Årets kompetensutvecklingsdag för lärare

Nu är det dags igen! För fjärde året i rad bjuder vi in Sveriges lärare till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag. 

Under höstlovet, den 2 november, samlar vi lärare från förskoleklass ända upp till gymnasiet till en heldag där du får möjlighet att fördjupa dig i klassrumspraktik och undervisning. 

Du får möta högintressanta föreläsare som handfast delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lärkraft bjuder på flera parallella spår med föreläsningar och du väljer själv vilka du vill lyssna till.


Röster från tidigare deltagare

»En fantastisk dag, med en otrolig bredd! Mycket bra föreläsare! Inspirerande och härligt att lyssna!«

»Proffsigt, välordnat och grymma föreläsare.«

»Väldigt inspirerande. Relevanta och intressanta föreläsare. Det var konkret och användbart.«

»Varierat och inspirerande program med engagerade personer som var värda att lyssna på och som väckte tankar och känslor.«

»Välorganiserat. Superinspirerande. Bra upplägg. Bra föreläsare.«


Anmäl dig och kollegorna till en inspirerande och kunskapsfylld kompetensutvecklingsdag. 

Konferensen Lärkraft - logotyp

Till anmälan: Lärkraft 2022

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Ladda ner programöversikten som pdf här.

Ladda ner den mer utförliga programfoldern som pdf här. 

Programmet till Lärkraft 2022

Datum: 2 november 2022

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Orange märke med texten KostnadsfrittKostnadsfritt för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Anmälningsfrågor
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Lärkraft 2022?
Kontakta Karin Westlund:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 1A: Upptäck Lgr22: Verktyg för att greppa din kursplan

  Med Lgr22 ska kursplanens delar ses som en helhet, där kunskapskrav, centralt innehåll och syfte samspelar. Tyvärr en omöjlighet, när delarna ligger utspridda på mängder av ställen i läroplanen.

  Här får du verktyg som visar kursplanerna på ett helt nytt sätt. Verktyg som ger dig överblick över alla dina ämnens kursplanedelar på ett enda uppslag - utan scrollande och bläddrande.

  De gör det praktiskt möjligt för dig att upptäcka helheten och att planera, undervisa och dokumentera utifrån nya läroplanen på ett sätt som gör skillnad för eleven i klassrummet.

  Johan Alm
  Föreläsare, författare och lärare sedan 25 år på olika stadier. Aktuell med boken "Upptäck Lgr22 - verktyg för att greppa din kursplan. Även för Lgrsär22." Han har även skrivit de uppskattade böckerna "Iakttagbara mål" och "Lärandematriser" samt bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning.
 • 1B: Att läsa för att lära – i alla ämnen

  Svenska barn och ungdomar läser allt mindre på fritiden. Även i skolan har läsningen minskat drastiskt. 

  Filippa Mannerheim berättar om en lärarledd undervisning i helklass, där lärarens föreläsningar och elevernas inlärande av ämneskunskaper blir en pedagogisk metod för att få eleverna att läsa mer traditionell text och utvecklas kunskapsmässigt och språkligt. För att kunna analysera, resonera och jämföra behövs inlärda kunskaper i långtidsminnet. 

  Med regelbundna läsläxor och inläsningprov på läroboken befästs kunskaperna och elevernas lästräning blir en självklar del av ämnesundervisningen.

  Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Filippa Mannerheim
  Filippa Mannerheim, lärare i svenska och historia och författare till "Konsten att undervisa - en bok om lärarens hantverk" (utgiven hos oss på Gothia Kompetens.) Boken, som rönt mycket uppmärksamhet, handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt.
 • 1C: Resiliens i skolan – så rustar vi eleverna för motgångar

  I de skolor där resiliensträning har genomförts har välmåendet hos eleverna ökat och studieresultaten förbättrats. Med utgångspunkt i nya boken Resiliens i skolan – främja och träna välbefinnande går specialistläkaren och tidigare skolöverläkaren Kristina Bähr i denna föreläsning igenom hur lärare kan rusta eleverna för motgångar och träna psykiskt välbefinnande. En träning som alla elever gynnas av, men främst elever med riskfaktorer, som psykosocial utsatthet och skolsvårigheter med risk för skolfrånvaro.

  Arrangeras av Natur & Kultur.

  Kristina Bähr - föreläsare på Gothia Kompetens | © Tomas Kihlman
  Kristina Bähr
  Kristina Bähr har lång erfarenhet som skolöverläkare samt är föreläsare och författare till böckerna "Resiliens i skolan" och "Psykisk hälsa i skolan".
 • 1D: Digitala verktyg och värdeskapande lärande

  Eva Bida använder digitala verktyg för att förstärka både de praktiska och teoretiska momenten i sin undervisning, vilket bland annat underlättar komplexa områden inom naturvetenskap. Hon använder också digitala verktyg för att nå elever med särskilda behov.

  Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Lotta Ramqvist, undervisningsråd Skolverket, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

  Arrangeras av Guldäpplet.

  Eva Bida - föreläsare på Gothia Kompetens
  Eva Bida
  Förstelärare i idrott och hälsa på Torekällgymnasiet i Södertälje som är ett yrkesgymnasium.
  Ulrika Jonsson - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ulrika Jonson
  Ulrika Jonson
 • 2A: Första hjälpen för särskilt begåvade elever – Pedagogiskt ABC

  Elever med en fenomenal inlärningsförmåga kallas särskilt begåvade eller särbegåvade elever. Men de upptäcks inte särskilt ofta och får därför inte sina undervisningsbehov tillgodosedda. Enligt skollagen har de rätt till ledning och stimulans, men vad innebär det i praktiken? 

  Denna föreläsning handlar om hur du kan utveckla ett Pedagogiskt ABC. Precis som första hjälpens ABC är det en akutinsats för de som riskerar att gå under av understimulans. Men fungerar även förebyggande.

