Årets kompetensutvecklingsdag för lärare

För femte året i rad bjuder vi in Sveriges lärare till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag.

Lärkraft är en heldag för dig som arbetar i grundskolan och gymnasiet där vi fördjupar oss i klassrumspraktik och undervisning. 

Här får du möta högintressanta föreläsare som delar med sig av erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Lyssna till bland andra Linnea Lindquist, Karin Boberg & Anna Sterlinger Ahlring och Helena Wallberg.

Programmet fylls på löpande. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

2022 blev konferensen Lärkraft fullbokad med drygt 1000 deltagare. Så säkra din plats redan idag – anmäl dig till Lärkraft 2023!

Fantastiska föreläsningar på 30 inspirerande minuter.

Till anmälan: Lärkraft 2023


Fler röster från tidigare deltagare

»Fint och bra organiserat!! Bra variation på föreläsningarna.«

»Lärkraft är något man ser fram emot varje år.«

»Fantastiska föreläsare. Stor bredd på ämnena. Även jag som arbetat i 30 år fick något nytt till livs. Stort tack!«

»Innehållsvariationen och den mycket goda kvaliteten på föreläsningarna!!«

»Bra upplägg med 30 min föreläsningar. Bra variation på föreläsare. Tack för att dagen var gratis!!«


Konferensen Lärkraft - logotyp

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

FAKTA

Programfolder för Lärkraft 2023

Ladda ner foldern.

Ladda ner progamöversikten.

Datum: 1 november 2023

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Orange märke med texten KostnadsfrittKostnadsfritt för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Anmälan: anmäl dig kostnadsfritt här.

Du väljer på plats vilka föreläsningar du vill lyssna till. Salarna har ett begränsat antal platser. Var därför ute i god tid vid vald föreläsning.

Kontaktuppgifter

Anmälningsfrågor
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Lärkraft 2023?
Kontakta Karin Westlund:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1A: Elevens lärande – handledning i klassrummet

  Du går ut och hjälper till efter din instruktion. Hur går du fram? Hur avläser du elevens lärstrategier? Hur anpassar du ditt sätt att ge information så att eleven kan enklast ta emot den? John Steinberg demonstrerar hur du kan göra. Han förklarar betydelsen av metakognitiva frågor och begreppet lärstrategier. Det gäller inte bara att tala om för eleverna vad de ska lära sig, utan även hur. Elever får ett större större ”jag kan”-känsla. Föreläsningen utgår ifrån Johns nya bok, Elevens lärande: handledning i klassrummet.

  John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg
  John Steinberg
  John Steinberg är fil.dr i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om pedagogik och inlärning. Han är känd för sina engagerande och praktiska föreläsningar.
 • 09.40 2A: Att äga undervisningen

  I skolan finns en mängd givna ramar att ta hänsyn till: vi har skollagen, läroplanen, tio obligatoriska läsår, vi har kollegiet och våra elever. En enorm mängd lektioner som ska ha innehåll, människor som ska lyckas och elever som i årskurs 9 ska ha betyg för att kunna göra val inför gymnasiet och framtiden.

  Hur paketerar vi lärare vår undervisning, så att eleverna vill lära sig? Hur kan vi motivera eleverna? Vad är det som får en elev att vilja lyckas? Vad är det som får en elev att jobba vidare även när det känns tufft eller svårt? Vad är det som du som lärare själv kan påverka?

  Föreläsarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har skrivit flera böcker tillsammans varav den senaste heter Att äga undervisningen – med motivationen i fokus.

  Karin BoberG
  Grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Karin bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket.
  Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt
  Anna Sterlinger Ahlring
  Grundskollärare, författare och utbildningskonsult. Grundare av Anna och Philips Lärarpodcast.
 • 10.40 3A: Kollegialt lärande – ett kraftfullt verktyg för skolutveckling

  Kollegialt och kollektivt lärande är idag en erkänd och viktig framgångsfaktor för att bedriva effektiv undervisning. Ett lyckat kollegialt lärande utgår från de frågor och utmaningar som lärare ställs inför i sin yrkesvardag. Genom utmanande och bra samtal kring varför och på vilka grunder vi gör som vi gör får vi kunskap om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. På samma gång utvecklar vi yrkeskompetens och arbetsglädje inom kollegiet.

  Föreläsningen visar konkret på förutsättningar och metoder för att få till stånd detta.

  Per Fagerström - författare på Gothia Kompetens | © Per Fagerström / Tobias Guldstrand
  Per Fagerström
  Lärare och skolutvecklare, verksam i Göteborg på den kommunala uppdragsenheten Center för skolutveckling. Han gör också insatser inom Skolverkets satsning Samverkan bästa skola genom Karlstads universitet. Författare till boken "Kollegialt lärande i skolan", utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.20 4A: Tidig upptäckt och tidiga insatser

  Evidensbaserad läs- och skrivundervisning inom RTI
  I denna föreläsning får du ta del av hur skolor och lärare praktiskt kan arbeta evidensbaserat med tidig upptäckt och tidiga insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Föreläsaren lyfter fram konkreta undervisningsmetoder för läsinlärning som har stöd i forskning. I föreläsningen beskrivs också hur den evidensbaserade undervisningen kan organiseras inom RTI-modellen så att alla elever, som är i behov av det, kan få stöd tidigt.

  Camilla Nilvius - talare på Lärkraft 2023
  Camilla Nilvius
  Grundskolelärare 1–7 och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 är Camilla lektor på Linnéuniversitetet, på speciallärarprogrammet. Camilla disputerade nyligen med avhandlingen: "Response to Intervention - en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext".
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5A: Fem supertips för att möta alla elever!

  Finns rätt sätt och fel sätt att genomföra undervisning? Den där magiska metoden som ska fixa till det svåra? Helena Wallberg vill släppa den diskussionen och fokusera på vad som gör att eleverna lär sig på djupet och utvecklas. I den här föreläsning får du ta del av sådant som verkligen gör skillnad när du vill kunna möta alla elever. Du får veta hur du kan göra en strukturerad reflektion före lektionen, genomtänkta val under lektionen och genomföra kollegiala målinriktade övningar efter lektionen. 

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog, utbildare och författare till flera böcker, bland annat om lektionsdesign. Den senaste heter "Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen" (2023).
 • 13.40 6A: Elevhälsa i klassrummet, vi gör det tillsammans!

  Vad händer om vi vänder åtgärdande elevhälsoarbete till hälsofrämjande och förebyggande insatser för alla elever?

  En inspirerande föreläsning som ger en inblick i hur en sådan förändring i arbetet kan se ut, konkreta exempel på arbetsmetoder och hur en digital elevhälsa kan utvecklas på skolan. Vi flyttar ut elevhälsan i klassrummet och arbetar tillsammans! 

  Föreläsarna har tillsammans skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet.

