Årets kompetensutvecklingsdag för lärare och rektorer på höstlovet

Vi bjuder in Sveriges lärare och rektorer till en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag!

Lärkraft är till för dig som arbetar i grundskolan, gymnasiet och vux där du får tillfälle att fördjupa dig i klassrumspraktik och undervisning.

För sjätte året i rad samlar Lärkraft några av de mest intressanta föreläsarna för att du ska kunna ta del av kunskap, erfarenheter och praktiska råd kring undervisning, pedagogik och lärande. Det blir en fullspäckad heldag – för din kompetensutveckling.

Nytt för i år: Specialprogram för skolledare

I år bjuder vi in alla skolledare till Lärkraft till ett särskilt skräddarsytt program med rektorsfokus. Här har du möjlighet att lyssna till några av våra mest intressanta föreläsare som exempelvis Peter Fowelin, Linnea Lindquist och Maria Refors Legge.

Vi publicerar årets talarpunkter löpande – registrera dig för vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.


Anmäl dig till Lärkraft 2024 redan nu och säkra din plats!

Till anmälan: Lärkraft 2024


Lärkraft är något man ser fram emot varje år.

Fler röster från tidigare deltagare

»Väldigt bra ordnat med väldigt intressanta och inspirerande föreläsningar, jag fick en boost av fortbildning! «

»Underbara, kompetenta föreläsare med stor kunskap i sina ämnen. «

»Fint att se så mycket professionellt samlat på ett ställe! «

»Jag tycker om mångfalden av föreläsare, det är ett fantastiskt stort utbud! «

»Fint och bra organiserat!! Bra variation på föreläsningarna.«

»Fantastiska föreläsare. Stor bredd på ämnena.

»Bra upplägg med 30 min föreläsningar. Bra variation på föreläsare. Tack för att dagen var gratis!!«

asset_image

Orange märke med texten Kostnadsfritt | © Gothia KompetensProgrammet uppdateras löpande. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Datum: 29 oktober 2024

Kostnadsfritt för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö

Till anmälan: Lärkraft 2024

Ladda gärna ner programöversikten. Den hjälper dig med dina spårval, och är bra att ha till hands under konferensen:

Ladda ner programöversikten


Kontaktuppgifter

Anmälningsfrågor
Kontakta kundservice:
anmalan@gothiakompetens.se
08-4622670

Praktiska frågor om konferensen
Kontakta Jeanette Duvert:
jeanette.duvert@gothiakompetens.se
08-4622670

Vill du ställa ut på Lärkraft 2024?
Kontakta Karin Westlund:
karin.westlund@gothiakompetens.se
070-8127072

Information och banners för utställare
Till sidan för utställare

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1A: Fem tips för att fatta, få fason och fart på frånvaroarbetet!

  Vad gör skillnad när vi vill bryta skolfrånvaro och öka närvaron? Jo, kunskap om just skolfrånvaro. Ett arbetssätt som är förstått och accepterat. Samsyn och ett gemensamt språk. Allt för att tidigt identifiera problematisk skolfrånvaro och sätta in relevanta insatser. PRINS-modellen lägger grunden och ger ledning i just detta.

  Välkomna till en föreläsning som du kommer att ha praktisk nytta av direkt. Datadrivna PRINS-modellen grundar sig på Response to Intervention (RtI) och MultiDimensionell - Multi Tier System of Support (MD-MTSS). Den är lättanvänd, proaktiv och ökar chansen till fungerande insatser.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Aggie Öhman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Atelje Takao
  Aggie Öhman
  Aggie Öhman är skolutvecklare, skribent och författare. Hon stöttar huvudmän, skolor och socialtjänst i arbete med skolfrånvaro. Aggie hörs i podden Skolans århundrade och är grundare av Prestationsprinsen. Är snart aktuell med en praktisk handbok om skolfrånvaro och skolnärvaro hos oss på Gothia Kompetens.
 • 09.40 2A: Magisk undervisning i en föränderlig tid - hur lyckas du med det?

  Hur skapar du med hjälp av tio ingredienser en lyckad kaka? 

  Eller – hur skapar du bra undervisning i en föränderlig tid, då faktorer som ny teknik, oroande krafter både i och utanför Sverige och ökad psykisk ohälsa, är faktorer som påverkar oss? 

  Det finns en verksamhet som blir viktigare än aldrig förr: skolan. Men hur blir det så där rackarns bra? Hur skapar vi en lugn arbetsmiljö, lust att vara i klassrummet, viktiga uppgifter som lockar och en trygghet för barn och unga? 

  Ta del av ett recept från Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring, som har skrivit flera böcker tillsammans varav den senaste heter Att äga undervisningen – med motivationen i fokus.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Karin Boberg
  Karin Boberg är förstelärare i ledarskap, legitimerad grundskollärare i geografi, historia, religion och samhällskunskap med inriktning årskurs 4–9 samt undervisande lärare på Södertörns högskola. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket och bloggar på den egna bloggen Karin bygger undervisning
  Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt
  Anna Sterlinger Ahlring
  Anna Sterlinger Ahlring är legitimerad grundskollärare i geografi, historia, religion och samhällskunskap samt svenska med inriktning årskurs 4–9. Hon föreläser runt om i Sverige med fokus på ledarskap och modererar flera olika konferenser.
 • 10.10 Paus, tid att besöka utställarna

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 10.40 3A: Språket i fokus

  Upptäck hur du kan arbeta med språkutvecklande undervisning i alla ämnen! Föreläsningen ger praktiska verktyg och strategier för lärare som vill stärka elevernas språkfärdigheter i varje skolämne. Du får konkreta tips för att integrera språkutveckling och skolkunskaper, främja kommunikation och öka elevens förståelse. 

  En hands-on föreläsning som ger verktyg för att skapa en stöttande och språkberikande undervisningsmiljö.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk åk 4-9.

  Tiia Ojala - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Tiia Ojala
  Tiia Ojala är legitimerad lärare i svenska som andraspråk, föreläsare, läromedelsförfattare samt utvecklar digitala lärresurser.
 • 11.20 4A: Tidig upptäckt och tidiga insatser

  Evidensbaserad läs- och skrivundervisning inom RTI.

  I den här föreläsningen får du ta del av hur skolor och lärare praktiskt kan arbeta evidensbaserat med tidig upptäckt och tidiga insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter hos elever. Föreläsaren lyfter fram konkreta undervisningsmetoder för läsinlärning som har stöd i forskning och beskriver hur den evidensbaserade undervisningen kan organiseras inom RTI-modellen så att alla elever, som är i behov av det, kan få stöd tidigt.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk F-6.

  Camilla Nilvius - författare på Gothia Kompetens | © Johannes Nyström / Camilla Nilvius
  Camilla Nilvius
  Camilla Nilvius är grundskolelärare 1-7 och speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivsvårigheter. Sedan 2016 undervisar hon i speciallärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Camilla disputerade nyligen med avhandlingen "Response to Intervention – en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext" och har skrivit boken "RTI-modellen i praktiken" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5A: MI som stöd för att hitta elevens inre motivation

  Motiverande samtal, MI, är ett respektfullt och elevcentrerat förhållningssätt där elevens perspektiv, åsikter, behov, önskemål och mål står i centrum. Genom engagemang, nyfikenhet, ömsesidig respekt och empati främjas ett accepterande klimat och studieallians för eleven att få växa och förändras i.

  Genom att låta eleven beskriva sina egna anledningar för att gå till skolan, plugga mer eller delta mer aktivt på lektionerna så höjs den inre motivationen och elevens tilltro till den egna förmågan stärks. 

  Hur kan du vägleda eleven till att sätta ord på sitt eget ”varför”?