  Mona Liljedahl - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media
  Mona Liljedahl
  Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial "Särskilt begåvade elever". Mona har gett ut boken "Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet".
 • 2B: Bättre möjligheter för alla elever att lyckas

  Kan lärare och elevhälsa arbeta tillsammans för att stödja elevers utveckling mot målen? 

  Den här föreläsningen kommer belysa hur elevhälsa genom elevhälsomötet kan kopplas samman med det som sker i klassrumspraktiken.

  Ida Necovski - författare på Gothia Kompetens | © Ida Necovski
  Ida Necovski
  Specialpedagog och lärare som har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam. Ida är också medförfattare till olika böcker inom elevhälsans område, varav den senast heter ”Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan” skriven tillsammans med Anna Bengtsson (utgiven hos oss på Gothia Kompetens).
 • 2C: Så genomför du en varierad matematikundervisning med förmågorna i centrum

  Här får du lära dig mer om hur du skapar en varierad matematikundervisning utifrån förmågorna. Matematikläraren Johanna Bolling har undervisat i matematik i hela grundskolan och berättar här om hur hon lägger upp sin undervisning för att skapa variation och ge eleverna möjlighet att möta matematik på många olika sätt. Johanna ger exempel på aktiviteter och visar på upplägg från sin egen undervisning. 

  Arrangeras av Majema Förlag.

  Johanna Bolling - föreläsare på Gothia Kompetens
  Johanna Bolling
  Johanna Bolling är förstelärare i matematik och har även varit matematikutvecklare där hon bland annat arbetat med undervisningsutveckling.
 • 2D: Digital kompetens i praktiken!

  Hur kan du konkret använda digitala verktyg för att främja elevernas kunskapsutveckling? Hur kan du öka engagemanget och skapa interaktion och nyfikenhet baserat på elevers egna erfarenheter - i klassrummet. Vad innebär begreppet “digital kompetens” för arbetet i klassrummet?

  Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Lotta Ramqvist, undervisningråd Skolverket, båda medlemmar i Guldäpplets jury.

  Arrangeras av Guldäpplet.

  Camilla Askebäck Diaz - författare och föreläsare på Gothia Kompetens
  Camilla Askebäck Diaz
  Lärare i matematik samt NO och arbetar som IT-pedagog på Alviksskolan. Utbildningskonsult och författare till tre böcker om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Utsedd till Sveriges bästa lärare 2016 och Guldäpplepristagare 2019. Camilla är certifierad APLS samt MIEE. Finns på Instagram som @askebackdiaz.se och mer information finns på hennes hemsida www.askebackdiaz.se.
 • 3A: Naturligt ledarskap

  Nästan alla lärare tycker det är lustfyllt att undervisa. Att själva klassrumssituationen innebär en belöning i sig. Men hur kommer det sig egentligen? 

  I den här föreläsningen tittar vi närmare på den evolutionära grunden för ledarskap och undervisning. Föreläsaren menar att det varit avgörande för vår utveckling till människa att vi kunde leda, följa och lära ut och att det har satt spår i oss. Kunskap om evolution och naturfolk kan göra oss till bättre ledare.

  Per Kornhall - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Per Kornhall / Staffan Claesson
  Per Kornhall
  Per Kornhall är doktor i biologi och utbildad gymnasielärare, har jobbat på Skolverket och i kommunal verksamhet men är sedan några år fristående konsult, författare och föreläsare. Är aktuell med boken Naturligt ledarskap – vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan.
 • 3B: Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer

  Från hösten 2022 kommer nya direktiv i läroplanerna när det kommer till undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Detta kommer med utmaningarna att sätta sig in i ett ämne många inte känner sig bekväma i att undervisa i samt hitta metodiken att undervisa i det. Det kan handla om sakkunskap om sexualitet, osäkerhet om hur undervisningen ska bedrivas i klassrummet och hur en gör så att elevernas önskemål tillgodoses.

  Kalle Norwald - socionom, terapeut och auktoriserad sexolog
  Kalle Norwald
  Kalle Norwald är socionom, terapeut och auktoriserad sexolog och har hela sin karriär på ett eller flera sätt arbetat med sexualupplysning och undervisning i skolans värld. Han är aktuell med boken "Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen" (utgiven hos oss på Gothia Kompetens). Expert på SVT i programmet Gift vid första ögonkastet.
 • 3C: Drömmer du om ett klassrum fullt av bokslukare?

  Hur skapar man läsglädje hos de allra yngsta? Med riktigt bra berättelser förstås!

  Den prisbelönte författaren Torsten Bengtssons välskrivna och underfundiga texter har förmågan att fånga intresset hos eleverna. Här berättar Peter Falkheden om hur Torsten Bengtssons texter i läromedlet Krumelurkul sänker trösklarna för läsning, hur cirkelmodellen hjälper eleverna att utvecklas till goda läsare och hur texterna i läromedlet Krumelurkul kan användas i undervisningen.

  Arrangeras av Studentlitteratur.

  Peter Falkheden, Studentlitteratur | © Studentlitteratur
  Peter Falkheden
  Peter Falkheden har i snart 20 år arbetat med läromedel på Studentlitteratur och hjälpt många lärare arbeta mer effektivt med sina läromedel.
 • 3D: I praktiken: likvärdiga digitala möjligheter för alla lärare och elever

  Inspiration och utveckling kring digital kompetens i Leksands kommun. Med många mindre skolenheter har man i fem år arbetat med kollegialt samarbete och systematisk fortbildning byggd på självskattning. Fokus på att leda lärandet i kommunen för att skapa en digital likvärdighet i alla klassrum, men också hur man med hjälp av digitala verktyg kan jobba med motiverande arbetssätt.

  Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Mikael Svensson, SKR, båda medlemmar i Guldtrappans jury.

  Arrangeras av Guldtrappan.

  Ulrika Elisson Grane - föreläsare på Gothia Kompetens
  Ulrica Elisson Grane
  Ulrica Elisson Grane, förstelärare, Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan. Mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 och det personliga priset Guldäpplet 2021.
 • 4A: Differentierad undervisning är roligt

  Att differentiera undervisningen är inte bara att erbjuda valmöjligheter och flera sätt att lära. Framgångsfaktorer för en verkligt differentierad undervisning börjar med höga förväntningar och så differentierar man så att alla elever kan få ledning och stimulans så långt som möjligt mot bästa nivån.