  Anette Odder - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Anette Odder
  Anette Odder
  Skolsköterska sedan 15 år. Anette fick priset ”Årets skolsköterska” 2020 som delas ut av Riksföreningen för skolsköterskor.
  Matilda Gend - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Matilda Gend
  Matilda Gend
  Skolkurator som även har arbetat inom socialtjänsten med barn som far illa.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7A: Effektivare matematikundervisning – en konkret femstegsmodell

  Hur väcker du dina elevers intresse och engagemang för matematiken och hur får du eleverna att lyckas?

  Denna föreläsning handlar om hur du genom en undervisning som sätter kommunikation och resonemang i fokus och som kännetecknas av att den är lärarledd och varierad får eleverna att nå framgång. Här beskrivs en femstegsmodell för strukturerad problemlösning. Genom de fem stegen: enskilt - par - alla - fördjupning - summering får de fler elever att nå högre kunskaper i matematik. Metoden är forskningsbeprövad och föreläsarna har tagit sin inspiration från matematikundervisning i Japan.

  Föreläsarna har mångårig erfarenhet av matematikundervisning på grundskolans samtliga stadier och har tillsammans skrivit boken Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell.

  Ann-Sofie Berg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Ann-Sofie Berg
  Biträdande rektor på Neglinge skola och leg. lärare i matematik.
  Maria Lindholm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Maria Lindholm
  Leg. lärare i matematik, NO och teknik på Saltsjöbadens samskola, Nacka kommun.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1B: Konsten att undervisa

  Att undervisa är en konst. Det är en vacker, givande men svår konst. Och det är en konst som under senare år hamnat i pedagogikens periferi, till förmån för mer ”elevcentrerade” arbetsformer.

  Filippa Mannerheim slår ett slag för den berättande, visande och förklarande läraren som leder hela sin klass genom ett gemensamt ämnesstoff och gemensamma övningar. Genom helklassundervisning och ämnesinlärning kommer vi bort från ”produktpedagogikens” ensamhet och bedömningen som undervisningsinnehåll.
   
  Med hjälp av den klassiska undervisningens helklassmetoder kan läraren lotsa eleverna via det skrivna ordet och den viktiga läsningen – istället för att anpassa bort.

  Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Filippa Mannerheim
  Lärare i svenska och historia och författare av boken Konsten att undervisa: en bok om lärarens hantverk utgiven hos oss på Gothia Kompetens. Boken som rönt mycket uppmärksamhet handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt.
 • 09.40 2B: Att jämställa klassrum

  Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra undervisningen. Men hur? Hur får vi till det i praktiken? Utan att det tar oss oceaner av extra tid?

  Här får du konkreta tips på hur ett normkritiskt perspektiv på undervisningen kan främja jämställdhet. Vi går också igenom vad ett normkritiskt perspektiv innebär samt hur det skiljer sig från toleranspedagogik som länge präglat skolan. Föreläsningen innehåller både teori, praktik, reflektionsfrågor och exempel.

  Sandra Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Sandra Brömster
  Sandra Brömster
  Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare. Hon har arbetat med jämställdhet och normkritik i 12 år, bl.a. på Skolverket och som ambassadör för RFSU. Är aktuell med den kommande boken Att jämställa klassrum (Gothia Kompetens). Kommer också ut med en bok om ett normkritiskt perspektiv i pedagogiskt arbete med yngre barn på Studentlitteratur.
 • 10.40 3B: Konsten att vända en skola genom att tänka mindre och jobba mer

  Den faktor som främst påverkar elevernas resultat är deras föräldrars utbildningsnivå. Det är samtidigt en faktor som eleverna inte kan påverka.

  Det finns dock saker vi kan göra trots skolsystemet, inte tack vare det. I den här föreläsningen berättar skolledaren Linnea Lindquist om hur hon har gått till väga för att vända en skola som många hade tappat hoppet om. Linnea berättar hur hon har organiserat undervisningen för att den ska kunna vara kompensatorisk och varför det är så viktigt att ge lärare professionell frihet.

  Linnea Lindquist - talare på Gothia Kompetens
  Linnea Lindquist
  Biträdande rektor i Hammarkullen, ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Linnea föredrar dock att kalla Hammarkullen för ett särskilt roligt område att arbeta i. Linnea är aktuell med boken "Att vända en skola – en rektors erfarenheter" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.20 4B Skolattacker – När det otänkbara sker

  Under 2020-talet skedde flera skolattacker i Sverige och orter som Eslöv, Kristianstad och Malmö är några som många numera förknippar med skolattacker. Även om sannolikheten för att hamna i en skolattack är liten så är oron bland skolpersonal hög och frågan måste tas på allvar. Men hur förbereder man medarbetare på det otänkbara?

  Under föreläsningen ges en inblick i hur ett händelseförlopp kan utspela sig, varningssignaler hos gärningsmän, vikten av mental förberedelse och kännedom om skyddsprinciperna.

  Kim Norman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Kim Norman
  Kim Norman arbetar med att ta fram stödmaterial till skolor avseende säkerhet och krisberedskap. Han har en bakgrund som polis med gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete där han bland annat arbetat i den privata sektorn och som säkerhetsstrateg på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Är aktuell som författare till boken "Handbok vid skolattacker – om pågående dödligt våld (PDV)", utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5B: Digiloga möjligheter i matematikundervisningen

  Hur använder du digitala verktyg i undervisningen så att de blir till en naturlig del av undervisningen? Hur får du dem att samspela med de analoga verktyg som redan används så att en digilog undervisning uppstår – för att utnyttja de olika verktygens styrka och förenkla och lyfta undervisningen i matematik?

  Ta del av en föreläsning med konkreta tips på digitala verktyg du kan använda vid planering av till exempel undervisningen, genomgångar och bedömning. Och verktyg för att fler elever ska få utmaningar på sin nivå och öka sin motivation.

  Camilla Askebäck Diaz - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Camilla Askebäck Diaz
  Lärare i matematik och NO, arbetar som IT-pedagog på Alviksskolan i Stockholm. Camilla föreläser om digitalisering och bloggar om sitt arbete. Hon har fått flera lärarutmärkelser, bl.a. Guldäpplet från DIU 2019. Är en av författarna till boken "Digitala verktyg i matematikundervisningen" utgiven av oss på Gothia Kompetens.
 • 13.40 6B: Styrkorna får dig att blomstra som lärare!

  En positiv uppfattning om sig själv och sina styrkor förbättrar lärarens välbefinnande och uppmuntrar inlärning. När man identifierar sina karaktärsstyrkor möjliggör det framgångar och stärker välbefinnandet. I de skolor där See the Good! -metoden har genomförts har välmåendet hos lärare och elever ökat. Efter föreläsningen vet du hur du kan börja utveckla en positiv verksamhetskultur och därigenom bidra till en skolmiljö där växelverkan mellan välmående och inlärning är i fokus.

  Arrangeras av See the Good!

