Vi måste förstå de bakomliggande faktorerna vid missbruk

Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Det menar leg. psykolog Stefan Sandström som skrivit boken Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla.
– Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk, erbjuder svensk beroendevård sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser för behandlingen och är en av de viktigaste orsakerna till den djupgående kris vi ser inom beroendevården, säger Stefan Sandström. 

Missbruk är en komplex väv av samsjuklighet. Trauma, psykisk störning, anknytningsproblem och drogberoende påverkar varandra. Enligt Stefan Sandström börjar nästan allt missbruk med självmedicinering mot olika problem, särskilt gäller detta outhärdliga känslor. Känslorna bottnar ofta i upplevda trauman, inte sällan i barndomen. För att framgångsrikt bemöta och behandla den som missbrukar, är det nödvändigt att arbeta inom tre områden: trauma, anknytning och mentalisering. Detta oavsett vilken metod man annars använder.

– Man missbrukar för att man mår dåligt. Jag har aldrig mött någon som missbrukar som har positiva känslor och ett bra liv. Vi måste se, bemöta och arbeta utifrån den bakgrunden, säger leg. psykolog Stefan Sandström. Han har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och Finland och har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten. Idag driver han egen verksamhet och föreläser och utbildar inom bland annat missbruk, trauma, psykisk ohälsa och stress.

Det är viktigt att vi lär oss upptäcka och förstå de bakomliggande orsakerna till missbruk och därmed kunna ge ett mer relevant bemötande och behandling.

– Det är viktigt att vi lär oss upptäcka och förstå de bakomliggande orsakerna till missbruk och därmed kunna ge ett mer relevant bemötande och behandling. 

Konsekvenserna av missbruk är många och inte sällan förödande för enskilda personer och familjer, men också för hela samhället. Kommunerna vittnar om ökade kostnader på grund av missbruksproblematiken och det bekräftas i Ekonomirapporten, december 2018, av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Missbruk kan också leda till ökad kriminalitet eftersom den som missbrukar måste finansiera sitt missbruk på något sätt och klarar sällan att sköta ett arbete och en vardag. 

Vi är näst sämst i klassen i Europa och har näst högst dödlighet av narkotikamissbruk. Jag är övertygad om att vi skulle kunna förändra det om vi började arbeta med traumabaserad missbruksvård.

– Vi är näst sämst i klassen i Europa och har näst högst dödlighet av narkotikamissbruk. Jag är övertygad om att vi skulle kunna förändra det om vi började arbeta med traumabaserad missbruksvård. 

Varför har du skrivit boken Missbruk, trauma och samsjuklighet?
– Jag vill rikta strålkastaren på betydelsen av trauma och anknytningsproblem vid missbruk. Det är så viktigt, det är själva hjärtat i missbruksproblematiken. Det finns massiv forskning som visar hur otroligt intimt förknippade missbruk, trauma, anknytning och psykisk störning är. De fyra begreppen hänger ihop som ler och långhalm. Det är det vi måste utgå ifrån och fokusera på för att behandlingen ska bli mer effektiv. 

Jag vet att de metoder som används idag, blir än mer effektiva med samsjuklighetsperspektivet.

Vad vill du uppnå med boken?
– Min förhoppning är att behandlare, oavsett om de arbetar med Tolvstegsmetoden, KBT, psykodynamiska metoder, transaktionsanalys eller någon annat, kompletterar det med perspektivet i min bok. Jag vet att de metoder som används idag, blir än mer effektiva med samsjuklighetsperspektivet. 

Boken Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla är indelad i två avdelningar, den första ger en teoretisk bakgrund och den andra beskriver bemötande och behandling. Boken vänder sig till personal inom HVB, socialtjänst och psykiatri samt andra yrkesgrupper inom missbruksvården. 

Foto av Marcus Gustafsson.


Samsjuklighet

”Tillstånd som ökar risken för missbruk är trauma, psykisk störning, adhd och prostitution. Av dessa har missbruket också visat sig orsaka psykisk störning, som till exempel drogutlösta psykoser med mera. Missbruket leder ofta till kriminalitet och prostitution som metoder för att skaffa pengar till droger.”

Källa: Missbruk, trauma och samsjuklighet. 


Mer med Stefan Sandström

Nedan: se Stefan Sandström berätta om boken Missbruk, trauma och samsjuklighet:

Nedan: Samtal från Psykologiscenen, Bokmässan 2019
"Nästan allt missbruk börjar med självmedicinering för att slippa smärtsamma känslor som ofta bottnar i upplevda trauman, inte sällan i barndomen. Men beroendevård erbjuder sällan traumabearbetning. Det ger katastrofala konsekvenser menar psykolog Stefan Sandström i samtal med Kajsa Heinemann." /Psykologiscenen på YouTube

Stefan Sandström och boken Missbruk, trauma och samsjuklighet

Stefan Sandström är leg. psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år i Sverige och Finland. Han har lång erfarenhet som handledare inom socialtjänsten. Idag driver han egen verksamhet och föreläser och utbildar inom bland annat missbruk, trauma,  psykisk ohälsa och stress. 


Loggor: Facebook, Instagram och LinkedIn | © Facebook, Instagram och LinkedIn
Mer från Gothia Kompetens finns på:
Facebook • Instagram • LinkedIn


Kuvert - symbol för Gothia Kompetens nyhetsbrevPrenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

”Stresstålighet kan vara en riskfaktor för utmattningssyndrom”

”För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer, var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre.” 

Selene Cortes blev sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde. Nu har hon skrivit boken Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom tillsammans med senior professor Marie Åsberg som har forskat om utmattning i mer än 20 år. 

Läs intervjun med Marie Åsberg och Selene Cortes

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens

”Jag vill stärka chefer att våga ta de svåra samtalen”

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan man göra och inte göra i komplicerade situationer?

– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander.

Läs intervjun med Jakob Carlander