Årets kompetensutvecklingsdag för lärare

För femte året i rad bjuder vi in Sveriges lärare till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag.

Lärkraft är en heldag för lärare från förskoleklass ända upp till gymnasiet där vi fördjupar oss i klassrumspraktik och undervisning. 

Här får du möta högintressanta föreläsare som delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande.

Programmet fylls på löpande. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Några av föreläsarna på Lärkraft 2023

2022 blev konferensen Lärkraft fullbokad med drygt 1000 deltagare. Så säkra din plats redan idag – anmäl dig till Lärkraft 2023!

Fantastiska föreläsningar på 30 inspirerande minuter.

Till anmälan: Lärkraft 2023


Fler röster från tidigare deltagare

»Fint och bra organiserat!! Bra variation på föreläsningarna.«

»Lärkraft är något man ser fram emot varje år.«

»Fantastiska föreläsare. Stor bredd på ämnena. Även jag som arbetat i 30 år fick något nytt till livs. Stort tack!«

»Innehållsvariationen och den mycket goda kvaliteten på föreläsningarna!!«

»Bra upplägg med 30 min föreläsningar. Bra variation på föreläsare. Trevligt med kaffe och smörgås. Tack för att dagen var gratis!!«


Konferensen Lärkraft - logotyp

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Datum: 1 november 2023

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Orange märke med texten KostnadsfrittKostnadsfritt för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Anmälan: anmäl dig kostnadsfritt här.

Kontaktuppgifter

Anmälningsfrågor
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Lärkraft 2023?
Kontakta Karin Westlund:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1A: Elevens lärande – handledning i klassrummet

  Du går ut och hjälper till efter din instruktion. Hur går du fram? Hur avläser du elevens lärstrategier? Hur anpassar du ditt sätt att ge information så att eleven kan enklast ta emot den? John Steinberg demonstrerar hur du kan göra. Han förklarar betydelsen av metakognitiva frågor och begreppet lärstrategier. Det gäller inte bara att tala om för eleverna vad de ska lära sig, utan även hur. Elever får ett större större ”jag kan”-känsla. Föreläsningen utgår ifrån Johns nya bok, Elevens lärande: handledning i klassrummet.

  John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg
  John Steinberg
  John Steinberg är fil.dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om pedagogik och inlärning. Han är känd för sina engagerande och praktiska föreläsningar.
 • 09.40 2A: Att äga undervisningen

  I skolan finns en mängd givna ramar att ta hänsyn till: vi har skollagen, läroplanen, tio obligatoriska läsår, vi har kollegiet och våra elever. En enorm mängd lektioner som ska ha innehåll, människor som ska lyckas och elever som i årskurs 9 ska ha betyg för att kunna göra val inför gymnasiet och framtiden.

  Hur paketerar vi lärare vår undervisning, så att eleverna vill lära sig? Hur kan vi motivera eleverna? Vad är det som får en elev att vilja lyckas? Vad är det som får en elev att jobba vidare även när det känns tufft eller svårt? Vad är det som du som lärare själv kan påverka?

  Föreläsarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har skrivit flera böcker tillsammans varav den senaste heter Att äga undervisningen – med motivationen i fokus.

  Karin BoberG
  Grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Karin bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket.
  Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt
  Anna Sterlinger Ahlring
  Grundskollärare, författare och utbildningskonsult. Grundare av Anna och Philips Lärarpodcast.
 • 10.40 3A: Kollegialt lärande – ett kraftfullt verktyg för skolutveckling

  Kollegialt och kollektivt lärande är idag en erkänd och viktig framgångsfaktor för att bedriva effektiv undervisning. Ett lyckat kollegialt lärande utgår från de frågor och utmaningar som lärare ställs inför i sin yrkesvardag. Genom utmanande och bra samtal kring varför och på vilka grunder vi gör som vi gör får vi kunskap om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. På samma gång utvecklar vi yrkeskompetens och arbetsglädje inom kollegiet.

  Föreläsningen visar konkret på förutsättningar och metoder för att få till stånd detta.