  Båda föreläsarna, Jennifer Ollis Blomqvist och Malin Stihl, utbildar och handleder inom MI och är aktuella med boken MI – Motiverande samtal på högstadiet, att stärka elevers lärande.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Jennifer Ollis Blomqvist - författare på Gothia Kompetens
  Jennifer Ollis Blomqvist
  Fil.mag. i socialt arbete, fil. kand. i psykologi och certifierad kognitiv och beteendeinriktad coach.
  Malin Stihl - författare på Gothia Kompetens
  Malin Stihl
  Beteendevetare, behandlingspedagog och handledare med en grundutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning.
 • 13.40 6A: Verktyg för ett effektivt mentorskap

  Att vara mentor för elever är ett uppdrag som är viktigt men tar tid och det kan vara svårt att dra gränser. I den här föreläsningen ger vi tips på verktyg för ett effektivt och fokuserat mentorskap. Vi tar också upp och diskuterar några av de dilemman som man kan ställas inför som mentor i skolan.

  Föreläsarna Helena Wallberg och Calle Markstedt är tillsammans aktuella med den kommande boken Mentorskap i praktiken.


  Föreläsningen riktar sig till högstadiet och Gy.

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog, utbildare och författare till flera böcker, bland annat om lektionsdesign.
  Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Carl-Johan Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare och läromedelsförfattare, bland annat till bokserierna "Svenska impulser" och "Känn på litteraturen".
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7A: Differentierad undervisning – risker och möjligheter

  Begreppet differentierad undervisning används ibland slarvigt för att beskriva många olika typer av undervisning. Ibland anses den farlig, ibland omöjlig och ibland som lösningen på alla problem i skolan. Hur kan vi förstå detta begrepp och vad är det som gör att det kan finnas risker och möjligheter samtidigt? Helena berättar om missförstånd, goda och dåliga exempel på differentierad undervisning och djupdyker i pudelns kärna – vad är uppdraget?


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Helena Wallberg
  Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog, utbildare och författare till flera böcker, bland annat om lektionsdesign, ett arbetssätt som bland annat innehåller exempel på hur man kan differentiera sin undervisning.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är lärare eller rektor.

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1B: Att jämställa klassrum

  Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra undervisningen. Men hur? Hur får vi till det i praktiken? Utan att det tar oss oceaner av extra tid?

  Här får du konkreta tips på hur ett normkritiskt perspektiv på undervisningen kan främja jämställdhet. Vi går också igenom vad ett normkritiskt perspektiv innebär samt hur det skiljer sig från toleranspedagogik som länge präglat skolan. Föreläsningen innehåller både teori, praktik, reflektionsfrågor och exempel.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Sandra Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Sandra Brömster
  Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare. Hon har arbetat med jämställdhet och normkritik i 12 år, bl.a. på Skolverket och som ambassadör för RFSU. Är aktuell med boken "Att jämställa klassrum" utgiven hos oss på Gothia Kompetens. Är också medförfattare i en bok om ett normkritiskt perspektiv i pedagogiskt arbete med yngre barn på Studentlitteratur.
 • 09.40 2B: Skolattacker – När det otänkbara sker

  Under 2020-talet skedde flera skolattacker i Sverige och orter som Eslöv, Kristianstad och Malmö är några som många numera förknippar med skolattacker. Även om sannolikheten för att hamna i en skolattack är liten så är oron bland skolpersonal hög och frågan måste tas på allvar. Men hur förbereder man medarbetare på det otänkbara?

  Under föreläsningen ges en inblick i hur ett händelseförlopp kan utspela sig, varningssignaler hos gärningsmän, vikten av mental förberedelse och kännedom om skyddsprinciperna. 


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Kim Norman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Kim Norman
  Kim Norman har en bakgrund som polis med gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete där han bland annat arbetat i den privata sektorn och som säkerhetsstrateg på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Är aktuell som författare till boken "Handbok vid skolattacker" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 10.10 Paus, tid att besöka utställarna

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 10.40 3B: Krishantering i skolan vid allvarliga händelser

  Skolans personal behöver vara rustade för att kunna hantera allvarliga händelser på skolan. Allt ifrån konflikter mellan elever, dödsfall till att själva bli utsatta för hot och våld. Dessutom har personalen en viktig roll i det krisstöd som skolan erbjuder efter en allvarlig händelse.

  Skolans utmaning är att kunna hantera stödet till elever och vårdnadshavare samtidigt som personalen ska få hjälp med sin egen bearbetning. I den här föreläsningen ges konkreta råd om hur man ska arbeta med det viktiga förebyggande krisstödsarbetet och exempel på evidensbaserade insatser som hjälper skolan vidare efter en allvarlig händelse.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Katarina Tingström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anna W Thorbjörnsson / Katarina Tingström
  Katarina Tingström
  Leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-terapeut och präst. Arbetar med trauman (PTSD), sorg och kris. Föreläser om sorg, krishantering, samtal med svåra besked samt PDV. Har skrivit boken Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer och arbetsledare (Bergsgatan) samt Krishantering på skolan – före, under och efter en allvarlig händelse som kommer ges ut hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.20 4B: Utveckla din undervisning med hjälp av fyra perspektiv!

  Hur ska du undervisa?

  I den här föreläsningen beskrivs hur undervisningen kan ta sin utgångspunkt i fyra olika perspektiv – ett didaktiskt, ett inkluderande, ett språk- och kunskapsutvecklande och ett värdegrundsperspektiv. Genom dessa perspektiv skapas en undervisning som tar stöd både i läroplanernas inledande kapitel och i ämnesplanernas centrala innehåll. Parallellt skapas goda chanser att få alla elever med sig. Jenny tar stöd i forskning och teori för att sedan konkretisera och ge exempel från klassrummet.


  Föreläsningen riktar sig till högstadiet och Gy.

  Jenny Edvardsson - Gothia Kompetens | © Emelie Asplund / Jenny Edvardsson
  Jenny Edvardsson
  Adjunkt i utbildningsvetenskap och doktorand i pedagogiskt arbete på Högskolan Kristianstad. Jenny har skrivit flera böcker som rör läsning och undervisning, och under hösten kommer hennes bok "Att undervisa på högstadiet och gymnasiet – en handbok för lärare" ut hos oss på Gothia Kompetens.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5B: Icke-verbalt ledarskap ökar följsamhet

  Det sägs att kroppen säger mer än våra ord. Hur kan vi använda det icke-verbala på ett tydligare sätt?

  Föreläsningen belyser hur rummet, revir och rörelser, gester och ögon samt tempo och position i rummet samspelar och talar.

  Här får du med dig konkreta exempel på kroppsspråkets betydelse för att öka följsamhet, fokus och förtroende i klassrummet.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  John Steinberg
  John Steinberg är fil.dr. i pedagogik och författare till ett 50-tal böcker om praktisk pedagogik, t. ex. "Lärarens kroppsspråk", "Ledarskap i klassrummet" och "Stärk arbetslaget". Han söker svaret på vad de bästa pedagogerna gör rätt.
 • 13.40 6B: Berättande i skolan för en hållbar framtid

  Förändring handlar om berättelser. När vi förstår de stora sammanhangen och syftet med vad vi gör här på jorden kan vi få energi att ta hand om varandra och allt som lever på vår planet. Naturen sätter upp gränser för oss, och vi behöver bli fler som lyssnar på dem, och undervisar om dem. Starka berättelser om var vi kommer ifrån, vad vi gör och vart vi är på väg kan motivera unga att agera för en hållbar framtid. Kunskaper om planeten och insikter om oss själva stärker undervisningen om hållbarhet. Hur det går till utvecklar Jonas Pietrzak Edlund här.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk – alla stadier.

  Jonas Pietrzak Edlund - författare på Gothia Kompetens
  Jonas Pietrzak Edlund
  Jonas Pietrzak Edlund är högstadielärare i Örebro. Han är biolog, journalist och lärare och aktuell med boken "Undervisa för framtiden – med hållbar utveckling i fokus" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7B: Din viktiga roll som lärare

  En inspirerande föreläsning med en av Sveriges mest kända författare, som också har en bakgrund som lärare.