  Tydliga lärandemål, fokus på strategier i en ömsesidig undervisningssituation möjliggör utmaning och utveckling för alla elever, oavsett förutsättningar.

  Ta del av en föreläsning som vill visa hur differentierad undervisning handlar om att gå på kompetensspaning.

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Gymnasielärare, specialpedagog och författare till flera böcker. Senaste boken heter "Utveckla din lektionsdesign - en arbetsbok" (2022).
 • 4B: Kreativ och inspirerande NO- och teknikundervisning

  Hur kan man forma en undervisning som utvecklar elevernas nyfikenhet och intresse för NO och teknik…och som håller nyfikenheten och intresset vid liv?

  Hur kan variation av arbetssätt och arbetsformer göra undervisningen mer likvärdig och bidra till att man lockar fram de dolda talangerna i klassrummet?

  Denna föreläsning ger dig konkreta exempel och en bredare repertoar inför utmaningen att forma en NO- och teknikundervisning som präglas av kreativitet och nyfikenhet.

  Du får också med dig en omfattande och användbar dokumentation.

  Arrangeras av Liber.

  Hans Persson - Gothia Kompetens | © Håkan Målbäck
  Hans Persson
  Hans Persson är lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är verksam som utbildare och fortbildare av lärare och suverän på att inspirera till skolutveckling inom NO och teknik. Hans idéer har fått stor spridning via både böcker och föreläsningar.
 • 4C: Formativ bedömning – vad var det nu igen och varför kan det vara klokt att ägna sig åt?

  Ta del av en föreläsning där vi går igenom bakomliggande teori och ger praktiska tips på hur skolor och lärare kan implementera och förstärka formativa undervisningspraktiker.

  Arrangeras av Kunskapsproffsen education.

  Eva Hartell
  Fil.dr och bedömningsforskare på KTH och för Haninge kommun, leg. lärare och lektor. Eva är även involverad i flera nationella och internationella praktiknära skolforskningsprojekt.
 • 4D: Så får skolan tillgång till digitala och analoga läromedel och lärresurser

  Göteborgs grundskolor har utvecklat en uppmärksammad strategi för läromedel och lärresurser och kompensatoriska verktyg och tjänster. Från anskaffningsprocesser, GDPR-granskningar till utbildning av pedagogisk personal.

  Föreläsningen leds av Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Mikael Svensson, SKR, båda medlemmar i Guldtrappans jury.

  Arrangeras av Guldtrappan.

  Malin Mogren
  Verksamhetsutvecklare
  Malin Eriksson
  Verksamhetsutvecklare från Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen. Mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021.
 • 4E: Vad innebär höjd beredskap för dig som jobbar i skolan?

  Den 1 oktober 2022 blev Skolverket beredskapsmyndighet – vad innebär det?
  Möt Charlotta Granath, förstelärare i demokrati och författare till utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap och Robert Trupp, Totalförsvarsupplysningssamordnare Försvarsmakten.

  Frågor om beredskap och demokrati har hamnat högt på agendan, även i skolan. Vad innebär höjd beredskap i praktiken och vad har skolan för roll i arbetet för att bidra till fred och demokrati? Hur kan skolans undervisning anpassas för att möta ett nytt omvärldsläge, där lärare och skolor får ökat ansvar i beredskapsfrågor?

  Ni får utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap med konkreta övningar och undervisningsexempel på plats under Lärkraft.

  Arrangeras av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

  Charlotta Granath - talare på Lärkraft 2022
  Charlotta Granath,
  Förstelärare i demokrati och författare till utbildningsmaterialet "Demokratisk beredskap".
  Robert Trupp - talare på Lärkraft 2022
  Robert Trupp
  Totalförsvarsupplysningssamordnare Försvarsmakten.
 • 5A: Novelläsning i praktiken

  Novellen är en tacksam genre att arbeta med i klassrummet. Förutom att ge rika läsupplevelser kan arbetet med noveller stärka elevernas analysförmåga, ge underlag för spännande samtal och varierade skrivuppgifter, introducera fantastiska författarskap och bidra till utvecklingen av ett rikt och varierat språk.

  Här ges flera konkreta förslag på hur arbetet med noveller kan läggas upp och varieras beroende på syftet med läsningen. Du får dessutom tips på ett antal både klassiska och samtida noveller att läsa med eleverna.

  Carl-Johan Markstedt - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media
  Carl-Johan Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare i svenska och historia, journalist och museipedagog. Han är också författare till ett stort antal populära läroböcker i svenska, bland annat Svenska impulser och Känn på litteraturen. Tillsammans med Martin Sandberg har han skrivit boken "Romanläsning i praktiken – samtala och skriva om litteratur i skolan".
 • 5B: Elevfokus – med visuellt stöd och delaktighet som grund

  I denna föreläsning lyfts kraften av elevens delaktighet och hur det skapar förutsättningar för utveckling och förtroenden. Föreläsarna visar exempel på hur man kan hjälpa elever att skapa sammanhang, ta till sig undervisning men även bättre själva förstå beslut och insatser som finns runt i kring dem. Hur kan man tydliggöra, ta reda på elevens röst och hur kan man systematiskt använda sig av det visuella stödet i olika situationer och sammanhang.

  Föreläsarna Jenny Karlsson och Anna Morell är båda specialpedagoger och utbildar personal inom förskola, skola och LSS. Jenny arbetar även inom specialanpassade enheter i gymnasieskolan i Eskilstuna kommun, och Anna inom särskolan i Västerås kommun. Tillsammans har de skrivit Elevhälsa med kartläggning som verktyg, ett arbetssätt som grundar sig i Danderydsmodellen men även i kartläggningsmaterialet Skolkompassen av Lena W Henrikson och Anna Sjölund. Föreläsarna har även en ny bok hos Gothia Kompetens på gång!

