Processutbildningar för skolan med Gothia Kompetens

För att kunna förändra och utveckla behövs tid för att reflektera, pröva, diskutera, ställa frågor och bearbeta. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling och gör skillnad.

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Vi skapar en processutbildning där vi kombinerar föreläsningar med våra ämnesexperter, workshops och handledning där det kollegiala lärandet står i fokus. En utbildning för skolutveckling.

Processutbildning ger

  • ett komplett utbildningspaket med expertföreläsningar, handledning och workshops
  • ett stärkt kollegialt lärande
  • en utveckling som kopplas direkt till ert vardagliga arbete

Genom en kollegial utbildningsinsats där lärarna får testa, möjlighet att prova igen och spegla sig i varandra ges möjlighet till förbättring.

Pia Swärdh, biträdande rektor på Nanny Palmkvistskolan i Helsingborg

Johan Alm - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Lgr22 i praktiken
Från och med höstterminen 2022 ska lärare undervisa utifrån de reviderade kursplanerna. Tillsammans med Johan Alm får du verktyg och kunskap för att underlätta det arbetet i praktiken. 

Syftet med processutbildningen är att ge lärare verktyg för att på riktigt greppa de reviderade kursplanerna och underlätta arbetet utifrån dem, oavsett om det gäller planering av undervisning, bedömning eller stadie- och ämnesövergripande arbete.
Läs mer om utbildningen Lgr22 i praktiken

Helena Wallberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Lektionsdesign med explicit och differentierad undervisning
Den här processutbildningen ger dig och dina medarbetare den kunskap ni behöver och skapar en plattform för det gemensamma arbetet med att utveckla en undervisning som präglas av delaktighet och möjligheter.

Med Helena Wallberg, specialpedagog, gymnasielärare och uppskattad författare och föreläsare.
Läs mer om utbildningen Lektionsdesign

Anna Karlefjärd och Pernilla Lundgren - föreläsare på Gothia Kompetens

Reviderade kursplaner – vad och varför?
Så påverkas planering, bedömning och betygssättning av grundskolans reviderade kursplaner som börjar gälla höstterminen 2022. Relevant material från Skolverket ingår i kursen.

En processutbildning med Pernilla Lundgren och Anna Karlefjärd.
Läs mer om Reviderade kursplaner

Mona Liljedahl - processutbildningen Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever – skolans utmaning och möjlighet
Särskilt begåvade elever, eller särbegåvade elever, har en exceptionellt hög inlärningsförmåga och borde stormtrivas med undervisningen i skolan. Men i praktiken blir många elever en utmaning för verksamheten, i synnerhet särskilt begåvade elever med diagnos. För att ge elever med särskild begåvning förutsättningar att utvecklas och ta vara på sin kapacitet behövs rätt stöd.

Med Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare i svenska och engelska, aktiv som specialpedagog.
Läs mer om utbildningen Särskilt begåvade elever

Tiia Ojala - författare och föreläsare hos Gothia Kompetens

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande gör att alla elevers språkinlärning skyndas på och effektiviseras. Eleverna får ett starkare skolspråk och med det ökar också möjligheten att lyckas vid senare studier. Detta är viktigt för alla elever men ett måste i klassrum där det finns nyanlända och flerspråkiga elever.

En processutbildning med Tiia Ojala, prisad läromedelsförfattare, leg. lärare och föreläsare.
Läs mer om Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

John Steinberg - författare och föreläsare på Gothia Kompetens

Ledarskap i klassrummet
Vilka färdigheter besitter goda ledare och som får ekvationen att gå ihop - att få gruppen att fungera och individen att utvecklas? 

Med John Steinberg, fil.dr i pedagogik, författare och föreläsare. Han är författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation.
Läs mer om Ledarskap i klassrummet

Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg - Gothia Kompetens

Utveckla ditt klassrumsledarskap
Den här processutbildningen med Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg går på djupet med frågor som rör klassrumsledarskap. Tillsammans med era kollegor kommer ni att diskutera, reflektera, pröva, ompröva och dela med er av goda exempel till varandra. Det kommer att göra er till tryggare ledare i klassrummet och bidra till en stödjande kultur i arbetslaget.
Läs mer om Utveckla ditt klassrumsledarskap

Karin Sheikhi - Studiehandledning för flerspråkiga elever

Studiehandledning för flerspråkiga elever
Processutbildningen Studiehandledning för flerspråkiga elever med Karin Sheikhi ger dig som studiehandledare, lärare eller skolledare kunskap och verktyg som underlättar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever bra studiehandledning på deras starkaste språk. För nyanlända elever kan detta vara en avgörande faktor för en god skolstart, liksom en förutsättning för fortsatt språk- och kunskapsutveckling.
Läs mer om Studiehandledning för flerspråkiga elever

Design för skolorganisation - illustration från bokomslag

Stöd för att utveckla skolans organisation
Skolan behöver vara en flexibel, formativ och lärande organisation. Hur når vi dit?

Den här processutbildningen med Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson ger ett konkret stöd för att öka skolans förbättringskapacitet. Utbildningen utgår från er verksamhet för att identifiera de aspekter som fungerar bra och fokusera på det som kräver utveckling.
Läs mer om Stöd för att utveckla skolans organisation

Anna Sterlinger Ahlring och Karin Boberg

Ny som lärare - mentor och handledning
Syfte: att underlätta och hjälpa lärare få en god start i yrket och en möjlighet att landa mjukt på den nya arbetsplatsen, samt möjligheten att ställa frågor och bolla tankar. Mentorskap och handledning med Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring.
Läs mer om Ny som lärare

Vi erbjuder processutbildningar inom många fler områden
Kontakta Binjamin för att diskutera dina utmaningar:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-193 75 16

Det är en styrka att vi lär oss tillsammans. Fördelen att utbilda hela kåren är att vi gemensamt lär oss så att vi kan reflektera, prova, implementera och utveckla – tillsammans.

Aleksandro Kapor, biträdande rektor

Vill du veta mer om våra processutbildningar och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta gärna Binjamin för vidare diskussion om hur en utbildning kan se ut för er:
binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se / 070-1937516

Våra processutbildningar ger dig och dina medarbetare en kompetensutveckling som är anpassad efter era behov och utmaningar. Det är en process över tid – en process som ger skolutveckling, och gör skillnad.