  Per Fagerström - författare på Gothia Kompetens | © Per Fagerström / Tobias Guldstrand
  Per Fagerström
  Lärare och skolutvecklare, verksam i Göteborg på den kommunala uppdragsenheten Center för skolutveckling. Han gör också insatser inom Skolverkets satsning Samverkan bästa skola genom Karlstads universitet. Författare till boken "Kollegialt lärande i skolan", utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.20 4A: Tidig upptäckt och tidiga insatser

  Evidensbaserad läs- och skrivundervisning inom RTI
  I denna föreläsning får du ta del av hur skolor och lärare praktiskt kan arbeta evidensbaserat med tidig upptäckt och tidiga insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Föreläsaren lyfter fram konkreta undervisningsmetoder för läsinlärning som har stöd i forskning. I föreläsningen beskrivs också hur den evidensbaserade undervisningen kan organiseras inom RTI-modellen så att alla elever, som är i behov av det, kan få stöd tidigt.

  Camilla Nilvius - talare på Lärkraft 2023
  Camilla Nilvius
  Grundskolelärare 1–7 och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 undervisar Camilla i speciallärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Camilla disputerade nyligen med avhandlingen: "Response to Intervention - en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext".
 • 12.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5A: Fem supertips för att möta alla elever!

  Finns rätt sätt och fel sätt att genomföra undervisning? Den där magiska metoden som ska fixa till det svåra? Helena Wallberg vill släppa den diskussionen och fokusera på vad som gör att eleverna lär sig på djupet och utvecklas. I den här föreläsning får du ta del av sådant som verkligen gör skillnad när du vill kunna möta alla elever. Du får veta hur du kan göra en strukturerad reflektion före lektionen, genomtänkta val under lektionen och genomföra kollegiala målinriktade övningar efter lektionen. 

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog, utbildare och författare till flera böcker, bland annat om lektionsdesign. Den senaste heter "Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen" (2023).
 • 13.40 6A: Elevhälsa i klassrummet, vi gör det tillsammans!

  Vad händer om vi vänder åtgärdande elevhälsoarbete till hälsofrämjande och förebyggande insatser för alla elever?

  En inspirerande föreläsning som ger en inblick i hur en sådan förändring i arbetet kan se ut, konkreta exempel på arbetsmetoder och hur en digital elevhälsa kan utvecklas på skolan. Vi flyttar ut elevhälsan i klassrummet och arbetar tillsammans! 

  Föreläsarna har tillsammans skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet.

  Anette Odder - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Anette Odder
  Anette Odder
  Skolsköterska sedan 15 år. Anette fick priset ”Årets skolsköterska” 2020 som delas ut av Riksföreningen för skolsköterskor.
  Matilda Gend - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Matilda Gend
  Matilda Gend
  Skolkurator som även har arbetat inom socialtjänsten med barn som far illa.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7A: Effektivare matematikundervisning – en konkret femstegsmodell

  Hur väcker du dina elevers intresse och engagemang för matematiken och hur får du eleverna att lyckas?

  Denna föreläsning handlar om hur du genom en undervisning som sätter kommunikation och resonemang i fokus och som kännetecknas av att den är lärarledd och varierad får eleverna att nå framgång. Här beskrivs en femstegsmodell för strukturerad problemlösning. Genom de fem stegen: enskilt - par - alla - fördjupning - summering får de fler elever att nå högre kunskaper i matematik. Metoden är forskningsbeprövad och föreläsarna har tagit sin inspiration från matematikundervisning i Japan.

  Föreläsarna har mångårig erfarenhet av matematikundervisning på grundskolans samtliga stadier och har tillsammans skrivit boken Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell.

  Ann-Sofie Berg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Ann-Sofie Berg
  Biträdande rektor på Neglinge skola och leg. lärare i matematik.
  Maria Lindholm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Maria Lindholm
  Leg. lärare i matematik, NO och teknik på Saltsjöbadens samskola, Nacka kommun.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1B: Konsten att undervisa

  Att undervisa är en konst. Det är en vacker, givande men svår konst. Och det är en konst som under senare år hamnat i pedagogikens periferi, till förmån för mer ”elevcentrerade” arbetsformer.

  Filippa Mannerheim slår ett slag för den berättande, visande och förklarande läraren som leder hela sin klass genom ett gemensamt ämnesstoff och gemensamma övningar. Genom helklassundervisning och ämnesinlärning kommer vi bort från ”produktpedagogikens” ensamhet och bedömningen som undervisningsinnehåll.
   