  Jenny Karlsson - författare på Gothia Kompetens
  Jenny Karlsson
  Jenny Karlsson är i grunden lärare och har utbildat sig till specialpedagog och speciallärare, hon har även en master i didaktik.
  Anna Morell - författare på Gothia Kompetens
  Anna Morell
  Anna Morell är fritidspedagog i grunden och har senare utbildat sig till specialpedagog.
 • 5C: Examensarbetet som startpunkt för ett yrkesliv som lärare – med prisutdelning

  Med prisutdelning till 2022 års vinnare

  Med priset Årets bästa examensarbete vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma att ett examensarbete blir ofta starten på ett yrkesliv med livslångt lärande på vetenskaplig grund.

  Under programpunkten ges exempel på några tidigare vinnande bidrag och juryns arbete fram till det att utse vinnande bidrag. Efter prisutdelningen kommer en diskussion mellan Svante Tideman och vinnarna 2022 att kunna följas från scenen. 

  År 2021 gick priset till Markus Bergman, Lunds universitet, och hans arbete ”Kärnintegrerad undervisning i svenska. Ett retorikmoment för språk och litteratur – och demokrati” samt till Charlotte Ågren, Malmö Universitet, och hennes arbete ”Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985 - 2014".

  Examensarbeten är spännande att ta del av och utgör även ny kunskap som är relevant för läraryrket. Här får du också tips på processen för hur ett bra examensarbete kan gå till.

  Arrangeras av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

  Svante Tideman - 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund
  Svante Tideman
  Svante Tideman är 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund och legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska. Undervisar i år i Engelska 6 på Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet i Örebro. Svante Tideman sitter i LR:s förbundsstyrelse sedan 2009 och är vice ordförande sedan 2016.
 • 5D: En god ljudmiljö för alla i skolan! 

  Filip Gunnelid, Leg Audionom på Phonak, pratar om hur svårt det är att höra i klassrummet, med utgångspunkt från sin egen studie gjord vid Göteborgs Universitet. Därefter tar Maria Martinsson och Anneli Nidalen på Elevhälsan i Falun vid och berättar om hur ett ljudutjämningssystem och fokus på ljudmiljö kan skapa en bättre arbetsmiljö och goda förutsättningar för inlärning i skolan. Simon Eklund är specialist på ljudutjämningssystem hos Phonak och visar hur produkten Roger SoundField V2 fungerar i klassrummet.

  Arrangeras av Phonak.

  Filip Gunnelid
  Leg Audionom på Phonak.
  Maria Martinsson - talare på Lärkraft 2022
  Maria MartinssoN
  Arbetar på Elevhälsan i Falun.
  Anneli Nidalen - talare på Lärkraft 2022
  ANNELI NIDALEN
  Arbetar på Elevhälsan i Falun.
  Simon Eklund
  Specialist på ljudutjämningssystem hos Phonak.
 • 6A: Ostört i skolan – från digital distraktion till djup koncentration

  Sverige har varit världsledande på att fylla klassrummen med uppkopplade skärmar. Om vi ser till de större utvärderingar som gjorts har det inte fungerat direkt bra. Den teknologi som skulle ge eleverna tillgång till all världens kunskap visade sig paradoxalt nog stå i vägen för densamma. Multitasking har blivit ett normaltillstånd.  

  Den digitala tekniken ger skolan enorma möjligheter. För att kunna forma, skapa och förstå sin digitala framtid krävs förmågan att tänka djupt och länge, inte kort och ytligt. Att vara digitalt kompetent innefattar således metoder för att riva ner den mur av distraktion som hindrar eleverna från att nå dit – till lärandet och kunskapen. 

  Joakim Sveland - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Joakim Sveland
  Joakim Sveland är utbildad lärare och har sedan 2018 föreläst och skrivit om hur digitaliseringen påverkar och förändrar skolan och lärandet. 2022 släpptes hans senaste bok "Ostört i skolan - från digital distraktion till djup koncentration".
 • 6B: Din mest generösa vän - läromedlet!

  Du vet det redan. Vi vet det också: Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att eleven ska lyckas med sitt lärande. Tillsammans med din kompetens blir det digitala läromedlet en helt oslagbar resurs. Ett stöd för differentierad undervisning, språkutvecklande arbetssätt och möjligheter att utveckla elevernas studieteknik. Det ökar tillgängligheten i klassrummet och ger mängder av möjligheter att belysa ämnet ur olika perspektiv, på olika sätt och nivåer. Kom, så ska vi väcka din nyfikenhet!

  Arrangeras av Gleerups.

  Lotta Persson
  Processledare på Gleerups.
 • 6C: Berika din undervisning – samarbeta internationellt!

  Universitets- och högskolerådet erbjuder en mängd olika program där du får nya perspektiv och idéer som berikar din undervisning. Här får du veta mer om hur du kan ta hjälp av UHR för internationella samarbeten, personalfortbildning, jobbskuggning och nätverkande samt hur du kan arrangera klassutbyten och skicka elever på APL utomlands. Låt dig inspireras och se möjligheterna med undervisning i ett internationellt sammanhang.

  Arrangeras av UHR.

  Minna Thunberg - talare på Gothia Kompetens | © UHR
  Minna Thunberg
  Programhandläggare inom Erasmus+, sektor skola på UHR. Tidigare språklärare och med erfarenhet av internationella samarbeten.
  Nickhlas Malmdahl, UHR | © UHR
  NICHLAS MALMDAHL
  Programhandläggare inom Erasmus+, sektor yrkesutbildning på UHR.
 • 6D: Elevernas möjlighet att utvärdera och förbättra undervisningen

  Alla lärare i Ekerö kommun genomför en undervisningsenkät minst två gånger per läsår och elevgrupp. Syftet är att utveckla undervisningen med hjälp av elevernas synpunkter. Föredraget beskriver tankarna bakom enkäten och hur resultatet analyseras av den enskilda läraren och arbetslagen.

  Arrangeras av Ekerö Kommun.

  Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  Johan Sundqvist
  Utvecklingsledare, Ekerö kommun.
  Johanna Bolling - föreläsare på Gothia Kompetens
  Johanna Bolling
  Förstelärare i Ekerö kommun.
 • 6E: Hur påverkar positiv utbildning och karaktärsstyrkor elevernas välmående och mentala hälsa?

  Alla har styrkor och alla vill lyckas. Vårt välmående beror på våra relationer med andra, hur vi uppfattar oss själva och hur vi lyckas i vår vardag. Enligt Kaisa Vuorinens forskning är elevernas användning av karaktärsstyrkor kopplat till deras allmänna lycka och engagemang i skolarbetet. När du lär ut karaktärsstyrkor lär du också ut socioemotionella färdigheter och förser barn med en upplevelse om vad det är att vara en människa och växa upp. Kom och lär dig de bästa tipsen för att göra detta i praktiken.

  Kaisa Vuorinen - talare på Gothia Kompetens | © Kaisa Vuorinen / See the Good!
  Kaisa Vuorinen
  Fil.dr vid Helsingfors universitet samt expert i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Hon har publicerat studier om välmående och skolrelaterad lycka hos vanliga elever såväl som hos elever med olika särskilda behov. Hon är också grundare och VD för See the Good!
 • 7A: Hur undervisar vi så att elever får lära sig att stava?

  Att rätta elevernas stavfel är en del av en lärares arbetsuppgift, men hur kan du som lärare ta vara på det som blir fel och undervisa så att det blir rätt?

  Genom handfasta exempel visar Anne-Marie Körling hur du kan undervisa för att utveckla elevernas egen nyfikenhet på språket och samtidigt utbilda i rättstavning. Det blir fler rätt än fel. 

  Ann-Marie Körling - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Anne-Marie Körling
  Lärare, handledare och adjunkt vid Uppsala universitet. Hon har bland annat mottagit Svenska Akademiens svensklärarpris och Ingvar Lundbergpriset för sina läs- och skrivinsatser. 2015 utsågs hon av Kulturrådet till Sveriges läsambassadör.
 • 7B: Världen finns här – Lärande genom personliga möten

  När studerande på sfi möter elevgrupper i grund- och gymnasieskolan blir det win-win. Fatima Grönblad berättar hur du kommer igång med utbyten och skapar lärorika samtal i ditt klassrum. Världen finns här erbjuder ett samarbete med en sfi-lärare, där ni väljer ett ämnesområde kopplat till ordinarie undervisning. Eleverna förbereder frågor till varandra och samtalar i smågrupper där olika erfarenheter och perspektiv möts. Välkommen till 30 intensiva minuter om värdeskapande lärande, språkutveckling och global kompetens!

  Arrangeras av Världen finns här/ABF Göteborg: varldenfinnshar.se

  Fatima Grönblad - föreläsare på Gothia Kompetens | © Caroline Jonsson
  Fatima Grönblad
  Grundare av Världen finns här (finansierat av Arvsfonden). Har bakgrund som sfi-lärare och journalist. Brinner för att göra människor till resurser för varandra.
 • 7C: Teaching the Joy of Learning a New Language

  Irregular verbs have a tendency to fade from the students' memories after graduation, but we hope that they will remember the joy of learning a new language for the rest of their lives. So how do we teach them that joy?

  Let’s take a look at how we shape the students’ language-learning experience by choosing new and outside-the-box topics, rethinking old strategies, and anchoring our teaching in the world the students live in.

  Arrangeras av Clio.

  Juliane Giering Fejerskov - föreläsare på Gothia Kompetens
  Juliane Giering Fejerskov
  Juliane Giering Fejerskov is one of the editors with special focus on foreign languages at Clio by Bonnier Education. She has a degree in cultural studies and has been developing learning materials at Clio for the past four years. She is currently working on developing Clio's new modern language material for their digital learning platform.
 • 7D: Ungas perspektiv på hur skolnärvaro kan främjas

  Malmö Universitet genomför i samarbete med Ekerö kommun en forskningsstudie med syfte att bidra med kunskap om ungas perspektiv på hur skolnärvaro kan främjas. Den är en del i Ekerös satsning att ta del av barn och elevers idéer i skolförbättringsarbetet. Studiens delresultat kommer att redovisas.

  Arrangeras av Ekerö Kommun.

  HELENA ANDERSSON
  Universitetslektor på Malmö Universitet.
  Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  JOHAN SUNDQVIST
  Utvecklingsledare i Ekerö kommun.
  Åsa Karström, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  Åsa Karström
  Metodutvecklare Närvaro Central Elevhälsa i Ekerö kommun.
Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Johan Alm Föreläsare, författare och lärare sedan 25 år på olika stadier. Aktuell med boken Upptäck Lgr22 - verktyg för att greppa din kursplan. Även för Lgrsär22. Han har även skrivit de uppskattade böckerna Iakttagbara mål och Lärandematriser samt bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ bedömning.

Lärare, föreläsare och författare Johan Alm

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Helena Wallberg Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare. Helena är aktuell med en uppföljare till den mycket populära boken Lektionsdesign – en handbok. Hon jobbar med skolutveckling och fokuserar på utveckling av undervisning som stödjer och stimulerar lärandet för alla elever.

Foto av Mikael M Johansson.

Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare Helena Wallberg

Mona Liljedahl - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar som specialpedagog. Hon föreläser på temat särskilt begåvade/särbegåvade barn och elever och är en av författarna till Skolverkets handledningsmaterial Särskilt begåvade elever. Hon har skrivit boken Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet och utkommer med en praktisk uppföljare 2022.

Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. gymnasielärare i svenska och engelska, aktiv som specialpedagog Mona Liljedahl

Per Kornhall - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Per Kornhall / Staffan Claesson

Per Kornhallär doktor i biologi och utbildad gymnasielärare, har jobbat på Skolverket och i kommunal verksamhet men är sedan några år fristående konsult författare och föreläsare. Är aktuell med boken Naturligt ledarskap – vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan.

Foto av Staffan Claesson.

