta uppdrag både i Sverige men också i Europa? Ett av de viktigaste svaren verkar finnas i ledarskapet. Men vilka dimensioner handlar det om – och hur kan vi skapa förutsättningar för ett sådant ledarskap?

  Foto på Per av Eva Lindblad, Natur & Kultur.

  Per Kornhall - föreläsare på Gothia Kompetens | © Natur & Kultur
  Per Kornhall
  Oberoende expert med uppdrag åt bland annat EU kommissionen, förbundsordförande för Läromedelsförfattarna och författare.
 • 14:30 Bensträckare
 • 14:50 Att leda för en likvärdig skola

  Kringlaskolan i Södertälje är en skola i ett av Sveriges mest utsatta områden. Trots tuffa förutsättningar har skolan idag elever i kö och man tar emot många studiebesök. Rektorn Sirkka Persson berättade om hur skolan med hjälp av tryggheten som grund och olikheten som norm lyckats skapa en tillgänglig lärmiljö och ett fungerande värdegrundsarbete mot kränkande behandling.

  Tillsammans med avsatt tid för det pedagogiska ledarskapet, forskargrupper och kollegialt lärande har det bidragit till att skolan är en uppskattad arbetsplats för både elever och lärare.

  Sirrka Persson - föreläsare på Gothia Kompetens
  SirKKa Persson
  Rektor på Kringlaskolan, en F-9 skola i Södertälje. Hon har varit rektor i 18 år och även huvudman i 15 år. Hon har haft engagemang på Rektorsprogrammet och föreläst om skolutveckling på vetenskaplig grund.
 • 15.40 Berättelsen om vår tid (gemensam avslutningsföreläsning)

  En gång i tiden var det ett fåtal som hade makten att beskriva den tid de levde i. Och det fanns inte så många alternativ. Numera kan alla som vill försöka forma berättelsen om vår tid. Det ställer svåra krav på oss som medborgare, krav som tidigare mest ställdes till professionella journalister: källkritik, förmåga att identifiera desinformation, propaganda eller smygreklam. Augustin Erba lyfte vilka det är som berättar historien om vår tid och vilka det är som lyssnar.

  Augustin Erba - föreläsare på Gothia Kompetens
  Augustin Erba
  Författare och redaktör på Dagens Nyheter. Han har tidigare varit mellanchef på Ekot och producent för Sommar i P1.
 • 16:20 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 13:00 Lektionsdesign som kultur

  Varför pratar vi om att planera lektioner? Vad skulle hända om vi istället talade om hur vi designar för att möta alla lärbehov i klassen? Det är ju inte lektionen som ska stå i fokus utan elevernas lärande och utveckling. En design utgår från vad som ska läras, vem som ska lära sig och hur det kan ske. En design sätter processen i fokus. 

  En föreläsning som förmedlade glädjen i att undervisa och i att skapa en kultur där hela skolan har fokus på undervisning för alla elever.

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Gymnasielärare, specialpedagog och författare till flera böcker, den senaste boken heter Lektionsdesign – en handbok.
 • 13:50 Iakttagbar likvärdighet

  En likvärdig skola kräver att vi formulerar elevers lärande och lärares undervisning som iakttagbara handlingar. När vi slänger oss med "amöbor" från kursplaner och skoluttryck som "positiva förväntningar, inkluderande lärmiljöer och tillåtande klimat" vet ingen vad den andre menar och en seriös debatt blir omöjlig. Vi måste lära oss att beskriva konkreta klassrumshandlingar som elev och lärare kan härma för att skapa ett bättre och mer likvärdigt lärande. Först när lärare lyckas beskriva vad eleverna ska lära sig blir det meningsfullt att prata om likvärdig bedömning.

  Johan Alm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Johan Alm
  Forskarutbildad lärare, skolutvecklare och författare. Han har skrivit böckerna Lärandematriser – att få eleven att förstå, Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt och Iakttagbara mål – att göra lände synligt.
 • 14:30 Bensträckare
 • 14:50 Att leda i klassrummet

  Ledarskapet – ett socialt beteende som inte nödvändigtvis kommer med den titel du bär. Ledarskap är något du utför, inte något du är. Lärare förväntas dagligen vara en ledare i ett klassrum med 30 individer men trots det saknar många av oss ledarskap i vår utbildning. Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg satte ord på att ledarskapet handlar om dig och ditt förhållande till dig själv som lärare. 

  Hur påverkar ditt beteende och görande elevgruppen? Vad i ditt ledarskap får gruppen att lyckas? Vi fick lära oss om 10 delar av ledarskapet som vi kan använda oss av i vårt klassrum.

  Anna Sterlinger - föreläsare på Gothia Kompetens
  Anna Sterlinger Ahlring
  Lärare i årskurs 4-9, SV/ SO, författare, utbildningskonsult, föreläsare och grundare av Anna och Philips Lärarpodcast.
  Karin Boberg - föreläsare på Gothia Kompetens | © Karin Boberg
  Karin Boberg
  Lärare i årskurs 4-9, SV/ SO, författare, föreläsare och bloggar åt Skolvärlden och driver bloggen Karin bygger undervisning.
 • 15:40 Berättelsen om vår tid (gemensam avslutningsföreläsning)

  En gång i tiden var det ett fåtal som hade makten att beskriva den tid de levde i. Och det fanns inte så många alternativ. Numera kan alla som vill försöka forma berättelsen om vår tid. Det ställer svåra krav på oss som medborgare, krav som tidigare mest ställdes till professionella journalister: källkritik, förmåga att identifiera desinformation, propaganda eller smygreklam. Augustin Erba lyfte vilka det är som berättar historien om vår tid och vilka det är som lyssnar.

  Augustin Erba - föreläsare på Gothia Kompetens
  AUGUSTIN ERBA
  Författare och redaktör på Dagens Nyheter. Han har tidigare varit mellanchef på Ekot och producent för Sommar i P1.
 • 16:20 Konferensen avslutas

  Stort tack för den här gången och varmt välkommen åter!

Novistas fibertyngdväst

Fibertyngdvästen från Novista omsluter kroppen likt en fast kram för ett inre lugn och välbefinnande. Är din skola intresserad av att hyra fibertyngdvästen? Kontakta oss för mer information.

Läs mer på novista.se/fibertyngdvast

Studi, digitalt läromedel

Ett flerspråkigt digitalt läromedel med korta animerade ämnesfilmer och tillhörande quiz som engagerar och stimulerar elever till självständigt lärande. Komplicerade sammanhang förklaras roligt, enkelt och pedagogiskt.

Läs mer på www.studi.se

Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier!
Gör din röst hörd och var med i dialogen: #Lärkraft

Boka tryggt
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.