  Möt Björn Ranelid som lyfter lärarens viktiga roll och stora betydelse för barn och ungdomars liv och vårt framtida samhälle. Björn vill med sina berättelser från olika klassrum kunna inspirera och stärka lärare i alla ämnen.

  Foto på Björn av Peter Carlsson.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Björn Ranelid - författare på Gothia Kompetens | © Peter Carlsson / Björn Ranelid
  Björn Ranelid
  Björn Ranelid är författaren som arbetade fjorton år som lärare i ämnena svenska, religion, filosofi och matematik, innan författandet tog överhanden. Är under hösten 2024 aktuell med en ny bok om lärarrollens betydelse hos oss på Gothia Kompetens.
 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är lärare eller rektor.

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1C: Vad krävs för att förebygga och motverka gängkriminalitet?

  Hur kan skola, förskola, kommun och organisation bygga en ny stark generation där färre barn rekryteras till gäng, utsätts eller begår brott på nätet? En av nycklarna är konkreta verktyg och inspirerande skolmaterial att arbeta med så att de svåra men livsviktiga samtalen om machonormer, insocialisering, grupptryck, nätsäkerhet och gängkriminalitet startar tidigt.

  Tidigare polischefen Christoffer Bohman ger oss här en skarp analys av samhällsutvecklingen där situationen är mer komplex än någon vågar erkänna. Han ger oss också hopp om framtiden och menar att vi vet vad som är lösningen. Frågan är om vi är beredda att göra det som krävs. 

  Välkommen till en inspirerande föreläsning där du får handfasta och konkreta tips på hur det går att förebygga och motverka gängkriminalitet.

  Arrangeras av Boksmart.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk åk 1-6.

  Christoffer Bohman - talare på Lärkraft 2024
  Christoffer Bohman
  Christoffer Bohman har varit polischef i flera av Sveriges mest utsatta områden. 2023 lämnade han polisyrket för att i stället motverka gängkriminaliteten på andra sätt. Är aktuell med debutboken "Hundra in i döden" (Polaris) där han beskriver de senaste årens utveckling med skjutningar och mord som blivit vardagsmat i en samtid där normerna har rämnat.
  Emelie Sjölander - talare på Lärkraft 2024 | © Boksmart / Mats Högberg
  Emelie Sjölander
  Grundare av bokförlaget Boksmart som under 2024 släpper nya barnbokserien "Alex" för att hjälpa barn och vuxna i de svåra samtalen om gängkriminalitet, machonormer och grupptryck.
 • 09.40 2C: Kooperativt lärande – ett hållbart lärande

  Johanna Bolling och Moa Ahrnbom kommer berätta om hur de använder kooperativt lärande för att skapa ett samarbetande klassrum med delaktiga och aktiva elever och hur det blir en del av värdegrundsarbetet. Deras föreläsning kommer bjuda på tips om hur de använder läromedel i kooperativa strukturer, klassrumsmöblering, hur de skapar grupper, ger eleverna olika roller och hur de arbetar med utvärdering. Deras exempel kommer från låg- och mellanstadiet.

  Arrangeras av Majema.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk F-6.

  Johanna Bolling - talare på Lärkraft | © Majema / Johanna Bolling
  Johanna Bolling
  Johanna Bolling är speciallärare i matematik och har undervisat i matematik i hela grundskolan. Hon har även varit förstelärare i matematik och matematikutvecklare där hon arbetat med undervisningsutveckling. Johanna är även biträdande rektor på Sanduddens skola, Ekerö kommun.
  Moa Ahrnbom - talare på Lärkraft | © Moa Ahrnbom / Majema
  Moa Ahrnbom
  Moa Ahrnbom är lärare på lågstadiet. Moa är förstelärare vad gäller elevers ansvar och inflytande. Där ingår kooperativt lärande, hållbar bedömning och differentierad undervisning.
 • 10.10 Paus, tid att besöka utställarna

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 10.40 3C: Läsförmågan, skärmen och pärmen

  Läsning och läsförmåga är ingen materialsport, det är en aktivitet. Antagligen den viktigaste aktiviteten genom alla åldrar och all sorts utbildning. Den offentliga diskussionen är polariserad mellan skärm och pärm. I klassrummen behövs nyanser, metoder och pålitligt arbetsmaterial. Först för att lära sig läsa, därefter att läsa för att lära.

  Här diskuterar vi hur en kombination av högkvalitativa läromedel, lärarledd gemensam läsning och aktiva lässtrategier bidrar till en god undervisning.

  Arrangeras av Gleerups.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Lotta Persson - Gleerups | © Gleerups
  Lotta Persson
  Lotta Persson är projektledare på Gleerups och hjälper skolor till en fördjupad och aktiv användning av läromedel i undervisningen. Hon har själv mångårig erfarenhet från skolans värld som utvecklingsledare, biträdande rektor och lärare.
 • 11.20 4C: Främja matematikfärdigheter och studiero i klassrummet

  Linnéuniversitetet med forskare Viktor Kaldo i spetsen undersöker i Minerva Studien två metoder för att främja matematikfärdigheter och studiero i klassrummet – ett digitalt läromedel som heter Magma, samt ett arbetssätt för trygghet och studiero som heter PAX i skolan. 

  Under detta pass får vi höra representanter från både forskarteamet och Magma prata om framstegen i Minerva Studien, och om vad de har lärt sig hittills.

  Arrangeras av Magma.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Björn Runow - Magma | © Magma
  Björn Runow
  Legitimerad lärare i matematik och innehålls- och forskningsansvarig på Magma.
  Gustav Nilsson - Magma | © Magma
  Gustav Nilsson
  Doktorand och del av forskarteamet i Minerva Studien.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5C: Hur vi lärare lär av varandra

  Välkommen till en personlig, engagerande och hoppfull föreläsning om hur vi lärare, tillsammans och med stöd av rektor, resurser och forskning, kan utveckla undervisningen. Med sin långa erfarenhet av svensk skolutveckling ger Per Kornhall här exempel på och insikter om hur en organiserad utveckling av undervisningen på bästa sätt sker i en gemenskap. När undervisningsutvecklingen på en skola blir ett gemensamt lagarbete är det en stark framgångsfaktor som gynnar både personalens välbefinnande och elevernas resultat. 

  Arrangeras av Natur & Kultur.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Per Kornhall - författare och föreläsare | © Natur & Kultur
  Per Kornhall
  Per Kornhall är ordförande för Läromedelsförfattarna med gedigen erfarenhet av det svenska skolsystemet. Han har skrivit flera böcker, senast Professionsutveckling tillsammans, Natur & Kultur.
 • 13.40 6C: Beprövad Succé från Norge – upptäck Aski Raski och dess genombrott i norska skolor!

  I dagens lärandemiljö är frågan om läsfärdigheter brännhet. Det är nu mer avgörande än någonsin att utforska hur vi kan hjälpa elever att inte bara lära sig att läsa, utan också att utveckla en djupare förståelse för det de läser.

  Hur har Aski Raski förändrat landskapet för lästräning i norska skolor? Lyssna till Ingrid Ask, visionären bakom Aski Raski, berätta om teorin bakom verktyget och de resultat hon sett inom elevers läsutveckling. Här tar hon med dig på en resa inom lästräning och låter dig upptäcka de möjligheter som Aski Raski ger!

  Arrangeras av ILT.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk F-3.

  Ingrid Ask - talare på Lärkraft 2024
  Ingrid Ask
  Ingrid Ask är lärare, leksolog och grundade Aski Raski för 25 år sedan. Hon har lång erfarenhet inom läs- och skrivutveckling, både för barn och vuxna.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7C: Föreläsare presenteras senare

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är lärare eller rektor.