Doktor i biologi, utbildad gymnasielärare, konsult, författare och föreläsare Per Kornhall

Carl-Johan Markstedt - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens / Berling Media

Carl-Johan "Calle" Markstedt är lärare i svenska och har tillsammans med Martin Sandberg skrivit flera populära läromedel om litteraturläsning i skolan. Carl-Johan Markstedt är också författare till en av de mer spridda läromedelsserierna i svenska på gymnasiet, och verksam som journalist.

Foto av Marcus Gustafsson.

Lärare i svenska och läromedelsförfattare Calle Markstedt

Kalle Norwald - socionom, terapeut och auktoriserad sexolog

Kalle Norwald Socionom, terapeut och auktoriserad sexolog och har hela sin karriär på ett eller flera sätt arbetat med sexualupplysning och undervisning i skolans värld. Han är författare till Undervisning om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen. Expert på SVT i programmet Gift vid första ögonkastet.

Socionom, terapeut och auktoriserad sexolog Kalle Norwald

Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Filippa Mannerheim Lärare i svenska och historia och författare till boken Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk, som handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt.

Lärare i svenska och historia, författare Filippa Mannerheim

Ann-Marie Körling - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Anne-Marie Körling är lärare, handledare och adjunkt vid Uppsala universitet. Hon har bland annat mottagit Svenska Akademiens svensklärarpris och Ingvar Lundbergpriset för sina läs- och skrivinsatser. 2015 utsågs hon av Kulturrådet till Sveriges läsambassadör.

Lärare, handledare och adjunkt Anne-Marie Körling

Joakim Sveland - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Joakim Sveland är utbildad lärare och har sedan 2018 föreläst och skrivit om hur digitaliseringen påverkar och förändrar skolan och lärandet. 2022 släpptes hans senaste bok Ostört i skolan - från digital distraktion till djup koncentration.

Foto av Hannes Isaksson.

Utbildad lärare, föreläsare och författare Joakim Sveland

Ida Necovski - författare på Gothia Kompetens | © Ida Necovski

Ida Necovski är specialpedagog och lärare och har bidragit till framgångsrika förändringar inom elevhälsoteam. Ida är också medförfattare till olika böcker inom elevhälsans område, varav den senast heter Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan skriven tillsammans med Anna Bengtsson.

Specialpedagog och lärare Ida Necovski

Kristina Bähr - föreläsare på Gothia Kompetens | © Tomas Kihlman

Kristina Bähr har lång erfarenhet som skolöverläkare samt är föreläsare och författare till böckerna Resiliens i skolan och Psykisk hälsa i skolan.

Skolöverläkare, författare och föreläsare Kristina Bähr

Johanna Bolling - föreläsare på Gothia Kompetens

Johanna Bolling är förstelärare i matematik och har även varit matematikutvecklare där hon bland annat arbetat med undervisningsutveckling.

Förstelärare i matematik Johanna Bolling

Peter Falkheden, Studentlitteratur | © Studentlitteratur

Peter Falkheden har i snart 20 år arbetat med läromedel på Studentlitteratur och hjälpt många lärare arbeta mer effektivt med sina läromedel.

Läromedelsutvecklare Peter Falkheden

Lotta Persson är processledare på Gleerups.

Processledare Lotta Persson

Minna Thunberg - talare på Gothia Kompetens | © UHR

Minna Thunberg är programhandläggare inom Erasmus+, sektor skola på UHR. Tidigare språklärare och med erfarenhet av internationella samarbeten. 

Programhandläggare Minna Thunberg

Nickhlas Malmdahl, UHR | © UHR

Nichlas Malmdahl är programhandläggare inom Erasmus+, sektor yrkesutbildning på UHR.

Programhandläggare Nichlas Malmdahl

Juliane Giering Fejerskov - föreläsare på Gothia Kompetens

Juliane Giering Fejerskov is one of the editors with special focus on foreign languages at Clio by Bonnier Education. She has a degree in cultural studies and has been developing learning materials at Clio for the past four years. She is currently working on developing Clio's new modern language material for their digital learning platform. 

Editor with special focus on foreign languages Juliane Giering Fejerskov

Eva Bida - föreläsare på Gothia Kompetens

Eva Bida är förstelärare i idrott och hälsa på Torekällgymnasiet i Södertälje som är ett yrkesgymnasium.

Förstelärare i idrott och hälsa Eva Bida

Ulrika Jonsson - föreläsare på Gothia Kompetens

Ulrika Jonson är IKT-strateg på utbildningskontoret i Södertälje kommun samt medlem av Guldäpplets jury.

IKT-strateg Ulrika Jonson

Camilla Askebäck Diaz - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Camilla Askebäck Diazär lärare i matematik samt NO och arbetar som IT-pedagog på Alviksskolan. Utbildningskonsult och författare till tre böcker om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Utsedd till Sveriges bästa lärare 2016 och Guldäpplepristagare 2019. Camilla är certifierad APLS samt MIEE. Finns på Instagram som @askebackdiaz.se och mer information finns på hennes hemsida www.askebackdiaz.se.

Lärare i Ma/NO åk 7–9 och förstelärare i digitala verktyg Camilla Askebäck Diaz

Ulrika Elisson Grane - föreläsare på Gothia Kompetens

Ulrica Elisson Grane är förstelärare i Leksands kommun, utbildningssektorn, avdelning grundskolan. Mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 och det personliga priset Guldäpplet 2021.

Förstelärare Ulrica Elisson Grane

Illustration: enkel siluett av en person | © Gothia Kompetens

Malin Mogren är verksamhetsutvecklare.

Verksamhetsutvecklare Malin Mogren

Illustration: enkel siluett av en person | © Gothia Kompetens

Malin Eriksson är verksamhetsutvecklare från Göteborgs stad, grundskoleförvaltningen, samt mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021.

Verksamhetsutvecklare Malin Eriksson

Helena Andersson är universitetslektor på Malmö Universitet.

Universitetslektor Helena Andersson

Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun

Johan Sundqvist är utvecklingsledare i Ekerö kommun.