  Med hjälp av den klassiska undervisningens helklassmetoder kan läraren lotsa eleverna via det skrivna ordet och den viktiga läsningen – istället för att anpassa bort.

  Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Filippa Mannerheim
  Lärare i svenska och historia och författare av boken Konsten att undervisa: en bok om lärarens hantverk utgiven hos oss på Gothia Kompetens. Boken som rönt mycket uppmärksamhet handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt.
 • 09.40 2B: Att jämställa klassrum

  Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra undervisningen. Men hur? Hur får vi till det i praktiken? Utan att det tar oss oceaner av extra tid?

  Här får du konkreta tips på hur ett normkritiskt perspektiv på undervisningen kan främja jämställdhet. Vi går också igenom vad ett normkritiskt perspektiv innebär samt hur det skiljer sig från toleranspedagogik som länge präglat skolan. Föreläsningen innehåller både teori, praktik, reflektionsfrågor och exempel.

  Sara Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Sara Brömster
  Sandra Brömster
  Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare. Hon har arbetat med jämställdhet och normkritik i 12 år, bl.a. på Skolverket och som ambassadör för RFSU. Är aktuell med den kommande boken Att jämställa klassrum (Gothia Kompetens). Kommer också ut med en bok om ett normkritiskt perspektiv i pedagogiskt arbete med yngre barn på Studentlitteratur.
 • 10.40 3B: Konsten att vända en skola genom att tänka mindre och jobba mer

  Den faktor som främst påverkar elevernas resultat är deras föräldrars utbildningsnivå. Det är samtidigt en faktor som eleverna inte kan påverka.

  Det finns dock saker vi kan göra trots skolsystemet, inte tack vare det. I den här föreläsningen berättar skolledaren Linnea Lindquist om hur hon har gått till väga för att vända en skola som många hade tappat hoppet om. Linnea berättar hur hon har organiserat undervisningen för att den ska kunna vara kompensatorisk och varför det är så viktigt att ge lärare professionell frihet.

  Linnea Lindquist - talare på Gothia Kompetens
  Linnea Lindquist
  Biträdande rektor i Hammarkullen, ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Linnea föredrar dock att kalla Hammarkullen för ett särskilt roligt område att arbeta i. Linnea är aktuell med boken "Att vända en skola – en rektors erfarenheter" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.20 4B: Föreläsare presenteras senare
 • 12.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5B: Digiloga möjligheter i matematikundervisningen

  Hur använder du digitala verktyg i undervisningen så att de blir till en naturlig del av undervisningen? Hur får du dem att samspela med de analoga verktyg som redan används så att en digilog undervisning uppstår – för att utnyttja de olika verktygens styrka och förenkla och lyfta undervisningen i matematik?

  Ta del av en föreläsning med konkreta tips på digitala verktyg du kan använda vid planering av till exempel undervisningen, genomgångar och bedömning. Och verktyg för att fler elever ska få utmaningar på sin nivå och öka sin motivation.

  Camilla Askebäck Diaz - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Camilla Askebäck Diaz
  Lärare i matematik och NO, arbetar som IT-pedagog på Alviksskolan i Stockholm. Camilla föreläser om digitalisering och bloggar om sitt arbete. Hon har fått flera lärarutmärkelser, bl.a. Guldäpplet från DIU 2019. Är en av författarna till boken "Digitala verktyg i matematikundervisningen" utgiven av oss på Gothia Kompetens.
 • 13.40 6B: Föreläsare presenteras senare
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7B: Föreläsare presenteras senare
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1C: Not the end of the story – using literature in your teaching

  Oliver Smith ger dig tips på hur du kan använda mer skönlitteratur i din undervisning och delar med sig av många exempel på aktiviteter som kan användas både före, under och efter läsning. Framförallt får du med dig ett ramverk att arbeta utifrån. Föreläsningen är perfekt för dig som undervisar i engelska men fungerar lika bra för dig som undervisar i svenska.

  Arrangeras av Majema Förlag.