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1D: Konsten att bedöma elever i en digital värld

  Den snabba digitala utvecklingen innebär utmaningar, men också enorma möjligheter för lärare att göra bra bedömningar. Hur konstrueras prov och uppgifter på bästa sätt i en digital era enligt forskningen? Går det att överlista användningen av AI-generatorer? Och hur kan lärare ta hjälp av digitala verktyg (som Kahoot och Kunskapsmatrisen) för att hämta värdefull information till olika bedömningssituationer, allt från lektionsplanering för en hel klass till kunskapsutveckling och betygssättning av enskilda elever?

  Arrangeras av Sanoma.


  Föreläsningen riktar sig till åk Grsk 6-9 och Gy.

  Anna Lind Pantzare - talare på Lärkraft 2024
  Anna Lind Pantzare
  Projektledare för de nationella proven i NO och matematik på Umeå universitet. Anna har disputerat med en avhandling om olika perspektiv på validitet i matematikprov.
 • 09.40 2D: Så använder du skogen för att förbereda eleverna för framtiden

  Vill du veta mer om hur du kan använda dig av skogen i undervisningen? Här får du inspiration och konkreta råd kring hur du kan använda skogens intressekonflikter i ett spännande rollspel, för att stärka elevernas förmågor att ta reda på fakta, argumentera och ta ställning i aktuella frågor. Föreläsningen tar dig med på en digital upplevelse i naturskog, och en djupdykning i vår skogslåda där vi upptäcker skogens material, produkter och dofter.

  Övningarna kommer från Skogslabbet, ett digitalt, multimodalt läromedel som baseras på aktuell forskning. Innehållet har granskats av SLU-forskare, och rollspelet har utvärderats av didaktikforskare.

  Arrangeras av Skogslabbet.


  Föreläsningen riktar sig till Gy.

  Anna Lodén - talare på Lärkraft 2023
  Anna Lodén
  Anna Lodén är gymnasielärare, läromedelsförfattare och doktorand i naturvetenskaplig didaktik.
  Helen Forsgren - talare på Lärkraft 2023
  Helen Forsgren
  Helen Forsgren är gymnasielärare och läromedelsförfattare.
 • 10.10 Paus, tid att besöka utställarna

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 10.40 3D: Digitalt undervisningsverktyg för läraren

  Att låta eleverna arbeta digitalt kan ibland vara utmanande när det gäller distraktion och logistik, men att använda digitala verktyg som lärare kan ge många fördelar. Med ett digitalt undervisningsverktyg avsett för läraren kan undervisningen bli smidig och pedagogisk. 

  Ta del av en föreläsning som visar ett verktyg som ger möjlighet att lyfta fram innehåll ur elevboken, presentera uppgifter och bilder steg för steg samt berika undervisningen med digitala verktyg och film.

  Arrangeras av Sanoma.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Anna Gustrin - talare på Lärkraft 2024 | © Juliana Wiklund / Sanoma
  Anna Gustrin
  Anna Gustrin är utbildad lärare och arbetar i dag med utveckling av läromedel och digitala verktyg på Sanoma. Anna har tidigare arbetat som lärare i över 10 år.
 • 11.20 4D: Vad är egentligen matematiksvårigheter?

  De allra flesta lärare har någon gång träffat på elever som påvisar matematiksvårigheter och i alla klassrum sitter någon eller några elever som får kämpa med matematikämnet. Men vad är matematiksvårigheter? Vilka orsaker finns det till att en elev är i matematiksvårigheter och hur kan man hjälpa eleven? Syftet med den här föreläsningen är att ge dig en ökad kunskap kring matematiksvårigheter, skapa djupare förståelse för elever i matematiksvårigheter samt ge dig några praktiska verktyg och tips kring hur skolan kan hjälpa dessa elever.

  Arrangeras av Ekerö kommun.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk – alla stadier.

  Johanna Bolling - talare på Lärkraft | © Majema / Johanna Bolling
  Johanna Bolling
  Speciallärare och biträdande rektor på Sanduddens skola, Ekerö kommun.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5D: Undervisa med skönlitteratur

  Ett samtal med Fredrik Sandström, lärare och författare, om aktiviteter som kan användas i samband med elevers läsande, tänkande och skrivande. Fredrik Sandström berättar om hur aktiviteter kan rikta elevernas fokus mot orden och meningarna i texten. Aktiviteterna är ett försök att sammanställa alla de små trådar som tillsammans skapar och bildar en väv av undervisning. Att undervisa med skönlitteratur ger eleverna kunskap och kontextuella sammanhang, men lika mycket nya upplevelser.

  Samtalet leds av Lisa Heino, projektledare på Sveriges Lärare.

  Arrangeras av Liber.


  Föreläsningen riktar sig främst till Grsk, men även Gy.

  Fredrik Sandström - talare på Lärkraft | © Liber
  Fredrik Sandström
  Lärare i svenska, redaktör för Lektionsbanken och krönikör på Vi Lärare. Fredrik är ledamot i Skolforskningsnämnden och aktuell med boken Undervisa med skönlitteratur.
  Lisa Heino - talare på Lärkraft | © Sveriges Lärare
  Lisa Heino
  Projektledare på Sveriges Lärare.
 • 13.40 6D: Att främja hälsa i en tid av utmaningar

  Vi står inför en stor utmaning inom skolan – att många elever upplever att deras mående står i vägen för att lyckas i skolan. Vad kan vi göra för att främja elevernas psykiska hälsa, inom ramen för skolans uppdrag? Hur kan vi förhålla oss till aktuella utmaningar, såsom digitala och sociala förändringar? Hur kan vi få eleverna att må bättre och lyckas så bra som möjligt i skolan? 
   
  Med dessa frågeställningar tar vi avstamp i aktuell forskning och delar framgångsrika exempel, att prova i praktiken.

  Arrangeras av AcadeMedia.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Lina Cohen
  Lina Cohen är leg. psykolog. Med erfarenhet från barnpsykiatri och terapeutiskt arbete är hon idag verksam inom AcadeMedias gymnasieskolor där hon arbetar med elevhälsoarbete och utbildning av pedagogisk personal och ledare inom skola. Utifrån ett salutogent perspektiv riktar hon fokus på sambandet mellan hälsa och lärande.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7D: Föreläsare presenteras senare

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är lärare eller rektor.

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1E: Ämnesbetyg 2025 – hur kan vi tänka?

  Gy25 är reformen som syftar till ett större fokus på undervisning, där långsiktighet, fördjupning och bildning är ord som lyfts fram. En reform som ska skapa ett större lugn både för oss lärare & elever. Men vad är egentligen möjligt och vad kan ni behöva tänka på för att reformens syfte ska förverkligas hos er? Det är några av de frågor föreläsningen kommer försöka att besvara. Helt enkelt några viktiga heads-up i det implementeringsarbete många står i just nu.

  Föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken Ämnesbetyg i gymnasieskolan som Anna skrivit tillsammans med Pernilla Lundgren. Boken ges ut av oss på Gothia Kompetens våren 2024.


  Föreläsningen riktar sig till Gy.

  Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Anna Karlefjärd
  Anna Karlefjärd är gymnasielärare, fil.lic och utbildningsledare vid Rektorsutbildningen Karlstads universitet. Hon har i över 15 år arbetat med skolans styrdokument och bedömningsfrågor på olika sätt och var också en av alla sakkunniga i utredningen om ämnesbetyg. Anna har varit med i framtagandet av Allmänna råd om betyg och prövning.
 • 09.40 2E: Lyckas som lärare – 8 steg till en mer lärande undervisning

  Vill du förbättra din undervisning och att dina elever ska lära sig och utvecklas än mer? I den här föreläsningen berättar Eva Lanteli hur du kan utveckla din undervisning genom att systematiskt och stegvis pröva dig fram till vad som fungerar i ditt klassrum. Eva utgår från tydliga pedagogiska principer och planeringsmodeller som tillsammans gör att eleverna lär sig mer och du känner en större tillfredsställelse i arbetet. Det gör dig också bättre rustad att ständigt utvecklas i din yrkesroll.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Eva Lanteli - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  EVA LANTELI
  Eva Lanteli har arbetat i olika roller med utbildning och kvalitetsutveckling i skolan sedan början av 1980-talet. Hon är utbildad lärare och har under många år arbetat på Skolinspektionen och med att utbilda yrkeslärare på universitetet. Föreläsningen bygger på hennes bok "Lyckas som lärare – 8 steg till bättre undervisning" utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 10.10 Paus, tid att besöka utställarna

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 10.40 3E: Skolan går inte i repris – Så påverkas undervisningen och arbetsmiljön av extra anpassningar och särskilt stöd

  Den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge. I samtliga skolformer konstaterar lärarna att det inte finns förutsättningar att möta de omfattande behoven av anpassningar och stöd som eleverna har. Det råder därmed stor obalans mellan behov och förutsättningar. Detta får inte bara konsekvenser för eleverna med behov av stöd utan också deras klasskamrater och lärare. Föreläsningen tar upp de viktigaste resultaten från en aktuell rapporten och redogör för vad som krävs för att komma till rätta med situationen.

  Arrangeras av Sveriges Lärare.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Veronika Fridlund - talare på konferensen Lärkraft | © Sveriges Lärare
  Veronika Fridlund
  Fil.dr. i sociologi och utredare på Sveriges Lärare. Har bland annat skrivit rapporter om lärares utsatthet av hot och våld, kundservicen i skolan och om nedskärningarna i skolväsendet.
 • 11.20 4E: Betydelsen av modersmålsundervisning – betydelsen av modersmålslärare

  Betydelsen av modersmålsundervisning kan inte nog understrykas. Och för att den ska kunna fungera behöver modersmålslärarna ges de allra bästa förutsättningarna för sin yrkesutövning. Verkligheten är tyvärr en annan för alldeles för många modersmålslärare. Så vilka förutsättningar behövs? Vad säger verksamma modersmålslärare och vilka förändringar kräver Sveriges Lärare?

  Detta diskuteras i ett samtal som avslutas med utdelning av priset Årets språkliga eldsjäl 2024, ett samarbete mellan ILT Education och Sveriges Lärare.

  Moderator: Lisa Heino, projektledare Sveriges Lärare.

  Deltagare: Pristagare Årets Språkliga eldsjäl 2024, Elena León, ILT Education. Representant Sveriges Lärares förbundsstyrelse, modersmålslärare, Sveriges Lärare Stockholm.

  Arrangeras av Sveriges Lärare.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Lisa Heino - talare på Lärkraft | © Sveriges Lärare
  Lisa Heino
  Projektledare Sveriges Lärare.
 • 11.50 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.00 5E: Läsning i alla ämnen - hur gör man?

  Forskning visar att läsning är centralt för kunskapsutvecklingen i alla ämnen. Men hur ska man som lärare hinna med, och vilka texter ska man välja? Välkommen till ett inspirerande samtal med författarna Torsten Bengtsson och Jenny Edvardsson om hur undervisning med skönlitterära texter och läromedel kan kombineras och om vilken funktion lättlästa texter har i undervisningen. Under samtalet kommer också förslag på spännande berättelser, som både fångar elevernas intresse och utvecklar ämneskunskaper, att ges.

  Arrangeras av Studentlitteratur.


  Föreläsningen riktar sig till Grsk.

  Torsten Bengtsson - talare på Lärkraft | © Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur
  Torsten Bengtsson
  Torsten Bengtsson är en prisbelönt, välkänd barn- och ungdomsboksförfattare, med bakgrund som mellanstadielärare och specialpedagog. Torsten har bland annat skrivit den spännande serien Historiespanarna och många lättlästa historiska faktaböcker för barn- och unga.
  Jenny Edvardsson - Gothia Kompetens | © Emelie Asplund / Jenny Edvardsson
  Jenny Edvardsson
  Jenny Edvardsson är forskare och författare med bakgrund som lärare i svenska, historia och svenska som andraspråk. Hon har nyss utkommit med Sagolik NO och teknik och inom kort kommer också andra delen i den historiska barnboksserien Axels historiska mysterier.
  Marie Hannerstsig - talare på Lärkraft | © Studentlitteratur
  Marie Hannerstig
  Moderator är Marie Hannerstig, läromedelsutvecklare i NO för F-6 med bakgrund som låg- och mellanstadielärare.
 • 13.40 6E: Hur kan vi lyfta och förstå elever med svag teoretisk begåvning i klassrummet?

  Det blev verklighet, i Ekerö kommun fick man medel för att starta ett unikt, efterlängtat projekt. Under ett års tid har psykolog och specialpedagog arbetat tätt med mellanstadielärare. Uppdraget har varit att tillsammans utveckla undervisningen för att bättre möta de behov som elever med svag teoretisk begåvning har. De utgör 13 procent av eleverna och har stora utmaningar att möta målen i dagens skola. Förutom ökad måluppfyllelse har projektet syftat till att ge dessa elever en positiv bild av sig själva och sin skolgång. 

  Har vi nått de målen?

  Arrangeras av Ekerö kommun.


  Föreläsningen riktar sig till alla – Grsk och Gy.

  Jenny Vidarsson - talare på Lärkraft
  Jenny Vidarsson
  Leg. psykolog som idag arbetar som biträdande verksamhetschef för Central elevhälsa i Ekerö kommun.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 7E: Föreläsare presenteras senare

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är lärare eller rektor.

 • 08.00 Utställningen öppnar

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 09.00 1F: Konsten att vända en skola genom att tänka mindre och jobba mer

  Den faktor som främst påverkar elevernas resultat är deras föräldrars utbildningsnivå. Det är samtidigt en faktor som eleverna inte kan påverka. Det finns dock saker vi kan göra trots skolsystemet, inte tack vare det. I den här föreläsningen berättar skolledaren Linnea Lindquist om hur hon har gått till väga för att vända en skola som många hade tappat hoppet om. Linnea berättar hur hon har organiserat undervisningen för att den ska kunna vara kompensatorisk och varför det är så viktigt att ge lärare professionell frihet. 

  Under föreläsningen får du tips på hur du kan organisera din skola för ökad måluppfyllelse och trivsel bland personalen.

  Linnea Lindquist - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
  Linnea Lindquist
  Linnea Lindquist arbetar som biträdande rektor i Hammarkullen, ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Hon föredrar dock att kalla Hammarkullen för ett särskilt roligt område att arbeta i. Linnea är aktuell med flera böcker. Bland annat "Att vända en skola – en rektors erfarenheter", utgiven hos oss på Gothia Kompetens, och "Skolbibliotek nu" (Hegas).
 • 10.00 2F: Effektiv ledningsgrupp i skolan – hur då?

  Breddat ledarskap och ökad delaktighet från skolans nyckelpersoner bidrar till högre kvalitet och ökad hållbarhet i verksamheten – ett effektivt ledningsteam är därför lösningen för allt fler. Men hur ska uppdraget för en ledningsgrupp formuleras, hur ska gruppen sättas samman och vilka arbetsformer utmärker ett välfungerande team? 

  Peter Fowelin presenterar här centrala pusselbitar och vägval för att skapa en effektiv ledning av pedagogisk verksamhet.

  Peter Fowelin - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Peter Fowelin
  Peter Fowelin
  Peter Fowelin är ledarskapskonsult och tidigare lärare med lång erfarenhet som utbildare, konsult och handledare, bland annat på rektorsprogrammet. Är aktuell som författare till en kommande bok, utgiven hos oss på Gothia Kompetens, om hur man utvecklar ledningsgruppen i skolan.
 • 10.50 Paus, tid att besöka utställarna

  På Lärkraft finns det ett stort antal intressanta utställare på plats. Ta tillfället i akt och prata med dem under konferensen.