  Kaisa Vuorinen - talare på Gothia Kompetens | © Kaisa Vuorinen / See the Good!
  Kaisa Vuorinen
  Fil.dr., Helsingfors universitet, expert i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Kaisa har publicerat studier om välmående och skolrelaterad lycka hos vanliga elever såväl som hos elever med olika särskilda behov. Hon är också grundare och vd för See the Good!.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7B: Läsa äger

  Nästan varannan elev tappar i sina läsfärdigheter under sommarlovet, mest tappar de som är lässköra. När skolan börjar igen har gapet ökat mellan den som tycker läsning är svårt och den som har flyt i sin läsning. Hur kan vi genom yrkesöverskridande samverkan och med feriepraktikanter som läsande förebilder hejda sommarlovstappet? Vinsterna i Botkyrka blev fler än de kunnat drömma, det visade forskning från Linnéuniversitet.

  ”Om jag kan läsa kan jag drömma på nya sätt. Om jag kan drömma kan jag våga tro på det jag drömmer om. Om jag kan tro på det jag drömmer om kan jag bli den jag drömmer om att bli.”

  Arrangeras av Bonniers Familjestiftelse.

  Anneli Glamsare - Bonniers Familjestiftelse | © Bonniers Familjestiftelse
  Anneli Glamsare
  Initiativtagare till Läsa äger. Tidigare läs- och skrivutvecklare i Botkyrka. Mottagare av Pascal Engmans stipendium Årets läsfrämjare och En Bok För Allas pris Årets Läsfrämjare.
  Lovisa Fhager Logothetis - Bonniers Familjestiftelse | © Bonniers Familjestiftelse
  Lovisa Fhager Logothetis
  Generalsekreterare Bonniers Familjestiftelse, sakkunnig och utbildare inom mänskliga rättigheter med spetskompetens inom demokrati- och mångfaldsfrågor.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1C: Not the end of the story – using literature in your teaching

  Oliver Smith ger dig tips på hur du kan använda mer skönlitteratur i din undervisning och delar med sig av många exempel på aktiviteter som kan användas både före, under och efter läsning. Framförallt får du med dig ett ramverk att arbeta utifrån. Föreläsningen är perfekt för dig som undervisar i engelska men fungerar lika bra för dig som undervisar i svenska.

  Arrangeras av Majema!

  Oliver Smith
  Oliver Smith är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning på Stockholms Universitet och undervisar i kurser på grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen. Oliver vann Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare 2022.
 • 09.40 2C: Förstå och nå fram till dina elever

  I detta samtal visar gymnasieläraren Ann Lindgren och psykologen David Edfelt hur ett specialpedagogiskt förhållningssätt framgångsrikt kan implementeras i ett lärarlag eller i en skola. Genom att skapa en gemensam kunskapsgrund om funktionsförmågor kan du som lärare eller skolledare tillsammans med ditt arbetslag kartlägga elevärenden, anpassa insatser och stödja varandra i arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.

  Arrangeras av Natur & Kultur.

  Ann Lindgren - talare på Lärkraft 2023
  Ann Lindgren
  Gymnasielärare med lång erfarenhet av elevnära arbete inom psykiatrin i Stockholm, samt författare till flera böcker om tydliggörande pedagogik.
  David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © David Edfelt
  David Edfelt
  Leg. psykolog, handledare, utbildare och författare till ett flertal böcker. David undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • 10.40 3C: Hur räddar vi läsförståelsen?

  Forskning visar att det krävs minst 5000 timmars läsning för att automatisera avkodningen och nå god läsförståelse. Samtidigt visar aktuella rapporter att barn och unga lägger allt mindre tid på just läsandet. Vilken väg är rätt att gå för att vända denna trend? Finns det genvägar? Vilken roll spelar skönlitteratur kontra läromedel? Vilken funktion fyller lättläst? Det är frågor som vi försöker få svar på i ett samtal med författaren Torsten Bengtsson och läromedelsutvecklaren Jessica Olefeldt.

  Arrangeras av Studentlitteratur.

  Jessica Olefeldt - talare på Lärkraft
  Jessica Olefeldt
  Jessica har arbetat som lärare i svenska och SO för åk 4-9 och är nu läromedelsutvecklare i svenska för F-9.
  Henny Holmqvist - talare på Lärkraft
  Henny Holmqvist
  Henny har arbetat som förläggare av barn- och ungdomsböcker i många år. Nu är hon förläggare och redaktionschef på Sveriges största förlag för lättläst litteratur för barn, unga och vuxna som kämpar med sin läsning.
  Torsten Bengtsson - talare på Lärkraft | © Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur
  Torsten Bengtsson
  Torsten är en prisbelönt, välkänd barn- och ungdomsboksförfattare, med bakgrund som mellanstadielärare och specialpedagog.
 • 11.20 4C: Humorns kraft lockar till läsning

  I den här föreläsningen berättar den uppskattade barnboks- och läromedelsförfattaren Pernilla Gesén om humorns kraft för att locka till läsning och om hur man skriver samma berättelse på flera olika svårighetsnivåer. Det var inte självklart att hon skulle bli författare men en lärare förändrade allt och konsten att kunna ljuga blev avgörande för Pernilla Geséns framtid. 

  Arrangeras av Sanoma Utbildning.

  Pernilla Gesén - barnboksförfattare och talare på Lärkraft 2023 | © Sanoma Utbildning
  Pernilla Gesén
  Pernilla Gesén är en etablerad barnboksförfattare som gett ut drygt 70 böcker, bl.a. om Robin, Alva och Kompisarna. Varje år träffar hon hundratals barn på sina skolbesök.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5C: Specialdidaktik – metoder, stödstrukturer och strategier

  En bred undervisningsrepertoar ger dig en pedagogisk beredskap. Med fler metoder, stödstrukturer och strategier i klassrummet kan du fånga fler elever.  Här får du konkreta verktyg som är evidensbaserade och som kan stötta dina elevers lärande.  Innehållet berör elevers motivation och engagemang samt hur du kan arbeta med relationer mellan elev-lärare och mellan elev-elev.

  Arrangeras av Liber.

  Emma Leifler - talare på Lärkraft 2023
  Emma Leifler
  Emma Leifler är lektor vid Göteborgs universitet och undervisar i grundlärarprogram och i de specialpedagogiska programmen. Hon har nyligen disputerat vid Karolinska institutet och hennes forskning har rört inkludering och hur fler elever kan må bra och nå målen i skolan.
 • 13.40 6C: Hur kan utbyten med andra länder bidra till högre kvalitet i undervisningen?

  Internationella utbyten bidrar på flera sätt till höjd utbildningskvalitet. Det tillför undervisningen nya perspektiv, ger personalen möjlighet till kollegialt lärande och är ett sätt att arbeta mot målen i läroplaner och styrdokument.

