Agnes Mellstrand - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med leg. psykolog Agnes Mellstrand

Hur kan jag hantera och bemöta psykisk ohälsa bland medarbetarna?

Som chef har jag ansvar för arbetsmiljön och mina medarbetare. Det som blir utmanande är när mina medarbetare har privata problem och mår psykiskt dåligt. Som arbetsgivare och chef vill jag ge stöd, visa förståelse och stötta medarbetaren i arbetet. Men hur gör jag när jag ser att det psykiska måendet eller den privata situationen spiller över på arbetet? När min medarbetare inte längre kan fullfölja sitt uppdrag som lärare på bästa sätt?

Jakob Carlander och Benjamin Carlander - Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Artikel av Benjamin Carlander och Jakob Carlander

Vad är skillnaden på rättshaveristiskt beteende och stalkning?

Allt fler yrkesgrupper utsätts för hot, hat och olaga förföljelse – inte minst inom offentlig sektor. Svåra situationer som får drabbade att känna sig utsatta och hjälplösa. Men det finns strategier och verktyg för att lära sig att identifiera och hantera det. I den här artikeln förklarar Benjamin Carlander, leg. psykolog, och Jakob Carlander, leg. psykoterapeut, hur du kan se skillnad på rättshaveristiskt beteende och stalkning/olaga förföljelse.

Intervju med Marie Åsberg, Alexander Wilczek och Jörgen Herlofson

Varför ökar utmattningssyndrom?

Diagnosen utmattningssyndrom definierades i Sverige för 20 år sedan. Med tiden har antalet diagnostiserade patienter ökat drastiskt. Vad beror det på? Är det en sann ökning? Överanvänds diagnosen? Eller är de diagnostiska kriterierna från 2003 otydliga? Frågorna är många och kan uppfattas kontroversiella, svaren likaså. Nu har tretton experter med olika bakgrund och specialiteter sammanställt sin kunskap i en unik bok som kort och gott heter Utmattningssyndrom.  

Maria Högberg - författare på Gothia Kompetens | © Bodil Bergman Hughes
Artikel av Maria Högberg

”Så här ökar du motivationen i en orolig värld”

Krig, klimatkris, inflation, högre priser och räntehöjningar. Det är inte säkert att alla står frustande i båset, fyllda med energi och lust att ta sig an det nya året. Tvärtom – alla negativa budskap kan påverka oss både hemma och på jobbet. Men det finns verktyg för att samla kraft och skapa tillförsikt.

– Det finns många ljusglimtar där ute. Vi kan välja att bli en resurs för varandra, säger vår författare Maria Högberg som är kommunikationstränare och handledare för chefer och personalgrupper. Här skriver hon om hur du och dina kollegor kan stärka er själva och varandra.

Alexandra Rosendahl Santillo - författare på Gothia Kompetens | © Alexandra Rosendahl Santillo / David Neman

Psykoterapimetod anpassad till patientens inlärningsförmåga

”Det ingår i samhällets uppdrag att tillgodose kunskap, behandling och stöd utifrån individens villkor.”
I den uppmärksammade boken DBT-SS Färdighetsträning beskriver psykologen och psykoterapeuten Alexandra Rosendahl Santillo en metod anpassad för patienter med kognitiv funktionsnedsättning och emotionella svårigheter. Metoden har ett förenklat språk, en hög grad av tydlighet och betonar värdet av repetition för inlärningen av nya färdigheter. Färdighetsträning har en tydlig förankring i modern forskning och är en vidareutveckling av den evidensbaserade psykoterapimetoden dialektisk beteendeterapi (DBT) som är utformad för att arbeta med känsloreglering.

Agnes Mellstrand - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med leg. psykolog Agnes Mellstrand

”Alla vinner på att chefen lär sig mer om psykisk hälsa”

– Chefer som utvecklar sin kunskap om psykisk hälsa blir tryggare i sitt ledarskap och bemötande. Det i sin tur leder till mer psykologiskt trygga arbetsmiljöer. Det finns också studier som visar att chefer som lär sig mer om psykisk hälsa är mer benägna att arbeta förebyggande på arbetsplatsen, menar Agnes Mellstrand, leg. psykolog, föreläsare och författare.

Elin Björkstam - författare på Gothia Kompetens | © Elin Björkstam
Intervju med psykoterapeut Elin Björkstam

Är psykoterapi online lika effektiv som på plats?

”Skärmen är inte huvudpersonen, den är länken mellan klient och terapeut”
Kan psykoterapi via videosamtal vara lika effektiv som psykoterapi i det fysiska rummet? Hur påverkar det terapin och relationen mellan klient och terapeut? Det utforskar psykoterapeuten Elin Björkstam i Psykoterapi online – rummet, ramen och relationen i videosamtal, en praktisk handbok för psykoterapeuter och andra professionella som har det förtroendefulla samtalet som verktyg.
 – Jag önskar att jag själv hade haft den här boken när jag började arbeta med videoförmedlad psykoterapi. Då hade jag nog vågat göra det tidigare och kunnat undvika vissa misstag.