 • 11.20 3F: En (skol)värld av juridik

  Skolan och förskolan präglas av juridik och juridiska dilemman. Ibland är juridiken en belastning: ouppnåbara krav, ett slagträ för vårdnadshavare och diffusa formuleringar. Ibland är juridiken en stöttepelare: ord på papper som säger att du har rätt och att beslutet du fattat ska respekteras. Med utgångspunkt i skoljuridisk forskning kommer föreläsningen att utgöra en översikt över juridiska dilemman som uppstår för rektorer samt hur dessa bör lösas enligt rättskällorna.

  Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens | © Knut Capra Pedersen / Maria Refors Legge
  Maria Refors Legge
  Jurist och doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt. Maria har lång erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Hon är författare till böckerna "Juridik i skolan", "Juridik i förskolan" och en kommande bok om juridik för rektorer, även den utgiven hos oss på Gothia Kompetens.
 • 12.10 Tid för lunch och utställning

  Tid för att köpa lunch och för att besöka våra utställare.

 • 13.20 4F: Systematiskt kvalitetsarbete - hur får du det att fungera i praktiken?

  Hur organiserar du skolans arbete så att alla lärare systematiskt arbetar med att lära sig om vad som fungerar i den egna undervisningen? Hur får du hela skolan att samarbeta för att skapa en miljö för alla elevers utveckling och lärande? Med en tydlig riktning, struktur för gemensamt lärande och ständig uppföljning kommer man en bra bit på vägen. Rektors ledarskap är nyckeln för att få det att hända. 
  Hör kvalitetsutvecklare och rektor om hur du åstadkommer detta i praktiken.

  Två av föreläsarna,Gunilla Briselius och Malin Ullman, har tillsammans skrivit boken Systematiskt kvalitetsarbete i skolan – en praktisk guide i att organisera, leda och genomföra arbetet.

  Gunilla Briselius - författare på Gothia Kompetens
  Gunilla Briselius
  Gunilla Briselius har lång erfarenhet av strategiskt och operativt utvecklings- och förbättringsarbete inom skolan. Hon har en bakgrund som socionom, projektledare och processledare.
  Malin Ullman - författare på Gothia Kompetens
  Malin Ullman
  Malin Ullman har lång erfarenhet av strategiskt och operativt utvecklings- och förbättringsarbete inom skolan. Hon har en bakgrund som politisk magister och journalist.
  Jenny Zander - talare på Lärkraft
  Jenny Zander
  Jenny Zander har 20 års erfarenhet som rektor. De senaste åren har hon arbetat intensivt med att få hela skolan, inklusive eleverna, delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • 14.10 Kaffepaus, tid att besöka utställarna

  Tid för att köpa fika, den som vill, och för att besöka våra utställare.

 • 14.50 Valfritt att ta del av övriga programmet

  Välkommen att delta på de andra spårens föreläsningar och att besöka våra utställare.

 • 15.20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och varmt välkommen åter!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kompetensutveckling för dig som är lärare eller rektor.

Björn Ranelid - författare på Gothia Kompetens | © Peter Carlsson / Björn Ranelid

Björn Ranelid är författaren som arbetade fjorton år som lärare i ämnena svenska, religion, filosofi och matematik, innan författandet tog överhanden. Är under hösten 2024 aktuell med en ny bok om lärarrollens betydelse hos oss på Gothia Kompetens.

Foto av Peter Carlsson.

Författare och tidigare lärare Björn Ranelid

Anna Sterlinger Ahlring - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Seán McDevitt

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson startade hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan och är en uppskattad föreläsare och moderator.

Anna har skrivit böckerna Att äga läraryrketAtt äga klassrummet och Att äga undervisningen. Tillsammans med böckernas andra författare Karin Boberg är hon aktuell med processutbildningen Ny som lärare.

Foto av Seán McDevitt.

Grundskollärare och författare Anna Sterlinger Ahlring

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon har även föreläst för lärarstudenter och fackliga förtroendevalda om läraryrket.

Anna har skrivit böckerna Att äga läraryrketAtt äga klassrummet och Att äga undervisningen tillsammans Anna Sterlinger Ahlring och är aktuell med processutbildningen Ny som lärare.

Foto av Seán McDevitt.

Grundskollärare och författare Karin Boberg

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © John Steinberg

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare i sitt eget bolag, Steinbergs Utbildning AB.

John Steinberg är författare till ett femtiotal böcker inom förskola, skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation, bland andra Ledarskap i klassrummet och Lärarens kroppsspråk. Han är också aktuell med ett flertal utbildningar inom skola.

Fil.dr i pedagogik John Steinberg

Carl-Johan Markstedt - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Carl-Johan Markstedt är lärare i svenska och har tillsammans med Martin Sandberg skrivit flera populära läromedel om litteraturläsning i skolan. Han är också författare till en av de mer spridda läromedelsserierna i svenska på gymnasiet, och verksam som journalist. Han driver också Svenskpodden.

Hos oss har Calle gett ut böckerna Novelläsning i praktiken och Romanläsning i praktiken, och senare i år kommer en bok ut om mentorskap hos oss på Gothia Kompetens, som han skriver tillsammans med Helena Wallberg.

Foto av Marcus Gustafsson.

Carl-Johan Markstedt

Kim Norman - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Kim Normanarbetar med att ta fram stödmaterial till skolor avseende säkerhet och krisberedskap. Han har en bakgrund som polis med gedigen erfarenhet från säkerhetsarbete där han bland annat arbetat i den privata sektorn och som säkerhetsstrateg på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad. Är aktuell som författare till boken Handbok vid skolattacker – om pågående dödligt våld (PDV).

Foto av Marcus Gustafsson.

Expert på säkerhet och krisberedskap, tidigare polis Kim Norman

Sandra Brömster - författare på Gothia Kompetens | © Sandra Brömster

Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare. Sandra har arbetat med jämställdhet och normkritik i 12 år, bland annat på Skolverket och som ambassadör för RFSU.

Sandra Brömster har skrivit boken Att jämställa klassrum.

Lärare, föreläsare och författare Sandra Brömster

Camilla Nilvius - författare på Gothia Kompetens | © Johannes Nyström / Camilla Nilvius

Camilla Nilvius är lektor i pedagogik på Institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitet. Hon har över 25 års erfarenhet som klasslärare och speciallärare i årskurs F–3 och disputerade 2022 med en avhandling om RTI i svensk skolkontext.

Camilla Nilvius är författare till boken RTI-modellen i praktiken.

Foto av Johannes Nyström.

Lektor i pedagogik Camilla Nilvius

Aggie Öhman - föreläsare på Gothia Kompetens | © Atelje Takao

Aggie Öhmanär grundare av föreningen Prestationsprinsen. Hon har en civilekonomexamen som hon kompletterat med specialpedagogik och psykologi. Aggie arbetar med problematisk skolfrånvaro i skolor, hos huvudmän och med föräldrar. Hon arbetar opinionsbildande och är författare till Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och Prestationsprinsen – för alla som möter barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda. I höst är hon aktuell med en ny bok om skolfrånvaro.

Foto av Atelje Takao.

Utbildare, verksamhetsutvecklare, författare, handledare och opinionsbildare Aggie Öhman

Malin Stihl - författare på Gothia Kompetens

Malin Stihl är en erfaren utbildare och handledare i socialt arbete med unga vuxna. Hon utbildar bland annat i Motivational InterviewingMotiverande samtal på svenska. Hon har tillsammans med Jennifer Ollis Blomqvist skrivit boken MI — Motiverande samtal på högstadiet.

Utbildare, handledare och författare Malin Stihl

Jennifer Ollis Blomqvist - författare på Gothia Kompetens

Jennifer Ollis Blomqvisthar en fil.mag. i socialt arbete, en fil. kand. i psykologi och är certifierad kognitiv och beteendeinriktad coach.