  Under ett panelsamtal kommer representanter från fyra organisationer berätta om hur de tolkar begreppet internationalisering, hur de arbetar med det i praktiken och inom ramen för internationella projekt på följande teman:

  • Inkludering och Mångfald
  • Den digitala omställningen
  • Miljön och kampen mot klimatförändringarna
  • Deltagande i det demokratiska livet, gemensamma värderingar och samhällsengagemang


  Vi kommer även kort att gå igenom vilka möjligheter som UHR erbjuder i form av bidrag och digitala samarbetsytor för internationellt samarbete och kompetensutveckling.

  Arrangeras av Universitets- och högskolerådet, UHR.

  Karoline Rolfsen Sandsborg
  Handläggare UHR
  Susanne Hagström-Larsson
  Handläggare UHR
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7C: En god ljudmiljö för alla i klassrum och idrottshall!

  En klasslärare och en idrottslärare berättar om hur ett ljudutjämningssystem och hur fokus på ljudmiljö skapar en bättre arbetsmiljö i klassrummet och inte minst i idrottshallen. Läraren sparar sin röst, som ska hålla i många år, och alla elever kan höra vad som sägs.

  Arrangeras av Phonak.

  Simon Eklund
  Lead på Phonak. 
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1D: Vägar till en människocentrerad pedagogik – att utveckla elevgrupper till ett fungerande miniatyrsamhälle

  Hur skapar man som lärare systematiskt gemenskaper bland eleverna som följer specifika principer? Här bjuds deltagarna på nya tanke- och arbetssätt för att utveckla skolan som en spjutspets mot en mer mänsklig framtid. Du får ta del av exempel på pedagogiska processer som främjar elevers personliga utveckling och elevgruppers utveckling för att skapa fungerande miniatyrsamhällen i undervisningen. I stället för att huvudsakligen ägna sig åt de kognitiva kunskapsmålen finns det arbetssätt där den rationella, etiska, existentiella och estetiska utvecklingen av eleverna är integrerad.

  Arrangeras av Kunskapsproffsen Education.

  Kamran Namdar - föreläsare på Gothia Kompetens
  Kamran Namdar
  Kamran Namdar, fil.dr i pedagogik, har fyrtio års erfarenhet av skolutbildning på tre kontinenter. Han har de senaste tre decennierna utbildat lärare och skolledare i den svenska lärarutbildningen och bedrivit forskning inom skolområdet.
 • 09.40 2D: Språkutvecklande och likvärdig matematik

  Hur har lärare kunnat ändra fokus bland eleverna från att "ligga långt fram i boken" till att samarbeta kring riktiga problem och låta varje elev bli en lärresurs?

  Under den här föreläsningen får vi lyssna till vad likvärdig matematik verkligen innebär. Vi får tips på praktiknära arbetssätt och hur även matematiklektionen ska vara inkluderande där samtal mellan elever står i fokus. Föreläsningen bygger på forskning, lärarintervjuer och otaliga klassrumsbesök.

  Arrangeras av Magma.

  Arvid Gilljam - talare på Lärkraft | © Magma
  Arvid Gilljam
  Grundare av Magma. Har sedan 2015 arbetat med att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen i matematik.
 • 10.40 3D: Lärarens och läromedlets roll

  Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för goda resultat i skolan - ett fantastiskt förtroende och uppdrag men som också ställer höga krav på lärarens kompetens och bredd. Hur kan ett läromedel stötta läraren, för att spara tid och säkra likvärdig undervisning för alla?

  Arrangeras av Gleerups.

  Hanna Oreborg - Gleerups
  Hanna Oreborg
  Hanna Oreborg arbetar på Gleerups med frågor kopplade till utbildning, inspiration och stöd vid användningen av läromedel i undervisningen.
 • 11.20 4D: Koden till tonårshjärnan – Konsten att förstå sig på tonåringen och få en bättre relation och dialog

  Tänk om du fick titta in i tonåringens hjärna och förstå vad som hände där? Att du skulle få ”inside information” om orsakerna till tonårstidens ibland snåriga väg. Här får du avslöjande insikter om den senaste forskningen och konkreta tips så att du kan samarbeta med tonårshjärnans förutsättningar. Då blir det betydligt bättre och går lättare för både dig och tonåringen. Hjärnans utveckling hos tonåringen är en viktig och skör period och vi behöver med alla medel stötta så att tonårshjärnan får utvecklas optimalt.

  Arrangeras av Lena Skogholm.

  Lena Skogholm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Skogholm / Sara Appelgren
  Lena Skogholm
  Beteendevetare och pedagog, specialiserad på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett konkret sätt i mötet med tonåringar och oss människor emellan. Hon är författare till böckerna "Bemötandekoden", "Livskoden enligt hjärnan" och "Koden till tonårshjärnan". År 2021 vann Lena Stora Talarpriset.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5D: Vad GÖR en skicklig lärare?

  Är undervisningen på din skola skicklig på vetenskaplig grund? Är undervisningen du och dina kollegor genomför kompensatorisk?

  1800 systematiska lektionsobservationer med fokus på tio dimensioner som forskning visat leder till studiero, motivation och lärande. Det är bakgrunden till att vi konkret kan beskriva vad en skicklig lärare gör i ett observationsunderlag. Så här kan lärare och skolledare tillsammans se och prata om att nå SAMSYN kring och systematiskt utveckla skicklig undervisning på vetenskaplig grund.

  Arrangeras av BRAVOLesson.

  Mats Rosenkvist - talare på Lärkraft
  Mats Rosenkvist
  Mats Rosenkvist leder sedan 2017 BRAVOLesson som idag är ett expertkluster med forskare och experter på att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.
 • 13.40 6D: Lärande för hållbar utveckling – Hela skolans ansvar

  I skolans styrdokument står att skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Samhället står inför många utmaningar, att rusta eleverna för detta kräver att hela skolan arbetar för lärande för hållbar utveckling.

  Hur kan vi göra det? Skolverket kommer tillsammans med andra aktörer samordna resurser och erbjuda stöd i detta viktiga arbete. På föreläsningen berättar vi hur detta stöd kommer att se ut. Föreläsningen vänder sig till både grundskolan och gymnasieskolan.

  Arrangeras av Skolverket.

  Mats Hansson - Skolverket
  Mats Hansson
  Undervisningsråd på Skolverket.
  Karin Bårman - Skolverket
  Karin Bårman
  Undervisningsråd på Skolverket.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7D: Föreläsare presenteras senare
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1E: Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor och med stöd av GeoGebra!

  Från och med år 2024 införs digitala prov successivt i skolans olika ämnen. Redan nu är det dock bra att känna till att dynamiska matematikprogram, liknande GeoGebra, kan förekomma i proven i matematik.

  I föreläsningen inleder vi med att presentera Skolverkets nya moduler på Lärportalen, Dynamiska matematikprogram i undervisningen, åk 7–9 och Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy. Modulerna ska vara ett stöd i utvecklingen av kunskaper och färdigheter vid användning av GeoGebra i undervisningen. Därefter presenterar vi de kompletterande workshopserierna som genomförs på olika lärosäten. Workshopserierna ska ge lärare möjlighet att få praktiskt stöd parallellt med genomförande av modulen.

