Eva Lyberg - författare på Gothia Kompetens | © Eva Lyberg
Intervju med psykolog Eva Lyberg

Sex efter trauma

Alltför många kvinnor har varit med om traumatiska upplevelser som medför att de har utvecklat en rädsloreaktion i samband med sex. Traumat kan bestå av allt från gynekologiska undersökningar och förlossningsskador till våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. I boken Sex efter trauma – från rädsla till njutning presenterar psykolog Eva Lyberg sex viktiga nycklar för att kunna uppleva trygghet under sex. 

Glad kvinna på arbetsmöte - kollektiv intelligens | © Rebecka Rynefelt / Getty Images
Artikel av Helena Wallberg

Kollektiv intelligens för arbetsglädje och motivation

Har du också suttit i möten där några driver på lösningar på svåra problem och där ditt perspektiv inte bjuds in i diskussionen?

Det kan betyda att du jobbar i ett lågpresterande team där lösningsfokus premieras framför problemundersökning utifrån flera perspektiv. Det kan innebära att den organisation där du jobbar inte når de bästa resultaten och där arbetsmiljön inte är så bra som den kunde vara. Det kan betyda att du och din organisation behöver utveckla kollektiv intelligens. 

Björn Tingberg - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen

Hur kan vi upptäcka och agera när små barn far illa?

Det kan vara svårt att upptäcka och förstå utsatthet hos små barn. Och hur gör man när man väl har uppmärksammat det? Våldet, som kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt, sker i slutna rum utan insyn från andra vuxna eller myndigheter. Därför är det så viktigt att vi upptäcker och förstår när något inte står rätt till och sedan vet hur vi ska agera. Det menar Björn Tingberg, studierektor på Ericastiftelsen.

Ylva Wächter, Sten Friberg och Åsa Konradsson Geuken - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Av författarna till Schizofreni – livet med en psykossjukdom

”Vi vill slå hål på myterna om schizofreni”

Schizofreni är en svår sjukdom som drabbar unga människor. Den är livslång och fördomarna kring sjukdomen är många. Det gör att livet blir ännu svårare för de drabbade och deras närstående. Att få diagnosen schizofreni är för de flesta en chock. Vad händer sen, hur ska man kunna leva sitt liv med en sådan sjukdom?

Åsa Konradsson Geuken, Ylva Wächter och Sten Friberg
Ny som socionom: del av bokomslag | © Gothia Kompetens / ShutterStock/OnurSari
Intervju med Anna Fredriksson och Carolina Lindberg

”Som en vän för alla nya socionomer”

Carolina Lindberg och Anna Fredriksson vill säga till alla nyexaminerade socionomer: ”Ni behövs, ni är viktiga och ni kommer att göra ett bra jobb”. I boken Ny som socionom - från utbildning till arbetsliv skriver de om steget från teori till praktik med både värme och humor.

Martin Lardén - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Martin Lardén

”Samhället blir tryggare med en humanare kriminalvård”

Ett vanligt problem i samhällsdebatten är att argument och lösningar bygger på olika myter om vad som orsakar kriminalitet. Det i sin tur leder till att många idéer för att bekämpa kriminalitet blir kontraproduktiva. Det menar psykolog Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet och författare till Vägen ut ur kriminalitet.

Här kan du läsa mer om hans bok. Vi publicerar också ett utdrag om myter ur boken.

Jakob Carlander - författare och föreläsare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Jakob Carlander

”Jag vill stärka chefer att våga ta de svåra samtalen”

Många chefer upplever en ensamhet i de konfliktfyllda samtalen. Vad kan man göra och inte göra i komplicerade situationer?

– Det går att lära sig hur man kan bemöta starka känslomässiga reaktioner och hur man kan driva samtalet framåt professionellt, sakligt och konstruktivt. Jag vill motivera chefer att våga ta de här samtalen och visa hur de kan genomföra dem utan att ta det personligt eller bli upprörda, säger psykoterapeut, handledare och författare Jakob Carlander.

Depersonalisationssyndrom - den okända diagnosen | © Sara Gilliard
Intervju med Anna Strid, psykolog

Depersonalisationssyndrom - den okända diagnosen

Depersonalisationssyndrom är en av våra mest förbisedda och underdiagnosticerade diagnoser. Det är ett plågsamt tillstånd som ofta bemöts med oförståelse och många drabbade vittnar om att det tar lång tid innan de får rätt diagnos.
– Det är dags att den här diagnosen får en mer framskjuten plats i vårt samhälle, på våra lärosäten, inom sjukvården och psykiatrin, säger psykolog Anna Strid som har skrivit den första svenska boken om diagnosen.

Serena Hasselblad - författare på Gothia Kompetens | © Dennis Hansson
Intervju med Serena Hasselblad

”Viktigt att få vara autistisk med andra autister”

”Vi behöver spegla oss i människor som är som vi, där det autistiska är normen”

Vad är autism? Vad innebär det att leva med autism? Svaren på dessa frågor har återkommande formulerats inom psykiatrin, av forskare och av föräldrar till autistiska barn, det vill säga av personer som inte själva har autism. Men hur blir det om autister själva beskriver det?

Per Isdal-heldagskursen Medkänslans pris
Intervju med Per Isdal

”Hjälpande yrken är riskyrken”

Människor som i sitt arbetsliv möter sjukdom, smärta eller lidande löper stor risk att bli utbrända. Ändå talas det tyst om detta. Så behöver det inte vara, menar den norske psykologen Per Isdal, som själv nästan knäcktes av ett yrke han älskar.

Intervju med Marie Åsberg och Selene Cortes

”Stresstålighet kan vara en riskfaktor för utmattningssyndrom”

”För en person som byggt hela sin identitet enbart på sina prestationer, var det ett djupt misslyckande att inte kunna prestera längre.” 

Selene Cortes blev sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde. Nu har hon skrivit boken Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom tillsammans med senior professor Marie Åsberg som har forskat om utmattning i mer än 20 år. 

Tips och råd av Selene Cortes

Listan på allt du inte måste 

Selene Cortes, en av författarna till boken Man dör inte av stress, man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom, ger tips till dig som är sjuk i utmattningssyndrom. Själv blev hon sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde.

Intervju med Stefan Sandström

”Traumabearbetning är avgörande vid behandling av missbruk”

Trauma är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna vid alkohol- och drogmissbruk. Därför bör traumabehandling vara självklart vid all behandling av missbruk. Det menar leg. psykolog Stefan Sandström som skrivit boken Missbruk, trauma och samsjuklighet – bemöta och behandla.

Intervju med Susanna Alakoski

Anhörighelvetet

Intervju med Susanna Alakoski, socionom och författare, erkänd för sin Augustprisbelönade och gripande debutroman Svinalängorna 2006. Sedan dess har hon skrivit många böcker, bland annat April i anhörigsverige (båda Albert Bonniers Förlag). I den söker hon svar och berättar om det skyhöga livspris anhöriga får betala.

Jakob Carlander - författare på Gothia Kompetens | © Gothia Kompetens
Intervju med Jakob Carlander

"Rättshaveristiskt beteende är ett omfattande samhällsproblem"

– Vi har föreläst för yrkesverksamma inom äldreboende och socialkontor till justitiekansler och regeringskansli och mycket däremellan. Det har gett oss en fördjupad kunskap om hur allvarligt och utbrett det här problemet är, säger Jakob Carlander, leg samtalsterapeut.