Jennifer är verksam inom sitt företag NovoVia Consulting där hon utbildar och handleder i motiverande samtal (MI) inom bland annat socialtjänst, hälso- och sjukvård, privat sektor, ideella organisationer och skola. Hon har tillsammans med Malin Stihl skrivit boken till boken MI — Motiverande samtal på högstadiet.

Certifierad kognitiv och beteendeinriktad coach, utbildare och handledare Jennifer Ollis Blomqvist

Tiia Ojala - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Tiia OjalaLegitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt vinnare av läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014. Hon har även arbetat som förstelärare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med nyanlända i alla åldrar.

Tiia Ojala har skrivit boken Mötet med nyanlända — vägen till en framgångsrik skolgång.

Foto av Marcus Gustafsson.

Legitimerad lärare, legitimerad coach och författare  Tiia Ojala

Jenny Edvardsson - Gothia Kompetens | © Emelie Asplund / Jenny Edvardsson

Jenny Edvardssonär adjunkt i utbildningsvetenskap och doktorand i pedagogiskt arbete på Högskolan Kristianstad. Jenny har skrivit flera böcker som rör läsning och undervisning, och under hösten kommer hennes bok "Att undervisa på högstadiet och gymnasiet – en handbok för lärare" ut hos oss på Gothia Kompetens.

På Studentlitteratur har hon nyss utkommit med Sagolik NO och teknik och inom kort kommer också andra delen i den historiska barnboksserien Axels historiska mysterier.

Foto av Emelie Asplund.

Adjunkt i utbildningsvetenskap, doktorand i pedagogiskt arbete och författare Jenny Edvardsson

Anna Karlefjärd - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Anna Karlefjärd är utbildningsledare vid rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tidigare lärare och utvecklingschef. Anna har en fil.lic. och ses idag som expert på bedömning inom skolan med fördjupning inom skolans styrdokument, skolans dokumentation samt betyg och bedömning.

Anna Karlefjärd har även varit involverad i aktionsforskning gällande undervisning och bedömning, och har varit en röst i framtagandet av allmänna råd om betyg och betygssättning, grundskolans reviderade kursplaner samt Betygsutredningens betänkande.

Anna är aktuell med bland annat processutbildningen Ämnesbetyg – undervisning, bedömning och betyg.

Foto av Marcus Gustafsson.

Utbildningsledare vid rektorsutbildningen Anna Karlefjärd

Eva Lanteli - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Eva Lanteli har arbetat i olika roller med utbildning och kvalitetsutveckling i skolan sedan början av 1980-talet. Hon är utbildad lärare och har under många år arbetat på Skolinspektionen och med att utbilda yrkeslärare på universitetet.

Eva har skrivit boken Lyckas som lärare – 8 steg till bättre undervisning.

Lärare med lång erfarenhet av utbildning och kvalitetsutveckling i skolan Eva Lanteli

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

Helena Wallberg är gymnasielärare, specialpedagog, utbildare och författare till flera böcker, bland annat om lektionsdesign. Den senaste heter Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen. Utkommer under 2024 med en bok om mentorskap (utgiven hos oss på Gothia Kompetens) som hon skriver tillsammans med Carl-Johan Markstedt.

Foto av Marcus Gustafsson.

Gymnasielärare, specialpedagog, utbildare och författare Helena Wallberg

Jonas Pietrzak Edlund - författare på Gothia Kompetens

Jonas Pietrzak Edlund är lärare på högstadiet och har engagerat sig i klimat- och miljöfrågor sedan tidigt 90-tal. Han är utbildad biolog och journalist och arbetade under många år på Vetenskapsradion, Sveriges Radio. Är aktuell som författare till boken Undervisa för framtiden.

Högstadielärare, utbildad biolog och journalist Jonas Pietrzak Edlund

Katarina Tingström - föreläsare på Gothia Kompetens | © Anna W Thorbjörnsson / Katarina Tingström

Katarina Tingström är leg. psykoterapeut och präst. Hon har en gedigen erfarenhet av att möta människor i kris och utsatta situationer och jobbar mycket med att utbilda andra i att kunna hantera svåra situationer. Hon är en van och uppskattad föreläsare om krishantering, dödsfall på egna arbetsplatsen och sorg, men också om risk- och sårbarhetsanalyser samt samtal med svåra besked. Är aktuell med en kommande bok om krishantering i skolanutgiven här på Gothia Kompetens.

Foto av Anna W Thorbjörnsson.

Leg. psykoterapeut och präst Katarina Tingström

Peter Fowelin - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Peter Fowelin

Peter Fowelin är ledarskapskonsult och f.d. lärare med lång erfarenhet som utbildare, konsult och handledare, bland annat på rektorsprogrammet. Är aktuell som författare till en kommande bok, utgiven hos oss på Gothia Kompetens, om hur man utvecklar ledningsgruppen i skolan.

Ledarskapskonsult och f.d. lärare Peter Fowelin

Linnea Lindquist - talare på Gothia Kompetens | © Cecilia AB

Linnea Lindquist arbetar som biträdande rektor i Hammarkullen, ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Hon föredrar dock att kalla Hammarkullen för ett särskilt roligt område att arbeta i. Linnea har skrivit flera böcker, bland andra Att vända en skola – en rektors erfarenheter (utgiven hos oss) och Skolbibliotek nu! (Hegas Förlag).

Foto av Cecilia AB.

Biträdande rektor Linnea Lindquist

Maria Refors Legge - författare på Gothia Kompetens | © Knut Capra Pedersen / Maria Refors Legge

Maria Refors Legge är jurist och doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på lärarutbildningen och rektorsprogrammet vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet och är en del av Stockholms universitets barnrättscentrum samt Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitet. Är författare till böckerna Juridik i skolan, Juridik i förskolan och en kommande bok om juridik för rektorer, även den utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Jurist och doktor i offentlig rätt med inriktning mot utbildningsrätt Maria Refors Legge

Gunilla Briselius - författare på Gothia Kompetens

Gunilla Briselius har lång erfarenhet av strategiskt och operativt utvecklings- och förbättringsarbete inom skolan. Hon har en bakgrund som socionom, projektledare och processledare. Har tillsammans med Malin Ullman skrivit Systematiskt kvalitetsarbete i skolan – en praktisk guide i att organisera, leda och genomföra arbetet utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Socionom, projektledare och processledare Gunilla Briselius

Malin Ullman - författare på Gothia Kompetens

Malin Ullmanhar lång erfarenhet av strategiskt och operativt utvecklings- och förbättringsarbete inom skolan. Hon har en bakgrund som politisk magister och journalist. Har tillsammans med Gunilla Briselius skrivit Systematiskt kvalitetsarbete i skolan – en praktisk guide i att organisera, leda och genomföra arbetet utgiven hos oss på Gothia Kompetens.

Politisk magister och journalist Malin Ullman

Jenny Zander - talare på Lärkraft

Jenny Zander har 20 års erfarenhet som rektor. De senaste åren har hon arbetat intensivt med att få hela skolan, inklusive eleverna, delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Rektor Jenny Zander

Per Kornhall - författare och föreläsare | © Natur & Kultur

Per Kornhall är ordförande för Läromedelsförfattarna med gedigen erfarenhet av det svenska skolsystemet. Han har skrivit flera böcker, senast Professionsutveckling tillsammans, Natur & Kultur.

Foto av Eva Lindblad, Natur & Kultur.

Ordförande för Läromedelsförfattarna Per Kornhall

Veronika Fridlund - talare på konferensen Lärkraft | © Sveriges Lärare

Veronika FridlundFil.dr. i sociologi och utredare på Sveriges Lärare. Har bland annat skrivit rapporter om lärares utsatthet av hot och våld, kundservicen i skolan och om nedskärningarna i skolväsendet.