  Föreläsningen vänder sig till dig som undervisar matematik i åk 7–9 och i gymnasieskolan.

  Arrangeras av Skolverket.

  Lena Apelthun
  Undervisningsråd på Skolverket.
  Ulrica Dahlberg
  Pedagogisk utvecklare – NCM, Göteborgs universitet.
 • 09.40 2E: Elevernas möjlighet att utvärdera och förbättra undervisningen

  Alla lärare i Ekerö kommun genomför en undervisningsenkät minst två gånger per läsår och elevgrupp där syftet är att utveckla undervisningen med hjälp av elevernas synpunkter.

  Föreläsningen beskriver tankarna bakom enkäten och hur resultatet analyseras av den enskilde lärare och arbetslagen.

  Arrangeras av Ekerö kommun.

  Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun
  Johan Sundqvist
  Utvecklingsledare.
  Johanna Bolling - talare på Lärkraft | © Johanna Bolling
  Johanna Bolling
  Speciallärare och biträdande rektor.
 • 10.40 3E: Samspel och samtycke – en självklarhet i dagens skola

  I lgr22 byter kunskapsområdet kring sex och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer. Samtidigt visar en rapport från Skolinspektionen att en stor del av personalen i skolan tycker att det här är ämne som är svåra att arbeta med. Ämnen som identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer ska inrymmas i området och föreläsarna försöker här ge en ingång i hur man kan angripa ovan nämnda teman för att, genom samverkan, kunna få in de i den vardagliga undervisningen.

  Arrangeras av Ekerö kommun.

  Jessica Halling - talare på Lärkraft | © Jessica Halling
  JESSICA HALLING
  Lärare som har samarbetat med Stockholms Universitet i samband med frågor om samtycke/samspel.
  Per Lööf - talare på Lärkraft | © Per Lööf
  PER LÖÖF
  Lärare som har samarbetat med värdegrundsprojektet Samspel som organisationerna Sverok och MÄN tagit fram.
 • 11.20 4E: När lärare tystas

  Kan lärare prata öppet om brister på sina arbetsplatser? Är det tillåtet att framföra kritik? Blir den som kritiserar straffad?

  Sveriges Lärares rapport visar att tystnadskulturen i svensk skola är utbredd.  Det förefaller ha blivit viktigare för dem som ansvarar för skola och utbildning att visa upp en tillrättalagd fasad än att få upp verkliga problem i ljuset. Vad får detta för konsekvenser för lärare och samhället? Och vad är det som gäller kring arbetsmiljöansvar, yttrandefrihet och meddelarfrihet?

  Arrangeras av Sveriges Lärare.

  Veronica Persson
  Utredare Sveriges Lärare.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5E: Förbered dig inför digitala nationella prov

  Med start 2024 kommer de nationella proven och vissa betygsstödjande bedömningsstöd successivt att börja genomföras digitalt via Skolverkets provtjänst. Under den här föreläsningen berättar vi om hur provgenomförandet kommer att gå till och hur du som lärare kan förbereda dig och dina elever redan nu.

  Arrangeras av Skolverket.

  Peter Sandberg - föreläsare på Lärkraft | © Peter Sandberg / Skolverket
  Peter Sandberg
  Undervisningsråd på Skolverket.
 • 13.40 6E: Är elever kunder och skolan en serviceinrättning?

  Marknadsskolans intåg har lett till att elever och föräldrar i större utsträckning börjat ses som kunder. Vilka konsekvenser leder det till när skolan ses som en serviceinrättning snarare en plats för kunskapsinhämtning? Ska andra än lärare ha möjlighet att påverka undervisning och betygssättning?

  Arrangeras av Sveriges Lärare.

  Veronika Fridlund
  Utredare Sveriges Lärare.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7E: Digital läsning

  Läsning är en central del inom undervisning och utbildning – och i samhället i stort. I och med den digitala utvecklingen är det förstås grundläggande för alla att utveckla en god läsförmåga även digitalt. Med den här föreläsningen vill vi med utgångspunkt i styrdokument och Skolverkets stöd öka förståelsen för och kunskaperna om digital läsning.

  Målgrupp är lärare som undervisar i svenska i grundskolan och gymnasieskolan, men kan även vara intressant för lärare i andra ämnen och skolformer.

  Arrangeras av Skolverket.

  Karin Örn
  Karin Örn arbetar som undervisningsråd på Skolverket med bland annat frågor inom språk-, läs- och skrivutveckling samt digitalisering.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

John Steinberg är författare till ett femtiotal böcker inom förskola, skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation, bland andra Lärarens kroppsspråk.

Fil.dr i pedagogik John Steinberg

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Helena Wallberg Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare. Helena är aktuell med Lektionsdesign i praktiken, uppföljaren till den mycket populära boken Lektionsdesign – en handbok. Hon jobbar med skolutveckling och fokuserar på utveckling av undervisning som stödjer och stimulerar lärandet för alla elever.

Foto av Marcus Gustafsson.

Gymnasielärare, specialpedagog, föreläsare och författare Helena Wallberg

Linnea Lindquist - talare på Gothia Kompetens

Linnea Lindquist är biträdande rektor på Hammarkullsskolan F-3 i Göteborg.

Biträdande rektor Linnea Lindquist

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket.

Författare till böckerna Att äga läraryrket och Att äga klassrummet.

Foto av Seán McDevitt.

Grundskollärare och författare Karin Boberg

Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson startade hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan och är en uppskattad föreläsare och moderator.

Författare till böckerna Att äga läraryrket och Att äga klassrummet.

Foto av Seán McDevitt.

Grundskollärare och författare Anna Sterlinger Ahlring

Per Fagerström - författare på Gothia Kompetens | © Per Fagerström / Tobias Guldstrand

Per Fagerström är lärare och skolutvecklare. Per är verksam i Göteborg på den kommunala uppdragsenheten Center för skolutveckling. Han gör också insatser inom Skolverkets satsning Samverkan bästa skola genom Karlstads universitet. Per anlitas ofta av skolor och enheter för att konkret visa på hur de kan utveckla det kollegiala lärandet.

Författare till boken Kollegialt lärande i skolan.

Foto av Tobias Guldstrand.

Lärare och skolutvecklare Per Fagerström

Camilla Nilvius - talare på Lärkraft 2023

Camilla Nilvius är grundskolelärare 1–7 och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 är hon lektor på Linnéuniversitetet, på speciallärarprogrammet. Camilla disputerade nyligen med avhandlingen Response to Intervention – en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext.

Grundskolelärare 1–7, speciallärare och lektor på Linnéuniversitetet Camilla Nilvius

Anette Odder - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Anette Odder

Anette OdderSkolsköterska sedan 15 år. Anette fick priset ”Årets skolsköterska” 2020 som delas ut av Riksföreningen för skolsköterskor.