  Oliver Smith
  Oliver Smith är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning på Stockholms Universitet och undervisar i kurser på grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen. Oliver vann Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare 2022.
 • 09.40 2C: Förstå och nå fram till dina elever

  I detta samtal visar gymnasieläraren Ann Lindgren och psykologen David Edfelt hur ett specialpedagogiskt förhållningssätt framgångsrikt kan implementeras i ett lärarlag eller i en skola. Genom att skapa en gemensam kunskapsgrund om funktionsförmågor kan du som lärare eller skolledare tillsammans med ditt arbetslag kartlägga elevärenden, anpassa insatser och stödja varandra i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.

  Arrangeras av Natur & Kultur.

  Ann Lindgren - talare på Lärkraft 2023
  Ann Lindgren
  Gymnasielärare med lång erfarenhet av elevnära arbete inom psykiatrin i Stockholm, samt författare till flera böcker om tydliggörande pedagogik.
  David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © David Edfelt
  David Edfelt
  Leg. psykolog, handledare, utbildare och författare till ett flertal böcker. David undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • 10.40 3C: Hur räddar vi läsförståelsen?

  Forskning visar att det krävs minst 5000 timmars läsning för att automatisera avkodningen och nå god läsförståelse. Samtidigt visar aktuella rapporter att barn och unga lägger allt mindre tid på just läsandet. Vilken väg är rätt att gå för att vända denna trend? Finns det genvägar? Vilken roll spelar skönlitteratur kontra läromedel? Vilken funktion fyller lättläst? Det är frågor som vi försöker få svar på i ett samtal med författaren Torsten Bengtsson och läromedelsutvecklaren Jessica Olefeldt.

  Arrangeras av Studentlitteratur.

  Jessica Olefeldt - talare på Lärkraft
  Jessica Olefeldt
  Jessica har arbetat som lärare i svenska och SO för åk 4-9 och är nu läromedelsutvecklare i svenska för F-9.
  Torsten Bengtsson - talare på Lärkraft | © Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur
  Torsten Bengtsson
  Torsten är en prisbelönt, välkänd barn- och ungdomsboksförfattare, med bakgrund som mellanstadielärare och specialpedagog.
 • 11.20 4C: Humorns kraft lockar till läsning

  I den här föreläsningen berättar den uppskattade barnboks- och läromedelsförfattaren Pernilla Gesén om humorns kraft för att locka till läsning och om hur man skriver samma berättelse på flera olika svårighetsnivåer. Det var inte självklart att hon skulle bli författare men en lärare förändrade allt och konsten att kunna ljuga blev avgörande för Pernilla Geséns framtid. 

  Arrangeras av Sanoma Utbildning.

  Pernilla Gesén - barnboksförfattare och talare på Lärkraft 2023 | © Sanoma Utbildning
  Pernilla Gesén
  Pernilla Gesén är en etablerad barnboksförfattare som gett ut drygt 70 böcker, bl.a. om Robin, Alva och Kompisarna. Varje år träffar hon hundratals barn på sina skolbesök.
 • 12.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5C: Specialdidaktik – metoder, stödstrukturer och strategier

  En bred undervisningsrepertoar ger dig en pedagogisk beredskap. Med fler metoder, stödstrukturer och strategier i klassrummet kan du fånga fler elever.  Här får du konkreta verktyg som är evidensbaserade och som kan stötta dina elevers lärande.  Innehållet berör elevers motivation och engagemang samt hur du kan arbeta med relationer mellan elev-lärare och mellan elev-elev.

  Arrangeras av Liber.

  Emma Leifler - talare på Lärkraft 2023
  Emma Leifler
  Emma Leifler är lektor vid Göteborgs universitet och undervisar i grundlärarprogram och i de specialpedagogiska programmen. Hon har nyligen disputerat vid Karolinska institutet och hennes forskning har rört inkludering och hur fler elever kan må bra och nå målen i skolan.
 • 13.40 6C: Hur kan utbyten med andra länder bidra till högre kvalitet i undervisningen?

  Internationella utbyten bidrar på flera sätt till höjd utbildningskvalitet. Det tillför undervisningen nya perspektiv, ger personalen möjlighet till kollegialt lärande och är ett sätt att arbeta mot målen i läroplaner och styrdokument.