Eva Lyberg - författare på Gothia Kompetens | © Eva Lyberg
Intervju med psykolog Eva Lyberg

Sex efter trauma

Alltför många kvinnor har varit med om traumatiska upplevelser som medför att de har utvecklat en rädsloreaktion i samband med sex. Traumat kan bestå av allt från gynekologiska undersökningar och förlossningsskador till våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. I boken Sex efter trauma – från rädsla till njutning presenterar psykolog Eva Lyberg sex viktiga nycklar för att kunna uppleva trygghet under sex. 

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa?

Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen.

Ylva Wächter, Sten Friberg och Åsa Konradsson Geuken - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Av författarna till Schizofreni – livet med en psykossjukdom

”Vi vill slå hål på myterna om schizofreni”

Schizofreni är en svår sjukdom som drabbar unga människor. Den är livslång och fördomarna kring sjukdomen är många. Det gör att livet blir ännu svårare för de drabbade och deras närstående. Att få diagnosen schizofreni är för de flesta en chock. Vad händer sen, hur ska man kunna leva sitt liv med en sådan sjukdom?

Martin Lardén - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Martin Lardén

”Samhället blir tryggare med en humanare kriminalvård”

Ett vanligt problem i samhällsdebatten är att argument och lösningar bygger på olika myter om vad som orsakar kriminalitet. Det i sin tur leder till att många idéer för att bekämpa kriminalitet blir kontraproduktiva. Det menar psykolog Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och författare till Vägen ut ur kriminalitet.

Här kan du läsa mer om hans bok. Vi publicerar också ett utdrag om myter ur boken.

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Jakob Carlander

”Jag vill stärka chefer att våga ta de svåra samtalen”

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan man göra och inte göra i komplicerade situationer?

– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander.

Depersonalisationssyndrom - den okända diagnosen | © Sara Gilliard
Intervju med Anna Strid, psykolog

Depersonalisationssyndrom - den okända diagnosen

Depersonalisationssyndrom är en av våra mest förbisedda och underdiagnosticerade diagnoser. Det är ett plågsamt tillstånd som ofta bemöts med oförståelse och många drabbade vittnar om att det tar lång tid innan de får rätt diagnos.
– Det är dags att den här diagnosen får en mer framskjuten plats i vårt samhälle, på våra lärosäten, inom sjukvården och psykiatrin, säger psykolog Anna Strid som har skrivit den första svenska boken om diagnosen.

Serena Hasselblad - författare på Gothia Kompetens | © Dennis Hansson
Intervju med Serena Hasselblad

”Viktigt att få vara autistisk med andra autister”

”Vi behöver spegla oss i människor som är som vi, där det autistiska är normen”

Vad är autism? Vad innebär det att leva med autism? Svaren på dessa frågor har återkommande formulerats inom psykiatrin, av forskare och av föräldrar till autistiska barn, det vill säga av personer som inte själva har autism. Men hur blir det om autister själva beskriver det?

Per Isdal - författare Gothia Kompetens
Intervju med Per Isdal

”Hjälpande yrken är riskyrken”

Människor som i sitt arbetsliv möter sjukdom, smärta eller lidande löper stor risk att bli utbrända. Ändå talas det tyst om detta. Så behöver det inte vara, menar den norske psykologen Per Isdal, som själv nästan knäcktes av ett yrke han älskar.

Intervju med Marie Åsberg och Selene Cortes

”Stresstålighet kan vara en riskfaktor för utmattningssyndrom”

”För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer, var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre.” 

Selene Cortes blev sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde. Nu har hon skrivit boken Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom tillsammans med senior professor Marie Åsberg som har forskat om utmattning i mer än 20 år. 

Tips och råd av Selene Cortes

Listan på allt du inte måste 

Selene Cortes, en av författarna till boken Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom, ger tips till dig som är sjuk i utmattningssyndrom. Själv blev hon sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde.

Intervju med Stefan Sandström

”Traumabearbetning är avgörande vid behandling av missbruk”

Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Det menar leg. psykolog Stefan Sandström som skrivit boken Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla.

Intervju med Susanna Alakoski

Anhörighelvetet

Intervju med Susanna Alakoski, socionom och författare, erkänd för sin Augustprisbelönade och gripande debutroman Svinalängorna 2006. Sedan dess har hon skrivit många böcker, bland annat April i anhörigsverige (båda Albert Bonniers Förlag). I den söker hon svar och berättar om det skyhöga livspris anhöriga får betala.

Jakob Carlander - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Jakob Carlander

"Rättshaveristiskt beteende är ett omfattande samhällsproblem"

– Vi har föreläst för yrkesverksamma inom äldreboende och socialkontor till justitiekansler och regeringskansli och mycket däremellan. Det har gett oss en fördjupad kunskap om hur allvarligt och utbrett det här problemet är, säger Jakob Carlander, leg samtalsterapeut.