Anette har tillsammans med  Matilda Gend skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet.

Foto av Torun Börtz.

Skolsköterska Anette Odder

Matilda Gend - författare på Gothia Kompetens | © Torun Börtz / Matilda Gend

Matilda Gendär skolkurator som även har arbetat inom socialtjänsten med barn som far illa.

Matilda har tillsammans med Anette Odder skrivit boken Elevhälsoarbete – konkreta metoder för gymnasiet.

Foto av Torun Börtz.

Skolkurator Matilda Gend

Ann-Sofie Berg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Ann-Sofie Berg är biträdande rektor på Neglinge skola och leg. lärare i matematik. Hon har mångårig erfarenhet av matematikundervisning på grundskolans samtliga stadier och har tillsammans med Maria Lindholm skrivit boken Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell.

Foto av Marcus Gustafsson.

Biträdande rektor och leg. lärare Ann-Sofie Berg

Maria Lindholm - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Maria Lindholm är leg. lärare i matematik, NO och teknik på Saltsjöbadens samskola, Nacka kommun. Hon har mångårig erfarenhet av matematikundervisning på grundskolans samtliga stadier och har tillsammans med Ann-Sofie Berg skrivit boken Effektiv matematikundervisning – en konkret femstegsmodell.

Foto av Marcus Gustafsson.

Leg. lärare Maria Lindholm

Ann Lindgren - talare på Lärkraft 2023

Ann Lindgren är gymnasielärare med lång erfarenhet av elevnära arbete inom psykiatrin i Stockholm, samt författare till flera böcker om tydliggörande pedagogik.

Foto av Carola Björk.

Gymnasielärare Ann Lindgren

David Edfelt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © David Edfelt

David Edfelt är leg. psykolog, handledare, utbildare och författare till ett flertal böcker. Han undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Leg. psykolog, handledare, utbildare och författare David Edfelt

Sandra Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Sandra Brömster

Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare. Hon har arbetat med jämställdhet och normkritik i 12 år, bl.a. på Skolverket och som ambassadör för RFSU. Är aktuell med den kommande boken Att jämställa klassrum (Gothia Kompetens). Kommer också ut med en bok om ett normkritiskt perspektiv i pedagogiskt arbete med yngre barn på Studentlitteratur.

Lärare, föreläsare och författare Sandra Brömster

Kamran Namdar - föreläsare på Gothia Kompetens

Kamran NamdarKamran, fil.dr i pedagogik, har fyrtio års erfarenhet av skolutbildning på tre kontinenter. Han har de senaste tre decennierna utbildat lärare och skolledare i den svenska lärarutbildningen och bedrivit forskning inom skolområdet.

Fil.dr i pedagogik Kamran Namdar

Pernilla Gesén - barnboksförfattare och talare på Lärkraft 2023 | © Sanoma Utbildning

Pernilla Gesén är en etablerad barnboksförfattare som gett ut drygt 70 böcker, bl.a. om Robin, Alva och Kompisarna. Varje år träffar hon hundratals barn på sina skolbesök.

Barnboksförfattare Pernilla Gesén

Filippa Mannerheim - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Filippa Mannerheim är lärare i svenska och historia och författare av boken Konsten att undervisa - en bok om lärarens hantverk. Boken som rönt mycket uppmärksamhet handlar om hur man kan lära in ämneskunskaper genom ett textnära, språkutvecklande arbetssätt. 

Lärare och författare Filippa Mannerheim

Camilla Askebäck Diaz - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Camilla Askebäck Diaz Lärare i matematik och NO, arbetar som IT-pedagog på Alviksskolan i Stockholm. Hon föreläser om digitalisering och bloggar om sitt arbete. Camilla har fått flera lärarutmärkelser, bl.a. Guldäpplet från DIU 2019. Är en av författarna till boken Digitala verktyg i matematikundervisningen.

Lärare, författare och föreläsare Camilla Askebäck Diaz

Emma Leifler - talare på Lärkraft 2023

Emma Leifler är lektor vid Göteborgs universitet och undervisar i grundlärarprogram och i de specialpedagogiska programmen. Hon har nyligen disputerat vid Karolinska institutet och hennes forskning har rört inkludering och hur fler elever kan må bra och nå målen i skolan. 

Lektor vid Göteborgs universitet Emma Leifler

Lena Skogholm - föreläsare på Gothia Kompetens | © Lena Skogholm / Sara Appelgren

Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, specialiserad på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett konkret sätt i mötet med tonåringar och oss människor emellan. Hon är författare till böckerna Bemötandekoden, Livskoden enligt hjärnan och Koden till tonårshjärnan. År 2021 vann Lena Stora Talarpriset.

Foto av Sara Appelgren.

Beteendevetare och pedagog Lena Skogholm

Simon Eklund jobbar för att skapa bättre talförståelse i skolor och hjälpa lärare att spara sin röst.

Lead på Phonak Simon Eklund

Karoline Rolfsen Sandsborg är handläggare på UHR.

Handläggare UHR Karoline Rolfsen Sandsborg

Susanne Hagström-Larssonär handläggare på UHR.

Handläggare UHR Susanne Hagström-Larsson

Arvid Gilljam - talare på Lärkraft | © Magma

Arvid Gilljam är Magmas grundare. Arvid har sedan 2015 arbetat med att öka likvärdigheten och måluppfyllelsen i matematik.

Grundare av Magma Arvid Gilljam

Jessica Olefeldt - talare på Lärkraft

Jessica Olefeldt har arbetat som lärare i svenska och SO för åk 4-9 och är nu läromedelsutvecklare i svenska för F-9.

Lärare och läromedelsutvecklare Jessica Olefeldt

Henny Holmqvist - talare på Lärkraft

Henny Holmqvist har arbetat som förläggare av barn- och ungdomsböcker i många år. Nu är hon förläggare och redaktionschef på Sveriges största förlag för lättläst litteratur för barn, unga och vuxna som kämpar med sin läsning.

Förläggare och redaktionschef Henny Holmqvist

Torsten Bengtsson - talare på Lärkraft | © Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur

Torsten Bengtsson är en prisbelönt, välkänd barn- och ungdomsboksförfattare, med bakgrund som mellanstadielärare och specialpedagog.

Foto av Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur.

Barn- och ungdomsboksförfattare Torsten Bengtsson

Oliver Smith är universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktning på Stockholms Universitet och undervisar i kurser på grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen. Oliver vann Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare 2022.

Universitetsadjunkt i engelska Oliver Smith

Johan Sundqvist, Ekerö kommun | © Ekerö kommun

Johan Sundqvist är utvecklingsledare för Ekerö kommun.

Johan Sundqvist Utvecklingsledare

Johanna Bolling - talare på Lärkraft | © Johanna Bolling

Johanna Bolling är speciallärare och biträdande rektor, Ekerö kommun.