  Under ett panelsamtal kommer representanter från fyra organisationer berätta om hur de tolkar begreppet internationalisering, hur de arbetar med det i praktiken samt hur de kopplar ihop internationalisering med utvalda horisontella prioriteringar inom Erasmus+:

  • Inkludering och Mångfald
  • Den digitala omställningen
  • Miljön och kampen mot klimatförändringarna
  • Deltagande i det demokratiska livet, gemensamma värderingar och samhällsengagemang


  Vi kommer även kort att gå igenom de styrdokument som rör skolans internationalisering samt beskriva Erasmus+ horisontella prioriteringar lite mer i detalj.

  Förutom våra handläggare kommer representanter från organisationer med pågående projekt att delta.

  Arrangeras av UHR.

  Karoline Rolfsen Sandsborg
  Handläggare UHR
  Susanne Hagström-Larsson
  Handläggare UHR
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7C: En god ljudmiljö för alla i klassrum och idrottshall!

  En klasslärare och en idrottslärare berättar om hur ett ljudutjämningssystem och hur fokus på ljudmiljö skapar en bättre arbetsmiljö i klassrummet och inte minst i idrottshallen. Läraren sparar sin röst, som ska hålla i många år, och alla elever kan höra vad som sägs.

  Arrangeras av Phonak.

  Simon Eklund
  Lead på Phonak. 
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1D: Vägar till en människocentrerad pedagogik – att utveckla elevgrupper till ett fungerande miniatyrsamhälle

  Hur skapar man som lärare systematiskt gemenskaper bland eleverna som följer specifika principer? Här bjuds deltagarna på nya tanke- och arbetssätt för att utveckla skolan som en spjutspets mot en mer mänsklig framtid. Du får ta del av exempel på pedagogiska processer som främjar elevers personliga utveckling och elevgruppers utveckling för att skapa fungerande miniatyrsamhällen i undervisningen. I stället för att huvudsakligen ägna sig åt de kognitiva kunskapsmålen finns det arbetssätt där den rationella, etiska, existentiella och estetiska utvecklingen av eleverna är integrerad.

  Arrangeras av Kunskapsproffsen Education.

  Kamran Namdar - föreläsare på Gothia Kompetens
  Kamran Namdar
  Fil.dr Kamran Namdar har fyrtio års erfarenhet av skolutbildning på tre kontinenter. Han har de senaste tre decennierna utbildat lärare och skolledare i den svenska lärarutbildningen och bedrivit forskning inom skolområdet.
 • 09.40 2D: Språkutvecklande och likvärdig matematik

  Hur har lärare kunnat ändra fokus bland eleverna från att "ligga långt fram i boken" till att samarbeta kring riktiga problem och låta varje elev bli en lärresurs?

  Under den här föreläsningen får vi lyssna till vad likvärdig matematik verkligen innebär. Vi får tips på praktiknära arbetssätt och hur även matematiklektionen ska vara inkluderande där samtal mellan elever står i fokus. Föreläsningen bygger på forskning, lärarintervjuer och otaliga klassrumsbesök.

  Arrangeras av Magma.

  Arvid Gilljam - talare på Lärkraft | © Magma
  Arvid Gilljam
  Grundare av Magma. Har sedan 2015 arbetat med att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen i matematik.
 • 10.40 3D: Föreläsare presenteras senare
 • 11.20 4D: Koden till tonårshjärnan

  Tänk om du fick titta in i tonåringens hjärna och förstå vad som hände där? Att du skulle få ”inside information” om orsakerna till tonårstidens ibland snåriga väg. Här får du avslöjande insikter om den senaste forskningen och konkreta tips så att du kan samarbeta med tonårshjärnans förutsättningar. Då blir det betydligt bättre och går lättare för både dig och tonåringen. Hjärnans utveckling hos tonåringen är en viktig och skör period och vi behöver med alla medel stötta så att tonårshjärnan får utvecklas optimalt.

  Arrangeras av Lena Skogholm.

  Lena Skogholm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Skogholm / Sara Appelgren
  Lena Skogholm
  Beteendevetare och pedagog, specialiserad på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett konkret sätt i mötet med tonåringar och oss människor emellan. Hon är författare till böckerna "Bemötandekoden", "Livskoden enligt hjärnan" och "Koden till tonårshjärnan". År 2021 vann Lena Stora Talarpriset.
 • 12.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5D: Föreläsare presenteras senare
 • 13.40 6D: Föreläsare presenteras senare
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7D: Föreläsare presenteras senare
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

John Steinberg är författare till ett femtiotal böcker inom förskola, skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation, bland andra Lärarens kroppsspråk.