Utvecklingsledare Johan Sundqvist

Svante Tideman - 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund

Svante Tidemanär 1:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund och legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska. Undervisar i år i Engelska 6 på Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet i Örebro. Svante Tideman sitter i LR:s förbundsstyrelse sedan 2009 och är vice ordförande sedan 2016.

Foto av Elisabeth Ohlson Wallin.

1:e vice ordförande för Lärarnas Riksförbund Svante Tideman

Anna Morell - författare på Gothia Kompetens

Anna Morell är fritidspedagog i grunden och har senare utbildat sig till specialpedagog. Anna har lång erfarenhet av arbete inom särskolan men har även arbetat inom habiliteringen och centrala elevhälsan i Västerås. Anna anlitas också för olika uppdrag av Utbildningscenter autism där hon föreläser och arbetar som lärare på deras utbildningar. Nu arbetar Anna som specialpedagog inom särskolan i Västerås. 

Specialpedagog Anna Morell

Jenny Karlsson - författare på Gothia Kompetens

Jenny Karlsson är i grunden lärare och har utbildat sig till specialpedagog och speciallärare, hon har även en master i didaktik. Jenny har erfarenhet från grundskolan, särskild undervisningsgrupp och har jobbat inom centrala elevhälsan i Västerås. Nu arbetar hon som specialpedagog på gymnasiet i Eskilstuna med ansvar för två specialanpassade verksamheter.

Specialpedagog och speciallärare Jenny Karlsson

Fatima Grönblad - föreläsare på Gothia Kompetens | © Caroline Jonsson

Fatima Gröndblad är grundare av Världen finns här (finansierat av Arvsfonden). Har bakgrund som sfi-lärare och journalist. Brinner för att göra människor till resurser för varandra.

Foto av Caroline Jonsson.

Grundare av Världen finns här Fatima Grönblad

Eva Hartell är fil.dr och bedömningsforskare på KTH och för Haninge kommun, leg. lärare och lektor. Eva är även involverad i flera nationella och internationella praktiknära skolforskningsprojekt.

Fil.dr, bedömningsforskare, leg. lärare och lektor Eva Hartell

Hans Persson - Gothia Kompetens | © Håkan Målbäck

Hans Persson är lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är verksam som utbildare och fortbildare av lärare och suverän på att inspirera till skolutveckling inom NO och teknik. Hans idéer har fått stor spridning via både böcker och föreläsningar.

Lärare Hans Persson

Åsa Karström, Ekerö kommun | © Ekerö kommun

Åsa Karström Metodutvecklare Närvaro Central Elevhälsa i Ekerö kommun.

Metodutvecklare Närvaro Central Elevhälsa Åsa Karström

Maria Martinsson - talare på Lärkraft 2022

Maria Martinsson arbetar på Elevhälsan i Falun.

Arbetar på Elevhälsan i Falun Maria Martinsson

Anneli Nidalen - talare på Lärkraft 2022

Anneli Nidalen arbetar på Elevhälsan i Falun.

Arbetar på Elevhälsan i Falun Anneli Nidalen

Simon Eklundär specialist på ljudutjämningssystem hos Phonak.

Specialist på ljudutjämningssystem hos Phonak Simon Eklund

Filip Gunnelid är leg Audionom på Phonak.

Leg Audionom på Phonak Filip Gunnelid

Kaisa Vuorinen - talare på Gothia Kompetens | © Kaisa Vuorinen / See the Good!

Kaisa Vuorinen är fil.dr vid Helsingfors universitet samt expert i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Hon har publicerat studier om välmående och skolrelaterad lycka hos vanliga elever såväl som hos elever med olika särskilda behov. Hon är också grundare och VD för See the Good!

Fil.dr samt expert i positiv utbildning och styrkebaserat lärande Kaisa Vuorinen

Charlotta Granath - talare på Lärkraft 2022

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati och författare till utbildningsmaterialet Demokratisk beredskap.

Förstelärare i demokrati Charlotta Granath

Robert Trupp - talare på Lärkraft 2022

Robert Trupp är Totalförsvarsupplysningssamordnare vid Försvarsmakten.

Totalförsvarsupplysningssamordnare Försvarsmakten Robert Trupp

Lärarnas Riksförbunds logotyp

Samarbetspartner: Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90.000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Vi är rikstäckande med över 300 föreningar, 29 distrikt och ett centralt kansli i Stockholm. För den som fortfarande studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare har vi en studerandeförening som finns representerad på de flesta studieorter.

Läs mer på lr.se

Ekerö kommuns logotyp

Samarbetskommun: Ekerö Kommun

Förutom världsarv och kungligheter, hundpatruller, sjöscouter, vikingalämningar, massor av öar, bio, slalombackar och skridskodisco, så kan Ekerö kommun erbjuda en trygg och stabil kommun att gå i skolan i. Och att leva i.

Vi är stora till ytan. Och har plats för nytänkande och framtidsvisioner.

Vi är nära Stockholm. Med bara ett steg ut till lugnet.

Allt fler flyttar hit. Och hittar hit.

Läs mer på ekero.se

Partner: Guldtrappan

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne där partners är Gothia Kompetens, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund och Stiftelsen DIU.

Läs mer på www2.diu.se/guldtrappan/

 • Binogi

  Binogi - den digitala vägen till lärande
  Ett flerspråkigt digitalt läromedel bestående av korta, animerade lektionsfilmer med tillhörande quiz som eleverna kan titta på själva eller i klassen. Det ger alla möjlighet att följa med i undervisningen. Lärardel finns.

  Gå till binogi.se

 • Clio by Bonnier Education

  Clio är ett digitalt läromedel för grundskolan från Bonnier Education. Clio skapar innovativa tjänster, differentieringsverktyg och undervisningsmaterial för klassrummet med målet att alla elever ska få de bästa förutsättningarna för lärande.