Speciallärare och biträdande rektor Johanna Bolling

Jessica Halling - talare på Lärkraft | © Jessica Halling

Jessica HallingLärare, Ekerö kommun, som har samarbetat med Stockholms Universitet i samband med frågor om samtycke/samspel.

Lärare Jessica Halling

Per Lööf - talare på Lärkraft | © Per Lööf

Per LööfLärare, Ekerö kommun, som har samarbetat med värdegrundsprojektet Samspel som organisationerna Sverok och MÄN tagit fram.

Lärare Per Lööf

Jessica ForsströmLärare för Ekerö kommun med uppdrag kring pedagogisk utveckling inom förvaltningen.

Lärare Jessica Forsström

Kim Norman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Kim Normanarbetar med att ta fram stödmaterial till skolor avseende säkerhet och krisberedskap. Han har en bakgrund som polis med gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete där han bland annat arbetat i den privata sektorn och som säkerhetsstrateg på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Är aktuell som författare till boken Handbok vid skolattacker – om pågående dödligt våld (PDV).

Foto av Marcus Gustafsson.

Undervisningsråd, tidigare polis Kim Norman

Veronica Persson är utredare på Sveriges Lärare.

Foto av Sveriges lärare.

Utredare Sveriges Lärare Veronica Persson

Veronika Fridlund är utredare på Sveriges Lärare.

Foto av Carlis Fridlund.

Utredare Sveriges Lärare Veronika Fridlund

Peter Sandberg - föreläsare på Lärkraft | © Peter Sandberg / Skolverket

Peter Sandberg är undervisningsråd på Skolverket.

Undervisningsråd på Skolverket Peter Sandberg

Lena Apelthun är undervisningsråd på Skolverket.

Undervisningsråd på Skolverket Lena Apelthun

Ulrica Dahlberg är pedagogisk utvecklare – NCM, Göteborgs universitet.

Pedagogisk utvecklare – NCM, Göteborgs universitet Ulrica Dahlberg

Hanna Oreborg - Gleerups

Hanna Oreborg arbetar på Gleerups med frågor kopplade till utbildning, inspiration och stöd vid användningen av läromedel i undervisningen.

Arbetar på Gleerups med utbildning, inspiration och stöd Hanna Oreborg 

Karin Örn arbetar som undervisningsråd på Skolverket med bland annat frågor inom språk-, läs- och skrivutveckling samt digitalisering.

Undervisningsråd på Skolverket Karin Örn

Mats Hansson - Skolverket

Mats Hansson är undervisningsråd på Skolverket.

Undervisningsråd på Skolverket Mats Hansson

Karin Bårman - Skolverket

Karin Bårman är undervisningsråd på Skolverket.

Undervisningsråd på Skolverket Karin Bårman

Mats Rosenkvist - talare på Lärkraft

Mats Rosenkvist leder sedan 2017 BRAVOLesson som idag är ett expertkluster med forskare och experter på att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

Ledare för BRAVOLesson Mats Rosenkvist

Kaisa Vuorinen - talare på Gothia Kompetens | © Kaisa Vuorinen / See the Good!

Kaisa Vuorinen är fil.dr vid Helsingfors universitet, expert i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Hon har publicerat studier om välmående och skolrelaterad lycka hos vanliga elever såväl som hos elever med olika särskilda behov. Kaisa är också grundare och vd för See the Good!.

Fil.dr, expert i positiv utbildning och styrkebaserat lärande Kaisa Vuorinen

Anneli Glamsare - Bonniers Familjestiftelse | © Bonniers Familjestiftelse

Anneli Glamsare är initiativtagare till Läsa äger. Tidigare läs- och skrivutvecklare i Botkyrka. Mottagare av Pascal Engmans stipendium Årets läsfrämjare och En Bok För Allas pris Årets Läsfrämjare.

Initiativtagare till Läsa äger Anneli Glamsare

Lovisa Fhager Logothetis - Bonniers Familjestiftelse | © Bonniers Familjestiftelse

Lovisa Fhager Logothetis är generalsekreterare för Bonniers Familjestiftelse, sakkunnig och utbildare inom mänskliga rättigheter med spetskompetens inom demokrati- och mångfaldsfrågor.

Generalsekreterare Bonniers Familjestiftelse Lovisa Fhager Logothetis

 • ABA Skol

  Pålitliga ABA Skol
  Leverantör av material till skolor, förskolor och fritidshem med det bästa inom läromedel, programmering, lek- & bildmaterial och möbler. Huvudkontor/lager i Malmö med aktiva säljare från norr till söder.

  Läs mer på abaskol.se

 • AddSecure Trygg skola

  Lösningen Trygg skola säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras. Lösningen stöttar skolans personal vid såväl mindre som större incidenter.

  Läs mer på addsecure.se

 • Binogi

  Binogi – den digitala vägen till lärande
  Ett flerspråkigt, multimodalt och inkluderande komplement till traditionella läromedel i form av korta animerade lektionsfilmer med tillhörande quiz. Det ger alla möjlighet att följa med i undervisningen. Lärardel finns.

  Läs mer på binogi.se

 • Bonniers Familjestiftelse

  Bonniers Familjestiftelse verkar för att stärka kommande generationers möjlighet att utveckla och delta i det demokratiska samtalet.

  Läs mer på bonniersfamiljestiftelse.se

 • BRAVOLesson

  BRAVOLesson är ett expertkluster med forskare och experter på att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

  Läs mer på bravolesson.se

 • Gleerups

  Många möjligheter till läromedel
  Läromedelsfrågan och vikten av tillgång till kvalitativa läromedel är mer aktuell än någonsin. Vi vet att läromedel av god kvalitet kan bidra till att stärka likvärdigheten i skolan. Vi hjälper gärna till att hitta de läromedel som passar dig och dina elever. Tryckta, digitala eller båda delarna.

  Titta gärna in på gleerups.se

 • Gothia Kompetens

  Kompetensutveckling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg
  Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

  Det är vi på Gothia Kompetens som arrangerar Lärkraft.

  Läs mer om kompetensutveckling för lärare från Gothia Kompetens.

 • ILT Education

  Läs mer på ilteducation.com/se/

 • iMAL

  iMAL – effektiv bokstavsinlärning
  iMAL är ett digitalt läromedel utvecklat för elever som har det svårt att få bokstäverna att fastna i minnet. Bokstavskunskapen kartläggs digitalt och därefter skapar programmet automatiskt helt individanpassade läs- och skrivuppgifter som baseras på kartläggningsresultatet. Eleverna arbetar strukturerat med fonem- och grafemkoppling och bokstäverna lärs in med en multisensorisk metod. 

  Läs mer på imals.se

 • Kikora matematik

  Aktiva elever lär sig mer!
  Kikora matematik är ett heldigitalt och interaktivt läromedel för mellan- och högstadiet. Läromedlet är uppdaterat enl Lgr22 och pedagogiken är visuell, utforskande och interaktiv.