Fil.dr i pedagogik John Steinberg

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Helena Wallberg Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare. Helena är aktuell med Lektionsdesign i praktiken, uppföljaren till den mycket populära boken Lektionsdesign – en handbok. Hon jobbar med skolutveckling och fokuserar på utveckling av undervisning som stödjer och stimulerar lärandet för alla elever.

Foto av Marcus Gustafsson.

Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare Helena Wallberg

Linnea Lindquist - talare på Gothia Kompetens

Linnea Lindquist är biträdande rektor på Hammarkullsskolan F-3 i Göteborg.

Biträdande rektor Linnea Lindquist

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket.

Författare till böckerna Att äga läraryrket och Att äga klassrummet.

Foto av Seán McDevitt.

Grundskollärare och författare Karin Boberg

Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson startade hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan och är en uppskattad föreläsare och moderator.

Författare till böckerna Att äga läraryrket och Att äga klassrummet.

Foto av Seán McDevitt.

Grundskollärare och författare Anna Sterlinger Ahlring

Per Fagerström - författare på Gothia Kompetens | © Per Fagerström / Tobias Guldstrand

Per Fagerström är lärare och skolutvecklare. Per är verksam i Göteborg på den kommunala uppdragsenheten Center för skolutveckling. Han gör också insatser inom Skolverkets satsning Samverkan bästa skola genom Karlstads universitet. Per anlitas ofta av skolor och enheter för att konkret visa på hur de kan utveckla det kollegiala lärandet.

Författare till boken Kollegialt lärande i skolan.

Foto av Tobias Guldstrand.

Lärare och skolutvecklare Per Fagerström

Camilla Nilvius - talare på Lärkraft 2023

Camilla Nilvius är grundskolelärare 1–7 och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 undervisar hon i speciallärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Camilla disputerade nyligen med avhandlingen Response to Intervention – en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext.

Grundskolelärare 1–7 och speciallärare Camilla Nilvius

Anette Odder - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Anette Odder

Anette OdderSkolsköterska sedan 15 år. Anette fick priset ”Årets skolsköterska” 2020 som delas ut av Riksföreningen för skolsköterskor.

Anette har tillsammans med  Matilda Gend skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet.

Foto av Torun Börtz.

Skolsköterska Anette Odder

Matilda Gend - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Matilda Gend

Matilda Gendär skolkurator som även har arbetat inom socialtjänsten med barn som far illa.

Matilda har tillsammans med Anette Odder skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet.

Foto av Torun Börtz.

Skolkurator Matilda Gend

Ann-Sofie Berg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Ann-Sofie Berg är biträdande rektor på Neglinge skola och leg. lärare i matematik. Hon har mångårig erfarenhet av matematikundervisning på grundskolans samtliga stadier och har tillsammans med Maria Lindholm skrivit boken Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell.

Foto av Marcus Gustafsson.

Biträdande rektor och leg. lärare Ann-Sofie Berg

Maria Lindholm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Maria Lindholm är leg. lärare i matematik, NO och teknik på Saltsjöbadens samskola, Nacka kommun. Hon har mångårig erfarenhet av matematikundervisning på grundskolans samtliga stadier och har tillsammans med Ann-Sofie Berg skrivit boken Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell.

Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. lärare Maria Lindholm

Ann Lindgren - talare på Lärkraft 2023

Ann Lindgren är gymnasielärare med lång erfarenhet av elevnära arbete inom psykiatrin i Stockholm, samt författare till flera böcker om tydliggörande pedagogik.

Foto av Carola Björk.

Gymnasielärare Ann Lindgren

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © David Edfelt

David Edfelt är leg. psykolog, handledare, utbildare och författare till ett flertal böcker. Han undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Leg. psykolog, handledare, utbildare och författare David Edfelt

Sara Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Sara Brömster

Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare. Hon har arbetat med jämställdhet och normkritik i 12 år, bl.a. på Skolverket och som ambassadör för RFSU. Är aktuell med den kommande boken Att jämställa klassrum (Gothia Kompetens). Kommer också ut med en bok om ett normkritiskt perspektiv i pedagogiskt arbete med yngre barn på Studentlitteratur.