  Gå till info.clio.me

 • Evolytes

  Evolytes är ett individualiseret matematisk inlärningssystem från Island. I Evolytes roliga och engagerande sagovärld används data för att analysera elevens inlärningsförmåga, anpassa läromedlet till varje elev och ger läraren möjlighet att övervaka varje elevs framsteg, styrkor och förbättringsomården.

  Gå till evolytes.com

 • Gleerups

  Om Gleerups
  Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Välkommen in på www.gleerups.se

 • Gothia Kompetens

  Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

  Det är vi på Gothia Kompetens som arrangerar Lärkraft.

  Mer inom skola från Gothia Kompetens

 • ILT Inläsningstjänst

  Hos ILT Inläsningstjänst hittar du inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk, utbildningar och tester för kartläggandet av dyslexi. Smarta tjänster som gör vardagen lite lättare för dig som är verksam i skolan.

  Gå till inlasningstjanst.se

 • Kunskapsproffsen education

  Kunskapsproffsen erbjuder kompetensutveckling för lärare och skolledare från förskola till gymnasium. Vi anordnar kurser, föreläsningar och workshoppar utifrån ett svenskt och internationellt skolperspektiv. Kurserna riktar sig till lärare och skolledare i Sverige men även till lärare och rektorer i andra länder.

  Gå till knowledgepro.se

 • Lekolär och Hands-On Science
 • Liber

  Lyckas med Liber.
  Att alla ska lyckas med sina studier är vår ledstjärna. På Liber har vi över 140 års erfarenhet av att skapa läromedel och kompetensutveckling, vars kunskap gör skillnad för elever, studenter, ledare och medarbetare för resten av livet. Därför finns Liber – för att stötta så att alla lyckas.

  Gå till liber.se

 • Lärarförbundet
 • Lärarnas Riksförbund

  Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90.000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

  Samarbetspartner under Lärkraft 2022.

  Läs mer på lr.se

 • Majema!

  Majema utvecklar nytänkande läromedel med hög pedagogisk kvalitet som tar till vara elevernas kreativitet och ger tänkande och empatiska elever som kan ta ställning. Vi är specialiserade på FK - åk 6 och ger ut basläromedel i svenska, engelska och matematik.

  Gå till majema.se

 • Matteappen Magma

  Magma är ett kompensatoriskt matematikverktyg för hela grundskolan. Lärare kan följa elevers progression, se elevernas lösningar och enklare differentiera undervisningen. Magma ger eleverna bättre förutsättningar att lyckas!

  Den 1:a augusti byter Matteappen namn till Magma!

  Gå till matteappen.se

 • Natur & Kultur

  Välkommen till Natur & Kultur
  Hos oss hittar du kompetensutvecklingslitteratur samt kvalitetssäkrade läromedel för förskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och sfi. Vi ses!

  Gå till nok.se/laromedel

 • Novista

  Novista är ett av Sveriges ledande hjälpmedelsföretag inom tyngdprodukter. Sedan 2013 har vi forskat, samt utvecklat och tillverkat kognitiva hjälpmedel av hög kvalitet så som tyngdtäcken och tyngdvästar. 

  Gå till novista.se

 • Phonak

  Tydligt ljud till alla
  Phonak har under 75 år utvecklat världsledande lösningar för personer med nedsatt hörsel för att de ska kunna leva livet fullt ut. Med ljudutjämningssystemet Roger SoundField sparas lärarens röst och eleverna får en bättre lärmiljö.

  Gå till phonak.com

 • Sanoma Utbildning

  Vi på Sanoma Utbildning vill göra det möjligt för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Det gör vi genom att erbjuda väl utprövade och kvalitativa läromedel i kombination med lustfyllda och utvecklande digitala stöd från förskolan, hela vägen upp till universitet, högskola och sfi.

  Gå till sanomautbildning.se

 • See the Good!

  See the Good! tillhandahåller lättanvända verktyg och effektiva forskningsbaserade metoder för att bygga en positiv skolkultur i såväl förskolor som inom grundskoleutbildning. Tjänsterna låter barn och unga identifiera sina styrkor på olika sätt, ta emot och ge positiv feedback och följa sin egen utveckling genom att bygga en portfolio av styrkor.

  Gå till positive.fi/sv

 • SMART Board och Lumio

  På SMART Board interaktiv skärm kan alla följa det som händer, här växer kunskapen fram genom gemensamma upplevelser. I mjukvaran Lumio skapar pedagoger, tillsammans med barngruppen, spelbaserade aktiviteter med egna bilder, filmer och ord/meningar.

  Möt Netsmart och AVS i vår monter så berättar vi mer!

  Gå till smartboard.se
  Gå till lumio.nu

 • Studentlitteratur

  Välkommen till vår monter!
  Varmt välkommen till vår monter där du hittar läromedel från förskoleklass upp till gymnasiet. Med våra smarta elevpaket får du både ett digitalt läromedel och en tryckt bok – allt för att ge dig de bästa förutsättningarna för ett flexibelt och varierat lärande.

  Gå till www.studentlitteratur.se

 • Universitets- och högskolerådet, UHR

  Nå längre genom att lära från kollegor i andra länder, studera eller praktisera utomlands. Universitets- och högskolerådet erbjuder finansiering för kompetens- och verksamhetsutveckling inom hela utbildningsområdet – från förskola till universitet.

  Gå till Utbyten.se - stöd för internationellt samarbete och utbyte inom utbildningsområdet

 • Världen finns här

  Världen finns här
  Världen finns här samordnar lärande möten mellan elever inom grund/gymnasieskola och sfi. Arbetet drivs av ABF Göteborg med stöd från Allmänna Arvsfonden.

  Gå till varldenfinnshar.se

Till anmälan: Lärkraft 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande konferenser, utbildningar och böcker inom skola.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Anmälningsvillkor
Din anmälan är bindande men din plats kan överlåtas till en kollega. Om varken du eller din ersättare kommer på konferensen debiterar vi 300 kr exkl. moms i no-show-avgift. 

Behöver du avboka kan du göra det kostnadsfritt senast 30 dagar innan konferensen. Vid utebliven avanmälan debiteras 300 kr exkl moms.

Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.