  Kikora matematik ger eleven omedelbar återkoppling och stöd hela vägen.

  Läs mer på kikora.se

 • Kunskapsproffsen

  Kunskapsproffsen erbjuder kompetensutveckling för lärare och skolledare från förskola till gymnasium. Vi anordnar kurser, föreläsningar och workshoppar utifrån ett svenskt och internationellt skolperspektiv. Kurserna riktar sig till lärare och skolledare i Sverige men även till lärare och rektorer i andra länder.

  Läs mer på kunskapsproffsen.se

 • Lekolar

  Inspirerande lärmiljöer!
  Utforska material inom programmering, digitalt lärande och green screen och förundras av inspirerande sensoriskt material. Testa vårt breda sortiment av kompensatoriska hjälpmedel och prata med våra experter och pedagoger. Hoppas vi ses!

  Läs mer på lekolar.se

 • Lena Skogholm

  Succéförfattare och talarpris
  Lena Skogholm är beteendevetare och pedagog, med expertområde hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett konkret sätt oss människor emellan och för egen del. Hon är författaren bakom BEMÖTANDEKODEN och LIVSKODEN ENLIGT HJÄRNAN. År 2021 vann Lena Stora Talarpriset.

  Läs mer på lenaskogholm.se

 • Liber

  Att alla ska lyckas med sina studier är vår ledstjärna.
  På Liber har vi över 140 års erfarenhet av att skapa läromedel och kompetensutveckling, vars kunskap gör skillnad för elever, studenter, ledare och medarbetare för resten av livet. Därför finns Liber – för att stötta så att alla lyckas. Lyckas med Liber.

  Läs mer på liber.se

 • LO-distriktet i Stockholms län

  LO-distriktet i Stockholms län består av 23 förbundsavdelningar och har till uppgift att vara ett samverkansorgan och en företrädare i den förbundsgemensamma kampen att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och i övriga samhället.

  Läs mer på stockholm.lo.se

 • Lärarnas a-kassa

  Lärarnas a-kassa är inte en a-kassa för alla – vi är en a-kassa för dig som jobbar inom skolans värld. Eftersom vi är specialiserade på just skolan har vi den erfarenhet och den kunskap som krävs för att kunna ge dig den bästa hjälpen när du behöver den.

  Läs mer på lararnasakassa.se

 • Magma

  Ett digitalt matematikverktyg som gör skillnad
  Magma är ett verktyg för matematiken i grundskola & gymnasium som hjälper lärare fatta mer informerade beslut. Lärare får en snabb förståelse om varje elevs utmaningar och kan individanpassa undervisningen.

  Läs mer på magma.se

 • Majema!

  Majema utvecklar nytänkande läromedel med hög pedagogisk kvalitet som tar till vara elevernas kreativitet och ger tänkande och empatiska elever som kan ta ställning. Vi är specialiserade på FK - åk 6 och ger ut basläromedel i svenska, engelska och matematik.

  Läs mer på majema.se

 • Natur & Kultur

  Välkommen till Natur & Kultur
  Natur & Kultur Läromedel och Akademi erbjuder läromedel för förskola, skola och vuxenutbildning samt litteratur för högre studier och yrkesmässig utveckling inom pedagogik och psykologi. Här hittar du tryckt, blended och heldigitalt.

  Läs mer på nok.se

 • Novista

  Om Novista
  Vi jobbar för att tillgängliggöra tyngdprodukter av hög kvalitet som förbättrar människors liv. Oavsett om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen, är elitidrottare eller går i sjätte klass, hjälper våra innovativa produkter och kunniga experter dig att få lugna, stilla nätter och fokuserade dagar.

  Läs mer på novista.se

 • Phonak

  Tydligt ljud för alla
  Phonak har under 75 år utvecklat lösningar för personer med nedsatt hörsel för att de ska kunna leva livet fullt ut. Med ljudutjämningssystemet Roger SoundField sparas lärarens röst och eleverna får en bättre lärmiljö.

  Läs mer på phonak.com/se

 • Sanoma Utbildning

  Vi på Sanoma har skapat läromedel till svensk undervisning sedan 1993 och är en av landets största kunskapsförmedlare för barn, ungdomar och vuxna. Vår vision är att göra det möjligt för alla lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential.

  Läs mer på sanomautbildning.se

 • See the Good!

  See the Good! tillhandahåller lättanvända verktyg och effektiva forskningsbaserade metoder för att bygga en positiv skolkultur i såväl förskolor som inom grundskoleutbildning. Tjänsterna låter barn och unga identifiera sina styrkor på olika sätt, ta emot och ge positiv feedback och följa sin egen utveckling genom att bygga en portfolio av styrkor.

  Läs mer på seethegood.app

 • Skogslabbet

  Skogslabbet är ett kostnadsfritt läromedel anpassat för gymnasiet och baserat på forskning kring skog och hållbar utveckling.

  Läs mer på skogslabbet.se

 • Skolverket

  Välkommen till Skolverkets monter och prata med oss. Vi berättar bland annat om digitala nationella prov, GeoGebra i matematikundervisningen, digital läsning och lärande för hållbar utveckling. Vi ser fram emot att träffa dig!

  Läs mer på skolverket.se

 • SMART Board och Lumio

  SMART Board är klassens gemensamma yta och navet i den digitala undervisningen, här växer kunskapen fram genom gemensamma upplevelser. Eleverna kan enkelt visa och jämföra sina lösningar för hela klassen och läraren följer elevernas arbete och ger återkoppling i realtid.

  Läs mer på smartboard.se

 • Studentlitteratur

  Studentlitteratur grundades 1963 och är idag Sveriges ledande utbildningsförlag. 
  Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, digitala utbildningar och informationstjänster i utbudet, finns vi med längs hela kunskapsresan.

  Läs mer på studentlitteratur.se

 • UHR, Universitets- och högskolerådet

  Nå längre genom att lära från kollegor i andra länder! UHR erbjuder finansiering för kompetens- och verksamhetsutveckling för organisationer inom hela utbildningsområdet – från förskola till universitet.

  Läs mer på uhr.se och utbyten.se

 • UNHCR

  UNHCR, FN:s flyktingorgan 
  UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse. UNHCR lanserar nu ett utbildningsmaterial som syftar till att förse lärare med verktyg och inspiration för att lära elever om flyktingar.

  Läs mer på unhcr.org

 • UR

  På UR Play hittar du innehåll för alla åldrar, från förskola till högskola och inom folkbildning. För att våra program ska vara relevanta och användbara samarbetar vi med lärare och elever. Självklart utgår vi från styrdokument och läroplaner.

  Läs mer på ur.se och urplay.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande konferenser, utbildningar och böcker inom skola.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Anmälningsvillkor

Konferensen är kostnadsfri för dig som arbetar i skolan. Din anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega. Du kan kostnadsfritt avboka din plats fram till 30 dagar innan konferensen. Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera en no-show-avgift på 300 kr exkl. moms.

Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.