Fil.dr. i sociologi och utredare på Sveriges Lärare Veronika Fridlund

Lisa Heino - talare på Lärkraft | © Sveriges Lärare

Lisa Heino är projektledare på Sveriges Lärare.

Projektledare Sveriges Lärare Lisa Heino

Johanna Bolling - talare på Lärkraft | © Majema / Johanna Bolling

Johanna Bolling är speciallärare i matematik och har undervisat i matematik i hela grundskolan. Hon har även varit förstelärare i matematik och matematikutvecklare där hon arbetat med undervisningsutveckling. Johanna är även biträdande rektor på Sanduddens skola, Ekerö kommun. 

Speciallärare i matematik och biträdande rektor Johanna Bolling

Moa Ahrnbom - talare på Lärkraft | © Moa Ahrnbom / Majema

Moa Ahrnbom är lärare på lågstadiet. Moa är förstelärare vad gäller elevers ansvar och inflytande. Där ingår kooperativt lärande, hållbar bedömning och differentierad undervisning.

Lärare på lågstadiet Moa Ahrnbom

Anna Lodén - talare på Lärkraft 2023

Anna Lodén är gymnasielärare, läromedelsförfattare och doktorand i naturvetenskaplig didaktik.

Gymnasielärare, läromedelsförfattare och doktorand Anna Lodén

Helen Forsgren - talare på Lärkraft 2023

Helen Forsgren är gymnasielärare och läromedelsförfattare.

Gymnasielärare och läromedelsförfattare Helen Forsgren

Jenny Vidarsson - talare på Lärkraft

Jenny Vidarsson är leg. psykolog som idag arbetar som biträdande verksamhetschef för Central elevhälsa i Ekerö kommun.

Leg. psykolog och biträdande verksamhetschef Jenny Vidarsson

Fredrik Sandström - talare på Lärkraft | © Liber

Fredrik Sandström är lärare i svenska, redaktör för Lektionsbanken och krönikör på Vi Lärare. Han är ledamot i Skolforskningsnämnden och aktuell med boken Undervisa med skönlitteratur.

Lärare och författare Fredrik Sandström

Torsten Bengtsson - talare på Lärkraft | © Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur

Torsten Bengtsson är en prisbelönt, välkänd barn- och ungdomsboksförfattare, med bakgrund som mellanstadielärare och specialpedagog. Torsten har bland annat skrivit den spännande serien Historiespanarna och många lättlästa historiska faktaböcker för barn- och unga.

Foto av Ann-Sofi Rosenkvist / Studentlitteratur.

Barn- och ungdomsboksförfattare, tidigare mellanstadielärare och specialpedagog Torsten Bengtsson

Marie Hannerstsig - talare på Lärkraft | © Studentlitteratur

Marie Hannerstig är läromedelsutvecklare i NO för F-6 med bakgrund som låg- och mellanstadielärare. 

Foto av Studentlitteratur.

Läromedelsutvecklare och tidigare lärare Marie Hannerstig

Lotta Persson - Gleerups | © Gleerups

Lotta Persson är projektledare på Gleerups och hjälper skolor till en fördjupad och aktiv användning av läromedel i undervisningen. Hon har själv mångårig erfarenhet från skolans värld som utvecklingsledare, biträdande rektor och lärare.

Projektledare på Gleerups Lotta Persson

Ingrid Ask - talare på Lärkraft 2024

Ingrid Ask är lärare, leksolog och grundade Aski Raski för 25 år sedan. Hon har lång erfarenhet inom läs- och skrivutveckling, både för barn och vuxna.

Lärare, leksolog och grundare av Aski Raski Ingrid Ask

Anna Gustrin - talare på Lärkraft 2024 | © Juliana Wiklund / Sanoma

Anna Gustrinär utbildad lärare och arbetar i dag med utveckling av läromedel och digitala verktyg på Sanoma. Anna har tidigare arbetat som lärare i över 10 år.

Foto av Juliana Wiklund.

Lärare och läromedelsutvecklare Anna Gustrin

Anna Lind Pantzare - talare på Lärkraft 2024

Anna Lind Pantzare är projektledare för de nationella proven i NO och matematik på Umeå universitet. Hon har disputerat med en avhandling om olika perspektiv på validitet i matematikprov. 

Projektledare på Umeå universitet Anna Lind Pantzare

Christoffer Bohman - talare på Lärkraft 2024

Christoffer Bohmanhar varit polischef i flera av Sveriges mest utsatta områden. 2023 lämnade han polisyrket för att i stället motverka gängkriminaliteten på andra sätt. Är aktuell med debutboken Hundra in i döden (Polaris) där han beskriver de senaste årens utveckling med skjutningar och mord som blivit vardagsmat i en samtid där normerna har rämnat.

Foto av Sofie Lantto.

Författare och tidigare polischef Christoffer Bohman

Emelie Sjölander - talare på Lärkraft 2024 | © Boksmart / Mats Högberg

Emelie Sjölander är grundare av bokförlaget Boksmart som under 2024 släpper nya barnbokserien Alex för att hjälpa barn och vuxna i de svåra samtalen om gängkriminalitet, machonormer och grupptryck.

Foto av Mats Högberg.

Grundare av bokförlaget Boksmart Emelie Sjölander

Björn Runow - Magma | © Magma

Björn Runow är legitimerad lärare i matematik och innehålls- och forskningsansvarig på Magma.

Legitimerad lärare i matematik och innehålls- och forskningsansvarig på Magma Björn Runow

Gustav Nilsson - Magma | © Magma

Gustav Nilsson är doktorand och del av forskarteamet i Minerva Studien.

Doktorand Gustav Nilsson

Lina Cohen är leg. psykolog. Med erfarenhet från barnpsykiatri och terapeutiskt arbete är hon idag verksam inom AcadeMedias gymnasieskolor där hon arbetar med elevhälsoarbete och utbildning av pedagogisk personal och ledare inom skola. Utifrån ett salutogent perspektiv riktar hon fokus på sambandet mellan hälsa och lärande. 

Leg. psykolog Lina Cohen

 • Gothia Kompetens

  Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. För en bättre dag på jobbet.

  Det är vi på Gothia Kompetens som arrangerar Lärkraft.

 • RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning

  Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933.

  Läs mer på rfsu.se

 • Rädda Barnen i samarbete med Fryshuset

  Rädda Barnen arbetar sedan 1919 för barnets rättigheter. I samarbete med Fryshuset lanserar vi utbildningsmaterial för att göra skolpersonal trygga i att arbeta med läroplanens mål om hedersrelaterat våld och förtryck.

  Läs mer på raddabarnen.se och fryshuset.se

 • Sanoma – för dig som lär

  Vi på Sanoma har skapat läromedel till svensk undervisning sedan 1993 och används på mer än hälften av Sveriges skolor. Det gör oss till en av landets största kunskapsförmedlare för barn, ungdomar och vuxna. Vi ses på Lärkraft!

  Läs mer på sanomautbildning.se

 • Skolmedia

  Skolmedia är en modern, digital mediecentral som levererar webbaserade, driftsäkra och användarvänliga digitala tjänster. Hos oss hittar du strömmande film och radio samt e-böcker för förskolan, grund- och gymnasieskolan. Vi producerar även egna utbildningsfilmer. 

  Läs mer på skolmedia.se

Till anmälan: Lärkraft 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om kommande konferenser, utbildningar och böcker inom skola.

Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
#Lärkraft
Gothia Kompetens Skola finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn

Anmälningsvillkor

Konferensen är kostnadsfri för dig som arbetar i skolan. Din anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega. Du kan kostnadsfritt avboka din plats fram till 30 dagar innan konferensen. Vid utebliven avbokning förbehåller vi oss rätten att debitera en no-show-avgift på 300 kr exkl. moms.

Gothia Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.