Lärare, föreläsare och författare Sandra Brömster

Kamran Namdar - föreläsare på Gothia Kompetens

Fil.dr Kamran Namdar har fyrtio års erfarenhet av skolutbildning på tre kontinenter. Han har de senaste tre decennierna utbildat lärare och skolledare i den svenska lärarutbildningen och bedrivit forskning inom skolområdet.

Fil.dr Kamran Namdar

Pernilla Gesén - barnboksförfattare och talare på Lärkraft 2023 | © Sanoma Utbildning

Pernilla Gesén är en etablerad barnboksförfattare som gett ut drygt 70 böcker, bl.a. om Robin, Alva och Kompisarna. Varje år träffar hon hundratals barn på sina skolbesök.

Barnboksförfattare Pernilla Gesén

Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Filippa Mannerheim är lärare i svenska och historia och författare av boken Konsten att undervisa - en bok om lärarens hantverk. Boken som rönt mycket uppmärksamhet handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt. 

Lärare och författare Filippa Mannerheim

Camilla Askebäck Diaz - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Camilla Askebäck Diaz Lärare i matematik och NO, arbetar som IT-pedagog på Alviksskolan i Stockholm. Hon föreläser om digitalisering och bloggar om sitt arbete. Camilla har fått flera lärarutmärkelser, bl.a. Guldäpplet från DIU 2019. Är en av författarna till boken Digitala verktyg i matematikundervisningen.

Lärare, författare och föreläsare Camilla Askebäck Diaz

Emma Leifler - talare på Lärkraft 2023

Emma Leifler är lektor vid Göteborgs universitet och undervisar i grundlärarprogram och i de specialpedagogiska programmen. Hon har nyligen disputerat vid Karolinska institutet och hennes forskning har rört inkludering och hur fler elever kan må bra och nå målen i skolan. 

Lektor vid Göteborgs universitet Emma Leifler

Lena Skogholm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Skogholm / Sara Appelgren

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, specialiserad på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett konkret sätt i mötet med tonåringar och oss människor emellan. Hon är författare till böckerna Bemötandekoden, Livskoden enligt hjärnan och Koden till tonårshjärnan. År 2021 vann Lena Stora Talarpriset.

Foto av Sara Appelgren.

Beteendevetare och pedagog Lena Skogholm

Simon Eklund jobbar för att skapa bättre talförståelse i skolor och hjälpa lärare att spara sin röst.

Lead på Phonak Simon Eklund

Karoline Rolfsen Sandsborg är handläggare på UHR.

Handläggare UHR Karoline Rolfsen Sandsborg

Susanne Hagström-Larssonär handläggare på UHR.

Handläggare UHR Susanne Hagström-Larsson

Arvid Gilljam - talare på Lärkraft | © Magma

Arvid Gilljam är Magmas grundare. Arvid har sedan 2015 arbetat med att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen i matematik.

Grundare av Magma Arvid Gilljam

Jessica Olefeldt - talare på Lärkraft

Jessica Olefeldt har arbetat som lärare i svenska och SO för åk 4-9 och är nu läromedelsutvecklare i svenska för F-9.

Lärare och läromedelsutvecklare Jessica Olefeldt

Torsten Bengtsson - talare på Lärkraft | © Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur

Torsten Bengtsson är en prisbelönt, välkänd barn- och ungdomsboksförfattare, med bakgrund som mellanstadielärare och specialpedagog.

Foto av Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur.

Barn- och ungdomsboksförfattare Torsten Bengtsson

Oliver Smith är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning på Stockholms Universitet och undervisar i kurser på grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen. Oliver vann Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare 2022.

Universitetsadjunkt i engelska Oliver Smith


Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande konferenser, utbildningar och böcker inom skola.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Anmälningsvillkor

Konferensen är kostnadsfri. Din anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega. Du kan kostnadsfritt avboka din plats fram till 30 dagar innan konferensen. Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera en no-show-avgift på 300 kr exkl. moms.

Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.